,, Religia care nu este la fel de veche precum Cristos şi Apostolii Săi, este prea nouă pentru mine.” – Joseph Hooke, apologet baptist englez .

Articolele mele

De ce distruge Dumnezeu planurile noastre

De ce distruge Dumnezeu planurile noastre

de Aurel Munteanu – 20 iunie 2017

 

 

1. Dumnezeu distruge de multe ori planurile noastre ca să:

– ne arate cât este de deșartă viața Ecl. 1.14. – deșert = lucru lipsit de valoare

– nu ne mai lase să rătăcim de la fața Sa – Is.53.6.

– nu ne mai bazăm pe noi înșine – Is. 55.8-9.

– înțelegem că El este Stăpânul – Ps.46.10; Dan. 4.35.

– vedem că El are un rol bine definit în viața noastră – ex. Convertirea lui Pavel

ne amintim că noi am fost creați pentru El și nu El pentru noi – Dumnezeu nu este chelnerul omului sau milogul care bate la ușile inimilor încuiate

– ne îndrume pe cărarea pe care ne-a predestinat-o înainte de veșnicie – Rom.8.28.

– numai așa Îi putem fi: plăcuți, utili, sluji de glorie

– numai așa Își atinge scopul pentru care ne-a creat

– numai în felul acesta noi ne putem găsi: pacea, fericirea, bucuria

și împlinirea

 

 

2. Ce se întâmplă când Dumnezeu nu intervine să ne distrugă planurile noastre:

– mergem spre o ruină sigură

– copiii din curvie nu sunt disciplinați

– avem aceeași destinație cu vasele de ocară

 

3. A intervenit Dumnezeu să îți distrugă planurile?

– observă motivul pentru care a făcut-o

– reevaluează-ți viața

– încearcă să înțelegi scopul pentru care te-a creat

– împlinește-ți chemarea cu toată puterea

– atunci vei avea pace cu: tine însuți, cu cei din jur și cu Dumnezeu

 

4. Îl iubești tu pentru că ți-a distrus planurile sau Îl urăști?

– ești din categoria celor ce zic: ,,vorbește căci sclavul tău ascultă”

– sau din a celor ce spun: ,,nu vrem ca Acesta să stăpânească peste noi!”

– care este poziția ta față de Dumnezeu care-ți distruge planurile?

 

 


Ce este desăvârșit 1Cor.13.10.

Ce este desăvârșit

1Cor.13.10.

 

 

 

 

de Aurel Munteanu 28 mai 2017

 

 

 

 

1Cor.13.9: Căci cunoaştem în parte şi prorocim în parte;

 1. dar, când va veni ce este desăvârşit, acest „în parte” se va sfârşi.

 

Cuvântul desăvârșit din versetul 10, în limba greacă este τέλειον – teleion.

 

Acest cuvânt mai apare de 6 ori în Noul Testament în afara versetului de mai sus:

 

Romani12.2:  Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită.

 

Efeseni 4.13:  până vom ajunge toţi la unirea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos;

 

Coloseni 1.28: Pe El Îl propovăduim noi, şi sfătuim pe orice om, şi învăţăm pe orice om în toată înţelepciunea, ca să înfăţişăm pe orice om desăvârşit în Hristos Isus.

 

Iacov 1.4: Dar răbdarea trebuie să-şi facă desăvârşit lucrarea, ca să fiţi desăvârşiţi, întregi şi să nu duceţi lipsă de nimic.

 

Iacov 1.17: orice ni se dă bun şi orice dar desăvârşit este de sus, coborându-se de la Tatăl luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare.

 

Iacov 1.25: Dar cine îşi va adânci privirile în legea desăvârşită, care este legea slobozeniei, şi va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui.

 

Acest ,,teleion” (desăvârșit), este tradus prin: perfect, matur sau complet.

 

Perfect în: Romani 12.2; 1Corinteni 13.10; Iacov 1.4,17,25.

Matur în: Efeseni 4.13.

Complet în: Coloseni 1.28.

 

Eu cred că acest cuvânt nu face niciodată referire la Cristos din mai multe motive:

 

 • În contextul de la 8-13, dragostea nepieritoare este pusă în contrast cu lucruri pieritoare: proorocii, limbi și cunoștință.
 • Acestea 3 se sfârșesc pe când, dragostea rămâne veșnic.
 • Cunoștința și proorociile erau parțiale (în parte), până vine ce este desăvârșit, matur sau complet.
 • Când vine ,,ce este desăvârșit” se încheie și acest ,,în parte”
 • În versetele 11 și 12, Pavel ilustrează acest ,,în parte” cu copilăria vs. maturitatea și oglinda întunecată vs. imagine clară.
 • În perioada în care nu venise ,,ce este desăvârșit, matur sau complet”, exista ceva parțial – în parte; când venea completul, dispărea parțialul (în parte).
 • Deci erau 3 parțiale (în parte) – proorocii, limbi și cunoștință ce se sfârșeau și 3 care rămâneau – credinta, nădejdea și dragostea.
 • Acestea 6 daruri sunt puse în contrast fiind delimitate de venirea a ceea ce este desăvârșit.
 • Termenul ,,ce” este la neutru și nu este la masculin ca să poată face referire la o persoană cum ar fi a Domnului Isus.
 • Dacă ,,ce este desăvârșit” ar face referire la Cristos Isus, atunci ar însemna că nădejdea, credința și dragostea, ar rămâne și după venirea Domnului. Dragostea nu va pieri niciodată – v.8. Dar când va veni El nu vom mai avea nevoie de credință și nădejde, pentru că ele își vor găsi împlinirea când îl vom vedea față în față.
 • Deci expresia ,,ce este desăvârșit” nu poate face referire decât la Cuvântul scris complet și nu la persoana Domnului Isus Cristos.

 


Erezii branhamiste promovate de pastorul Vladimir Pustan

Erezii branhamiste promovate de pastorul

Vladimir Pustan

de Aurel Munteanu 1 mai 2017

Citind aseară un articol de pe Moldova Creștină, despre ereziile branhamiste, mi-a sărit în ochi o frază care anunța că acestea sunt susținute și de pastorul penticostal Vladimir Pustan. Afirmația era însoțită de următorul link video: https://www.youtube.com/watch?v=XgLnhhjBgv8 . Predica este una veche și se intitulează: Vladimir Pustan | 8. Antihristul | Daniel | 24-aug-2014 | Ciresarii Tv.

Ca să mă conving, am început să ascult predica respectivă rămânând uimit cât de multe aberații se pot spune și consumatorii de religie le înghit pe bandă rulantă!

La minutul 34.30, domnul Pustan afirmă că Anticristul ar fi fiul natural al Satanei. Promovează teoria ,,Seminței șarpelui” promovată și de pastorul penticostal W. M. Branham.

Min. 37.38, afirmă: ,,linia lui Cain din care se trag evreii”

Min. 37.44, afirmă: ,,cum că Cain a trebuit să rămână pururea pe pământul acesta după ce este blestemat de Dumnezeu”

Min. 38.53, afirmă că acum înțelege cum se împacă predestinarea cu alegerea din Scriptură: ,,predestinați sunt ai lui Cain (seminția), deoarece ei nu se pot mântui niciodată și ceilalți ar putea să aleagă (mântuirea), cei din seminția lui Set”

Min. 39.20, afirmă: ,,Eva e responsabilă de toți cei vii de pe pământ nu și Adam, sugerând că ar mai fi responsabil și altcineva (Satan)”

Min. 40.27, afirmă: ,,Anticrist este fiul lui Satan și Iuda Iscarioteanul reîncarnat”

Min. 43.02, afirmă: ,,Iuda s-a dus la locul lui în Adânc și Anticristul este Iuda scos din Adânc și reîncarnat ( min. 44.16)”

Min. 44. 54, afirmă: ,, Iuda Iscarioteanul nu este în Iad acum este în Adânc așteptând să fie încarnat”

După cruci, icoane, evanghelia prosperițății și branhamismele astea, oare ce va mai urma?