,, Religia care nu este la fel de veche precum Cristos şi Apostolii Săi, este prea nouă pentru mine.” – Joseph Hooke, apologet baptist englez .

Lucrare 2

Distribuire literatură evanghelizare

Aurel Munteanu

7 aprilie 2016

 

Începând cu data de 30 aprilie 2013, de când Adunarea Baptistă Harul Suveran din Bocșa Română, Caraș-Severin, mi-a încredințat slujba de evanghelist, am predicat și distribuit literatură gratuită de evanghelizare în mai multe localități ale Olteniei.

Uneori fiind însoțit și de fratele Nicolae Fundeanu (70 ani), am avut bucurii de nedescris în această slujbă, cât și neplăceri din partea popilor ortodocși și a poliției. În ciuda împietririi oamenilor din aceste locuri și piedicilor, cu ajutorul Domnului, voi contiua să distribui și să predic în continare cu speranța că Domnul îi va salva de la pierzare eternă, pe cei care îi are în planul Său.

Până astăzi 7 aprilie 2016, am distribuit literatură de evanhgelizare, casă cu casă în următoarele localități:

Filiași

Țânțăreni

Fratoștița

Răcarii de Sus

Răcarii de Jos

Tatomirești

Brădești

Coțofenii din Față

Cocorova

  1. Stoineas

Adacăle

Măilățălu

Rogoaza

Valea Mare

Fundeni

Bulbuceni

Arginești

Jugastru Nou

Jugastru Vechi

  1. Tabla

Ștefanu

Strehaia

Butoiești

Lunca Banului

Beharca

Ciochiuța

Tâmna

Valea Ursului

Fața Cremenii

  1. Prunișor

Ghelmegioaia

Balota

Erghevița

Poroina

Dedovița Veche

Răduțești

Poșta Veche

Stângăceaua

Broșteni

  1. Ceplea

Izvoarele

Arpadia

Ișalnița

Șipotu

Craiova (1 an și 2 luni)

Cernele

Șitoaia

Bogea

Almăj

  1. Moșneni

Sfârcea

Braloștița

Scăiești

Coțofenii din Dos

Potmelțu

Mihăița

Obedin

Valea Lungului

Crețeștii de Sus

  1. Breasta

Roșieni

Racovița

Ciocane

Valea Fântânilor

Schitu

Bâlta

Gura Motrului

Țânțaru

Orbeni

  1. Valea lui Pătru

Argetoaia

Poiana Fântânii

Iordăchești

Novac

Băranu

Leordoasa

Buicești

Salcia

Stolojani

  1. Turceni

Plopșoru

Sărdănești

Muereni

Vladimir

Goiești

Olari

Cocoreni

Văleni

Rovinari

  1. Roșia Jiu

Vlăduleni

Bâlteni

Peșteana

Moi

 Uscăci

Braniște

Rudari

Bodăieștii de Sus

Odoleni

100 Bodăieștii de Jos