,, Religia care nu este la fel de veche precum Cristos şi Apostolii Săi, este prea nouă pentru mine.” – Joseph Hooke, apologet baptist englez .

Posts tagged “predestinat

Ce am învățat de la Cristos

Ce am învățat de la Cristos

de Aurel Munteanu 25 aprilie 2015

1. Am învățat că tot ce știa mintea mea neschimbată despre Dumnezeu , nu se potrivea cu ce spunea Biblia .

2. După ce am învățat teoria , am ajuns la concluzia că până nu experimentezi pe propria piele nu înveți cu adevărat .

3. După experiență poți înțelege mai bine pe cel încercat și poți fi un ajutor prețios pentru el – 2Cor.13-7.

4. Am învățat că doar cei născuți din nou înțeleg aceste lucruri , știu despre ce vorbești și sufletul lor le prețuiește .

– pentru ei sunt perle pescuite în ape adânci .

5. Am învățat de la Cristos Isus că niciodată nu trebuie să mă bazez pe înțelepciunea mea , pe relațiile , mele pe bani sau pe instincte .

– trebuie să mă bazez pe Dumnezeu .

– de cele mai multe ori planul Lui diferă total de al meu – Is. 55.8-9 .

– omului i se par multe căi bune – Pr.19.21. ; Pr. 16. 1-4 , 9 . .

6. Am învățat că tot ce se petrece în viața mea face parte dintr-un plan stabilit dinainte de Dumnezeu .

– plan alcătuit punct cu punct înainte de veșnicie pe care eu trebuie să îl parcurg și din care trebuie să învăț – Rom . 8 . 28 . ; Pr. 20.24 . .

– am ajuns la concluzia că doar Cel care a întocmit planul , doar El îl cunoaște în totalitate .

– eu nu cunosc decât ce s-a derulat din el până astăzi ( multe nu le înțeleg ) .

– merg cu fața spre trecut și cu spatele spre viitor , motiv pentru care mă împiedic adesea . Ex. : parada militară care trece .

– Iov 23. 13-15 . ; Ps.33. 9-12 . .

7. Am văzut pe mulți din care își zic creștini negând și criticând vehement acest plan măreț – Ef. 1.4. .

– la început nu i-am înțeles de ce o fac , în timp am realizat că unii erau morți spiritual , alții erau prea prunci în credință , alții împietriți , iar altora nu li se predicaseră niciodată aceste lucruri .

– pentru împotrivitorii aceștia am trei întrebări :

a) Cine ai dori să îți croiască destinul tău : tu adame ruinat de păcat sau un alt om asemenea ție ?

b) Dorești să ți-l croiască diavolul ?

c) Sau dorești să ți-l croiască Dumnezeu ?

– eu pentru mine prefer pe Dumnezeu care este atotînțelept , atotputernic , plin de îndurare , milă , bunătate și HAR !

– Tu ascultătorule , pe cine ai prefera din cele trei categorii de mai sus ? Pe ursitoare așa cum spun ortodocșii ? Întâmplarea sau hazardul așa cum spun alții ? – Ieremia 10.23. .

8. Am învățat că acceptarea planului lui Dumnezeu este cel mai greu lucru pentru ,, eul ” meu !

– ,, eul ” vrea orice cale plăcută lui , dar voia Domnului nicidecum .

– ,, eul ” vrea să-și fie propriul Dumnezeu , nu dorește să aibe stăpân peste el .

– știți ce face Dumnezeu când ia un om în stăpânirea Sa ? Taie tot ce lăstărește din fire , precum vierul lăstarii nefolositori .

– știți ce aduce roadă cel mai mult într-o vie ? Cosorul ! Lucrul cel mai dureros cu putință . Ați văzut cum plânge vreodată vița de vie ?

– ce ne-a adus nouă viață ? Cel mai crud lucru petrecut în univers – moartea lui Isus Cristos . Tăierea Lui de pe pământul celor vii .

9. Am învățat că doar atunci când accepți planul lui Dumnezeu pentru tine și găsești plăcere în el , începi să înțelegi maturitatea spirituală .

– încep să ți se deschidă ochii și să vezi noi orizonturi .

– ajungi să înțelegi pe apostolul Pavel când spunea : ,, găsesc plăcere în încercări ” .

– poate ,, eul ” să spună acest lucru vreodată ? Pentru el lucrurile spirituale și supunerea față de ele , este nebunie curată – 1Cor.2.14. .

– când termini de învățat o lecție , așteaptă-te la alta mai dificilă .

10. Tu ce ai învățat de la Domnul Isus Cristos ?

– ești la partea de teorie ? ; Ai reușit să pui în practică ? ; Crezi că există un plan ? ; Care este atitudinea ta față de el ? ; Îl accepți pe Creator ca suveran peste viața ta și planurile tale ?

– Ai ajuns la punctul în care să găsești plăcere în voia Sa ?