,, Religia care nu este la fel de veche precum Cristos şi Apostolii Săi, este prea nouă pentru mine.” – Joseph Hooke, apologet baptist englez .

Posts tagged “mântuit

3 feluri de mântuire

3 feluri de mântuire

de Aurel Munteanu-8 martie 2016

 

 

În concepția multor creștini moderni, există astăzi ca și în trecut, mai multe feluri prin care omul își poate câștiga mântuirea. Azi doresc să abordez pe scurt doar 3 dintre ele.

Primul fel de mântuire și totodată cel mai vechi, este mântuirea prin Sămânțul femeii, promisiune căpătată încă din Eden – Gen.3.15. Acest Sămânț promis de aproape 6 000 de ani, s-a descoperit în trecerea vremurilor, odată cu revelația progresivă, ca fiind Isus Nazarineanul Regele iudeilor.

Despre El vorbesc toate Scripturile Vechiului Testament ca fiind Cel promis de generații, care va ridica într-o zi păcatul lumii. Ioan Botezătorul Îl identifică ca fiind Mielul lui Dumnezeu venit în lume cu acest scop-Ioan 1.29. El este Singurul prin care putem fi salvați de la pierzare eternă așa cum o declară Scriptura:

,, În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiţi.”-F.A.4.12.

Există o singură Cale, o singură Persoană, Isus Cristos prin care oamenii pot fi mântuiți de păcatul adamic:

,, Isus i-a zis: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.”-Ioan 14.6.

Cu alte cuvinte nu există nici un om în afara Lui, nici o altă cale și nici un alt mod prin care omul poate fi mântuit. Numai Isus Cristos!

 

Cea de a doua cale prin care unii creștini cred că își pot procura salvarea este așa numita mântuire prin conștiință. Ce este conștiința? Este: intuiția pe care ființa umană o are despre propria existență.

Această mântuire prin conștiință se aplică în concepția lor, persoanelor mature care nu au avut posibilitatea să audă niciodată evanghelia, mântuirea lucrată de Cristos Isus la Golgota. Ca întăritură pentru această afirmație se apelează la textul din Epistola lui Pavel către Romani, 2.14-15, care declară:

,, Când Neamurile, măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile Legii, prin aceasta ei, care n-au o lege, îşi sunt singuri lege;

şi ei dovedesc că lucrarea Legii este scrisă în inimile lor; fiindcă despre lucrarea aceasta mărturiseşte cugetul lor şi gândurile lor, care sau se învinovăţesc sau se dezvinovăţesc între ele.”

 

Folosind acest verset mulți încearcă să argumenteze că pe baza propriei conștințe pot cunoaște pe Dumnezeu, înțelege și crede. Problema lor este că textul din Romani, nu vorbește despre o alternativă la mântuirea prin Cristos Domnul, ci despre un mod prin care omul va fi condamnat și mai mult în fața Ziditorului său.

Tot contextul de început al cărții Romani, vorbește, de la capitolul 1 la 3, despre faptul că toți oamenii au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Versetele contextului vorbesc lămurit despre faptul acesta:

,, Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu şi împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înăbuşă adevărul în nelegiuirea lor.Fiindcă ce se poate cunoaşte despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu.În adevăr, însuşirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veşnică şi dumnezeirea Lui se văd lămurit, de la facerea lumii, când te uiţi cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Aşa că nu se pot dezvinovăţi;”-Rom.1.18-20

După care concluzionează rolul conștinței:

,, Toţi cei ce au păcătuit fără Lege vor pieri fără Lege; şi toţi cei ce au păcătuit având Lege vor fi judecaţi după Lege.”- Romani 2.12.

 

Conștiința fiind cel mai bun martor al lui Dumnezeu, în condamnarea atât a iudeului, grecului și barbarului.

 

Cel de al treilea mod de mântuire este prin nașterea de copiii. Acest mod de mântuire este unul argumentat tot cu Scriptura având referința la 1 Timotei 2.15:

,, Totuşi ea va fi mântuită prin naşterea de fii, dacă stăruie cu smerenie în credinţă, în dragoste şi în sfinţenie.”

 

Acest mod de mântuire este aplicabil doar soțiilor care dau naștere la copiii, soții care trebuie să stăruie cu smerenie în credinţă, în dragoste şi în sfinţenie.

Dacă nașterea de copiii este o altă alternativă prin care poți fi mântuit, atunci ne-am confrunta cu următoarele neconcordanțe:

  • bărbații nu au nici un fel de șansă la această mântuire
  • credincioasele cu probleme genitale
  • surorile credincioase care nu se căsătoresc niciodată
  • mântuirea ar fi prin fapte (cazne) și nu prin har
  • nu ai mai avea o mântuire în clipa nașterii din nou, ci una repetabilă la fiecare naștere naturală sau cezariană
  • Duhul Sfânt nu este singurul Autor al mântuirii ci și mămica însărcinată
  • mântuirea prin naștere de copiii este o mântuire condiționată. Textul spune în continuare că mămica: ,,trebuie să stăruie”.

 

Știind că există doar o singură Persoană, un singur mod și o singură Cale de mântuire – Isus Cristos, care să fie sensul textului? Eu cred că mântuirea de aici nu este una spirituală ci una fizică. Este salvată să nu moară în durerile nașterii. Mulți cunoscători de limbă greacă, sunt de  părere că o traducere bună a textului de aici ar arăta spre sensul: ,,va fi păstrată în siguranță și nevătămată”; ,,va fi scăpată de un lucru”.

Însăși Scriptura  folosește cuvântul mântuire, cu aceste sensuri în multe pasaje. Nu totdeauna are sensul de salvare de la pierzare eternă.

 

Ca și concluzie: există mai multe feluri prin care îți obții mântuirea sufletului? Există alternative în afară de Cristos Domnul? Dacă da, câte sunt la număr? Le poți armoniza contextual apoi, în lumina întregii Scripturi?

Pentru mine există o singură Cale prin care poți afla Adevărul și  avea Viața! Prin Isus Cristos! De ce? Pentru că în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiţi. Amin?

 

 

 


Ce am învățat de la Cristos

Ce am învățat de la Cristos

de Aurel Munteanu 25 aprilie 2015

1. Am învățat că tot ce știa mintea mea neschimbată despre Dumnezeu , nu se potrivea cu ce spunea Biblia .

2. După ce am învățat teoria , am ajuns la concluzia că până nu experimentezi pe propria piele nu înveți cu adevărat .

3. După experiență poți înțelege mai bine pe cel încercat și poți fi un ajutor prețios pentru el – 2Cor.13-7.

4. Am învățat că doar cei născuți din nou înțeleg aceste lucruri , știu despre ce vorbești și sufletul lor le prețuiește .

– pentru ei sunt perle pescuite în ape adânci .

5. Am învățat de la Cristos Isus că niciodată nu trebuie să mă bazez pe înțelepciunea mea , pe relațiile , mele pe bani sau pe instincte .

– trebuie să mă bazez pe Dumnezeu .

– de cele mai multe ori planul Lui diferă total de al meu – Is. 55.8-9 .

– omului i se par multe căi bune – Pr.19.21. ; Pr. 16. 1-4 , 9 . .

6. Am învățat că tot ce se petrece în viața mea face parte dintr-un plan stabilit dinainte de Dumnezeu .

– plan alcătuit punct cu punct înainte de veșnicie pe care eu trebuie să îl parcurg și din care trebuie să învăț – Rom . 8 . 28 . ; Pr. 20.24 . .

– am ajuns la concluzia că doar Cel care a întocmit planul , doar El îl cunoaște în totalitate .

– eu nu cunosc decât ce s-a derulat din el până astăzi ( multe nu le înțeleg ) .

– merg cu fața spre trecut și cu spatele spre viitor , motiv pentru care mă împiedic adesea . Ex. : parada militară care trece .

– Iov 23. 13-15 . ; Ps.33. 9-12 . .

7. Am văzut pe mulți din care își zic creștini negând și criticând vehement acest plan măreț – Ef. 1.4. .

– la început nu i-am înțeles de ce o fac , în timp am realizat că unii erau morți spiritual , alții erau prea prunci în credință , alții împietriți , iar altora nu li se predicaseră niciodată aceste lucruri .

– pentru împotrivitorii aceștia am trei întrebări :

a) Cine ai dori să îți croiască destinul tău : tu adame ruinat de păcat sau un alt om asemenea ție ?

b) Dorești să ți-l croiască diavolul ?

c) Sau dorești să ți-l croiască Dumnezeu ?

– eu pentru mine prefer pe Dumnezeu care este atotînțelept , atotputernic , plin de îndurare , milă , bunătate și HAR !

– Tu ascultătorule , pe cine ai prefera din cele trei categorii de mai sus ? Pe ursitoare așa cum spun ortodocșii ? Întâmplarea sau hazardul așa cum spun alții ? – Ieremia 10.23. .

8. Am învățat că acceptarea planului lui Dumnezeu este cel mai greu lucru pentru ,, eul ” meu !

– ,, eul ” vrea orice cale plăcută lui , dar voia Domnului nicidecum .

– ,, eul ” vrea să-și fie propriul Dumnezeu , nu dorește să aibe stăpân peste el .

– știți ce face Dumnezeu când ia un om în stăpânirea Sa ? Taie tot ce lăstărește din fire , precum vierul lăstarii nefolositori .

– știți ce aduce roadă cel mai mult într-o vie ? Cosorul ! Lucrul cel mai dureros cu putință . Ați văzut cum plânge vreodată vița de vie ?

– ce ne-a adus nouă viață ? Cel mai crud lucru petrecut în univers – moartea lui Isus Cristos . Tăierea Lui de pe pământul celor vii .

9. Am învățat că doar atunci când accepți planul lui Dumnezeu pentru tine și găsești plăcere în el , începi să înțelegi maturitatea spirituală .

– încep să ți se deschidă ochii și să vezi noi orizonturi .

– ajungi să înțelegi pe apostolul Pavel când spunea : ,, găsesc plăcere în încercări ” .

– poate ,, eul ” să spună acest lucru vreodată ? Pentru el lucrurile spirituale și supunerea față de ele , este nebunie curată – 1Cor.2.14. .

– când termini de învățat o lecție , așteaptă-te la alta mai dificilă .

10. Tu ce ai învățat de la Domnul Isus Cristos ?

– ești la partea de teorie ? ; Ai reușit să pui în practică ? ; Crezi că există un plan ? ; Care este atitudinea ta față de el ? ; Îl accepți pe Creator ca suveran peste viața ta și planurile tale ?

– Ai ajuns la punctul în care să găsești plăcere în voia Sa ?