,, Religia care nu este la fel de veche precum Cristos şi Apostolii Săi, este prea nouă pentru mine.” – Joseph Hooke, apologet baptist englez .

Eclesiologie

Semnele apostaziei unei biserici de Raul Enyedi


Care este Adunarea adevarata – 11 caracteristici ale adunării nou testamentare


Acceptarea de sprijin financiar din partea Statului de Raul Enyedi

Acceptarea de sprijin financiar din partea Statului este un semn clar al apostaziei şi al încetării unei adunări de a mai aparţine lui Cristos, căci înseamnă că Mireasa lui Cristos a comis adulter spiritual cu Statul, cerându-i acestuia sprijin, ajutor sau protecţie.

La fel cum Israelul vechi testamentar a fost lepădat de Iehova ca soţie pentru că a apelat la ajutorul altor împăraţi, în loc de a depinde de El, fiind acuzată de adulter pentru aceasta, orice adunare a lui Cristos care acceptă sprijinul financiar al Statului se face vinovată de adulter spiritual.

Marea prostituată din Apocalipsa 17 şi 18, care reprezintă creştinismul apostat, este descrisă ca având relaţii adultere cu „împăraţii pământului”.

Cheltuielile unei adunări nu sunt cheltuieli publice! Este de neconceput pentru orice creştin adevărat să accepte ca adunarea din care face parte să primească sprijin financiar de la autorităţi sau ca slujitorii adunării să fie salariaţi ai Statului!

Mai mult, „bugetul de stat reprezintă contribuţia bănească atât a credincioşilor cât şi a necredincioşilor [a ateilor, agnosticilor, cât şi a celor de alte religii].

Nu este etic faţă de societate să acceptăm bani care vin de la persoane ce nu doresc susţinerea financiară a adunării noastre sau care ni se împotrivesc.” (Semnele apostaziei, de Raul Enyedi)