,, Religia care nu este la fel de veche precum Cristos şi Apostolii Săi, este prea nouă pentru mine.” – Joseph Hooke, apologet baptist englez .

Posts tagged “Lugojul ecumenic

Ecumenism 2020

Ecumenism 2020

de Aurel Munteanu 17 ian. 2020

La fel ca în anii trecuți și anul acesta vom avea Octava de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor. Aceasta se va celebra în perioada 18-25 ianuarie. La invitația Consiliului Ecumenic al Bisericilor anul acesta (https://www.oikoumene.org/en/press-centre/events/week-of-prayer-for-christian-unity), cei care s-au ocupat cu alegerea textelor ecumenice, au fost creștinii din insulele Malta și Gozo. Forma finală a programului ecumenic a fost redactată de Consiliul Pontifical pentru Promovarea Unității Creștinilor și Comisia „Credință și Constituție” a Consiliului Ecumenic al Bisericilor.

Tema de anul acesta ,,Omenia innoită de Hristos în noi prin botez”, aleasă de maltezi, a fost una ,,personalizată”. Ei au propus pasajul din cartea Faptele Apostolilor 28.2, unde doctorul Luca spune despre strămoșii lor: „Ne-au arătat o bunăvoință neobișnuită”. Sursa: https://www.catholica.ro/2020/01/10/editura-presa-buna-saptamana-de-rugaciune-pentru-unitatea-crestinilor-2020/.

Vârful de lance al ecumenismului românesc, este și anul acesta tot zona Banatului, mai precis orașul Lugoj. Evenimentul se află la cea de a 24-a manifestare de acest gen. Anul acesta festivitatea întâlnirilor ecumenice, va avea gazdă biserica Baptistă Harul (pe data de 26 ian., de la ora 17), păstorită de domnii: David Nicola și Ionel Tuțac. Sursa: http://prclugoj.ro/

Oradea nu ratează nici ea implicarea în această comuniune nesfântă. Bisericile ce se vor împreuna în rugăciune pentru mult dorita unitate sunt: Greco-catolică, Romano-catolică, Luterană, Penticostală Betania, Unitariană, Penticostală Tabor, Comunitatea evreilor mesianici, Ortodoxă, Reformată, Baptistă maghiară.

Sursa: http://www.varad.org/ro/noutati/krisztushivok_imahete_2020 .

Bucureștiul are și el, manifestări ecumenice interdenominaționale după același program stabilit de maltezi. Împlicate în această celebrarea ecumenică de amploare, vor fi: Catedrala Romano-Catolică „Sfântul Iosif”, Catedrala Episcopală Greco-Catolică „Sf. Vasile cel Mare”, Catedrala Arhiepiscopală Armeană, Biserica Anglicană, Biserica Evanghelică Luterană Germană, Biserica Reformată Calvină și Biserica Ortodoxă Română (eveniment găzduit la Mânăstirea Cașin – una dintre cele mai mari biserici ortodoxe din București). Sursa:http://www.aidrom.ro/proiecte/saptamana-de-rugaciune-ecumenica/ .

Scopul acestor întâlniri ecumenice nu este unul ascuns ci, de fiecare dată este declarat de biserica catolică la toate aceste manifestații. REFACEREA UNITĂȚII între toți creștinii este țelul principal așa cum s-a stabilit la Conciliu ecumenic Vatican II, desfășurat între 11 octombrie 1962 – 8 decembrie 1965, sub papii Ioan al XXIII-lea şi Paul al VI-lea. Decretul în întregime privitor la ecumenism, a fost elaborat pe 21 noiembrie 1964 și îl puteți accesa aici: https://www.magisteriu.ro/unitatis-redintegratio-1964/ .

Acest decret ecumenic, încă din primul paragraf spune: ,,Promovarea REFACERII UNITĂȚII între toți creștinii este unul din principalele țeluri ale sfântului Conciliu ecumenic Vatican II. Cristos Domnul a întemeiat o singură Biserică și totuși mai multe comunități creștine se înfățișează oamenilor ca adevărata moștenire a lui Cristos: toți afirmă că sunt ucenicii Domnului, însă ei nu simt la fel și umblă pe căi diferite, ca și cum Cristos însuși ar fi împărțit. Această împărțire contrazice pe față voința lui Cristos și este un scandal pentru lume, constituind chiar o piedică pentru cauza preasfântă a vestirii evangheliei la toată făptura”.

În primul capitol, la punctul 3, Relațiile dintre frații despărțiți și Biserica Catolică, se spune: ,,Într-adevăr, numai prin Biserica Catolică a lui Cristos, care este instrumentul general de mântuire, poate fi dobândită toată plinătatea mijloacelor de mântuire. Credința noastră este că Domnul a încredințat numai colegiului apostolic în frunte cu Petru toate bogățiile noului legământ, pentru a constitui pe pământ trupul unic al lui Cristos, căruia trebuie să-i fie pe deplin încorporați toți aceia care aparțin deja, în vreun fel, poporului lui Dumnezeu”.

La punctul 4, la capitolul Ecumenismul, este arătat țelul final al mișcării: ,,Toate acestea, îndeplinite cu prudență și răbdare de către credincioșii Bisericii Catolice sub privegherea păstorilor, contribuie la progresul dreptății și adevărului, al bunei înțelegeri și colaborării, al fraternității și unirii; pe această cale, încetul cu încetul, depășind piedicile aflate în calea perfectei comuniuni ecleziale, toți creștinii se vor aduna într-o unică celebrare euharistică, în unitatea Bisericii una și unică, unitate pe care Cristos a dăruit-o de la început Bisericii sale și care credem că dăinuie în Biserica Catolică fără a se putea pierde și sperăm că va crește din zi în zi până la sfârșitul veacurilor.”

La capitolul 2, Interesul general pentru unire, puntul 5, precizează: „Preocuparea pentru unire privește întreaga Biserică, atât pe credincioși cât și pe păstori, și îl solicită pe fiecare după puterile lui, în viața creștină de fiecare zi, precum și în cercetările teologice și istorice. Această preocupare manifestă deja într-un fel legătura frățească dintre toți creștinii și duce la unitatea deplină și perfectă, după buna voire a lui Dumnezeu”.

Toate aceste citate pot fi verificate aici:https://www.magisteriu.ro/unitatis-redintegratio-1964/

Ca și concluzie a inițiativelor ecumenice în Octava de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor, din fiecare an: scopul ei este reîntoarcerea tuturor ne-catolicilor înapoi în biserica mamă de unde au ieșit de-a lungul timpului prin schismă. Întoarcerea înapoi la ,,urmașii lui Petru”, pentru a fi o biserică puternică unită, care să ia Cina Domnului împreună și până la sfârșitul veacurilor să ducă evanghelia la toți oamenii de pe planetă.

După ce lecturezi aceste rânduri poate te întrebi în inima ta: ,,Ce-mi pasă mie de toate lucrurile astea? Eu nu sunt membru în niciuna din bisericile din Lugoj, Oradea și București, implicate în aceste manifestații. Eu nu doresc să fac parte din această biserică ecumenică unită. Este treaba lor ce fac acolo, mai marii lor vor da socoteală înaintea Domnului, nu eu! Eu personal nu particip la proiecte ecumenice, sunt curat și nu am nici o vină”.

Dragul meu doresc să îți spun că ceastă mentalitate este falsă din cel puţin două puncte de vedere:

În primul rând, membralitatea într-o biserică ce face parte dintr-un sistem ecumenic național înseamnă responsabilitate. Liderii organizaţiilor supra-bisericeşti sunt aleşi de reprezentanţi ai bisericilor locale. Ei reprezintă bisericile locale, deci pe fiecare membru în parte. Pentru că fiecare membru este implicat în alegerea acestor lideri şi pentru că acceptă rămânerea în sistem, este responsabil pentru tot ce se întâmplă în sistem. Nici chiar votul de abţinere sau absentarea nu reprezintă un protest, ci acord tacit la ce se întâmplă.

Așa că ești implicat prin reprezentare. Acest principiu al reprezentativității îl vedem clar în cazul celor două războaie mondiale. Nu toți nemții au fost de acord cu Hitler și cu siguranță nu toți l-au votat. Au fost chiar dintre nemți care au încercat să-l asasineze. Însă, când Germania lui Hitler a căzut, bombele nu au evitat casele celor care nu l-au votat pe Hitler. Toți, simpatizanți și opozanți deopotrivă, au avut de suferit. De ce? Din cauza principiului reprezentativității. Hitler și acțiunile lui reprezentau tot poporul, ca întreg.

În al doilea rând, ecumenismul nu este aşa de depărtat de biserica ta locală, pe cum ți-ar place să-ți adormi conștiința. Pentru a realiza cât de implicat ești ca membru de rând în ecumenism, trebuie să îți lansez doar câteva întrebări:

1. De la amvonul bisericii în care eşti membru predică doar vorbitori din denominaţia ta? Dacă nu, acesta este ecumenism la nivel local!

2. Biserica în care eşti membru este implicată în acţiuni comune alături de biserici din alte denominaţii (cruciade de evanghelizare sau alte evanghelizări, săptămâni de rugăciune, etc.)? Dacă da, acesta este ecumenism!

3. Sunt invitate persoane sau formaţii muzicale (trupe de închinare, coruri) din alte denominaţii pentru a susţine un program în biserica în care eşti membru? Dacă da, aceasta este închinare ecumenică!

4. Este recunoscut botezul efectuat de alte denominaţii creștine în biserica ta? Primiți un membru de la altă confesiune fără să-l rebotezați? Dacă da, acesta este ecumenism!

5. La Cină pot participa şi persoane din alte denominaţii cu crezuri diferite? Dacă da, acesta este ecumenism!

Acestea sunt doar câteva din activităţile ecumenice la nivel local pe care oricine ar trebui să le observe. Ele dovedesc faptul că membrul obişnuit dintr-o biserică locală este implicat în ecumenism atât direct cât şi indirect (prin reprezentare).

Dacă faci parte din denominațiile implicate în aceste evenimente (romano-catolică, greco-catolică, ortodoxă, armeană, luterană, reformată, baptistă, penticostală, mesianică, mozaică, etc…), și chiar dacă nu ești implicat direct în acea închinare, ești implicat indirect prin preoții, pastorii și ceilalți slujitori implicați, care fac parte din același sistem cu tine. Nu poți nega principiul reprezentativității sau al corporativității la nivel local, național sau mondial. Reprezentanții acționează investiți cu autoritate, în numele sistemului ce îl reprezintă. Așa că ia seama bine la toate câte se întâmplă, nu fii ignorant sau credul. Dacă ai Duhul lui Dumnezeu în tine, vei lua o atitudine. Până atunci mă rog ca Domnul să te trezească!


Ecumenism 2019

Ecumenism 2019

de Aurel Munteanu 23 ian 2019

Octava ecumenică de rugăciune pentru unirea religiilor creștine sub steagul Vaticanului, a continuat și zilele acestea în toată lumea creștină. La ea participă creștini de toate orientările religioase, musulmani, evrei mesianici și mozaici. În România cultele neoprotestante participă la ea, din 1997.

Vârful de lance românesc al ecumenismului este și anul acesta tot Banatul, mai precis Lugojul, unde manifestarea se află la a 22-a manifestare de acest gen. (Sursa: http://lugojexpres.ro/blog/intalnire-ecumenica-de-rugaciune-pentru-unitatea-crestinilor-la-biserica-ucraineana-sf-volodemer/)

Octava ecumenică de anul acesta are gazdă, Biserica Ortodoxă Ucraineană „Sfântul Volodemer” (https://www.youtube.com/watch?v=A3uqB3jlCmc ).

Tema ecumenică de anul acesta pe tot globul, are ca motto, versetul din Deuteronom 16.20: „Căutați să fiți într-adevăr drepți”. Anul acesta tema octavei a fost elaborată de către Comisia „Credinţă şi Constituţiea Consiliului Ecumenic al Bisericilor şi de Consiliul Pontifical pentru Promovarea Unităţii Creştinilor, la propunerea unui grup de reprezentanți ai diferitelor comunități creștine din Indonezia.

(Sursa: https://www.oikoumene.org/en/resources/documents/commissions/faith-and-order/xi-week-of-prayer-for-christian-unity/2019 ).

La Lugoj vor participa reprezentanți și membrii ai bisericilor: Ortodoxă Română, Ortodoxă Ucrainiană, Biserica Greco-Catolică, Unită cu Roma, Romano-Catolică, Reformată, Evanghelică, Baptistă, Penticostală și Cultul Mozaic. (Sursa: https://tentv.ro/octava-de-rugaciune/ )

Timișoara și Reșița găzduiesc și ele întruniri ale octavei, invitat de marcă fiind Joszef Csaba Pal – episcop diecezan de Timişoara, care va mai predica duminică, 20 ianuarie la Biserica ucraineană ortodoxă „Sfântul Vladimir” din Lugoj şi Biserica baptistă „Ghetsimani” din Timişoara.

(Sursa: http://www.radioresita.ro/329993/in-resita-octava-ecumenica-2019-s-a-redus-la-o-zi-de-rugaciune )

Oradea participă și ea la octava ecumenică. Peprezentanți printre bisericile tradiționale sunt: biserica penticostală Tabor, Biserica Betania și Sinagoga Comunităţii Evreilor Mesianici. Prin tragere la sorți s-a stabilit că, reprezentantul Bisericii Greco-Catolice va predica în Biserica Romano-Catolică, reprezentantul romano-catolic în Biserica Reformată, iar reprezentantul Evreilor Mesianici va ține un cuvânt de învățătură în Biserica Luterană din Oradea. Reprezentantul Bisericii Ortodoxe va predica în lăcașul de cult greco-catolic, trimisul Bisericii Unitariene va ține un cuvânt de învățătură în Comunitatea Evreilor Mesianici, în timp ce: reprezentantul luteran predică în Biserica Penticostală „Taborˮ, cel reformat predică în Biserica „Betaniaˮ, reprezentantul penticostal predică în Biserica Unitariană.

(Sursa: https://www.egco.ro/2019/01/14/saptamana-de-rugaciune-pentru-unitatea-crestinilor-2019/)

Anul acesta ,,Ecumenismul este ireversibil și nu este un drum opțional”, a spus pontiful Romei la tradiționala întâlnire cu delegația ecumenică finlandeză, care de mulți ani vine la Vatican la începutul Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor.

(Sursa: https://www.catholica.ro/2019/01/19/papa-francisc-ecumenismul-nu-este-optional/ )

Lucrul acesta spus de pontiful argentinian, ar trebui să facă atent pe fiecare copil al Domnului care face parte din uniunile bisericilor baptiste, penticostale și mesianice române implicate în ecumenism. Drumul este fără întoarcere la fel ca apostazia în care sunt implicați.

Tu poate gândești în inima ta că doar Banatul și Bihorul este implicat și zona ta nu este. Ține minte că ,,ce este astăzi în Timișoara, mâine va fi în toată țara!” Chiar dacă nu ești implicat direct, ești implicat indirect prin pastorii și membrii implicați în aceste regiuni ale țării. Pastorii implicați în octavă sunt cu toții membrii în Uniunea baptistă, penticostală și inplicit în Alianța Evanghelică Română. Unii din pastori au funcții de conducere sau au avut la nivel de Comunitate, Uniune sau Alianță. Ei au ajuns acolo prin votul reprezentanților biserici tale, reprezentanți ce te-au reprezentat pe tine și biserica din care faci parte.

Sau poate ești atât de naiv încât poți spune: ,,Eu personal nu particip la proiecte ecumenice, deci nu sunt vinovat.” Lucrul acesta este fals din cel puţin două puncte de vedere:

În primul rând, membralitatea într-o biserică ce face parte dintr-un sistem înseamnă responsabilitate. Liderii organizaţiilor supra-bisericeşti sunt aleşi de reprezentaţi ai bisericilor locale. Ei reprezintă bisericile locale, deci pe fiecare membru în parte. Pentru că fiecare membru este implicat în alegerea acestor lideri şi pentru că acceptă rămânerea în sistem, este responsabil pentru tot ce se întâmplă în sistem. Nici chiar votul de abţinere sau absentarea nu reprezintă un protest, ci acord tacit la ce se întâmplă.

În al doilea rând, ecumenismul nu este aşa de depărtat de biserica locală pe cât am vrea să credem. Pentru a realiza cât de implicat este membrul de rând din bisericile evanghelice din România în ecumenism, trebuie doar să punem câteva întrebări:

1.De la amvonul bisericii în care eşti membru predică doar vorbitori din aceeaşi denominaţie? Dacă nu, acesta este ecumenism la nivel local.

2.Biserica în care eşti membru este implicată în acţiuni comune alături de biserici din alte denominaţii (cruciade de evanghelizare sau alte evanghelizări, săptămâni de rugăciune, etc.)? Dacă da, acesta este ecumenism.

3.Sunt invitate persoane sau formaţii muzicale din alte denominaţii pentru a susţine un program în biserica în care eşti membru? Dacă da, acesta este ecumenism.

4.Este recunoscut botezul efectuat de alte denominaţii în biserica ta? Dacă da, acesta este ecumenism.

5.La Cină pot participa şi persoane din alte denominaţii? Dacă da, acesta este ecumenism.

6.Înţelegerea dintre baptişti şi penticostali, de exemplu, ca unii să nu misioneze în zone în care ceilalţi au ajuns primii este ecumenism.

Acestea sunt doar câteva din activităţile ecumenice la nivel local pe care oricine ar trebui să le observe. Ele dovedesc faptul că membrul obişnuit dintr-o biserică locală este implicat în ecumenism atât direct (la nivel local) cât şi indirect (prin reprezentare).

Pentru detalii vezi cartea ,,Mișcarea ecumenică” a fratelui Raul Enyedi, (prezbiterul Adunării Baptiste ,,Harul Suvera” din Bocșa Română – C.S.), de unde au fost citate cele 6 puncte de mai sus: https://www.slideshare.net/harulsuveran/micarea-ecumenic-de-raul-enyedi

Concluzie:

Ești tu conștient de ceea ce înseamnă ecumenismul și care va fi rezultatul său final?

Ești tu conștient că Uniunea din care faci parte este implicată și promovează activ această mișcare?

Sau ești unul din sutele de mii de ignoranți care spun că alții sunt implicați pe când tu nu ești?

Domnul să îți de-a putere să te cercetezi, lumină să deosebești lucrurile și tărie să părăsești adulterul acesta spiritual până nu este prea târziu!