,, Religia care nu este la fel de veche precum Cristos şi Apostolii Săi, este prea nouă pentru mine.” – Joseph Hooke, apologet baptist englez .

Chestionar pentru misionari

Întocmit de Aurel Munteanu – evanghelist

 al Adunării Baptiste „Harul Suveran” Bocșa – România

https://docs.google.com/document/d/1fugq23zr0oelQOqWV_v0OF_2ntzlLbZ-l9RrhIcGhYc/edit

1. Întrebări personale:

a. Nume, prenume, anul nașterii, e-mail, nr. telefon:

b. Foarte scurtă descriere a nașterii tale din nou:

c. Numele Adunării unde ești membru:

d. Numele Adunării care a organizat Adunarea care te-a botezat:

e. Link cu Mărturisirea de Credință a Adunării tale (dacă există):

f. Numele prezbiterului Adunării unde ești membru:

g. Anul, data și Adunarea care te-a ordinat:

h. Numele păstorului care a asistat la ordinarea ta prin punerea mâinilor:

i. În ce localitate (localități) misionezi în prezent?

j. Scurtă descriere a familiei tale:

k. Ce limbi străine cunoști:

l. Ce ai lucrat înainte de a fi misionar?

m. Care sunt Adunările care te sponsorizează?

n. Care sunt blogurile sau site-urile tale (dacă există)?

o. Care este pasajul tău preferat din Biblie?

p. Cât timp aloci în medie cititului, studiului și rugăciunii pe zi?

q. Cum ai auzit de Adunarea noastră?

2. Referitor la evanghelizare:

    a. Adunarea ta practică misiunea?

    b. Cum ți-ai dat seama că Dumnezeu te cheamă să faci slujba aceasta? Descrie în câteva propoziții scurte:

    c. Când ai predicat ultima dată Evanghelia la cineva față în față?

    d. Poți numi pe cineva pe care l-ai ucenicizat personal?

    e. Care este viziunea ta misionară în prezent, ce dorești să întreprinzi și care sunt planurile tale? Scurtă descriere:

    f. Care sunt proiectele tale pentru care ai dori să ne rugăm împreună?

    g. Autoritatea de a duce la îndeplinire „Marea trimitere” se obține de la Adunarea unde ești membru sau o poți invoca singur plecând pe cont propriu?

    h. Ce părere ai despre bordurile de misiune, pot trimite misionari pentru a înfăptui „Marea trimitere”?

    i. Te-ai asocia în lucrare pe câmpul de misiune cu misionari ai altor biserici de altă origine, doctrină și practică?

    j. Ai accepta să fii susținut financiar de biserici care nu sunt de aceeași origine, doctrină și practică cu a ta?

    k. Ai accepta să fii susținut financiar de stat sau de autoritățile locale din zona unde misionezi?

3. Referitor la mântuire:

    a. Cine crezi că face primul pasul în mântuire, omul sau Dumnezeu?

    b. Poate cineva fi mântuit prin:

i. Contemplarea naturii.

ii. Conștiință.

iii. Fără să audă Evanghelia lui Cristos.

iv. Legea lui Moise.

v. Exersarea propriei voințe libere.

    c. Aranjază în ordine scripturală 4 lucruri: mântuire, credință, naștere din nou și pocăință:

    d. A existat naștere din nou la sfinții Vechiului Testament? 

4. Referitor la Sfânta Scriptură:

    a. Consideri Scriptura formată din cele 66 de Cărți că este un canon complet și încheiat?

    b. Ce crezi despre cărțile apocrife, sunt ele inspirate de Duhul Sfânt?

    c. Viziunile, visele și profețiile moderne pot fi inspirate și puse pe picior de egalitate cu Scriptura inspirată?

    d. Astăzi mai vorbește Dumnezeu prin vise, vedenii, descoperiri sau profeți moderni?

    e. Care daruri/slujbe enumerate în 1 Corinteni 12:8-10, crezi că mai sunt valabile astăzi?

5. Referitor la Dumnezeu:

    a. Cum explici foarte pe scurt expresia „Un singur Dumnezeu”?

    b. Isus Cristos a fost Dumnezeu înainte de întrupare sau a devenit Dumnezeu:

i. În momentul concepției.

ii. La naștere.

iii. După botez.

iv. După înviere.

    c. Duhul Sfânt este:

i. O energie.

ii. Un abur.

iii. O forță a lui Dumnezeu.

iv. O Persoană.

v. O emenație a lui Dumnezeu.

    d. Isus Cristos este inferior Duhului Sfânt sau este superior?

    e. Este Fiul egal cu Duhul Sfânt și cu Tatăl sau există o ierarhie în Dumnezeire?

6. Referitor la creație: 

    a. Universul a apărut prin creație din nimic sau evoluție?

    b. Crezi într-o rasă preadamică care a existat înainte de Geneza 1:1?

    c. Crezi că uriașii dinainte și după potop au apărut din împreunarea îngerilor căzuți cu fetele oamenilor?

    d. În câte zile a creat Dumnezeu lumea?

    e. Ce interval de timp a avut fiecare zi a creației?

7. Referitor la cădere:

    a. A existat păcat în Adam înainte de cădere?

    b. Prin cădere omul a devenit:

i. Mort din punct de vedere spiritual și lipsit de putere și dorință de a veni la Cristos în mod mântuitor.

ii. Sau are doar un handicap spiritual și are nevoie de asistența Duhului Sfânt pentru a fi mântuit?

    c. Cine trebuie să ia primul inițiativa în mântuire, omul mort  spiritual sau Dumnezeul Suveran?

    d. Explică foarte pe scurt ce crezi în privința fiecărui punct din cele 5 ale doctrinei harului:

8. Referitor la Adunare:

    a. Cine este întemeietorul ei, Isus Domnul sau Duhul Sfânt în ziua Cincizecimii? 

    b. Timpul când Adunarea a fost întemeiată:

i. În timpul lucrării pământești a Domnului Cristos.

ii. La învierea Sa din mormânt.

iii. În ziua Cincizecimii.

    c. Primii membrii au fost adăugați în Adunare:

i. Din timpul lucrării Sale pământești. 

ii.  În Faptele apostolilor, 2:41.

    d. Prin ce modalitate devii membru în Adunarea lui Cristos:

i. Naștere din nou.

ii. Afundare în apă.

iii. Botezul Duhului în Trupul lui Cristos.

    e. Definește termenul grecesc Ekklesia:

    f. Crezi că toți credincioșii de pe pământ în momentul acesta formează Adunarea lui Cristos?

    g. Cine face parte din Mireasa Domnului Isus Cristos acum pe pământ?

    h. Domnul Isus poate avea în același timp o Adunare locală și vizibilă și o Biserică Universală Vizibilă sau Invizibilă?

    i. Cineva care acum este născut din nou dar nu va fi membru niciodată într-o Adunare scripturală de pe pământ, va face parte în cer din Mireasa lui Cristos sau va avea statutul doar de invitat la nuntă?

    j. Ce crezi cu privire la Adunarea lui Cristos de-a lungul secolelor, a apostaziat la un moment dat undeva prin Evul mediu întunecat sau a avut o succesiune neîntreruptă prin intermediul „Marii trimiteri” până în zilele noastre?

    k. Crezi că a fost sau este nevoie de reformă sau de restaurare pentru a curăța sau reconstitui Mireasa lui Cristos?

    l. Crezi tu într-o succesiune neîntreruptă prin intermediul „Marii trimiteri” chiar dacă nu poate fi dovedită fiecare verigă fizică cu acte sau dovezi istorice? Dacă da, pe ce te bazezi?

    m. Este scriptural ca un grup de persoane născute din nou să se autoconstituie într-o Adunare a Domnului? Sau crezi că ei au nevoie de autoritate din partea unei alte Adunări scripturale deja constituită prin intermediu „Marii trimiteri”, ca să-i organizeze?

    n. Arată pe scurt cu cuvintele tale pașii scripturali prin care o Adunare a Domnului Cristos, trebuie să fie organizată ca Adunare soră și autonomă:

    o. Ce formă de conducere are Adunarea ta:

i. Prezbiteriană.

ii. Sfat de bătrâni.

iii. Păstor plus comitet.

iv. Congregațional.

    p. Care sunt categoriile de slujitori pe care-i are Adunarea ta?

    q. Surorile predică sau se roagă cu voce tare în Adunarea ta?

9. Referitor la orânduielile Adunării:

Botez:

    a. Definește cuvântul botez:

    b. Botezul poate fi efectuat și prin turnare sau stropire, în anumite cazuri?

    c. Câte condiții trebuie să îndeplinească un botez ca să fie declarat valid?

    d. Autobotezarea poate fi declarată ca fiind botez biblic?

    e. O adunare care nu a fost întemeiată prin  intermediul succesiunii neîntrerupte pe baza „Marii trimiteri”, poate administra unui candidat născut din nou care este sincer, un botez valid?

    f. Persoane care predică Evanghelia pe cont propriu fără să fie trimise de o Adunare scripturală pot administra un botez valid?

    g. Botezul este rânduială a:

i.  Slujitorilor Adunării.

ii. Comitetului.

iii. Adunării Noului Legământ.

    h. Înainte de botez cine trebuie să decidă dacă o persoană trebuie să fie afundată în apă:

i. Păstorul

ii. Păstorul plus Comitetul bisericii.

iii. Întreaga Adunare prin vot.

    i. Care este vârsta celui mai tânăr candidat botezat de tine sau de Adunarea care te-a botezat?

    j. Botezul mântuiește literal de păcate sau figurativ?

Cina Domnului:

    a. Ce elemente folosește Adunarea lui Cristos la Cină?

    b. Pot conține drojdie?

    c. Poți lua Cina cu must, suc de struguri, Coca-Cola, apă sau ceai?

    d. Biserica ta practică la Cina Domnului:

i. Comuniune închisă.

ii. Semideschisă.

iii. Deschisă.

    e. Adunarea voastră exersează cercetarea și disciplina membrilor ei înainte de Cină?

Alte rânduieli:

    a. Adunarea unde ești membru practică:

i. Spălarea picioarelor.

ii. Ungerea cu untdelemn.

iii. Binecuvântarea copiilor

iv. Căsătoria în biserică.

v. Sărbătoarea roadelor.

    b. Adunarea unde ești membru sărbătorește:

i. Nașterea Domnului.

ii. Învierea Domnului.

iii. Înălțarea Domnului.

iv. Cincizecimea.

10. Referitor la zilele din urmă:

    a. Ce crezi referitor la „Răpirea” celor credincioși? Este speranța creștinului practicant sau este un mit creștin?

    b. Crezi că „Răpirea” va avea loc:

i. Înainte de Necazul cel mare.

ii. La mijlocul Necazului.

iii. La finalul     Necazului.

    c. Crezi că Necazul cel mare este o perioadă de 7 ani literali sau este o perioadă ce trebuie privită simbolistic?

    d. Crezi că Isus va domni literal 1.000 de ani pe tronul lui David după Necazul cel mare sau acum trăim zilele Mileniului?

    e. Crezi că cele 7 Adunări din Apocalipsa reprezintă perioade de biserici epoci?

11. Referitor la starea omului după moarte:

    a. Există viață eternă după moarte?

    b. Există purgatoriu?

    c. Există pentru cei păcătoși o a doua șansă la mântuire după moarte?

    d. Până la învierea finală există conștiență a sufletelor celor morți sau ei se află într-un somn al sufletului?

    e. Cel necredincios după judecata de la Tronul alb va fi anihilat sau va fi chinuit zi și noapte în iazul de foc și pucioasă?

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.