,, Religia care nu este la fel de veche precum Cristos şi Apostolii Săi, este prea nouă pentru mine.” – Joseph Hooke, apologet baptist englez .

Administrator

Cristosul văduv? sau De ce cred că porțile Locuinței morților nu au înfrânt Ekklesia locală a lui Cristos Matei 16.18.

Cristosul văduv?

sau

De ce cred că porțile Locuinței morților nu au înfrânt Ekklesia locală a lui Cristos

Matei 16.18.

Şi Eu de asemenea îţi spun că tu eşti Petru şi pe această stâncă voi zidi Adunarea Mea şi porţile Locuinţei morţilor nu o vor învinge.

(G.B.V. București 2001)

de Aurel Munteanu – 7 noi. 2016

    Mulți astăzi predică un Cristos rămas văduv datorită înțelegerii greșite a sensului cuvântului Ekklesia din greaca Noul Testament.

    Cei mai mulți astăzi cred că biserica Domnului Isus Cristos este compusă din toți cei mântuiți de pe întreg pământul și în această biserică intri prin nașterea din nou. Alții definesc Ekklesia ca fiind compusă din toți cei născuți din nou din ziua Cincizecimii până la răpire, biserică în care intri fiind botezat de Duhul. În concepția altora Ekklesia lui Cristos începe cu primul născut din nou ( Adam sau Abel ) și se încheie cu ultimul mântuit la finalul omenirii.

    Toate aceste sensuri ale cuvântului Ekklesia sunt denaturate deoarece nu se face diferența între Ekklesie, Familia lui Dumnezeu și Împărăția lui Dumnezeu.

   În Noul Legământ sensul cuvântului Ekklesia este acela de: adunare a unui grup de oameni chemaţi de la casele lor într-un loc public; întrunire a unui grup de oameni [pentru un anumit scop];

   Totdeauna sensul cuvântului Ekklesia arăta către o adunare de cetățeni, convocată, vizibilă și localizată într-un anume punct geografic. Cuvântul Ekklesia apare în versiunea Cornilescu de 116 ori. De 108 ori este tradus „Biserică” şi de 8 ori „adunare”. De 36 de ori în Cornilescu cuvântul este folosit la plural (biserici) , de 79 de ori la singular excluzând noțiunea de biserică universală vizibilă sau invizibilă.

    Cristos a folosit cuvântul Ekklesia, în N.T. de 22 de ori. De fiecare dată El se referă la o Adunare locală și vizibilă existentă.

    În Matei 16. 18, Domnul Isus Cristos, afirmă că El Însuși zidește Adunarea sa locală și vizibilă și că Locuința morților nu o va înfrânge definitiv. Aici în Mat 16. 18, Domnul se referă la Ekklesia Sa în sensul instituțional și nu la vre-o biserică universală vizibilă sau invizibilă.

Ce este sensul instituţional?


Accentul cade aici pe membrul părinte fondator şi pe legătura celorlalţi membri cu acesta.

Exemplu: Şcoala românească este întemeiată de Gheorghe Lazăr. Este ridicol să ne gândim că Gheorghe Lazăr a întemeiat o şcoală universală.

De asemenea, Gheorghe Lazăr nu a întemeiat fiecare şcoală românească în parte.

Este adevărat că şcoala generală nr. 1 din București îi datorează existenţa lui Gheorghe Lazăr, dar el nu a întemeiat-o direct.

El a întemeiat şcoala românească ca instituţie, întemeind prima şcoală. Cei educaţi în acea şcoală i-au dus lucrarea mai departe, întemeind alte şcoli româneşti, şi tot aşa până s-a întemeiat şcoala generală nr. 1 din București.

Dar toate şcolile româneşti individuale, privite în sens instituţional au un singur fondator: Gheorghe Lazăr. La fel este şi cu Ekklesia, cu adunarea locală și vizibilă a lui Cristos.

    Cu alte cuvinte credem că Adunarea locală și vizibilă zidită de Cristos Domnul în Galileea , va avea o continuitate în fiecare secol cu aceeași credință , origine și practică până în ziua răpirii . Chiar dacă apostazia a apărut în creştinism la scurt timp după începuturile lui, apostazia nu a fost universală, căci au existat atunci Adunări care au rămas fidele creştinismului original. Când creştinismul a devenit religie oficială, aceste Adunari au continuat să existe, dar neoficial.

    Chiar dacă aceste Adunari nu au fost identice una cu alta, ele au rămas fidele învăţăturilor fundamentale ale Întemeietorului lor. Deşi au fost persecutate aspru de „creştinii” aflaţi la putere, o rămăşiţă a lor a continuat să existe pe tot parcursul evului mediu întunecat, a epocii Reformei şi a celor ulterioare ei, ajungând până în zilele noastre.

    Credem că Marea Trimitere, care include botezul, Evanghelia şi toate învăţăturile lui Isus (Matei 28:18-20) împreună cu promisiunea prezenţei Sale perpetue, au fost date ucenicilor în calitate de Adunare, de Ecclesie.

    Adunarea, conform spuselor apostolului Pavel din 1 Timotei 3:15, este considerată stâlpul şi temelia adevărului. Ea transmite mai departe adevărul prin predicarea Evangheliei, botezarea convertiţilor şi întemeierea de noi Adunări în care se învaţă toate poruncile lui Cristos.

    Dacă toate Adunările de pe pământul întreg ar cădea în apostazie, atunci credinţa şi rânduielile (botezul şi Cina) ar înceta să mai existe, fără ca cineva să fie mandatat de Dumnezeu să le reinstituie.

    Datorită acestor lucruri eu cred cu tărie că ce a promis Cristos Isus în Matei 16.18, este adevărat și că porțile Locuinței morților nu vor birui niciodată Ekklesia Sa!

Motive pentru care cred lucrul acesta:

– Isus Cristos nu poate să mintă

– El Însuși promite că Ekklesia nu va fi înfrântă

– Adunarea este zidită de Cristos, pe Cristos Stânca veacurilor

– Tatăl ar rămâne fără slavă din neam în neam în vecii vecilor- Ef. 3.21.

– Ce începe El va duce la bun sfârșit

– Omnisciența Sa ar fi defăimată

– Omnipotența Sa ar fi înfrântă

– Omniprezența Sa cu Ekklesia în fiecare secol, exclude ipoteza unui Cristos rămas văduv

– Isus Cristos păzește Adunarea Sa cât timp este cu ea pe pământ-Ioan 17.12.

– După plecarea Sa la Tatăl în cer, Isus încredințează Adunarea în mâna Tatălui-Ioan 17.11,15.

– Tatăl păzește Adunarea pentru că tot ce este al lui Isus este și al Tatălui-Ioan 17.10

– Adunarea nu a fost înfrântă deoarece ea trebuie să fie martora lui Cristos până la marginile pământului – F.A. 1.8. (azi evanghelia nu a ajuns până acolo, dacă ar fi ajuns, ar fi venit răpirea)

– Isus Cristos vine după Adunarea Sa când se va împlini numărul celor aleși dintre neamuri, după care El se va întoarce la poporul evreu- Romani 11.25-26.

    Dacă Adunarea locală și vizibilă ar fi fost înfrântă de Locuința morților de-a lungul timpului ași dori să știu și eu:

– care este ziua, luna și anul morții Adunării lui Cristos?

– cine este autorul care a ucis Mireasa lui Cristos? Este vre-un imperator roman, papă persecutor, lup răpitor sau Satan însuși? Dacă vre-unii din aceștia ar reuși ar însemna că au fost mai puternici decât Domnul Oștirilor!

– modul în care au încetat existența Adunările locale până nu a mai rămas nici una scripturală.


Întrebare pentru toți urmașii lui W. M. Branham

Întrebare pentru toți urmașii lui W. M. Branham

de Aurel Munteanu – 3 oct. 2016

Pot eu, fi mântuit doar pe baza cuvintelor și jertfei Domnului Cristos Isus, fără să aud ,,mesajul” transmis de W. M. Branham sau de urmașii acestuia?

La această întrebare se poate răspunde cu: Da sau cu Nu!

Dacă răspunsul este afirmativ, atunci slavă Domnului, Cristos este TOTUL și Branham este NIMIC!

Dacă răspunsul este negativ atunci problema se complică destul de rău:

În primul rând veștii bune (evangheliei) i se adaugă și ,,altceva”

– acel ,,ceva” (mesajul) este o a doua veste bună (evanghelie) care trebuie să fie predicată împreună cu prima

– cu alte cuvinte prima veste bună este făcută eficientă dacă o cred pe ,,a doua veste bună” (mesajul descoperit de înger lui Branham)

– evanghelia lui Cristos nu este suficientă singură

Apostolul Pavel ne-a spus clar despre cei ce vin și predică o altă evanghelie:

Dar, chiar dacă noi înşine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o Evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema!

Cum am mai spus, o spun şi acum: dacă vă propovăduieşte cineva o Evanghelie deosebită de aceea pe care aţi primit-o, să fie anatema! – Galateni 1.8-9.

În al doilea rând ,,mesajul” este ridicat la nivel de Scriptură care știm că este insuflată de Duhul Sfânt.

– din moment ce ,,mesajul” face evanghelia lui Cristos eficientă în mântuire, este parte din evanghelie

– și dacă este parte din evanghelie nu se poate să nu fie un mesaj inspirat

– ca atare avem la 1.900 de ani după Cristos, o completare la evanghelie

– oare nu aceeași credință au avut-o și cei care au alăturat Scripturii, tradiția bisericească, scrierile lui Mahomed, Joseph Smith Jr., sau Ellen G. White?

Nu mărturisesc ei, că dacă nu crezi și le urmezi cu sfințenie tradiția sau descoperirile profetului (profetesei), nu poți fi salvat ca să ai viața eternă?

Ca o paranteză la capitolul atotsuficiența și inspirația Scripturi: nu cred că Branham avea reverență față de ea atâta timp cât afirma că Cuvântul lui Dumnezeu se găsește în egală măsură în Zodiac, în Piramide, și în Scriptura.


Pe voi înșivă încercați-vă dacă sunteți în credință 2 Cor.13.5.

Pe voi înșivă încercați-vă dacă sunteți în credință

2 Cor.13.5.

de Aurel Munteanu – 2 oct. 2016

1. Cum te poți testa dacă ești în credință:

– trebuie să știi dacă ești născut din nou sau nu

– ca să ai credința trebuie să fii născut din nou altfel, nu ai ce testa

– te forțezi să mimezi o viață spirituală sau nu?

– dacă te forțezi să pari ceea ce nu ești, o să îți reușească până la o vreme (exemplul cu omul care se ține de o creangă prin propriile forțe deasupra unei prăpastii)

– dacă ești născut din nou cred că ai trecut cel mai important pas al testului

– dacă nu ești născut din nou nu ai ce credință să testezi, textul de azi nu este pentru tine.

2. Analizează-ți viața spirituală:

– am eu o relație vie cu Dumnezeu sau am una formală?

– mă hrănesc din Cuvântul Său zilnic? Mă rog eu zilnic?

– Îi mărturisesc eu problemele, eșecurile și păcatele mele?

– întreprind eu vreun lucru mic sau mare fără să Îl întreb pe El? (cine nu este credincios în lucrurile mici … .)

– am eu o prioritate din a căuta lucrurile Împărăției? (Mat. 6.33)

– ce se vede în mine mai mult roada Duhului Sfânt sau roada firii pământești? (Gal.5.19-23)

– cum interacționez eu cu ceilalți frați ai mei în Domnul?

– îmi pasă de morții spiritual? Ce fac eu pentru sufletele lor?

3. Analizează-ți viața de familie:

– sunt eu așa cum mă vrea Domnul în familia mea?

– sunt eu un exemplu de spiritualitate în familia mea?

– îmi iubesc eu soția așa cum Își iubește Cristos , Adunarea Sa?

– am legătură spirituală cu soția mea și copiii mei?

– venim noi ca familie înaintea lui Dumnezeu, în cereri și mulțumiri?

– la capitolul familie cred că toți șchiopătăm, putem face mult mai mult decât am făcut. Există loc pentru mai mult.

4. Analizează-ți viața în cadrul Adunării:

– sunt eu un membru activ al trupului local sau sunt doar un consumator pasiv de duminica?

– mă achit eu de responsabilitățile mele ca și component al trupului?

– responsabilitățile mele sunt atât spirituale cât și financiare

– cu cât iubești pe Dumnezeu mai mult, cu atât dai mai mult, pe ambele planuri

5. Analizează-ți viața în cadrul societății:

– ce fel de atitudine am eu în societate

– mă lepăd de Cristos, de dragul lumii ca să îi fiu ei pe plac?

– Îl mărturisesc eu pe El chiar cu riscul de a deveni nepopular?

– ca să am o mărturie bună și să fiu ascultat, să știi că trebuie să am și o viață curată fără compromis

6. Cercetează-te dacă în momentul acesta ești în voia revelată a lui Dumnezeu:

– Cum știi că te afli în voia Sa? Ai viață și pace. Ce înseamnă asta?

a) Relație bună cu Dumnezeu

b) Relație bună cu tine însuți

c) Relație bună cu cei din jurul tău.

Acesta este testul pe care doresc să ni-l facem toți. Să vedem dacă suntem în credință sau suntem lepădați.