,, Religia care nu este la fel de veche precum Cristos şi Apostolii Săi, este prea nouă pentru mine.” – Joseph Hooke, apologet baptist englez .

T.U.L.I.P.

T.U.L.I.P.-Perseverență și păstrare

Perseverență și păstrare

(Păstrarea sfinților în har)

de Aurel Munteanu

4 feb. 2016

 

 

 

 

Promite Dumnezeu în Scriptură viață etrnă celor credincioși ai Săi? Da. Încă din veșnicia trecută o promite.

Ioan 3.14-16: Şi, după cum a înălţat Moise şarpele în pustiu, tot aşa trebuie să fie înălţat şi Fiul omului,

pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.

Tit 1.1-2:  Pavel, rob al lui Dumnezeu şi apostol al lui Isus Hristos, potrivit cu credinţa aleşilor lui Dumnezeu şi cunoştinţa adevărului care este potrivit cu evlavia,

în nădejdea vieţii veşnice, făgăduite mai înainte de veşnicii de Dumnezeu, care nu poate să mintă

1 Ioan 2.25: „Și făgăduința, pe care ne-a făcut-o El, este aceasta: viața veșnică.”

 

Îi ajută Dumnezeu pe credincioșii Săi ca să persevereze pe cale pentru a avea ca finalitate viața etrnă? Da.

Iuda 1: Iuda, rob al lui Isus Hristos şi fratele lui Iacov, către cei chemaţi, care sunt iubiţi în Dumnezeu Tatăl şi păstraţi pentru Isus Hristos:

Iuda 24: Iar a Aceluia care poate să vă păzească de orice cădere şi să vă facă să vă înfăţişaţi fără prihană şi plini de bucurie înaintea slavei Sale

Ezechel 36. 25-27: Vă voi stropi cu apă curată, şi veţi fi curăţaţi; vă voi curăţa de toate spurcăciunile voastre şi de toţi idolii voştri.

Vă voi da o inimă nouă şi voi pune în voi un duh nou; voi scoate din trupul vostru inima de piatră şi vă voi da o inimă de carne.

Voi pune Duhul Meu în voi şi vă voi face să urmaţi poruncile Mele, şi să păziţi, şi să împliniţi legile Mele.

Psalmul 18.35: Tu îmi dai scutul mântuirii Tale, dreapta Ta mă sprijină, şi îndurarea Ta mă face mare.

 

Depinde perseverența și păstrarea  aleșilor de Dumnezeu? Da.

1Petru 1.5: Voi sunteţi păziţi de puterea lui Dumnezeu, prin credinţă, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi!

2Timotei 1.12: Şi din pricina aceasta sufăr aceste lucruri; dar nu mi-e ruşine, căci ştiu în cine am crezut. Şi sunt încredinţat că El are putere să păzească ce I-am încredinţat până în ziua aceea.

2Timotei 4.18: Domnul mă va izbăvi de orice lucru rău şi mă va mântui, ca să intru în Împărăţia Lui cerească. A Lui să fie slava în vecii vecilor! Amin.

1Tesaloniceni5.23-24: Dumnezeul păcii să vă sfinţească El însuşi pe deplin; şi duhul vostru, sufletul vostru şi trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Isus Hristos.

Cel ce v-a chemat este credincios şi va face lucrul acesta.

Filipeni 1.6: Sunt încredinţat că Acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos.

 

Ca rezultat al păstrării și perseverarii, mântuirea aleșilor nu va fi pierdută niciodată!

Ioan6.39: Şi voia Celui ce M-a trimis este să nu pierd nimic din tot ce Mi-a dat El, ci să-l înviez în ziua de apoi.

Ioan 10.26-29: Dar voi nu credeţi, pentru că, după cum v-am spus, nu sunteţi din oile Mele.

Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc, şi ele vin după Mine.

Eu le dau viaţa veşnică, în veac nu vor pieri, şi nimeni nu le va smulge din mâna Mea.

Tatăl Meu, care Mi le-a dat, este mai mare decât toţi; şi nimeni nu le poate smulge din mâna Tatălui Meu.

Romani 8.37: Totuşi, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit.

Evrei 5.9: Şi, după ce a fost făcut desăvârşit, S-a făcut, pentru toţi cei ce-L ascultă, urzitorul unei mântuiri veşnice.

 

Le pregătește acum Domnul Isus  aleșilor Săi, un loc în ceruri pentru a-I avea cu Sine pentru toată veșnicia?

Ioan 14.1-3: Să nu vi se tulbure inima. Aveţi credinţă în Dumnezeu şi aveţi credinţă în Mine.

În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus. Eu Mă duc să vă pregătesc un loc.

Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi.

 

 

Crezi tu lucrul acesta sau pui la îndoială spusele Domnului Cristos?  Te bucuri tu că El alege persoane pe nume înainte de întemeierea lumii,  hotărând pe Fiul Său ca preț de răscumpărare pentru ele, ca mai  apoi să trimită pe Duhul Sfânt să le nască din nou?  Te bucuri tu că El le păstrează și le ocrotește  în mâna Sa atotputernică până la sfârșitul călătoriei lor pe acest pământ?

Dacă nu te bucuri de acest favor nemeritat (har) și nu îl crezi, atunci pentru ce te bucuri? Pentru ce a-i putea făuri prin propriile tale puteri lucrate print-o voință ruinată? Aceasta ar fi o neprihănire proprie care nu o să aibe nici o valoare înaintea lui Dumnezeu.

Ai două tipuri de salvare în față. Una care are în centru omul și ,,glorioasa-i voință liberă”. Iar cealălaltă are în centru un Dumnezeu suveran. Știind că mântuirea este doar prin har și nu prin fapte plus har ( Romani 10.5-6 ) , gândește-te bine și analizează-ți poziția. Domnul să te ajute la aceasta.

 

 

Amin.

Anunțuri

T.U.L.I.P.-Chemarea eficientă (Har irezistibil)

Chemarea eficientă

(Har irezistibil)

de Aurel Munteanu

3 feb. 2016

 

Câte feluri de chemare există în Biblie? Există 2 feluri:

– chemare generală

– chemare particulară

Chemarea generală o adresează predicatorul urechii externe. Chemarea externă întotdeauna este respinsă de omul natural, din cauza morții spirituale în care se află. Doar predicarea evangheliei nu este suficientă pentru a aduce omul natural la pocăinţă şi credinţă. Omul trebuie capacitat de Dumnezeu în direcţia întoarcerii de la păcat şi a încrederii în Hristos.

 

Chemarea particulară o adresează Duhul lui Dumnezeu. Din acest motiv ea este cea mai eficientă. Fără această lucrare divină nici un om nu poate răspunde evangheliei. Cuvântul trebuie să vină în puterea Duhului Sfânt pentru ca omul să creadă. Prin această chemare interioară aleşii ies în evidenţă şi sunt mântuiţi. Aceasta explică de ce unii cred iar alţii nu. Credinţa este rezultatul aplicării harului prin Duhul Sfânt la cei aleşi, capacitându-i să răspundă evangheliei. Chemarea eficace nu poate întâmpina rezistenţă, deoarece este o chemare a puterii Divine prin Duhul Sfânt.

 

Poate un om mort spiritual să vină la Cristos pentru a fi salvat? Nu. El nu dorește să vină și nici nu poate. Moartea spirituală în care se naște îl împiedică să facă lucrul acesta.

Ioan 5.40: Şi nu vreţi să veniţi la Mine ca să aveţi viaţa!

Romani 3.11:  Nu este niciunul care să aibă pricepere. Nu este niciunul care să caute cu tot dinadinsul pe Dumnezeu.

Ioan 6.44,65: Nimeni nu poate veni la Mine, dacă nu-l atrage Tatăl, care M-a trimis; şi Eu îl voi învia în ziua de apoi.

Şi a adăugat: „Tocmai de aceea v-am spus că nimeni nu poate să vină la Mine, dacă nu i-a fost dat de Tatăl Meu.”

 

Este irezistibilă voia lui Dumnezeu chiar și atunci când ar vrea să mântuiască oameni? Da, pentru că El este suveran.

Daniel 4.35: Toţi locuitorii pământului sunt o nimica înaintea Lui; El face ce vrea cu oastea cerurilor şi cu locuitorii pământului, şi nimeni nu poate să stea împotriva mâniei Lui, nici să-I zică: „Ce faci?”

Isaia 46.10b: Eu zic: „Hotărârile Mele vor rămâne în picioare şi Îmi voi aduce la îndeplinire toată voia Mea.

Isaia 55.11: tot aşa şi cuvântul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fără rod, ci va face voia Mea şi va împlini planurile Mele.

Ier.18.6: Iata, cum este lutul in mana olarului asa sunteti voi in mana Mea, …..

Rom.9.21: Nu este olarul stapan pe lutul lui, ca din aceeasi framantatura de lut sa faca un vas pentru o intrebuintare de cinste, si un alt vas pentru o intrebuintare de ocara?

 

Poate să nască  de sus Dumnezeu pe cine vrea El? Da, chiar asta și face:

Efeseni 1.5: ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiaţi prin Isus Hristos, după buna plăcere a voii Sale,

Iacov 1.18: El, de bunăvoia Lui, ne-a născut prin Cuvântul adevărului, ca să fim un fel de pârgă a făpturilor Lui.

Ioan 1.13: născuţi nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu.

Ioan 5.21: În adevăr, după cum Tatăl învie morţii şi le dă viaţă, tot aşa şi Fiul dă viaţă cui vrea.

Efeseni 2.4-5: Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit,

măcar că eram morţi în greşelile noastre, ne-a adus la viaţă împreună cu Hristos (prin har sunteţi mântuiţi).

 

Se poate împotrivi cineva dacă Dumnezeu vrea să nască din nou o anumită persoană? Nu poate nimeni. Ar putea numai în cazul în care ar fi mai tare decât Dumnezeu. Lucrarea Duhul Sfânt este  precum cea a vântului pe care nu îl poți opri.

Ioan 3.8: Vântul suflă încotro vrea şi-i auzi vuietul; dar nu ştii de unde vine, nici încotro merge. Tot aşa este cu oricine este născut din Duhul.”

 

Ai înțeles tu chemarea eficientă a lui Dumnezeu? Ai experimentat tu chemarea generală, externă? Dar pe cea internă, personală pe care o face doar Duhul Sfânt?

Dacă nu, totdeauna să îți aduci aminte de următorul principiu: Tatăl alege, Fiul moare pentru aleși și Duhul Sfânt îi naște din nou! Aceasta este lucrarea  Dumnezeului Triun hotărâtă din veșnicia trecută, lucrare care se va duce la îndeplinire punct cu punct deoarece ea face parte din planul răscumpărător. Lucrare care nu va da greș deoarece este  concepută  de un Dumnezeu atotputernic.

 

 

 


T.U.L.I.P.-Ispășire Limitată

Ispășire Limitată

de Aurel Munteanu

3 feb. 2016

 

Isus Cristos moare doar pentru păcatele oilor Sale (cei aleși) sau și pentru ale celor ce vor merge în iazul de foc? Scriptura spune că Isus moare doar pentru oile Sale nu și pentru animalele necurate.

Ioan 10. 11,14-15: Eu sunt Păstorul cel bun. Păstorul cel bun Îşi dă viaţa pentru oi.

Eu sunt Păstorul cel bun. Eu Îmi cunosc oile Mele, şi ele Mă cunosc pe Mine,

….. şi Eu Îmi dau viaţa pentru oile Mele.

Ioan 6. 37-40: Tot ce-Mi dă Tatăl va ajunge la Mine; şi pe cel ce vine la Mine, nu-l voi izgoni afară:

căci M-am coborât din cer ca să fac nu voia Mea, ci voia Celui ce M-a trimis.

Şi voia Celui ce M-a trimis este să nu pierd nimic din tot ce Mi-a dat El, ci să-l înviez în ziua de apoi.

Voia Tatălui Meu este ca oricine vede pe Fiul şi crede în El să aibă viaţa veşnică; şi Eu îl voi învia în ziua de apoi.”

Romani 5.8: Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi.

Galateni 1.3-4: Har şi pace vouă de la Dumnezeu Tatăl şi de la Domnul nostru Isus Hristos!

El S-a dat pe Sine însuşi pentru păcatele noastre, ca să ne smulgă din acest veac rău, după voia Dumnezeului nostru şi Tatăl.

 

Doar aleșii sunt aceia care I-a primit de la Tatăl ca să le de-a viață eternă. Nu a primit întreaga lume ieșită din Adam ci doar pe unii dintre ei.

Ioan 17.2,6: după cum I-ai dat putere peste orice făptură, ca să dea viaţa veşnică tuturor acelora pe care I i-ai dat Tu.

Am făcut cunoscut Numele Tău oamenilor pe care Mi i-ai dat din lume. Ai Tăi erau, şi Tu Mi i-ai dat; şi ei au păzit Cuvântul Tău.

 

Isus se roagă pentru toți oamenii sau doar pentru cei alesi? Isus se roagă doar pentru aceia cărora le-a luat păcatele asupra Sa.

Isaia 53.12: De aceea, Îi voi da partea Lui la un loc cu cei mari, şi va împărţi prada cu cei puternici, pentru că S-a dat pe Sine însuşi la moarte şi a fost pus în numărul celor fărădelege, pentru că a purtat păcatele multora şi S-a rugat pentru cei vinovaţi.

Ioan 17.9: Pentru ei Mă rog. Nu Mă rog pentru lume, ci pentru aceia pe care Mi i-ai dat Tu; pentru că sunt ai Tăi.

Ioan 17.20: Şi Mă rog nu numai pentru ei, ci şi pentru cei ce vor crede în Mine prin cuvântul lor.

 

Ca rezultat al ispășirii Sale sunt salvați toți oamenii sau doar cei aleși?

Apocalipsa 5.9: Şi cântau o cântare nouă şi ziceau: „Vrednic eşti Tu să iei cartea şi să-i rupi peceţile: căci ai fost junghiat şi ai răscumpărat pentru Dumnezeu, cu sângele Tău, oameni din orice seminţie, de orice limbă, din orice norod şi de orice neam.

Matei 1.21: Ea va naşte un Fiu, şi-I vei pune numele Isus, pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale.”

Matei 20.28: Pentru că nici Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească şi să-Şi dea viaţa ca răscumpărare pentru mulţi.”

Isaia 53.8,11: El a fost luat prin apăsare şi judecată. Dar cine din cei de pe vremea Lui a crezut că El fusese şters de pe pământul celor vii şi lovit de moarte pentru păcatele poporului meu?

Va vedea rodul muncii sufletului Lui şi Se va înviora. Prin cunoştinţa Lui, Robul Meu cel neprihănit va pune pe mulţi oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu şi va lua asupra Lui povara nelegiuirilor lor.

Ioan 17.24: Tată, vreau ca acolo unde sunt Eu, să fie împreună cu Mine şi aceia pe care Mi i-ai dat Tu, ca să vadă slava Mea, slavă pe care Mi-ai dat-o Tu; fiindcă Tu M-ai iubit înainte de întemeierea lumii.

Tit 2.14: El S-a dat pe Sine însuşi pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fărădelege şi să-Şi cureţe un norod care să fie al Lui, plin de râvnă pentru fapte bune.

 

De ce spune Scriptura că El moare pentru toți dacă în alte pasaje spune că doar pentru unii? Se contrazice Scriptura? Nu. Cuvântul toți are 5 sensuri în Noul Testament: hapas (toți împreună), holos (întregul), hosos (cât de mult, mare, mult, lung), pas (toți, oricare, fiecare) și pantos (în întregime). Pentru a interpreta corect termenul „toti” în Biblie, trebuie luate în considerare trei reguli de bază:

  1. Termenii trebuie interpretați întotdeauna contextual, adică în limitele contextului imediat.
  2. Termenii trebuie interpretați întotdeauna comparativ, adică în lumina altor versete și fapte istorice pertinente.
  3. Termenii trebuie interpretați întotdeauna condițional, adică, luând în considerare orice condiții expuse în Biblie, ce ar încadra termenii în anumite limite.

În această lumină analizați vă rog sensul cuvântului ,,toți” din versetele aparent controversate:

Romani8.32: El, care n-a cruţat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toţi, cum nu ne va da fără plată, împreună cu El, toate lucrurile?

2Corinteni 5.14-15: Căci dragostea lui Hristos ne strânge; fiindcă socotim că, dacă Unul singur a murit pentru toţi, toţi deci au murit.

Şi El a murit pentru toţi, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înşişi, ci pentru Cel ce a murit şi a înviat pentru ei.

2Petru 3.9: Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinţei Lui, cum cred unii; ci are o îndelungă răbdare pentru voi şi doreşte ca niciunul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă.

Ioan 3:16: Fiindca atat de mult a iubit Dumnezeu lumea, ca a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede in El, sa nu piara, ci sa aiba viata vesnica

1Ioan 2.1-2: Copilaşilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiţi. Dar, dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel Neprihănit.

El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre; şi nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi.

 

La final doresc să nu trag eu concluziile ci să redau concluziile lui John Owen când a fost întrebat: ,,Pentru ale cui păcate a murit Cristos?”. El a răspuns:

,,Mânia Tatălui a fost revărsată asupra Fiului care a suferit voluntar pedeapsa pentru:

1.Toate păcatele tuturor oamenilor, sau

2.Toate păcatele unor oameni, sau

3.Unele păcate ale tuturor oamenilor.

 

Caz în care se poate spune:

a.Dacă ultimul caz este adevărat, toţi oamenii au unele păcate pentru care trebuie sărăspundă, şi deci, nici unul nu este mântuit.

b.Dacă cel de-al doilea caz este adevărat, atunci Cristos a suferit, în locul lor, pentru toate păcatele tuturor aleşilor din întreaga lume, şi acesta este adevărul.

c.Dar dacă primul caz este adevărat, atunci de ce nu sunt toţi oamenii eliberaţi de pedeapsadatorată păcatelor lor?

 

Tu răspunzi: „Datorită necredinţei.”

Eu te întreb: „Este necredinţa un păcat sau nu?”

Dacă da, atunci Cristos fie a suferit pedeapsa pentru acest păcat fie nu a suferit-o.

Dacă a suferit pentru necredinţă, de ce îi împiedică aceasta să fie mântuiţi mai mult decât celelalte păcate ale lor pentru care El a murit?

Dacă nu a suferit pedeapsa, El nu a murit pentru toate păcatele lor.”

 

Toate acestea fiind zise cred că și tu trebuie să dai un răspuns la întrebarea: ,,Pentru ale cui păcate a făcut Cristos ispășire, pentru cele ale aleșilor sau ale tuturor oamenilor?”

Dacă pare o întrebare destul de grea, privește te rog la efecte.  De la efecte caută cauza și în felul acesta o să afli răspunsul. Domnul să te călăuzească. Amin.