,, Religia care nu este la fel de veche precum Cristos şi Apostolii Săi, este prea nouă pentru mine.” – Joseph Hooke, apologet baptist englez .

Posts tagged “Lege

Israelul și Adunarea, două Case diferite ale lui Dumnezeu

de Aurel Munteanu 22 noi 2020

Adunarea zidită de Domnul Cristos în timpul lucrării Sale pământești, este o Casă diferită față de Casa lui Israel (poporul evreu), de până atunci. Nu sunt două camere în aceeași Casă, ci sunt Case diferite, cu reguli diferite, cu întemeietori diferiți, mijlocitori diferiți, membralitate diferită, preoție diferită, slujitori diferiți, rânduieli diferite, locuri de închinare diferită, semne de legământ diferite, etc.

Sunt nenumărate pasaje în Scriptură, care fac distincție între aceste două Case. Ele sunt zidite pe Legăminte diferite. La un moment dat apostolul Pavel, le scrie fraților din Corint despre Legământul (Testamentul) Israelit de la Sinai, ca fiind unul vechi (2Cor.3:14). Cartea Evrei vorbește și ea despre Isus Cristos ca ,,Mijlocitorul unui legământ nou” (Evr.9:15), iar despre Legământul cu Casa lui Israel ca fiind ,,cel dintâi care este vechi, iar ce este vechi, ce a îmbătrânit, este aproape de pieire  (Evr.8:13).

A nu face diferența între aceste două Case și Legămintele lor, a încerca să le îmbini cerințele crezând că ești mai biblic în doctrină și slujire, nu faci altceva decât să încerci să pui must (vin nou) în burdufuri scorojite (vechi). Spun asta deoarece:

Cele două Case au întemeietori diferiți:

Casa lui Israel are tată pe Avraam și patriarhii ca întemeietori (Mat.3:9).Adunarea are Întemeietor pe Cristos – Capul în timpul lucrării Sale pământești (Mat.16:18).

Aceste două case sunt Legăminte diferite și au mijlocitori diferiți:

Legământul Israelit  era unul condiționat (Exod.15:26), care se putea rupe (Ier.14:21).Noul Legământ este necondiționat (Fapt.20:28).
Mijlocitor al Legământului a fost Moise (Fapt.7:38).Mijlocitor al Legământului  este  Cristos (Evr.8:6).

Cele două Case au locuri diferite unde se încheie legământ cu ele:

Legământul Israelit este încheiat pe Muntele Sinai în Arabia Saudită (Lev.26:46).Cu Adunarea pe Muntele Sion în camera de sus (Marc.14:14),  (1Cor.11:25).

Cele două Case au locuri de închinare autorizată diferite:

Israel avea Cortul sau Templul ca singurul loc public autorizat de închinare și slujire acceptat de Yahweh (Exod.40:34), (1Reg.8:10).Marea Trimitere autorizează instituirea de adunări în orice loc până la marginile pământului (Mat.28:20), (Ioan.4:21-24).

Cele două Case au componență de membralitate diferită:

Poporul evreu era singurul ales din toate popoarele pământului (Deut.7:7).Actualul popor este format din evrei și neamuri născute din nou (Col.3:11).
Avea componență mixtă mântuiți și nemântuiți (Num.11:1)Cerința este ca toți membrii să fie pocăiți și credincioși în Isus  (Fapt.2:38)
Deveneai membru pe cale naturală, circumcizie sau prin prozelitism (Fac.17:13)Devii membru prin naștere din nou și afundare în apă (Ioan.3:3),  (Fapt.2:41).
Nimeni nu îți putea anula statutul de  evreu (Fac.17:12)Din Adunare poți fi exclus datorită  trăirii în păcat și apoi reprimit prin pocăință (1Cor.5:13), (2Cor.2:6-7).
Circumcizia în carne era obligatorie (Fac.17:14).Nimeni dintre neamuri nu trebuie circumcis (Gal.5:6), (Gal.6:15), (Col.3:11).
Israelul era compus din copiii, femei, bărbați și prozeliți (Exod.10:9).Adunarea doar din bărbați și femei botezate pe baza pocăinței și credinței în Isus din Nazaret (Fapt.5:14), (Fapt.8:12), (Fapt.9:2), (Fapt.22:4).
Existau diferențe în sânul poporului între evrei și prozeliți; între bărbați și femei. Existau inferiori și superiori (Isa.10:2), (Deut.21:17).Toți membrii ei sunt egali. Cei care doresc să le fie mai mari trebuie să le slujească ca niște sclavi (Mat.20:26-27).
Cortul ca și casă a lui Yahveh era construit din piei de animale moarte și Templul din blocuri imense de piatră cioplită (Exod.26:14), (1Reg.6:7).Adunarea ca și Casă a lui Yahweh este construită din oameni vii, trăitori în pielea lor, asamblați ca pietre vii formând o casă duhovnicească (1Pet.2:5).

Aceste două Case au preoție diferită:

Avea ca mari preoți doar bărbați din casa lui Aron (Exod.28:1).Un singur Mare Preot – Isus Cristos din Iuda (Evr.5:10), (Evr.7:14).
Preoția restrânsă doar la bărbați din tribul lui Levi (Exod.29:44).Preoția este atribuită fiecărui credincios în parte (bărbat și femeie) (Apoc.1:5-6)
Preoții leviți erau muritori (Deut.32:50).Marele Preot al Noului Legământ trăiește etern (Evr.7:25)
Erau așezați după rânduiala lui Aaron (1Cron.24:1).Cristos este pus după rânduiala lui Melhisedec (Evr.7:11).
Marele preot mijlocea doar pentru poporul Evreu și prozeliții ce aderau la Moise (Lev.16:15).Cristos Domnul este mijlocitor pentru fiecare  regenerat dintre evrei și neamuri (Evr.7:25), (Apoc.5:9).

Aceste două Case au slujitori diferiți:

Marele preot din seminția lui Aron, și ceilalți leviți (Num.3:6).Apostolii, prezbiteri (episcopi, păstori), diaconi și evangheliști (Efes.4:11).

Cele două Case au reguli de funcționare diferite:

Conducerea poporului era una teocratică prin reprezentanți, iar membrii de rând trebuie să li se supună (Deut.17:12). Aceștia erau vocea lui Yahweh pentru popor (Deut.17:14).În Adunarea lui Cristos fiecare membru botezat este un reprezentant al lui Dumnezeu (Fapt.1:8), un preot al Său (1Pet.2:9). Fiecare poate avea acces la descoperirea voii lui Dumnezeu (Luc.10:21), şi nimeni nu se ridică deasupra altora, ci toţi sunt egali (Luc.22:26).
Conducătorii formau o clasă superioară, diferită de membrii obişnuiţi (Num.1:44), (Fapt.4:8) .  Cristos se manifestă şi se descoperă pe Sine prin Adunare, nu printr-o clasă specială (cler bisericesc) (1Cor.2:10) .
Sistemul de conducere era unul ierarhic, piramidal (Num.2:3), (Neem.3:12).În Adunare, practic piramida este răsturnată, este cu ,,vârful în jos” (Mat.20:2028).

Cele două Case au judecăți și disciplinări diferite:

În popor judecata era atribuită de Lege regelui (2Sam.8:15), sanhedrinului (Num.11:16)  și bătrânilor cetăților  (Deut.25:7).Adunarea ca întreg este forul superior în orice judecată internă față de membrii ei, dacă problema nu este soluționată după  pașii prescriși în Matei (Mat.18:15 -17).
Sub Lege se putea ajunge la amenzi (Amos.2:8), pedepse corporative prin lovituri (Deut.25:3), de cele mai multe ori se aplica pedeapsa capitală prin săgetare (Exod.19:13), lapidare (Lev.24:23) sau spânzurare (Deut.21:23).În Adunare se practică doar disciplinarea (scoaterea membrului în afara părtășiei frățești)  (1Cor.5:5,13) care trebuie făcută în dragoste cu scopul de a câștiga pe cel exclus (2Cor.2:8).
Legea pedepsea unele păcate cu moartea. Pentru primele 7 porunci din cele 10, pedeapsa era moartea, nu exista pentru ele, iertare sau jertfă de ispășire (Deut.27:26), (Ios.23:15). Adunării îi este interzis să condamne sau să ucidă pe cineva dintre membrii sau din afara ei (1Ioan.3:15). Scopul ei este să le câștige sufletele (Mat.18:15), smulgându-i ca din foc, nu să le pedepsească trupurile (Iuda.1:23).

Cele două Case au rânduieli diferite:

Legea avea nenumărate rânduieli (Lev.26:15).Adunarea are doar două: Cina (1Cor.11:23) și botezul (Fapt.2:41), (Fapt.2:42).
Sacrificiile erau de natură animală (Exod.29:38).Jertfele sunt spirituale – trupurile noastre vii (Rom.12:1), lauda buzelor noastre (Evr.13:15).
Legea interzicea anumite mâncăruri privindu-le ca necurate (Lev.11:4).Acum nu sunt de nici o valoare pentru cele spirituale (Col.2:16), (Rom.14:17).
Legea avea un sistem repetitiv de jertfe ce arătau figurativ spre iertarea păcatului pe care nu-l puteau șterge literal  (Num.28:24), (Evr.10:12).Noi am fost sfințiți literal prin jertfirea trupului lui Isus Hristos o data pentru totdeauna (Evr.10:10).

Cele două Case au semne de legământ diferite:

Semnul Legământului Israelit a fost sabatul (ziua a 7-a) (Exod.31:13), (Exod.31:17).Semnul Noului Legământ este sângele lui Cristos prefigurat prin vinul din paharul de la Cină (1Cor.11:25).

Cele două Case au sărbători diferite:

Israelul avea poruncit: sabate, luni noi  și diferite praznice în cinstea Domnului (1Cron.23:3).Adunarea nu are poruncită nici o sărbătoare (Rom.14:5), (Col.2:16).

Cele două Case au continuitate diferită:

Casei lui Israel i se promite pedeapsă (Lev.26:28) , blesteme (Deut.27:26),  deportare (Lev.18:25) și cartea de divorț datorită infidelității față de Yahweh (Isa.50:1), (Ier.3:8).Cristos promite Adunării în sens instituțional că va fi cu ea în toate zilele până la sfârșitul veacului (Mat.28:20), (Efes.3:21).
Chiar dacă Israel a primit cartea de despărțire, va fi din nou reprimit datorită Legământului Avrahamic (Rom.11:25), (Rom.11:26).În schimb, unele Adunări locale pot apostazia și nu vor mai avea niciodată statutul de Mireasă fecioară a lui Cristos (Apoc.2:5).

Cele două Case au legăminte pe o durată limitată de timp:

Legea și profeții au ținut până la Ioan Afundătorul (Luc.16:16).Legământul Nou se încheie la Răpire (1Tes.4:15), (1Tes.4:17).
Datorită Legământului Avraamic încheiat cu jurământ, după Necazul cel Mare, Isus Mesia va iniția un nou Legământ cu Israelul la începutul Mileniului (Ezec.37:26), (Rom.11:23), (Rom.11:24).Adunarea nu este pe pământ în Mileniu, cu El vor domni cei care sunt martirizați în Necazul cel Mare (ei au parte de întâia înviere la finalul Necazului) – (Apoc.20:4), (Apoc.20:6).

Cele două Case au statut diferit pe pământ cât și în cer:

Israelul era privit ca o soție măritată cu Yahweh (Isa.62:4).Adunarea ca o fecioară curată logodită cu Cristos (2Cor.11:2)
Acum Israelul este privit ca lepădat (Rom.11:15),  retezat (Rom.11:17).Noi ca altoiți în locul său (Rom.11:17).
În Vechiul Testament, Adunarea era o taină (un mister) despre care nu se cunoștea nimic (Col.1:26).Acum Adunarea este o priveliște pentru îngeri și toți oamenii (1Cor.4:9).
În glorie, israeliții mântuiți din toate veacurile (Apoc.21:12),  și Mireasa (Ioan.14:2 -3),  vor locui cu Mesia, în cetatea noului Ierusalim. Ceilalți mântuiți vor locui în afara cetății (Apoc.21:24). 

Aticolul poate fi accesat și aici: Israelul și Adunarea două case diferite ale lui Dumnezeu.pdf – Google Drive


Evanghelia – 1Corinteni 15.3-5.

Evanghelia – 1Corinteni 15.3-5.

de Aurel Munteanu – 15 feb.2015

Mulți din neștiință spun că evanghelia este : Cuvântul , alții spun că este Biblia , alții spun că Isus este evanghelia .

Def. : evanghelie = veste bună .

Ea spune că :

3. V-am invatat inainte de toate, asa cum am primit si eu: ca Hristos a murit pentru pacatele noastre, dupa Scripturi;

4. ca a fost ingropat, si a inviat a treia zi, dupa Scripturi;

5. si ca S-a aratat lui Chifa, apoi celor doisprezece.

1 Ce conține vestea bună , ce mesaj transmite în 1Cor.15.3-5. ?

– dacă nu crezi evanghelia nu ai o credință salvatoare

– conține : moartea lui Isus Cristos pentru păcate ; a fost îngropat după Scripturi , și a înviat a 3-a zi după Scripturi

– cine crede acest mesaj este dovada că a fost salvat -1Cor.15.1-2.

2 Cine introduce vestea bună în Biblie ?

– Înainte de Legea lui Moise : Gen.3.15. ; Iov 16.9. ; 17.3. ; 19.25-27. ; Num. 24.17. .

– Legea lui Moise arată evanghelia ilustrată prin jertfele animale

– profeții – Isaia 53.

– cele 4 evanghelii după : Matei , Marcu , Luca și Ioan .

3 Vestea bună este predicată în V.T. ? Dar în N.T. ?

– în prima jertfă din Eden

– predicată de Abel , Set , Noe , Melhisedec ,de patriarhii , de Lege

– în N.T. umbrele sunt împlinite în Cristos

– Botezul și Frangerea pâinii sunt evanghelia în imagini

4 Cine începe să vorbească despre ea mai detaliat ? Ioan , Isus și apostolii .

– Ioan Afundătorul – misiunea lui a fost să arate lumii pe Isus Cristos : ,, Iată Mielul lui Dumnezeu ”

– Isus preia mesajul lui Ioan ,, Pocăiți-vă și credeți în vestea bună ”

5 Ea este numită Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și este predicată în Împărăție .

– toți din perioada Noului Legământ predică evanghelia

– nimeni nu are monopol pe evanghelie

– Pavel apostolul spune că erau unii care o predicau chiar „ din duh de ceartă ”

– cât timp este predicată este motiv de bucurie

6 Vestea bună a fost încredințată spre păstrare Adunărilor biblice

– Adunarea este stâlp și temelie a adevărului

– Adunarea ( Mireasa lui Cristos ) trebuie să păstreze setul de doctrine de-a lungul Noului Legământ ca standard de comparație

– de ce s-a încredințat Miresei ? Pentru că în paralel cu ea în Apocalipsă vedem că a existat o biserică curvă .

7 Poate fi pervertită această veste bună a Împărăției ?

– Scriptura avertizează că vor apărea predicatori stricați și falși ce vor falsifica evanghelia – Galateni 1.6-9 .

8 Încă de pe paginile Noului Testament , evanghelia începe să fie falsificată sau pervertită de :

1 Iudaizatori : F.A. 15. . Aceștia predicau : Lege + Circumcizie + Evanghelie = salvare

– această veste nu este una bună deoarece este FAPTE + HAR .

– pe aceasta o crezi degeaba și nu ești mântuit prin ea – 1Cor.15.1-2.

– mărturisitorii actuali ai acestei vechi învățături sunt : adventiștii , sâmbătarii și mesianicii .

2 Pervertită de sacramentaliști . Aceștia învață că harului îi trebuie adăugate cele 7 taine mântuitoare . Ele fac evanghelia eficientă și mântuitoare . Ei spun : FAPTE + HAR = MÂNTUIRE .

Cele 7 taine :

– botez care-l numesc și stâlpul mântuirii

– mirungerea aplicată la botez

– împărtășania (transubstanțierea pâinii și vinului )

– pocăința însoțită de spovedanie la urechea popi

– hirotonirea ( punerea mâinilor )

– cununia

-maslul ( ungerea bolnavului când este pe pat de moarte )

3 Pervertită de pocăiți . Aceștia predică o mântuire sau regenerare decizională prin exersarea ,, voinței libere ” . În termeni teologici acest curent este numit arminianism .

Ei spun : VOINȚĂ LIBERĂ EXERSATĂ + EVANGHELIE = MÂNTUIRE . Aceasta fiind o mântuire tot prin fapte și nu prin grațiere suverană și gratuită .

Ei învață :

– ai luat o decizie ? Dumnezeu te salvează !

– tu faci un pas către El , El face doi sau zece către tine ca răspuns al inițiativei tale . Un fel de ,, jumi-juma în mântuire ( un fel de întâlnire la jumătatea podului )

– Isus Cristos în concepția lor face tot ce poate dar trebuie să Îl ajuți și tu .El a făcut partea Lui dar trebuie să ți-o faci și tu pe a ta . ( adică HAR + FAPTE ) .

– aceasta este o pervertire a evangheliei ce înalță pe om și coboară pe Isus Cristos care este Dumnezeu .

– El a făcut tot ce a putut dar tu trebuie să Îi dai valoare ,, Jertfei Supreme prin luarea unei decizii . În felul acesta o faci eficientă ; dacă nu iei decizia ea nu are nici o valoare pentru tine , rămânând ineficienta . Acestea întâmplându-se în funcție de moftul fiecăruia !

Acestea înseamnă înjosirea , batjocorirea sfântului sânge și a lucrării perfecte a lui Cristos Domnul.

Metoda corectă folosită în mântuire :

– ucenicul , evanghelistul sau Adunarea prin slujitorul său , predică vestea bună iar prin intermediul Duhului Sfânt persoana aleasă care aude este născută de sus . Evanghelizarea este o datorie sfântă pentru fiecare ucenic .

– slujitorul nu are nici un merit – 1Cor.3.6-9.

– Apostolul nu spune că el mântuia pe aceia și nici nu propaga erezia că el lucrează mântuire.

Metode de predicare folosite de o evanghelie falsă :

– tot felul de metode psihologice

– ,, haideți să îi păcălim pe oameni să ajungă în cer ”

– ,, pune presiune pe ei prin chemări repetate ”

– trupe de inchinare

– spectacole , scenete , povestioare lacrimogene , alții îi sperie cu chinurile din ,, talpa iadului

– cruciade pe stadioane ce invită : vedete , oameni de afaceri , politicieni , coruri ecumenice reunite , etc. .

– istorioare cu : cecul semnat în alb , medicamentul de pe noptieră , cu diavolul și Cristos care licitează pentru sufletele oamenilor , licitație la care tu trebuie să alegi cine te licitează , etc. .

În toate acestea omul fiind centrul : el trebuie să facă , să ia decizia , să spună rugăciunea păcătosului , să iasă , să se predea , să creadă ca să se salveze . Toate acestea fiind inițiative adică fapte prin care capătă mântuirea !

– nimeni nu o să ajungă în cer și care o să spună la un moment dat de smerenie :

,, Bine că m-ați păcălit că altfel nu aș fi ajuns aici ! Bine că m-ați dus cu preșul până am ajuns în cer , ce minunat ! M-ați păcălit până m-ați salvat !”

Evanghelia lui Isus Cristos nu este o păcăleală , nu este o glumă , un truc psihologic ieftin ! Ea este dătătoare de viață , este înțelepciunea , puterea lui Dumnezeu !

9 Evanghelia vorbește despre ce a făcut Isus Cristos pentru om să îl salveze sau omul ce face pentru a fi salvat de Cristos ?

– vestea bună este cel mai important lucru

ea nu ne vorbește despre faptele sfinților , eforturile și exersarea voinței tale libere , ritualuri bisericești sau importanța bisericii în mântuire !

evanghelia nu îți spune despre ce atitudine sau fapte trebuie să faci pentru a fi salvat !

ea spune despre ce a făcut deja Cristos deoarece în nimeni altul nu este mântuire – F.A.4.12.

– El fiind singura Cale .Evanghelia spune doar ce a făcut El pentru mântuirea oamenilor .Omul nefiind în stare să contribuie cu nimic la mântuirea proprie.

– răscumpărarea a fost hotărâtă din veșnicie de Dumnezeu

– modul prin care să fie salvați oamenii a fost deja hotărât , îl găsim în Biblie

– oamenii au și fost scriși în Cartea Vieții Mielului înjunghiat

– Dumnezeu le dă : har , le face chemarea , îndreptățirea , înfierea , nașterea de sus , pocăința , credința , voința și înfăptuirea , fapte bune hotărâte mai dinainte , daruri de slujire și chiar glorificarea !

10 Vestea bună este numită : ,, Evanghelia grațierii ” ( evanghelia harului ) .

-ea este strict legată de salvarea veșnică a sufletului de la moartea a doua

– este numită ,, Evanghelia grațierii ” ca să lase pe om fără merit în mântuire

– ca toată gloria să fie a lui Cristos – ex. Bătrânilor din Ap. 4.10-11.

– ca omul să nu găsească motiv pentru laude

Concluzie : Ai auzit tu vestea bună ?

– o crezi așa cum au predicat-o sfinții din Geneza până la Apocalipsă ?

– dacă nu o crezi nu ai nici o șansă să fii salvat de la pierzare !

– dacă o crezi nu uita că ți s-a făcut un privilegiu și din dragoste pentru El , trebuie să o predici și la alții !

– predicând-o grăbești venirea lui Cristos Isus !

– într-o zi vei auzi : ,, Vino sclav credincios de moștenește Împărăția …; Cine nu se rușinează de Mine înaintea oamenilor , îl voi mărturisi și Eu înaintea Tatălui și a îngerilor sfinți ” dar ,, Cine se rușinează de Mine și Eu mă voi rușina de el înaintea Tatălui în ceruri ! ” .

Mergeți de predicați vestea bună a grațierii cu puterea pe care o aveți !

                                                                             Așa să fie !