,, Religia care nu este la fel de veche precum Cristos şi Apostolii Săi, este prea nouă pentru mine.” – Joseph Hooke, apologet baptist englez .

Ecumenism

Ecumenism 2020

Ecumenism 2020

de Aurel Munteanu 17 ian. 2020

La fel ca în anii trecuți și anul acesta vom avea Octava de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor. Aceasta se va celebra în perioada 18-25 ianuarie. La invitația Consiliului Ecumenic al Bisericilor anul acesta (https://www.oikoumene.org/en/press-centre/events/week-of-prayer-for-christian-unity), cei care s-au ocupat cu alegerea textelor ecumenice, au fost creștinii din insulele Malta și Gozo. Forma finală a programului ecumenic a fost redactată de Consiliul Pontifical pentru Promovarea Unității Creștinilor și Comisia „Credință și Constituție” a Consiliului Ecumenic al Bisericilor.

Tema de anul acesta ,,Omenia innoită de Hristos în noi prin botez”, aleasă de maltezi, a fost una ,,personalizată”. Ei au propus pasajul din cartea Faptele Apostolilor 28.2, unde doctorul Luca spune despre strămoșii lor: „Ne-au arătat o bunăvoință neobișnuită”. Sursa: https://www.catholica.ro/2020/01/10/editura-presa-buna-saptamana-de-rugaciune-pentru-unitatea-crestinilor-2020/.

Vârful de lance al ecumenismului românesc, este și anul acesta tot zona Banatului, mai precis orașul Lugoj. Evenimentul se află la cea de a 24-a manifestare de acest gen. Anul acesta festivitatea întâlnirilor ecumenice, va avea gazdă biserica Baptistă Harul (pe data de 26 ian., de la ora 17), păstorită de domnii: David Nicola și Ionel Tuțac. Sursa: http://prclugoj.ro/

Oradea nu ratează nici ea implicarea în această comuniune nesfântă. Bisericile ce se vor împreuna în rugăciune pentru mult dorita unitate sunt: Greco-catolică, Romano-catolică, Luterană, Penticostală Betania, Unitariană, Penticostală Tabor, Comunitatea evreilor mesianici, Ortodoxă, Reformată, Baptistă maghiară.

Sursa: http://www.varad.org/ro/noutati/krisztushivok_imahete_2020 .

Bucureștiul are și el, manifestări ecumenice interdenominaționale după același program stabilit de maltezi. Împlicate în această celebrarea ecumenică de amploare, vor fi: Catedrala Romano-Catolică „Sfântul Iosif”, Catedrala Episcopală Greco-Catolică „Sf. Vasile cel Mare”, Catedrala Arhiepiscopală Armeană, Biserica Anglicană, Biserica Evanghelică Luterană Germană, Biserica Reformată Calvină și Biserica Ortodoxă Română (eveniment găzduit la Mânăstirea Cașin – una dintre cele mai mari biserici ortodoxe din București). Sursa:http://www.aidrom.ro/proiecte/saptamana-de-rugaciune-ecumenica/ .

Scopul acestor întâlniri ecumenice nu este unul ascuns ci, de fiecare dată este declarat de biserica catolică la toate aceste manifestații. REFACEREA UNITĂȚII între toți creștinii este țelul principal așa cum s-a stabilit la Conciliu ecumenic Vatican II, desfășurat între 11 octombrie 1962 – 8 decembrie 1965, sub papii Ioan al XXIII-lea şi Paul al VI-lea. Decretul în întregime privitor la ecumenism, a fost elaborat pe 21 noiembrie 1964 și îl puteți accesa aici: https://www.magisteriu.ro/unitatis-redintegratio-1964/ .

Acest decret ecumenic, încă din primul paragraf spune: ,,Promovarea REFACERII UNITĂȚII între toți creștinii este unul din principalele țeluri ale sfântului Conciliu ecumenic Vatican II. Cristos Domnul a întemeiat o singură Biserică și totuși mai multe comunități creștine se înfățișează oamenilor ca adevărata moștenire a lui Cristos: toți afirmă că sunt ucenicii Domnului, însă ei nu simt la fel și umblă pe căi diferite, ca și cum Cristos însuși ar fi împărțit. Această împărțire contrazice pe față voința lui Cristos și este un scandal pentru lume, constituind chiar o piedică pentru cauza preasfântă a vestirii evangheliei la toată făptura”.

În primul capitol, la punctul 3, Relațiile dintre frații despărțiți și Biserica Catolică, se spune: ,,Într-adevăr, numai prin Biserica Catolică a lui Cristos, care este instrumentul general de mântuire, poate fi dobândită toată plinătatea mijloacelor de mântuire. Credința noastră este că Domnul a încredințat numai colegiului apostolic în frunte cu Petru toate bogățiile noului legământ, pentru a constitui pe pământ trupul unic al lui Cristos, căruia trebuie să-i fie pe deplin încorporați toți aceia care aparțin deja, în vreun fel, poporului lui Dumnezeu”.

La punctul 4, la capitolul Ecumenismul, este arătat țelul final al mișcării: ,,Toate acestea, îndeplinite cu prudență și răbdare de către credincioșii Bisericii Catolice sub privegherea păstorilor, contribuie la progresul dreptății și adevărului, al bunei înțelegeri și colaborării, al fraternității și unirii; pe această cale, încetul cu încetul, depășind piedicile aflate în calea perfectei comuniuni ecleziale, toți creștinii se vor aduna într-o unică celebrare euharistică, în unitatea Bisericii una și unică, unitate pe care Cristos a dăruit-o de la început Bisericii sale și care credem că dăinuie în Biserica Catolică fără a se putea pierde și sperăm că va crește din zi în zi până la sfârșitul veacurilor.”

La capitolul 2, Interesul general pentru unire, puntul 5, precizează: „Preocuparea pentru unire privește întreaga Biserică, atât pe credincioși cât și pe păstori, și îl solicită pe fiecare după puterile lui, în viața creștină de fiecare zi, precum și în cercetările teologice și istorice. Această preocupare manifestă deja într-un fel legătura frățească dintre toți creștinii și duce la unitatea deplină și perfectă, după buna voire a lui Dumnezeu”.

Toate aceste citate pot fi verificate aici:https://www.magisteriu.ro/unitatis-redintegratio-1964/

Ca și concluzie a inițiativelor ecumenice în Octava de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor, din fiecare an: scopul ei este reîntoarcerea tuturor ne-catolicilor înapoi în biserica mamă de unde au ieșit de-a lungul timpului prin schismă. Întoarcerea înapoi la ,,urmașii lui Petru”, pentru a fi o biserică puternică unită, care să ia Cina Domnului împreună și până la sfârșitul veacurilor să ducă evanghelia la toți oamenii de pe planetă.

După ce lecturezi aceste rânduri poate te întrebi în inima ta: ,,Ce-mi pasă mie de toate lucrurile astea? Eu nu sunt membru în niciuna din bisericile din Lugoj, Oradea și București, implicate în aceste manifestații. Eu nu doresc să fac parte din această biserică ecumenică unită. Este treaba lor ce fac acolo, mai marii lor vor da socoteală înaintea Domnului, nu eu! Eu personal nu particip la proiecte ecumenice, sunt curat și nu am nici o vină”.

Dragul meu doresc să îți spun că ceastă mentalitate este falsă din cel puţin două puncte de vedere:

În primul rând, membralitatea într-o biserică ce face parte dintr-un sistem ecumenic național înseamnă responsabilitate. Liderii organizaţiilor supra-bisericeşti sunt aleşi de reprezentanţi ai bisericilor locale. Ei reprezintă bisericile locale, deci pe fiecare membru în parte. Pentru că fiecare membru este implicat în alegerea acestor lideri şi pentru că acceptă rămânerea în sistem, este responsabil pentru tot ce se întâmplă în sistem. Nici chiar votul de abţinere sau absentarea nu reprezintă un protest, ci acord tacit la ce se întâmplă.

Așa că ești implicat prin reprezentare. Acest principiu al reprezentativității îl vedem clar în cazul celor două războaie mondiale. Nu toți nemții au fost de acord cu Hitler și cu siguranță nu toți l-au votat. Au fost chiar dintre nemți care au încercat să-l asasineze. Însă, când Germania lui Hitler a căzut, bombele nu au evitat casele celor care nu l-au votat pe Hitler. Toți, simpatizanți și opozanți deopotrivă, au avut de suferit. De ce? Din cauza principiului reprezentativității. Hitler și acțiunile lui reprezentau tot poporul, ca întreg.

În al doilea rând, ecumenismul nu este aşa de depărtat de biserica ta locală, pe cum ți-ar place să-ți adormi conștiința. Pentru a realiza cât de implicat ești ca membru de rând în ecumenism, trebuie să îți lansez doar câteva întrebări:

1. De la amvonul bisericii în care eşti membru predică doar vorbitori din denominaţia ta? Dacă nu, acesta este ecumenism la nivel local!

2. Biserica în care eşti membru este implicată în acţiuni comune alături de biserici din alte denominaţii (cruciade de evanghelizare sau alte evanghelizări, săptămâni de rugăciune, etc.)? Dacă da, acesta este ecumenism!

3. Sunt invitate persoane sau formaţii muzicale (trupe de închinare, coruri) din alte denominaţii pentru a susţine un program în biserica în care eşti membru? Dacă da, aceasta este închinare ecumenică!

4. Este recunoscut botezul efectuat de alte denominaţii creștine în biserica ta? Primiți un membru de la altă confesiune fără să-l rebotezați? Dacă da, acesta este ecumenism!

5. La Cină pot participa şi persoane din alte denominaţii cu crezuri diferite? Dacă da, acesta este ecumenism!

Acestea sunt doar câteva din activităţile ecumenice la nivel local pe care oricine ar trebui să le observe. Ele dovedesc faptul că membrul obişnuit dintr-o biserică locală este implicat în ecumenism atât direct cât şi indirect (prin reprezentare).

Dacă faci parte din denominațiile implicate în aceste evenimente (romano-catolică, greco-catolică, ortodoxă, armeană, luterană, reformată, baptistă, penticostală, mesianică, mozaică, etc…), și chiar dacă nu ești implicat direct în acea închinare, ești implicat indirect prin preoții, pastorii și ceilalți slujitori implicați, care fac parte din același sistem cu tine. Nu poți nega principiul reprezentativității sau al corporativității la nivel local, național sau mondial. Reprezentanții acționează investiți cu autoritate, în numele sistemului ce îl reprezintă. Așa că ia seama bine la toate câte se întâmplă, nu fii ignorant sau credul. Dacă ai Duhul lui Dumnezeu în tine, vei lua o atitudine. Până atunci mă rog ca Domnul să te trezească!


Ecumenism 2019

Ecumenism 2019

de Aurel Munteanu 23 ian 2019

Octava ecumenică de rugăciune pentru unirea religiilor creștine sub steagul Vaticanului, a continuat și zilele acestea în toată lumea creștină. La ea participă creștini de toate orientările religioase, musulmani, evrei mesianici și mozaici. În România cultele neoprotestante participă la ea, din 1997.

Vârful de lance românesc al ecumenismului este și anul acesta tot Banatul, mai precis Lugojul, unde manifestarea se află la a 22-a manifestare de acest gen. (Sursa: http://lugojexpres.ro/blog/intalnire-ecumenica-de-rugaciune-pentru-unitatea-crestinilor-la-biserica-ucraineana-sf-volodemer/)

Octava ecumenică de anul acesta are gazdă, Biserica Ortodoxă Ucraineană „Sfântul Volodemer” (https://www.youtube.com/watch?v=A3uqB3jlCmc ).

Tema ecumenică de anul acesta pe tot globul, are ca motto, versetul din Deuteronom 16.20: „Căutați să fiți într-adevăr drepți”. Anul acesta tema octavei a fost elaborată de către Comisia „Credinţă şi Constituţiea Consiliului Ecumenic al Bisericilor şi de Consiliul Pontifical pentru Promovarea Unităţii Creştinilor, la propunerea unui grup de reprezentanți ai diferitelor comunități creștine din Indonezia.

(Sursa: https://www.oikoumene.org/en/resources/documents/commissions/faith-and-order/xi-week-of-prayer-for-christian-unity/2019 ).

La Lugoj vor participa reprezentanți și membrii ai bisericilor: Ortodoxă Română, Ortodoxă Ucrainiană, Biserica Greco-Catolică, Unită cu Roma, Romano-Catolică, Reformată, Evanghelică, Baptistă, Penticostală și Cultul Mozaic. (Sursa: https://tentv.ro/octava-de-rugaciune/ )

Timișoara și Reșița găzduiesc și ele întruniri ale octavei, invitat de marcă fiind Joszef Csaba Pal – episcop diecezan de Timişoara, care va mai predica duminică, 20 ianuarie la Biserica ucraineană ortodoxă „Sfântul Vladimir” din Lugoj şi Biserica baptistă „Ghetsimani” din Timişoara.

(Sursa: http://www.radioresita.ro/329993/in-resita-octava-ecumenica-2019-s-a-redus-la-o-zi-de-rugaciune )

Oradea participă și ea la octava ecumenică. Peprezentanți printre bisericile tradiționale sunt: biserica penticostală Tabor, Biserica Betania și Sinagoga Comunităţii Evreilor Mesianici. Prin tragere la sorți s-a stabilit că, reprezentantul Bisericii Greco-Catolice va predica în Biserica Romano-Catolică, reprezentantul romano-catolic în Biserica Reformată, iar reprezentantul Evreilor Mesianici va ține un cuvânt de învățătură în Biserica Luterană din Oradea. Reprezentantul Bisericii Ortodoxe va predica în lăcașul de cult greco-catolic, trimisul Bisericii Unitariene va ține un cuvânt de învățătură în Comunitatea Evreilor Mesianici, în timp ce: reprezentantul luteran predică în Biserica Penticostală „Taborˮ, cel reformat predică în Biserica „Betaniaˮ, reprezentantul penticostal predică în Biserica Unitariană.

(Sursa: https://www.egco.ro/2019/01/14/saptamana-de-rugaciune-pentru-unitatea-crestinilor-2019/)

Anul acesta ,,Ecumenismul este ireversibil și nu este un drum opțional”, a spus pontiful Romei la tradiționala întâlnire cu delegația ecumenică finlandeză, care de mulți ani vine la Vatican la începutul Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor.

(Sursa: https://www.catholica.ro/2019/01/19/papa-francisc-ecumenismul-nu-este-optional/ )

Lucrul acesta spus de pontiful argentinian, ar trebui să facă atent pe fiecare copil al Domnului care face parte din uniunile bisericilor baptiste, penticostale și mesianice române implicate în ecumenism. Drumul este fără întoarcere la fel ca apostazia în care sunt implicați.

Tu poate gândești în inima ta că doar Banatul și Bihorul este implicat și zona ta nu este. Ține minte că ,,ce este astăzi în Timișoara, mâine va fi în toată țara!” Chiar dacă nu ești implicat direct, ești implicat indirect prin pastorii și membrii implicați în aceste regiuni ale țării. Pastorii implicați în octavă sunt cu toții membrii în Uniunea baptistă, penticostală și inplicit în Alianța Evanghelică Română. Unii din pastori au funcții de conducere sau au avut la nivel de Comunitate, Uniune sau Alianță. Ei au ajuns acolo prin votul reprezentanților biserici tale, reprezentanți ce te-au reprezentat pe tine și biserica din care faci parte.

Sau poate ești atât de naiv încât poți spune: ,,Eu personal nu particip la proiecte ecumenice, deci nu sunt vinovat.” Lucrul acesta este fals din cel puţin două puncte de vedere:

În primul rând, membralitatea într-o biserică ce face parte dintr-un sistem înseamnă responsabilitate. Liderii organizaţiilor supra-bisericeşti sunt aleşi de reprezentaţi ai bisericilor locale. Ei reprezintă bisericile locale, deci pe fiecare membru în parte. Pentru că fiecare membru este implicat în alegerea acestor lideri şi pentru că acceptă rămânerea în sistem, este responsabil pentru tot ce se întâmplă în sistem. Nici chiar votul de abţinere sau absentarea nu reprezintă un protest, ci acord tacit la ce se întâmplă.

În al doilea rând, ecumenismul nu este aşa de depărtat de biserica locală pe cât am vrea să credem. Pentru a realiza cât de implicat este membrul de rând din bisericile evanghelice din România în ecumenism, trebuie doar să punem câteva întrebări:

1.De la amvonul bisericii în care eşti membru predică doar vorbitori din aceeaşi denominaţie? Dacă nu, acesta este ecumenism la nivel local.

2.Biserica în care eşti membru este implicată în acţiuni comune alături de biserici din alte denominaţii (cruciade de evanghelizare sau alte evanghelizări, săptămâni de rugăciune, etc.)? Dacă da, acesta este ecumenism.

3.Sunt invitate persoane sau formaţii muzicale din alte denominaţii pentru a susţine un program în biserica în care eşti membru? Dacă da, acesta este ecumenism.

4.Este recunoscut botezul efectuat de alte denominaţii în biserica ta? Dacă da, acesta este ecumenism.

5.La Cină pot participa şi persoane din alte denominaţii? Dacă da, acesta este ecumenism.

6.Înţelegerea dintre baptişti şi penticostali, de exemplu, ca unii să nu misioneze în zone în care ceilalţi au ajuns primii este ecumenism.

Acestea sunt doar câteva din activităţile ecumenice la nivel local pe care oricine ar trebui să le observe. Ele dovedesc faptul că membrul obişnuit dintr-o biserică locală este implicat în ecumenism atât direct (la nivel local) cât şi indirect (prin reprezentare).

Pentru detalii vezi cartea ,,Mișcarea ecumenică” a fratelui Raul Enyedi, (prezbiterul Adunării Baptiste ,,Harul Suvera” din Bocșa Română – C.S.), de unde au fost citate cele 6 puncte de mai sus: https://www.slideshare.net/harulsuveran/micarea-ecumenic-de-raul-enyedi

Concluzie:

Ești tu conștient de ceea ce înseamnă ecumenismul și care va fi rezultatul său final?

Ești tu conștient că Uniunea din care faci parte este implicată și promovează activ această mișcare?

Sau ești unul din sutele de mii de ignoranți care spun că alții sunt implicați pe când tu nu ești?

Domnul să îți de-a putere să te cercetezi, lumină să deosebești lucrurile și tărie să părăsești adulterul acesta spiritual până nu este prea târziu!


Ezra 4.1-5.

Ezra 4.1-5.

de Aurel Munteanu

14 feb. 2016

 

 

v.1 – vrășmașii Domnului

v.1 – fii robiei

v.1 – zideau Templul

v.1 – Templu era pentru Dumnezeu

v.2 – vrășmașii contactează conducătorul și capii semințiilor

v.2 – vrășmașii le propun să zidească împreună

v.2 – motive invocate:- chemăm acelaș Dumnezeu

– Îi aducem jertfe

v.3 – răspunsul fiilor robiei: Nu! Zidim singuri.

 

 1. Fii robiei zideau un templu pentru Dumnezeu:
 • În anul 537 î.e.n., ei vin din robie
 • În anul al doilea în luna a doua pun temelia Templului (anul 535-Ezra 3.8-10)
 • În anul 516 î.e.n. termină Templul de zidit, în luna a 12-a, ziua a 3-a (Ezra 6.15)
 • 19 ani lucrează la Templu
 • Ei făceau lucrarea poruncită de Dumnezeu.

 

 1. Vrășmașii Domnului: 2Împ. 17.24, 29-34.
 • Nu erau evrei, nu erau urmașii lui Avraam,Isaac și Iacov.
 • Erau idolatrii: babilonienii aveau de idol pe Sucot Benot; cei din Cut pe Nergal; cei din Hamat pe Așima; cei din Ava pe Nibhaz și Tartac; cei din Sefarvaim ardeau copiii în foc idolilor: Adramelec și Anamelec.
 • Totodată se închinau și lui YAHWEH: și-au luat oameni din popor la fel ca Ieroboam (1Împ. 12.31). Acești preoți ai lor nu erau leviți.
 • Ei doar foloseau numele lui YAHWEH dar, aveau: dumnezei diferiți; mijlocitori diferiți; învățături și tradiții amestecate.
 • Ei urau Dumnezeul adevărat și lucrarea Domnului: au muiat inima poporului-v.4; l-au înfricoșat; au mituit pe sfetnici. Rezultatul: pe tot timpul domniei lui Cirus până la Darius, lucrarea a fost suspendată.
 • Ei s-au împotrivit sistematic sub domnia lui Asuerus și Artaxerxes – cap.4.23-24.

 

 1. Strategia diavolului de a compromite lucrarea:
 • Vrășmașii contactează conducătorul și căpeteniile poporului (lovește la vârf)
 • Nu vine să îi persecute ci să colaboreze
 • Nu vine să le impună cu forța dumnezeii lor
 • Nu le impun cu forța nici preoții lor
 • nici sistemul lor fals de închinare
 • vrășmașii au vrut: ,,Unitate în Diversitate!” Să fim uniți dar să credem fiecare ce vrem.
 • Era o noutate, ce le propuneau ei? Nu! Israelul, avusese asta de la domnia lui Ieroboam la cea a lui Osea, ultimul împărat al celor 10 seminții.

Mai cunoașteți voi pe cineva astăzi care cere lucrul acesta și acționează întocmai? ECUMENISMUL!!! El acționează la fel ca și vrășmașii Domnului din textul cărții Ezra.

 • În ecumenism catolicii au dumnezeul lor, ortodocșii pe al lor, protestanții și neoprotestanții pe al lor. Toți au doctrine diferite între ei, rânduieli cât și botezuri diferite.

 

Ei folosesc numele lui Dumnezeu în închinare, se roagă la Isus.

 • Au mijlocitori diferiți între om și Dumnezeu: pe Maria, îngeri, papi, sfinți, nu au doar pe Isus Cristos.
 • Au slujitori diferiți: popi, țârcovnici, mitropoliți, patriarhi, reverenți, cardinali, papi, slujbe despre care Scriptura nu pomenește.
 • Au învățături diferite: unii socotesc tradiția mai presus decât Biblia, alții țin ritualuri și sărbători pur păgâne, alții promovează învățături iudaice, etc.. .
 • Mulți dintre slujitorii lor sunt idolatrii, nemântuiți, puși în slujbă de oameni, nefiind chemați de Dumnezeu.

 

Unii dintre ei la fel ca vrășmașii Domnului din cartea Ezra, urăsc pe YAHWEH si lucrarea Sa:

 • De-a lungul secolelor unii dintre care azi cer: ,,Unitate în Diversitate”, au persecutat și ars pe rug pe frații Domnului. Catolicii, ortodocșii și protestanții au făcut aceasta în mod sistematic! Nu au făcut-o doar cu Adunarea lui Cristos, ci și cu evreii și musulmanii.
 • Vrășmașii Domnului s-au folosit de puterea politică în Ezra ca să oprească lucrarea lui Dumnezeu. Acelaș lucru se petrece și azi: religia falsă manipulează puterea politică. Sunt monente când religia falsă domină puterea seculară și sunt momente când puterea seculară subjugă religia falsă. Această luptă de a domina, se va purta până la sfârșitul Necazului celui Mare când ,,Curva care călărește pe neamuri” va fi arsă cu foc de Anticrist – Apocalipsa 17.15-17.
 • Partea religioasă, posibil biserica de azi ce se vrea unită în diversitate,  va face din nou lucrurile pe care le-a făcut în trecut: va da un decret ca acela care nu va accepta semnul 666 și nu se va închina Antiscristului să i se taie capul – Apocalipsa 13.11-18.

 

Vrășmașii Domnului din Ezra au mituit pe sfetnicii lui Israel și sub influența lor lucrarea Domnului a fost compromisă.  Și astăzi mulți lideri care cunosc pe Domnul, se leapădă de Adevăr trădându-și Stăpânul, pentru funcții și onoare lumească prinzându-se în marea horă ecumenică.

 • Vrășmașul a lovit în căpeteniile religioase, acestea aderând la ecumenism la nivel național, european și mondial, cooptându-i în marele Consiliu Mondial al Bisericilor.

 

 1. Ce se întâmpla dacă evreii acceptau zidirea Templului cu vrășmasii săi:
 • Străinii ar fi avut drept de folosință asupra Templului lui Dumnezeu
 • Ar fi avut slujitori alături de leviți și marele preot
 • Religia falsă, închinarea falsă și dumnezeii falși ar fi fost pe picior de egalitate cu Templul Dumnezeului lui Israel
 • Templele samaritene ar fi fost egale Templului din Sion – cum ar fi decurs discuția cu samariteanca din Ioan 4?
 • Religia falsă și slujitorii ei ar fi fost finanțați din zeciuielile Templului – vezi Neemia 13.4-8.
 • Poporul evreu ar fi plecat din start cu o religie compromisă
 • Dumnezeul lui Israel nu se mai putea identifica cu religia poporului Său cu ai cărui părinți făcuse legământ

 

Ca aplicație a acestui principiu în zilele noastre: colaborarea ,,Unitate în Diversitate”, are rezultate devastatoare! Evreii au întâmpinat probleme că nu au vrut să colaboreze . Imaginați-vă ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi colaborat. Cât de mult și-ar fi complicat situația . Gânduți-vă astăzi la cei ce colaborează cât de mult complică lucrurile. Acceptând colaboarea ei  dovedesc următoarele:

 • acceptând colaboarea dovedesc că toate doctrinele și practicile vrășmașilor lui Dumnezeu, sunt biblice
 • consideră slujitorii lor ca fiind slujitorii ordinați ai Domnului Dumnezeu
 • consideră bisericile lor ca fiind Mireasă a lui Cristos
 • consideră bisericile lor ca fiind soră și egale cu bisericile false
 • botezuriile lor și cina care sunt mântuitoare pentru unii dintre ei, trebuie privite ca fiind scripturale ( trebuie amintite de fapt toate cele 7 taine, așa ca să nu fim acuzați că luăm fără context)
 • idolatria trebuie acceptată ca pe o alternativă a închinării la Dumnezeu
 • toți membrii lor și buni și răi trebuie priviți ca pe frați în Cristos!
 • dovedesc că sunt călăuziți de acelaș duh.

 

Concluzie:

Au procedat corect evreii, când au respins oferta de colaborare pentru zidirea Templului lui Dumnezeu? Dacă da, atunci de ce se acceptă ,, Unitatea în Diversitate ” a ecumenismului ca fiind voia lui Cristos?


De ce participă evanghelicii la Săptămâna mondială pentru unitatea creștinilor? Declarații formale și informale (Ionel Tuțac, Alexandru Mesian)

De ce participă evanghelicii la Săptămâna mondială pentru unitatea creștinilor?
Declarații formale și informale (Ionel Tuțac, Alexandru Mesian)
de Aurel Munteanu
9 feb. 2016

 În perioada 18-25 ianuarie 2016 a avut loc Săptămâna mondială de rugăciune pentru unitatea creștinilor, cunoscută și sub denumirea de Octava de rugăciune pentru unitatea creștinilor. În această săptămână au loc întruniri de rugăciune, după un plan stabilit mai dinainte de o comisie mixtă, compusă din reprezentanți ai Bisericii Romano Catolice și ai Consiliului Mondial al Bisericilor. La aceste întruniri participă reprezentanți ai tuturor confesiunilor deschise spre ecumenism, fie că fac sau nu parte din Consiliul Mondial al Bisericilor. În România, astfel de evenimente au loc în numeroase locuri, dar cel mai important are loc la Lugoj, un oraș cu veche tradiție ecumenică. La finalul zilei de 24 ianuarie 2016, în urma încheierii Octavei de rugăciune pentru unitatea creștinilor, eveniment ce a fost găzduit în acest an de Catedrala Greco – Catolică din Lugoj, a apărut pe pagina de Facebook a pastorului baptist Ionel Tuțac, o postare în care acesta anunța scopul real al participării sale la acest eveniment ecumenic. Toată suflarea creștină știa că evenimentul acesta ecumenic cu o îndelungată tradiție, are ca scop unitatea creștină și depășirea barierelor interconfesionale între bisericile creștine și comunitatea evreiască locală. Se pare că de data aceasta, motivul pentru care a participat pastorul baptist la întrunirea ecumenică a fost unul cu totul diferit, neavând nimic de a face cu ideea de unitate religioasă.
De pe pagina acestuia de Facebook am aflat că el a participat la această întrunire ecumenică ca un bun patriot, profitând de ziua Unirii Principatelor Române, pentru a se ruga pentru instituția familiei și a unității naționale, dorind să apuce ziua în care România se va reuni cu Republica Moldova, zi în care vom fi din nou una cu frații noștri de peste Prut. Iată ce a afirmat dânsul pe pagina sa de Facebook:

 

ionel tuțac
Dacă ar fi să ne formăm opinia despre întrunire doar după declarația d-lui pastor Tuțac (după cum știm că fac mulți oameni de bună credință din comunitatea pe care o reprezintă), am crede că scopul întrunirii a fost unul civic și politic. Dar declarația dânsului ne-a trezit unele suspiciuni, deoarece cu greu ne-o putem imagina plauzibilă: o întrunire în care clerici de diferite confesiuni să se roage DOAR pentru unirea României cu Moldova și pentru instituția familiei, cântând toți Hora unirii, și asta în încheierea Săptămânii MONDIALE de rugăciune pentru UNITATEA CREȘTINILOR. Octava de rugăciune pentru unitatea creștinilor, după cum îi este și numele, este o serie de 8 zile de rugăciune în care se fac pași mici, dar siguri, pentru apropiere interconfesională. Scopul Octavei este refacerea unității care exista în sânul creștinătății apostate până în schisma din 1054. Această refacere a unității este scopul principal al întâlnirilor ecumenice din ultimii 20 de ani de la Lugoj. Dar aceasta nu reiese deloc din declarația pastorului Tuțac. Așa că am căutat surse alternative. Pe pagina de Facebook a Episcopiei Greco-catolice de Lugoj se găsesc link-urile spre înregistrarea video a întrunirii. O găsiți la adresa: https://www.youtube.com/watch?v=nIBpMa6e-y8&feature=youtu.be
Scopul dintotdeauna al Săptămânii mondiale de rugăciune este unul al unificării bisericilor. Acest scop a fost reamintit chiar în deschiderea programului Octavei din ziua de 24 ianuarie, de către Alexandru Mesian, Episcop greco-catolic de Lugoj. În videoul postat pe Canalul Youtube se poate vedea clar intenția Octavei de rugăciune cât și intervenția fiecăruia dintre invitații cultelor prezente la această manifestare. Alexandru Mesian declară în materialul filmat adevăratul scop al întrunirii, altul decât cel declarat de pastorul Tuțac:
,,Sunt mulți creștini de diferite confesiuni care își dau seama că nu este bine să fim separați, să existe bariere pe teme confesionale sau religioase, ci se caută oarecare unitate între creștini. Ori lucrul acesta nu este încă definitivat, cum va arăta biserica unită, în sensul că doar acuma este o cale de refacere a unității, deoarece înainte, cel puțin în primul mileniu creștin, nu existau atâtea diviziuni. Și acuma toată lumea își dă seama, toate confesiunile, că e bine această unitate. În acest sens, s-a stabilit ca să fie întâlniri ecumenice. S-a stabilit să existe așa numita Octavă de rugăciune pentru unitate creștină care este stabilită pentru 18 ianuarie până pe 25 ianuarie în emisfera nordică, pentru că în emisfera sudică este la altă dată…” (Citatul acesta poate fi urmărit pe înregistrare de la minutul 3.05).
Unul dintre invitați înalță apoi către Isus o cerere pentru unitatea creștină, conform textului din Ioan 17: ,,Doamne Isuse, Tu care Te-ai rugat să fim una, Te rugăm să ne acorzi darul unității așa cum o vrei Tu, Prin mijloacele care le vrei Tu. Duhul Tău să ne dăruiască să resimțim suferința separării, să vedem păcatul nostru și să sperăm dincolo de orice speranță. Amin!” (rugăciune citită în intervalul 22,35-23,00 min.)

După această rugă pentru iertare de păcatul sfâșierii Trupului (bisericii universale vizibile), de la minutul 23,20 până la minutul 24,57 se intonează prima și antepenultima strofă din cântarea lui Ioan Marini: Ajungă veacurile multe.

Începând cu minutul 31.05 până la minutul 33.35, are loc alocuțiunea pastorului baptist Ionel Tuțac. Acesta citește tema din programul ecumenic înmânat de Alexandru Mesian, de la Geneza 37:5-8, după care concluzionează scurt:
,,Fiecare creștin are câte un vis, câte o aspirație. Fiecare biserică are un gând de aspirație. Pentru începutul anului 2016, cea mai importantă aspirație pentru fiecare dintre noi este aceea de a se apropia de Dumnezeu și a trăi în unitate.”

octavaderugaciune24ian201617

Apoi își încheie discursul cu o rugăciune citită de pe pliantul ecumenic:
,,Tată ceresc, dă-ne umilința de a ști să ascultăm glasul Tău, să primim Cuvântul Tău și să împărtășim visul Tău ca biserica să fie unită. Ajută-ne să rămânem conștienți de tristețea neunirii. Acolo unde diviziunile ne-au lăsat urme de piatră, fă ca focul Duhului Sfânt să ne înflăcăreze și să ne inspire să fim una în Cristos, după cum El este una cu Tine, pentru ca lumea să creadă că Tu L-ai trimis. Noi Îți cerem aceasta în Numele Domnului Isus. Amin!” Aceasta a fost ruga pastorului Tuțac, dar, conform declarației proprii, el afirmă că s-a rugat „pentru instituția familiei și ideea de unitate națională”.

În sprijinul declarației sale, pastorul baptist a menționat că cei prezenți au cântat împreună,„Hora unirii”, ceea ce dovedește că s-au adunat pentru a se ruga pentru unitatea națională. Este adevărat că s-a cântat Hora unirii, însă d-l Tuțac omite să menționeze și celelalte cântări intonate de corul bisericii și de cei prezenți, dintre care ,,Creștini să ne dăm mâna, să mergem împreună la masa Domnului”; „Ave Maria”, „Leagă-ne, Doamne, pe toți împreună”, și „Ajungă veacurile multe”, de Ioan Martini. Versurile acesteia din urmă vorbesc de la sine despre scopul întâlnirii:
Ajungă veacurile multe
În care fost-am despărțiți!
Azi glasul lui Isus ne cheamă:
Creștini, de ce nu vă uniți?

Prea mult în uri și vrăjmășie
În cete fost-am despărțiți,
– Să ne trezim: e ceasul ultim,
Să ne iubim, sa fim uniți!
……………………………………….
Lăsați în lături tot ce poate
Să vă mai țină despărțiți
Și să rămână doar iubirea
În care toți să vă uniți!

Veniți, creștini de pretutindeni
Din orice neam și-orice popor,
Și să rămână doar iubirea
În care toți să vă uniți!

Veniți, creștini de pretutindeni
Din orice neam și-orice popor,
Să fim pe veci uniți în Domnul,
Să fim o turmă și un Păstor!

   Spre final, după ce oficialitățile locale își rostesc mesajul, se recită rugăciunea ,,Tatăl nostru” în limbile română, maghiară, germană și ucraineană, rugăciune încheiată cu o sărutare de pace între clericii cultelor religioase. După binecuvântarea finală a lui Alexandru Mesian, toată suflarea cântă „Hora unirii”, după care cântarea „Leagă-ne Doamne împreună cu lanțuri ce nu pot fi rupte!”
Așadar, dacă ,,o faptă vorbește mai mult decât o mie de cuvinte”, unde găsim adevărul despre adevăratele intenții ale pastorului Tuțac? În postarea de pe Youtube filmată în Catedrala Greco-Catolică sau în postarea sa de pe Facebook? Eu, unul, înclin mai degrabă să dau crezare materialului filmat și rugăciunilor arzătoare ale participanților decât afirmațiilor pastorului Ionel Tuțac.
De altfel toate materialele Octavei de rugăciune 2016, găsite pe internet, au aceeași dorință arzătoare, ca aceea a Preafericitului Cardinal Lucian Mureșan, Arhiepiscopul Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, dorință transmisă participanților prin Preasfințitul Alexandru:
„Căutarea unității Bisericii celei Una este indispensabilă pentru a fi credibili astăzi în vremurile tulburi în care trăim. În același timp suntem conștienți că unitatea se va desăvârși când El va porunci, și în modul în care El va hotărî, mod care poate ne va surprinde: un mod tainic, așa cum este orice lucrare a lui Cristos Mântuitorul.” (Sursa: http://www.bru.ro/lugoj/intalnire-ecumenica-de-rugaciune-in-catedrala-greco-catolica-din-lugoj-2016/ )
Unde este credibilitatea pastorului baptist dacă el spune una celor prezenți la întrunirea ecumenică, iar cititorilor săi spune altceva? Cum caută el unitatea ,,Bisericii celei Una”, dacă el ascunde adevărul despre întâlnirea avută? Cum este privită atitudinea sa de cei cu care a mărturisit același obiectiv? Oare se teme de reacția confraților baptiști pe care i-a reprezentat la Octavă? Nu ar trebui să o facă, deoarece nu este la prima, ci la a douăzecea întâlnire de genul acesta! Oricum este de apreciat, el este cam singurul dintre clericii invitați care a postat ceva despre eveniment. Ceilalți nu postează nimic. Am verificat dacă ceilalți vorbitori au postat ceva în legătură cu Octava la care au participat, dar, spre surprinderea mea, nici domnul senator Ioan Iovescu (baptist) nu a postat nimic. Oare să fie un eveniment atât de neînsemnat, sau este poruncă ,,de sus” ca lucrarea să se facă silențios, în mod tainic?
De ce nu s-au sesizat liderii Uniunii Baptiste cu privire la implicarea activă a pastorilor baptiști în Octava de rugăciune, care este un proiect de cooperare al Bisericii Romano-Catolice cu Consiliul Mondial al Bisericilor? Îmi ridic eu vocea, ca baptist independent, deși ar fi trebuit să o facă cei care sunt membrii în Uniune. Dar pastorii baptiști din Uniune știu ce se întâmplă și, surprinzător sau nu, nici unul nu ia vreo atitudine publică, nu scoate o vorbuliță pro sau contra. Sunt cazuri când tună și fulgeră, dar când au loc manifestări ecumenice, se fac că plouă. Se tem oare de reacția norodului antiecumenic de prin biserici sau pentru poziția lor din structurile bisericești?
Lideri ai Uniunii, nu este corect, nu este drept, nu este etic să vă țineți membrii în ignoranță cu privire la implicarea dumneavoastră în ecumenism! Ați ales să vă implicați, de ce vă ascundeți acum? Tăcerea vă incriminează! Absența unor declarații și a unor luări de poziție publice împotriva unor astfel de evenimente vă face părtași, ca și cum ați fi participat direct. Dacă ecumenismul este bun pentru Uniunea Baptistă, informați-vă membrii, nu îl strecurați pe furiș! Dacă este greșit, denunțați-i pe cei ce se implică și cereți-le socoteală! Și faceți-o în public, pentru ca toți să știe, după cum și acțiunile lor au fost publice!
Iar pe dumneavoastră, domnule pastor Ionel Tuțac, vă întreb: De ce nu ați fost sincer și deschis în declarația dumneavoastră de pe Facebook cu privire la adevăratul motiv pentru ați fost prezent la întrunirea ecumenică? Evenimentul nu a avut ca temă principală nici familia, nici unitatea națională a românilor, așa cum lăsați să înțeleagă cei ignoranți, ci unitatea creștinilor și unitatea Bisericii. Din câte știm, sunteți singurul participant care care a scris despre întrunire, și apreciem aceasta. Dar nu apreciem nesinceritatea, și tentativa de a crea false impresii celor mai puțin informați. Acestea vă pot ajuta în politică, dar vă descalifică în pretenția de a fi un slujitor al lui Dumnezeu! Ceea ce ați făcut (prezența la Octavă și tentativa de eschivare de pe Facebook) vă obligă moral la a da o explicație publică atât membrilor comunității dumneavoastră de credință, cât și mediului evanghelic românesc. Așteptăm o astfel de declarație, ca o dovadă de demnitate și integritate din partea dumneavoastră.


Ecumenism 2016