,, Religia care nu este la fel de veche precum Cristos şi Apostolii Săi, este prea nouă pentru mine.” – Joseph Hooke, apologet baptist englez .

Botez

,,Au fost botezați, atât bărbați cât și femei” F.A. 8.12

,,Au fost botezați, atât bărbați

cât și femei”

F.A. 8.12

Ce spune Scriptura în privința candidaților pentru botez? Erau botezați ei pe când, erau bebeluși, copii mai mari sau erau adulți?

Eu unul, căutând în Scriptură, am găsit că erau botezați atât bărbați cât și femei:

,,Dar când au crezut pe Filip, care propovăduia Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu şi a Numelui lui Isus Hristos, au fost botezaţi, atât bărbaţi cât şi femei. (F.A. 8.12)”

Ei erau candidații care primiseră mesajul evangheliei, îl crezuseră, se botezaseră și fuseseră adăugați la numărul celorlalți frați:

,,Numărul celor ce credeau în Domnul, bărbaţi şi femei, se mărea tot mai mult; (F.A. 5. 14)”

,,Mulţi dintre ei şi din femeile cu vază ale grecilor şi mulţi bărbaţi au crezut.” (F.A.17.12)

Tot ei, erau descriși ca fiind găsiți umblând pe ,,Calea credinței” și fiind ținta persecuțiilor:

,,şi i-a cerut scrisori către sinagogile din Damasc, ca, dacă va găsi pe unii umblând pe Calea credinţei, atât bărbaţi, cât şi femei, să-i aducă legaţi la Ierusalim”.( F.A.9.2).

,,Am prigonit până la moarte această Cale, am legat şi am pus în temniţă bărbaţi şi femei;” (F.A. 22.4.)

În nici un loc al Scripturii, nu am găsit că aceia care au fost botezați erau descriși ca fiind bebeluși sau copilași mai mari. Am căutat să văd toate pasajele unde sunt efectuate botezuri în Noul Testament și în nici un text nu se spune explicit că Ioan Botezătorul, apostolii sau cei ce i-au urmat au botezat copii.

Am căutat cuvântul copil în Noul Testament și am găsit că nici unul dintre cei botezați nu erau numiți ca fiind: paidion, nepios, teknon sau brephos. Ei erau caracterizați ca fiind andron (bărbați) și gynaikon (femei) – F.A. 5. 14; F.A. 8.12; F.A.9.2 .

În Luca 2.12, despre Domnul Isus, se spune că era: brephos înfășat în scutece.

Brephos și formele sale derivate are 8 ocurențe în greaca Noului Testament: http://biblehub.com/greek/strongs_1025.htm

În Templu, la 12 ani, când este mustrat de Maria, Isus este numit teknon – Luca 2.48. Acelaș cuvânt tekna, este folosit și în Coloseni 3.20:

,,Copii, ascultaţi de părinţii voştri în toate lucrurile, căci lucrul acesta place Domnului.”

În Matei 2.18: „Un ţipăt s-a auzit în Rama, plângere şi bocet mult: Rahela îşi jelea copiii şi nu voia să fie mângâiată, pentru că nu mai erau.”

Acești copiii nu mai aveau 12 ani cât Domnul, ci de la 2 ani în jos – Matei 2.16.

Teknon și formele sale derivate are 99 ocurențe în greaca Noului Testament: http://biblehub.com/greek/teknon_5043.htm

În Matei 18.2, copilașul chemat de Isus și dat ca exemplu de smerenie, este descris ca fiind paidion. În acelaș context, în v.10, acelaș copilaș este numit mikron ( ,,să nu defăimați nici măcar pe unul din acești micuți”- trad. Cornilescu).

Paidion și formele sale derivate are 52 ocurențe în greaca Noului Testament: http://biblehub.com/greek/strongs_3813.htm

În Galateni 4. 1.3, copilul nevârstnic este descris ca fiind nepios:

,,Dar, câtă vreme moştenitorul este nevârstnic, eu spun că nu se deosebeşte cu nimic de un rob, măcar că este stăpân pe tot.”

Acelaș cuvânt nepios, este folosit și în 1Tesaloniceni 2.7:

,,Dimpotrivă, ne-am arătat blânzi în mijlocul vostru, ca o doică ce-şi creşte cu drag copiii.

În Romani 2.20, în greacă apare tot nepion. Acest verset este tradus de Cornilescu prin ,,neștiutori”: ,,povăţuitorul celor fără minte, învăţătorul celor neştiutori, pentru că în Lege ai dreptarul cunoştinţei depline şi al adevărului”

Nepios și formele sale derivate are 15 ocurențe în greaca Noului Testament:http://biblehub.com/greek/strongs_3516.htm

Deci toți cei menționați în Noul Testamen, în legătură cu botezul, am găsit că erau doar credincioși adulți. De unde dar ideea că și copiii au fost botezați? Ea este o presupunere, o insegeză făcută de aceia care își aduc argumentul din tăcerea textului! Ideea aceasta,trebuie ,,citită printre rânduri” pe undeva!

Susținătorii ei ,,presupun” că atunci când Pavel a botezat pe temnicerul din Filipi și toată casa lui, a botezat și pe copiii acestuia – F.A.16. Acest lucru este unul speculativ deoarece nimeni nu are dovadă certă că temnicerul avea copiii mici. De unde ştim însă că el avea copii mici, ca să argumentăm că și ei au fost botezați? Nu putem şti. Biblia nu menţionează nimic în acest sens. La fel de bine, copiii temnicerului puteau fi copiii maturi. Noi ştim cu toţii din pasajele clare ale Scripturii că termenul ,,fraţi” nu este folosit niciodată pentru copiii, ci întoptdeauna pentru cei care sunt maturi şi capabili să îşi exerseze pocăinţa şi credinţa personală în Evanghelie.

Observaţi vă rog un lucru: Luca nu spune că temnicerul a fost botezat ,,CREZÂND PENTRU TOATĂ CASA LUI”, aşa cum susţine teologia naşului de botez. Textul nostru spune ,,a crezut în Dumnezeu CU TOATĂ casa lui” (F.A.16.34). Adică el personal, cât şi ceilalţi care au auzit şi primit mesajul evangheliei predicat de Pavel şi Sila.

Dacă Biblia nu dă detalii exacte într-o anumită împrejurare nu ar trebui să le construim noi. Ci când interpretăm argumentul din tăcere, trebuie să îl interpretăm totdeauna în lumina celorlalte care sunt clare și mai detaliate în privința aceasta. Şi cred că avem destule pasaje în sensul acesta.

În casa lui pe lângă familie erau şi slujitori, o situaţie des întâlnită în casele oamenilor înstăriți din Biblie. Atunci când Pavel le-a predicat, ei erau suficient de maturi ca să înțeleagă predica, să răspundă personal mesajului și să se bucure împreună cu temnicerul. Acelaș principiu de intrepretare cred că trebuie aplicat și în botezul celorlalte case din Biblie, ca aceea a lui Corneliu (F. A.10:48) şi a Lidiei (F.A.16:15).

Un alt loc, de presupunere al botezului copiilor se găsește în F.A. 2. 38-39, unde Petru îi îndeamnă pe cei ce-l ascultau să se pocăiască şi să fie botezaţi, promiţându-le darurile Duhului Sfânt tuturor celor care fac acest lucru:

„Pocăiţi-vă”, le-a zis Petru, „şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduinţa aceasta este pentru voi, pentru copiii voştri şi pentru toţi cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru.”

Dar aici textul nu face referire la copiii mici ci la anume indivizi din generaţiile următoare care vor primi evanghelia în urma chemării eficiente pe care le-o va face Dumnezeu. Avem exemple de asemenea copiii pe paginile Noului Testament care i-a chemat Dumnezeu? Da, sunt o mulțime mare: Timotei, fetele lui Filip evanghelistul, etc… !

Cel mai puternic argument al pedobaptiştilor pentru botezul pruncilor, stă în dogma lor că botezul Nou Testamentar, înlocuieşte circumcizia Vechi Testamentară. În concepţia lor, Adunarea înlocuieşte Israelul şi după cum semnul apartenenţei la poporul evreu era circumcizia, acum botezul devine semnul şi pecetea Legământului Nou. Ei învaţă că circumcizia a fost semnul legământului dintre Dumnezeu şi poporul Său Israel şi a prefigurat ritualul instituţiei creştine a botezului. Ei învaţă că harul care îndreptăţeşte, naşterea din nou şi locuirea înterioară a Duhului sunt transmise la botez şi întreţinute de-a lungul vieţii de celelalte sacramente.

Dar nici această teorie a înlocuirii tăierii împrejur cu botezul nu stă în picioare deoarece nici tăierea împrejur şi nici botezul nu transmiteau harul care îndreptăţeşte, naşterea din nou şi locuirea înterioară a Duhului, în momentul când erau efectuate. Harul, îndreptăţirea, naşterea din nou şi locuirea Duhului, trebuia să le ai înainte de botezul în apă, la fel cum Avraam le-a avut înainte de tăierea sa împrejur.

Pavel dă un exemplu cu Avraam care era îndreptăţit prin credinţă înainte de tăierea împrejur şi nu tăierea împrejur i-a adus îndreptăţirea,(fericirea aceasta), naşterea din nou, credinţa şi apartenenţa la poporul sfinţilor aşa cum spun cei de acum că o face botezul. Gândiţi-vă la exemplul următor din Romani 4.9-11, dacă am înlocui ,,circumcizie” cu ,,botez” cum ar suna:

,,Fericirea aceasta este numai pentru cei botezaţi sau şi pentru cei nebotezaţi? Căci zicem că lui Avraam credinţa „i-a fost socotită ca neprihănire.” Dar cum i-a fost socotită? După sau înainte de botez? Nu când era botezat, ci când era nebotezat. Apoi a primit ca semn botezul, ca o pecete a acelei neprihăniri pe care o căpătase prin credinţă, când era nebotezat. Şi aceasta, pentru ca să fie tatăl tuturor celor care cred, măcar că nu sunt botezaţi; ca, adică, să li se socotească şi lor neprihănirea aceasta;”

Mai putem spune acum că botezul copiilor mici a înlocuit circumcizia evreiască ca să aducă fericirea şi harul îndreptăţirii prin credinţă a celui botezat? Se pare că nu merge deoarece circumcizia ( sau presupusul botez) s-a petrecut în urma credinţei, îndreptăţirii, naşterii din nou şi a locuirii Duhului în Avraam care este tatăl tururor credincioşi şi nu înainte. Şi oricum nu botezul este semn al Legământului Nou ci sângele vărsat simbolizat prin vinul din pahar de la Cină. Întradevăr semnul Legământului cu Avraam a fost circumcizia.

Concluzie:

Sunt copiii mici găsiți printre candidaţii scripturali ai botezului biblic? Putem deduce lucrul acesta din pasajele clare ale Noului Testament? Dar din cele care păstrează tăcere exemplu ,,botezul caselor”? Putem spune că botezul a înlocuit circumcizia evreiască, act prin care pruncului i se transmite har, devine mântuit şi parte a poporului Domnului din actualul Legământ?

Nu, nu putem susţine membralitatea pruncilor, copiilor deoarece în Scriptură sunt menționați doar bărbați și femei! Ce preferăm să credem ,,presupunerea unora din tăcerea Scripturii, oameni ce citesc printre rânduri”, sau să ne punem încrederea în pasajele clare ale Cuvântului scris? Să credem presupunera din umbră sau Cuvântul insuflat al lui Dumnezeu care declară:

,,Dar când au crezut pe Filip, care propovăduia Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu şi a Numelui lui Isus Hristos, au fost botezaţi, atât bărbaţi cât şi femei.” (F.A. 8.12)

Cuvinte ce desemnează copiii, în greaca Noului Testament:

Teknon are sensul de copil, fiu, fiică indiferent de vârstă (http://biblehub.com/strongs/greek/5043.htm )

Paidion are sensul de mic, copil mic, domniță; figurativ un creștin imatur

( http://biblehub.com/strongs/greek/3813.htm )

Brephos – copil nenăscut, copil nou-născut, bebeluș

( http://biblehub.com/strongs/greek/1025.htm )

Nepios- bebeluș, copil, figurativ prunc în credință
( http://biblehub.com/strongs/greek/3516.htm )

Korasion – fetiță, domniță – 8 ocurențe (Termen folosit doar pentru fetița lui Iair de 12 ani și a Irodiadei)

http://biblehub.com/greek/strongs_2877.htm

http://biblehub.com/strongs/greek/2877.htm

Thugater fică – 28 ocurențe (Termen general folosit indiferent de vârstă)

http://biblehub.com/greek/strongs_2364.htm

http://biblehub.com/strongs/greek/2364.htm

Gynē, guné – femeie, soție.

http://biblehub.com/strongs/greek/1135.htm

Parthenos – fecioară nemăritată 15 ocurențe

http://biblehub.com/greek/strongs_3933.htm

http://biblehub.com/strongs/greek/3933.htm

Anthrópos – bărbat – 554 ocurențe

http://biblehub.com/greek/strongs_444.htm

Neaniskos – tânăr, adolescent – 11 ocurențe

http://biblehub.com/greek/strongs_3495.htm

http://biblehub.com/strongs/greek/3495.htm


Despre botez sau Botezul naivilor

Despre botez

sau

Botezul naivilor

de Aurel Munteanu – 4 iunie 2017

    Botezul este printre cele mai importante învățături ale Scripturii deoarece el te poate introduce într-o Adunare adevărată sau într-o biserică falsă. În funcție de el, ai o slujire acceptată înaintea lui Dumnezeu sau nu.

1. De ce nu este valid pentru un botez să ai doar:

– o mărturie la nivel declarativ

– o singură afundare în apă

– rostirea unei formule ca să de-a validitate actului

– să invoci maturitatea ca singur argument

– sinceritatea celui ce te botează

invocarea sincerității tale

2. De ce nu este deajuns doar sinceritatea ta:

– nu ne putem baza pe noi (pe instinctele noastre)

– nu ne putem baza pe o inimă înșelătoare și de deznădăjduit de rea

3. Botezul trebuie să te identifice cu:

– moartea, îngroparea și învierea lui Cristos

– moartea, îngroparea și învierea ta față de păcat

– cu învățătura celui ce te botează; ex: decă eu cred ca și catolicii nu mă duc să mă boteze baptiștii sau martorii;

– numărul membrilor la care te-ai alăturat; ex: nu poți spune m-am botezat la mormoni ca să fac parte dintr-o biserică ortodoxă;

– fondatorul religiei respective; ex: botezul luteran te identifică cu religia concepută de Martin Luther, cel branhamist cu religia lui W.M. Branham, etc.

    Botezul biblic este parte din ,,Marea trimitere”. ,,Marea trimitere” include: a merge, a face ucenici, a fi scufundați în apă și apoi învățați tot ce a poruncit Cristos. ,,Marea trimitere” ca model de împlinire o avem pusă în practică în F.A.2. Botezul biblic al ,,Marii trimiteri”, te identifică cu botezul lui Cristos, cu doctrina Sa și cu Adunarea zidită de El.

    Dacă biserica ta are fondator un reformat (Luther, Calvin, Zwingli, Henric al 8-lea) sau pe unul din valul restauratorilor ( John Smyth, George Fox, John și Charles Wesley, George Muller, Charle Parham, Ellen G. White, etc.), botezul tău te-a identificat cu originea, doctrina și practica lor. Dacă biserica ta predică doar o jumătate de adevăr, vei fi identificat doar cu acea jumătate predicată de fondatorul bisericii tale și nu cu credința dată sfinților odată pentru totdeauna.

4. Nu poți aduce niciodată argumente de genul:

– nu-mi pasă cui m-am supus să mă boteze, atâta timp ce eu am credința mea proprie

– în botez contează doar credința mea și atitudinea mea față de Cristos

– nu contează ce crede biserica ce mă botează, contează doar să fiu născut din nou, matur și sinceritatea mea. Ba, contează foarte mult și cine te botează deoarece în apă intră nu doar candidatul ci și administratorul botezului.

– nu mă interesează dacă a avut sau nu autoritate administratorul botezului meu. Ar trebui să te intereseze deoarece autoritatea este cea care dă validitate sau anulează actul botezului tău.

5. Un botez ca să fie valid trebuie să îndeplinească 4 condiții:

– candidat scriptural: persoană matură, responsabilă de faptele sale și născută din nou

– motiv scriptural: o identificare cu moartea, îngroparea și învierea lui Cristos. Nu îți dă mântuirea sufletului.

– mod scriptural: o singură scufundare în apă, nu turnare sau stropire

– administrator scriptural: o Adunare printr-un reprezentant autorizal al ei, Adunare ce trebuie să aibe o succesiune neîntreruptă de la Cristos. Adunare ce nu are originea în catolicismul răsăritean sau apusean, în reformă sau bisericile restauratorilor.

6. Dacă nu ești botezat până acum, nu te boteza până nu întrebi administratorul tău:

din ce biserică face parte

– care este denumirea ei în România și cum se denumește în afară

– cine a întemeiat mișcarea respectivă ( aici aveți o listă cu astfel de fondatori: https://aurelmunteanu.wordpress.com/ )

– anul când a fost fondată și țara de origine

    De ce toate astea? Deoarece botezul care îl vei primi te va identifica cu originea, doctrina și practica bisericii care te botează. Dacă ești botezat de o biserică întemeiată de un om, vei avea un botez fals, chiar dacă tu ești sincer, ai un motiv biblic, ești matur și chiar născut din nou. În botez nu contezi doar tu ci și administratorul botezului tau.


Ar trebui baptiștii să boteze copii?

Ar trebui baptiștii să boteze copii?

De Raul Enyedi

 

În urmă cu ceva timp am auzit despre o practică în adunările noastre care ni se pare ciudată: aceea de a boteza copii înainte de vârsta adolescenței. Noi, în România, am fost șocați când am aflat aceasta, deoarece pare atât de contrar pozițiilor ferme pe care adunările noastre le iau în ce privința botezului și a doctrinelor adunării. Ne-am exprimat îngrijorarea atât în privat, cât și în public. Deoarece această practică pare să câștige teren, am vrea să atragem tuturor atenția asupra potențialelor efecte dăunătoare pe care o astfel de practică le poate avea în viața persoanelor precum și în viața adunării. Poate unii vor considera acest articol ofensator și exagerat, dar aș vrea să fie perceput ca o dovadă a iubirii și aprecierii noastre pentru adunările surori din SUA. Nu cer decât să i se acorde o judecată obiectivă.

Mi-am dat toate silințele pentru a cerceta subiectul și a înțelege de ce baptiștii ar adopta o astfel de practică. Am aflat că botezarea copiilor pre-adolescenți are o origine recentă. A început în secolul al XX-lea (poate mai sunt excepții, însă nu am găsit niciuna încă) și se practică în special în America și în locurile unde baptiștii americani au o influență puternică. În alte părți ale lumii, baptiștii amână botezul până persoana ajunge în adolescență sau chiar la vârstă adultă. Acesta este un adevăr valabil în întreaga noastră istorie. În zilele Reformei, aflăm despre unii reformatori timpurii (Zwingli este un astfel de exemplu) că recomandau părinților să amâne aducerea copiilor lor spre a fi botezați până când aceștia împlineau vârsta de 12 ani. Ce ar spune predecesorii noștri, anabaptiștii, când ar vedea că noi botezăm copii mai mici decât cei botezați inițial de reformatori? Privind în istorie, am învățat că botezarea copiilor pre-adolescenți este ceva nou între adunările noastre, și, la fel ca orice noutate, ar trebui supusă testului pentru a vedea dacă e ceva inofensiv sau nu.

Dar ce spune Scriptura? Pentru noi, Biblia are ultimul cuvânt, nu istoria sau vreo tradiție. Când privim spre Scripturi, nu găsim o vârstă minimă a candidatului la botez. Dar ne dă această tăcere, oare, libertatea de a boteza copii la orice vârstă? Cu siguranță că nu. Deși nu ni se dă o vârstă minimă, atunci când privim la botezurile efectuate în cartea Faptelor, găsim imediat că credința personală în Cristos este o cerință pentru a fi botezat. Cineva care nu crede sau nu poate crede în Cristos nu este un candidat potrivit pentru botez. În cartea Faptelor, cei care au crezut Evanghelia sunt mereu descriși ca fiind „bărbați și femei” (Fapte, 5:14; 17:12). Toți cei botezați au fost „bărbați și femei” (Fapte, 8:12) și membrii adunări sunt descriși ca fiind „bărbați și femei” (Fapte, 8:3, etc.). În cartea Faptelor nu găsim copii crezând, fiind botezați și devenind membri în adunare. Avem destule referințe pentru a observa un șablon, chiar dacă vârsta minimă nu ne este dată: persoana botezată trebuie să fie destul de în vârstă pentru a înțelege marile adevăruri ale Evangheliei și suficient de independentă pentru a-și declara credința personală în Cristos și loialitatea față de El.

Dar cum rămâne cu copiii mici ce mărturisesc credința în Cristos? Nu vedem oare în cartea Faptelor că toți cei ce mărturisesc credința sunt botezați? De ce să nu îi botezăm și pe ei? Cred că acesta este deseori raționamentul din spatele practicii în adunările noastre. Mai multe lucruri trebuie luate în considerare. În primul rând, toți cei menționați în cartea Faptelor ca fiind botezați au fost bărbați și femei, nu copii. În al doilea rând, din moment ce pocăința și credința date de Dumnezeu produc schimbări vizibile în viața cuiva, ar trebui să cerem semne ale convertirii adevărate din partea oricărui candidat, indiferent de vârstă. Aceasta a fost practica lui Ioan Botezătorul, care a refuzat să boteze pe cei ce nu aduceau „roade vrednice de pocăință”. Este aceasta valabil și pentru botezurile din Fapte? Da, deși nu se menționează explicit. Să ne amintim că toți cei ce mărturiseau atunci credința în Cristos proveneau dintr-un mediu necreștin. Pentru liderii iudaismului, Domnul Isus era un șarlatan, un impostor. Ucenicii Lui erau urâți, batjocoriți și persecutați. Când cineva mărturisea public credința în Isus, acela plătea prin aceasta imediat un preț. Dacă cineva mărturisea credința, aceasta însemna că era gata să plătească prețul urmării Lui. Aceasta se întâmplă chiar și în vremurile noastre, în societățile necreștine (gândiți-vă la un bărbat sau la o femeie dintr-o țară musulmană mărturisindu-l pe Isus ca Domn și Mântuitor. O astfel de mărturisire este dovadă în ea însăși a convertirii, căci un mare preț este atașat ei). Însă în societățile care au o tradiție creștină, nu există un astfel de preț atașat mărturisirii noastre de credință și de aceea ar trebui să așteptăm până vedem semne ale convertirii în orice candidat pentru botez. Deci, cine a fost botezat în cartea Faptelor? Bărbați și femei care au mărturisit credința în Cristos, mărturisirea lor implicând disponibilitatea de a plăti marele preț al uceniciei.

Domnul poate mântui pe cineva la o vârstă fragedă. Dar convertirea copiilor (pocăința și credința lor) este ceva ce nu poate fi verificat decât ani mai târziu, când ei cresc și devin suficient de independenți pentru a face alegeri proprii și a experimenta viața pe cont propriu. Acesta este unul din motivele pentru care trebuie să amânăm botezarea copiilor care mărturisesc credința în Cristos. Atunci când copiii Îl mărturisesc pe Cristos fără a fi manipulați, ei sunt sinceri. De fapt, ei sunt sinceri chiar atunci când sunt manipulați, aceasta este una din acele calități ale unui copil pe care noi, adulții, ar trebui să le imităm. Trebuie să fim conștienți că copiii sunt naivi, ușor de influențat și schimbători. Acestea sunt de fapt calități, căci ele fac posibilă educarea copilului. Dar ele fac de asemenea dificilă identificarea schimbărilor permanente pe care convertirea le aduce în viața cuiva. În ciuda tuturor precauțiilor și a bunelor noastre intenții, este așa de posibil ca un copil să mărturisească credința fără a fi cu adevărat mântuit. Dacă cineva a fost cu adevărat mântuit în anii copilăriei, atunci cimentarea personalității sale în anii adolescenței va confirma autenticitatea convertirii sale. Astfel de adolescenți vor putea înțelege pe deplin marile adevăruri ale Evangheliei și amploarea mântuirii prin Cristos. Anii adolescenței reprezintă, la modul general, cea mai timpurie perioadă în care se pot vedea primele roade ale convertirii adevărate, de aceea, credem că este înțelept ca botezul să nu fie luat în considerare până când cineva atinge măcar această vârstă.

Pe măsură ce copiii cresc, ei încep să-și descopere și să-și exploreze individualitatea și prin ea să se relaționeze la lumea înconjurătoare. În anii adolescenței, copiii tendința naturală de a nu-și asculta părinții și de a pune sub semnul întrebării tot ceea ce au fost învățați. Rebeliunea aceasta față de autoritate este parte a procesului de a deveni independenți de părinți și de a-și construi propria personalitate. Ei vor să testeze ei înșiși și să verifice dacă ceea ce au fost învățați este adevărat. Aceștia sunt anii în care descoperă și dorințele sexuale. Este o perioadă a centrării pe sine, în mare parte pentru că este un timp în care ne descoperim pe noi înșine, cine suntem noi cu adevărat. Lucrurile spirituale nu sunt scutite de această chestionare, și mulți adolescenți și tineri descoperă că ceea ce ai au crezut a fi fost convertire, nu a fost ceva real.

Există două reacții la această descoperire tristă: unii, pentru a fi sinceri cu ei înșiși, vor renega mărturisirea lor anterioară de credință, spre dezamăgirea părinților, iar alții, deși se vor îndoi de realitatea convertirii lor, nu o vor renega. Unii nu vor avea curajul de a se auto-evalua, din teama de a nu descoperi că nu au fost convertiți cu adevărat și vor continua să se încreadă în mărturisirea credinței lor din copilărie, chiar dacă lipsesc semne reale. În exterior vor păstra o formă de ascultare și slujire a lui Cristos, fără a fi schimbați în interior. În cazurile de mai sus, mărturisirea timpurie a credinței face mai mult rău decât bine tuturor celor implicați.

Dar mai trebuie ceva luat în considerare când vorbim despre convertire. Să ne amintim ce este cu adevărat convertirea. Constă din pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul Isus Cristos. Pocăința înseamnă mai mult decât părere de rău pentru păcat. Dacă este doar atât, o persoană nemântuită se poate „pocăi” la orice vârstă. Dar aceasta nu este pocăința dată de Dumnezeu. Chiar dacă persoana este sinceră, o astfel de pocăință nu va dura mult, deoarece natura ei nu a fost schimbată. Apostolul Pavel vorbea despre o întristare după voia lui Dumnezeu care duce la pocăință, de aceea, părerea de rău datorită păcatului nu trebuie confuzată cu pocăința. Pocăința care este darul lui Dumnezeu, este o schimbare totală a inimii, este o atitudine care ne implică intelectul, emoția și voința. Intelectul este implicat deoarece trebuie să înțelegem mesajul Evangheliei. Evanghelia începe prin a fi o veste proastă pentru păcătos și prezintă rebeliunea noastră față de Dumnezeu și condamnarea dreaptă a păcatului nostru. Păcătosul care aude Evanghelia trebuie să se evalueze în mod profund (experiențele sale trecute, caracterul și concepția asupra lumii) prin lentila mesajului Evangheliei. Duhul îl va convinge și îl va asigura că mesajul este adevărat. Conștiința va depune mărturie cu privire la eșecurile sale de a trăi după standardul lui Dumnezeu. Rezultatul este că autosuficiența sa și încrederea sa în meritele proprii se vor prăbuși. Păcătosul află că el stă înaintea lui Dumnezeu deja condamnat, așteptând execuția pedepsei.

Când ajunge la starea de neajutorare totală și realizează că nu există nicio cale de a scăpa de judecata dreaptă a lui Dumnezeu prin eforturi proprii, Duhul îl va îndruma spre Persoana și lucrarea Domnului Isus Cristos, care a purtat păcatele noastre și ne-a plătit pe deplin datoria. Păcătosul neajutorat se va arunca la picioarele lui Isus, se va agăța de El ca singura sa speranță, și, fiind copleșit de iubirea și harul Său, Îi oferă loialitatea sa necondiționată și își încredințează viața în mâinile Lui. Credința în Cristos este mai mult decât a fi de acord cu anumite afirmații sau fapte. Aceasta implică credincioșie, adică loialitate față de El. Însă aceasta nu vine fără capacitatea de a înțelege costul slujirii Lui. Iar aceasta înseamnă că înțelegem la ce renunțăm și ce luăm asupra noastră atunci când ne declarăm credința și loialitatea față de El.

Pocăința și credința date de Dumnezeu implică cele mai profunde sentimente de care suntem capabili și cea mai puternică determinare a voinței. Dar ele implică și intelectul. Implică capacitatea de a înțelege concepte ca viață, moarte, bine, rău, dreptate, iertare, slujire, iubire, sacrificiu, etc. Ele implică de asemenea capacitatea de a ne auto-cunoaște și evalua acțiunile trecute, caracterul și viziunea noastră asupra lumii în lumina afirmațiilor Evangheliei. Ar trebui să fie evident că copiii nu pot înțelege Evanghelia așa cum a fost descrisă mai sus decât doar într-un mod limitat și superficial. Dumnezeu îi poate mântui chiar având o înțelegere limitată, dar nu poate exista o garanție a convertirii adevărate până ei nu vor fi suficient de independenți pentru a face propriile alegeri și a-și descoperi propria identitate. Nimeni nu poate fi asigurat de realitatea convertirii sale până nu înțelege magnitudinea lucrurilor implicate în convertirea sa. Prin urmare, atunci când copii sunt botezați, nu poate exista o dovadă clară că ei au fost cu adevărat convertiți. Însă botezul reprezintă o confirmare pentru ei că sunt cu adevărat mântuiți, după estimarea adulților din jurul lor (a părinților, conducătorilor și membrilor adunării), care înțeleg mântuirea mult mai bine decât ei, ca și copii. Dacă ei nu sunt cu adevărat mântuiți, cum se întâmplă adesea, atunci ei sunt împinși a se încrede într-o mărturisire falsă, le este dată o speranță falsă. Dacă Domnul nu le va deschide ochii mai târziu în viață, ei vor fi oameni religioși nemântuiți. Botezarea copiilor îi pune într-o poziție mai rea decât a pruncilor botezați de protestanți, căci ei îi încurajează să ajungă mai târziu la a mărturisi personal credința. Atunci când baptiștii botează copii, ei o fac pentru că consideră că aceștia mărturisesc în mod real credința, iar copii vor ajunge să se încreadă în acea mărturisire (fie ea autentică sau superficială), din moment ce adulții din jurul lor au confirmat-o prin faptul că i-au acceptat să fie botezați. Amânarea botezului până există semne clare ale convertirii (cel puțin anii adolescenței) va fi o confirmare pentru copii a seriozității subiectului și îi va conduce spre a se autoevalua continuu până sunt asigurați de Domnul cu privire la mântuirea lor. Acest lucru este avantajos pentru copii, deoarece, dacă nu au fost mântuiți cu adevărat în copilărie, ei nu vor trece prin stările acelea de dezamăgire când află că nu sunt mântuiți, deși adulții din jurul lor i-au asigurat că sunt.

Mai trebuie însă luat în considerare și un alt aspect: care sunt efectele acestei practici asupra membralității adunării. Atunci când suntem botezați, suntem imediat adăugați trupului adunării. În acest trup, toți membrii sunt egali, deși fiecare are roluri și capacități diferite. Membralitatea în adunare este o mare binecuvântare, dar implică și mari responsabilități. Adunarea este administratorul „cheilor Împărăției”, iar o utilizare a lor este autoritatea de a disciplina membrii care nu se pocăiesc, după cum ne învață Domnul în Matei, 18. Pentru a se achita de această datorie, membrii adunării trebuie să fie în stare să înțeleagă și să judece cazurile aduse înaintea adunării. Ei au nevoie de un anumit grad de maturitate și de independență în gândire pentru a-și forma o părere proprie și a vota conform propriei conștiințe, pentru ca votul lor să însemne ceva. Dacă lucrurile nu stau astfel, atunci adunarea are o formă congregațională de cârmuire doar cu numele. Ar trebui să fie evident tuturor celor ce au participat la adunări generale că copiii nu au maturitatea înțelegerii și independența în gândire pentru a-și forma propriile opinii și a vota conform lor. Prin urmare, ei nu sunt potriviți a fi membri în adunare până ce nu vor fi suficient de independenți și capabili să judece singuri lucrurile.

Botezarea copiilor afectează negativ mărturia unei adunări; o slăbește. Cât de bine putem apăra botezul credincioșilor față de pedobaptiști când candidații noștri sunt doar cu câțiva ani mai mari decât pruncii botezați de ei? Cât de solidă poate fi apărarea noastră a formei congregaționale de cârmuire a adunării atunci când corpul nostru deliberativ conține membri care nici măcar nu pot înțelege lucrurile supuse discuției?

Chiar dacă admitem fără ezitare că Dumnezeu mântuiește uneori copii, ne întrebăm cum se face că în ultimele decenii vedem o creștere constantă în mărturisirile de credință și botezurile efectuate la vârste atât de fragede? Să privim în jurul nostru la cei ce le practică pe o scară mai largă. Ce fel de Evanghelie predică ei? În majoritatea cazurilor, este o Evanghelie diluată sau una în totalitate falsă. Mulți răspund chemării lor, însă ei rămân morți în propriile greșeli și păcate, și aceasta indiferent de vârstă. Botezarea copiilor și, de fapt, botezarea oricui fără a căuta semne ale convertirii pune în pericol adunarea. Domnul și-a zidit adunarea pentru a fi compusă din membri regenerați. Dacă continuăm să adăugăm membri nemântuiți, adunarea noastră va sfârși căzând în apostazie ca și nenumărate adunări dinaintea noastră. Apostazia este reală, este irevocabilă. Nicio adunare nu este scutită. Chiar și cea mai sănătoasă adunare este la cel mult o generație distanță de apostazie. Fraților, este vremea să realizăm că dacă nu păzim credința, adunarea noastră va deveni apostată. Nu suntem imuni. Dacă lăsăm garda jos, vom fi învinși.

Un cuvânt către părinți credincioși: Fiecare părinte își dorește ca copiii săi să fie mântuiți și scutiți de necurăția lumii. Însă botezul și membralitatea în adunare nu îi va scuti de ispitele și rebeliunea anilor adolescenței și a tinereții. Dacă ei nu au fost cu adevărat mântuiți în copilărie dar au ajuns să mărturisească credința, aceasta le face rău atât copiilor, cât și părinților și adunării. Dacă Domnul a mântuit un copil la vârstă fragedă, acel copil va fi un bun membru în adunare ceva ani mai târziu. Învățați-i pe copii marile adevăruri și virtuți ale Scripturii. Explicați-le Evanghelia. Exemplificați prin propria viață ce înseamnă să fii un credincios în Domnul Isus și rugați-vă constant pentru ei. Asigurați-vă că vă faceți timp pentru rugăciune și studiu biblic în familie. Nu forțați o mărturisire de credință și nu îi împingeți spre botez. Semănați sămânța și așteptați ca Dumnezeu să lucreze, în timpul Său, căci mântuirea oricărei persoane depinde în ultimă instanță de El.

Un cuvânt către cei ce au mărturisit credința în copilărie: Dacă Dumnezeu te-a mântuit în copilăria ta și ai ajuns să ai certitudinea acestui fapt, mulțumește-I, laudă-L și iubește-L din toată ființa ta, căci El a ales să te scutească de multe dureri! Este un mare har, pe care nu mulți îl primesc. Trăiește o viață curată, demnă de El!

Dacă te găsești printre cei ce au mărturisit credința în copilărie, însă nu ești sigur că ești cu adevărat mântuit, atunci te îndemn să vii la Domnul! Dacă simți foame și sete după El și după Cuvântul Său, dacă nu ești diferit de persoanele nemântuite din jurul tău, dacă nu vezi rodul Duhului în viața ta, atunci nu încerca să te încrezi în ceva ce ai făcut în trecut și vino la Domnul acum! Botezul nu te mântuiește! Anii petrecuți la adunare nu te mântuiesc! Doar El te poate mântui și îți poate da adevărata siguranță a mântuirii!

Dacă ai făcut o mărturisire de credință și apoi ai realizat că viața ta nu s-a schimbat, dacă te îndoiești de realitatea mântuirii și crezi că totul este un fals, atunci permite-mi să îți spun că falsurile există deoarece autenticul există! Nașterea din nou este o experiență care își schimbă total viața, și este reală! Nu fi descurajat și caută-L pe Domnul! Vino la Domnul acum și cere-i să îți dea adevărata pocăință și credință! El nu va refuza pe nimeni care vine la El!

Un cuvânt către predicatori: Haideți să ne cercetăm cu atenție înaintea Domnului! Noi suntem mesagerii Lui! Noi proclamăm mesajul său, nu al nostru. Să ne asigurăm că nu scoatem nimic din el. Adevărata Evanghelie este nebunie pentru natura păcătoasă. Doar cei născuți din nou prin Duhul lui Dumnezeu pot răspunde chemării Evangheliei harului! Dacă persoane nenăscute din nou și neconvertite, indiferent de vârstă, răspund în mod obișnuit chemării Evangheliei pe care noi o predicăm, atunci există o problemă cu predicarea noastră! Înseamnă că am scos din ea elementul care este ofensator firii! Însă tocmai acel element distinge Evanghelia harului de imitațiile ei și o face puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea oricăruia care crede. Mulți au schimbat Evanghelia și i-au adaptat mesajul pentru a fi plăcut ascultătorilor lor. Rezultatul imediat este o creștere a membralității adunării, însă membrii lor sunt în mare parte nemântuiți. Să ne asigurăm că învățăm din eroarea lor și ne îndepărtăm cât putem de repede de acel pericol. Să punem acceptul în predicare pe adevărata pocăință și credință! Aceasta este datoria pe care o avem față de Domnul care ne-a trimis și față de oamenii pe care îi slujim!

Un cuvânt către adunări: Fraților, avem o însărcinare sfântă: să păzim, să păstrăm și să proclamăm adevărul cu orice preț! Suntem membri ai adunărilor Domnului, nu a unor organizații omenești. O adunare a Domnului nu este un fleac. Dacă Domnul își mai amână venirea, trebuie să ne asigurăm că transmitem generației următoare o credință și o practică sănătoasă, ca ei să continue să ducă la îndeplinire Marea Trimitere atunci când noi vom fi fost chemați acasă. Probabil timpul în care trăim este cel mai mare timp de apostazie din toată istoria noastră. Care este atitudinea noastră în fața acestei situații? Ar trebui noi să fim mulțumiți a fi ceva mai buni decât bisericile apostate? Ele ar trebui să ne slujească drept avertisment, nu exemplu! Unii botează copii de 5 ani sau mai mici și numesc aceasta botez al credinciosului. Și marea parte a membrilor lor sunt nemântuiți. Să ne mulțumim oare a fi ceva mai buni decât ei?

O adunare va rămâne în picioare sau va cădea în funcție de cum își apără orânduielile. Botezul este mijlocul de intrare ca membru în adunare. De ce este atât de important? Deoarece adunarea este concepută de Domnul a fi alcătuită din persoane regenerate. Doar cu astfel de membri poate funcționa normal și își poate îndeplini îndatoririle. Necesitatea unei membralități regenerate este motivul pentru care suntem apărătorii botezului credincioșilor. Doar aceia care fac o mărturisire validă a credinței lor sunt candidați potriviți pentru botez. Din moment ce nu credem că botezul este necesar mântuirii, ar trebui să cerem tuturor candidaților „roade vrednice de pocăință”, adică dovezi vizibile, clare, ale unei vieți schimbate, și să amânăm actul până când asemenea roade devin vizibile.

Nu punem deloc la îndoială bunele intenții ale părinților ce doresc să își vadă copiii mântuiți și botezați. Nici nu pun la îndoială bunele intenții ale adunărilor care botează copii, deoarece știm ce mare bucurie este atunci când o persoană crescută în mijlocul nostru vine la credință și cere botezul. Însă trebuie să vedem ce efecte produce această practică pe termen mai lung. Și face mult mai mult rău decât bine, ne slăbește adunările și chiar are potențialul a ne îndrepta spre apostazie. Să învățăm din greșelile altora și să ne întoarcem la practica înaintașilor noștri, pentru binele copiilor noștri, al adunărilor noastre și pentru mărturia lui Cristos!