,, Religia care nu este la fel de veche precum Cristos şi Apostolii Săi, este prea nouă pentru mine.” – Joseph Hooke, apologet baptist englez .

Grec

Alfabetul grec

Literă mare Literă mică Transcriere classică Transcriere neă Denumire
Α α a a Alpha
Β β b v Bêta
Γ γ g g/j Gamma
Δ δ d d Delta
Ε ε e e Epsilon
Ϝ ϝ w v Vau/Digamma
Ϛ ϛ st st Stigma
Ζ ζ z z Dzêta
Η η ê i Êta
Ͱ ͱ h h Hêta
Θ θ th th Thêta
Ι ι i i Iota
Κ κ k k Kappa
Λ λ l l Lambda
Μ μ m m Mi
Ν ν n n Ni
Ξ ξ x/ks x Xi
Ο ο o o Omicron
Π π p p Pi
Ϻ ϻ s s San
Ϸ ϸ sh sh Shô
Ϙ ϙ q q Qoppa
Ρ ρ r r Rhô
Σ σ, ς s s Sigma
Τ τ t t Tau
Υ υ y y Ypsilon
Φ φ ph f Phi
Χ χ kh kh Khi
Ψ ψ ps ps Psi
Ω ω ô o Oméga
Ͳ ͳ ss ss Sampi/Disigma

Alfabetul grec si valorile numerice ale literelor de Petrica Peschir

In limba ebraica ca si in limba greaca folosite in scrierea Scripturilor literele au valori numerice adica erau folosite si ca numere de ex limba ebraica:
a se urmari(citi) de la dreapta spre stanga

א 1 י 10 ק 100
ב 2 כ 20 ר 200
ג 3 ל 30 ש 300
ד 4 מ 40 ת 400
ה 5 נ 50 ך 500
ו 6 ס 60 ם 600
ז 7 ע 70 ן 700
ח 8 פ 80 ף 800
ט 9 צ 90 ץ 900
limba greaca : este redat si cu corespondentul in ebraica
Α α Alpha άλφα a [a] [aː] [a] 1
Β β Beta βήτα b v [b] [v] 2
Γ γ Gamma γάμμα γάμ(μ)α g gh, g, y [ɡ] [ɣ], [ʝ] 3
Δ δ Delta δέλτα d d, dh [d] [ð] 4
Ε ε Epsilon έψιλον e [e] 5
Ζ ζ Zeta ζήτα z [zd, dz, zː] (?) [z] 7
Η η Eta ήτα e, ē i [ɛː] [i] 8
Θ θ Theta θήτα th [tʰ] [θ] 9
Ι ι Iota ιώτα i [i] [iː] [i], [ʝ] 10
Κ κ Kappa κάππα k [k] [k], [c] 20
Λ λ Lambda λάμβδα l [l] 30
Μ μ Mu μῦ m [m] 40
Ν ν Nu νῦ n [n] 50
Ξ ξ Xi ξι x x, ks [ks] 60
Ο ο Omicron όμικρον o [o] 70
Π π Pi πῖ πι p [p] 80
Ρ ρ Rho ρω r, rh r [r], [r̥] [r] 100
Σ σ ς Sigma σίγμα s [s] 200
Τ τ Tau ταυ t [t] 300
Υ υ Upsilon ύψιλον u, y y, v, f [ʉ(ː)], [y(ː)] [i] 400
Φ φ Phi φι ph f [pʰ] [f] 500
Χ χ Chi χι ch ch, kh [kʰ] [x], [ç] 600 litera folosita in Numele CRISTOS Χριστος sau Har Χαρ,Χαρις
Ψ ψ Psi ψι ps [ps] 700
Ω ω Omega ωμέγα o, ō o [ɔː] [o] 800