,, Religia care nu este la fel de veche precum Cristos şi Apostolii Săi, este prea nouă pentru mine.” – Joseph Hooke, apologet baptist englez .

Posts tagged “voinței libere”așa cum se predică azi de la majoritatea amvoanelor ?

Despre pocăință

                                                   Despre pocăință

de Aurel Munteanu – 12 aprilie 2015

1. Ce nu este pocăința ?

– nu este părere de rău pentru un păcat comis

– nu este remușcare pentru păcate urmată de o îndreptare a vieții

– nu este nici căință de păcatele trecute

– mulți confundă pocăința cu penitența , doctrina romano-catolică :

penitență = pedeapsă pe care și-o impune cineva sau pe care i-o dă preotul pentru ispășirea sau iertarea păcatelor . Poate fi o viață aspră pe care și-o impune cineva sau privațiune de ordin fizic sau material ( lovituri de bici , mersul desculț pe pietre ascuțite , ocolirea în genunchi a bisericii , răstignire , etc. ) .

– pocăința nu este ,, hotărâre pentru Cristos ” , hotărâre momentană prin luarea unei decizii urmată de o ieșire în față și de ,, rugăciunea păcătosului ”

– pocăința nu este o taină din cele 7 ale bisericii ortodoxe ( mărturisirea păcatului la urechea preotului care te iartă de păcate )

2. Ce este pocăința ?

Definiție : Pocăința este o schimbare a minții în sensul concepțiilor și atitudinilor fundamentale .

gr. = metanoia , metanoeo .

Noeo = gândire , înțelegere sau a fi pătruns de o idee

meta = după și totdeauna indică o schimbare

metanoeo – 34 occurențe în limba greaca a N.T.

În limba ebraică cuvântul apare de 108 ori și de cele mai multe ori este radus prin întoarcere de la rău și pocăință : Ier. 18.8 , 10. ; 26.3. și Iov 42.6 . În alte versete are sensul de : îmi schimb mintea , mă conformez , îmi pare rău , regret și întoarcere de la calea rea .

În limba română cuvântul pocăință vine din slavonul pocăiania .

3. Are omul mort spiritual pocăință înainte ca să fie născut de sus ?

– dacă ar avea-o ar fi o persoană plăcută lui Dumnezeu – Rom. 8.5-9.

– ar avea și credința pentru că pocăința și credința sunt daruri gemene – M.1.15.

– ar fi chiar salvat deoarece toți care au pocăința sunt mântuiți – Luc.17.5.

– toți care au pocăința au viața eternă – F.A. 11.8.

– toți cei care au pocăința au păcatele șterse – F.A.3.19; 5.31.

4. Poate activa pocăința omul mort spiritual prin intermediul ,,voinței libere”așa cum se predică azi de la majoritatea amvoanelor ?

– nu poți activa ceva ce nu ai

– ex. : părerea arminiană a mântuirii prin preștiință în care omul este mântuit datorită faptului că se naște cu pocăință și credință acestea putând fi activate prin liber arbitru .

5. De unde vine pocăința ?

– de la Dumnezeu : F.A. 11.18. ; 5.31. ; 2Tim. 2.25.

– pocăința este un DAR , este ceva primit de la Dumnezeu ; ceva cu care omul nu se naște

6. Care este prima pocăința sau credința ?

– Mat.21.32. – fariseii nu s-au pocăit pentru a crede

– aranjază- mi în ordine scripturală patru lucruri : mântuire , credință , naștere din nou și pocăința . Dacă le aranjezi corect știu dacă crezi mântuirea prin har sau prin fapte + har .

– un om când are o minte schimbată , duhovnicească atunci poate înțelege și crede cuvântul lui Dumnezeu

– credința este atitudinea unei rațiuni transformate

– pocăința este schimbarea minții de la necredință la credință

7. Au avut credincioșii din V.T. și N.T. pocăința ?

– toate expresiile ,, întoarceți-vă la Dumnezeu ” sunt cereri de chemare la pocăință

– Iov 42.6. – mă pocăiesc în sac și cenușă – Iov era contemporan cu patriarhul Avraam

– Ioan Botezătorul , Isus Domnul , apostolii și ucenicii au predicat pocăința

8. Ce trebuie să crezi ca să fii numit pocăit ?

– evanghelia lui Isus Cristos

9. Avem nevoie de pocăință și astăzi ?

– mai mult ca oricând , societatea este depravată moral și merge în descompunere

– dacă nu avem pocăință nu ne deosebim de ceilalți oameni , suntem la fel ca ei

10. Pocăința este un eveniment unic în viața credinciosului sau se repetă în fiecare zi ?

-,, când te-ai pocăit ultima dată ” m-a întrebat cineva cu mult timp în urmă

– pocăința este necesară după fiecare păcat

– este semnul după care vezi perseverența credinciosului

11. Când va înceta pocăința ?

– la moartea credinciosului sau la glorificare pentru cei ce au parte de răpire

– nu credem în a doua șansă după moarte

– nu credem în purgatoriu sau rugăciuni pentru cei morți

12. Poți fi salvat de la pierzare veșnică fără să îți schimbi gândirea ?

– există doar două căi posibile : pocăință sau moarte ! – Luc.13.1-5.

– vremurile din urmă vor fi grele – 2Pet. 3.3-9 . , nu va veni sfârșitul până nu se va pocăi ultimul ales

– Dumnezeu poruncește tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască- F.A. 17.30.

13. Pocăința este înainte mergătoare afundării în apă .

– fără pocăință botezul nu este valabil

– lipsa pocăinței este unul din motivele pentru care nu botezăm copiii mici – Ioan Afundătorul cerea ,, roade vrednice de pocăință ”

– acesta este motivul pentru care la început botezul era numit al pocăinței

– lipsa pocăinței atrage după sine excluderea membrului respectiv , respectiv oprirea dela frângerea pâinii

– dar și reabilitarea respectivului după ce își schimbă gândirea

– pocăința tuturor aleșilor din perioada de acum grăbește venirea Domnului – 2Pet.3.9.

Ai tu gândirea schimbată pentru a grăbi venirea Lui ?