,, Religia care nu este la fel de veche precum Cristos şi Apostolii Săi, este prea nouă pentru mine.” – Joseph Hooke, apologet baptist englez .

Posts tagged “lazăr

Acel Lazăr din Luca 16

Acel Lazăr din Luca 16

de Aurel Munteanu – 7 martie 2019

În cultura ebraică numele pe care îl purtai trebuia să îți reflecte înfățișarea și caracterul. Trebuia de mic să fii crescut și educat de părinți în așa măsură încât numele trebuia să îți fie oglinda vieții. Când oamenii îți rosteau numele trebuiau să ți-l asocieze cu înfățișarea și faptele tale. Dacă acestea nu se potriveau uneori căpătai un nume nou. Vezi spre exemplu: Ghedeon – Ierubaal; Ioan și Iacov – Fiii tunetului, Iosif – Barnaba (fiul mângâierii), etc.
Numele Lazăr (eb. el-aw-zawr’ – Elazar) = Cel ajutat de Yahveh; Yahweh a ajutat; Yahweh este ajutorul (https://biblehub.com/hebrew/499.htm).

În cazul nostru ce nepotrivire de nume ar putea spune unii, privind la starea mizerabilă a lui Lazăr și la semnificația măreață a numelui său. Cum ai putea asocia numele cu imaginea reală a acestui om? Mai degrabă ai asocia mental numele său cu imaginea bogatului ce trăia în purpură și în subțire. Pe acest bogat l-ai putea numi ,,Cel ajutat de Yahweh” iar pe Lazăr – ,,Cel uitat de Dumnezeu”. Totuș dacă nu priveai la înfățisarea exterioară, numele său se potrivea de minune cu omul dinlăuntru al lui Lazăr. Această potrivire o deducem deoarece la final îl găsim mângâiat de Dumnezeu în ,,sânul lui Avraam”.

,,Ajutat de Dumnezeu” dar lipsit de purpură și in subțire!
– le vedea doar pe alții neavând parte de ele niciodată;
– nu era întristat din cauza aceasta. Preocuparea sa era ,,pâinea ce îmi trebuie astăzi”;
– era atât de smerit încât se mulțumea chiar cu frimituri.

,,Ajutat de Dumnezeu„ dar lipsit de bucuriile vieții!
– bogatul se veselea zilnic – dacă l-ai fi privit cu ochii lumii ai putea spune că el era cel binecuvântatul Domnului și nu Lazăr;
– Lazăr nu era frământat că era lipsit de bucuriile vieții. Pentru el toate amărăciunile erau dulci. El știa ce este scris în Ps.73.26-28:
,,Carnea şi inima pot să mi se prăpădească: fiindcă Dumnezeu va fi pururi stânca inimii mele şi partea mea de moştenire. Căci iată că cei ce se depărtează de Tine pier; Tu nimiceşti pe toţi cei ce-Ţi sunt necredincioşi. Cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu: pe Domnul Dumnezeu Îl fac locul meu de adăpost, ca să povestesc toate lucrările Tale.”.

,,Ajutat de Dumnezeu” dar lăsat să trăiască o viață în mizerie și gunoi!
– nu avea hrană sau posibilitatea de a și-o procura singur;
– era foarte bolnav și lipsit chiar de îmbrăcăminte (câinii veneau și îi lingeau bubele de pe corp);
– sărăcia este un lucru comun multor copiii ai Domnului. Domnul Însuși născându-Se într-un grajd de vite.

,,Ajutat de Dumnezeu” dar pus (lit. aruncat) la poarta bogatului!
– singur nu putea ajunge la poarta bogatului, era lepădat chiar de ai săi;
– când devii credincios în Cristos poți avea aceeaș soartă cu Lazăr. Poți fi repede lepădat de familie, de societate și de lume în general;
– ești numai bun de lepădat – 1Corinteni 4.13. Mulți copiii ai Domnului primesc tratamentul acesta benefic. Domnul Isus a fost lepădat de ai Săi și respins, dacă El a primit un asemenea tratament, noi să fim oare scutiți?
– aruncat de oameni dar primit în ,,sânul lui Avraam”.

,,Ajutat de Dumnezeu” dar lovit cu o bubă rea!
– termenul ,,bube” de aici mai este folosit în Apocalipsa 16.2;
– este privit ca semn de pedeapsă a unuia rău și lipsit de protecția lui Dumnezeu (aduceți-vă aminte de reproșurile prietenilor în cazul lui Iov);
– Lazăr era întradevăr lovit de Dumnezeu dar nu blestemat! O mare diferență! Pe toți copiii Săi pe care-i primește, Domnul îi și disciplinează – Evrei 12. 5-11.

,,Ajutat de Dumnezeu” prin har fără posibilitatea de a ține ritualurile Legii mozaice!
– harul l-a făcut diferit pe Lazăr în fața bogatului;
– nu era nimic care să-l recomande în fața nimănui;
– în starea în care se afla nu se putea prezenta nici la Templu. Legea îi interzicea chiar dacă era evreu;
– datorită stării sale nu se putea apropia de altar pentru a aduce jertfă pentru păcat, necurăție sau ardere de tot;
– și totuș spiritual era primit de Dumnezeul oricărei îndurări pentru că:
,, Dacă ai fi voit jertfe, Ţi-aş fi adus: dar Ţie nu-Ţi plac arderile de tot. Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit: Dumnezeule, Tu nu dispreţuieşti o inimă zdrobită şi mâhnită.” (Ps. 1. 16-17).

,,Ajutat de Dumnezeu” în ciuda faptului că aici ,,și-a luat pe cele rele”- (v.25)!
– viața aceasta este o continuă școală în care trebuie să primim din mâna lui Dumnezeu ,,și binele și răul” așa cum a spus Iov în cap. 2.10;
– trebuie să învățăm că: ,, De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său.” (Romani 8.28).

Bogatul privind la ,,Cel ajutat de Dumnezeu” în felul acesta, trebuia să învețe că:
– bogăția și traiul bun, sunt daruri temporare de la Dumnezeu date spre administrare de care trebuie dat socoteală într-o zi;
– trebuie considerate ca un har și nu ca pe un merit cuvenit obținut prin efort propriu;
– din tot ce îți dă Domnul trebuie să dăruiești la rândul tău – Prov. 19.17.;
– vine o vreme când poți ajunge mai rău decât Lazăr;
– nu există o întâmplare când ,,un Lazăr” îți este aruncat în poartă;
– trebuie să nu risipești în păcate și plăceri deoarece vine timpul când o să le regreți veșnic;
– dacă cunoștea ,,omul dinlăuntru” al lui Lazăr, se putea îmbogăți spiritual (Lazăr era născut din nou fapt pentru care ajunge în rai – sânul lui Avraam).

Concluzie:
Dacă ești născut din nou și chiar dacă nu ai purpură și in subțire, ești lipsit de bucuriile vieții, trăiești o viață în mizerie și gunoi, ești aruncat la poarta bogatului trăind din mila sa, chiar dacă nu te ajută sănătatea și nu te poți ajuta de unul singur, nu dispera și nu îți pierde speranța! Nu ești singurul în situația aceasta, au fost și încă sunt mulți ca tine. Dumnezeu cel Atotputernic cum a ajutat pe Lazăr și pe ceilalți, te va ajuta și pe tine! Pune-ți nădejdea în El! El este singurul Tată care știe ce este cel mai bine pentru fiecare copil al Său în parte!

Să nu cumva să pleci urechea, să te lași amăgit și clătinat de cei ce predică evanghelia prosperității, a sănătății depline și a binecuvântărilor din abundență! Ei învață că doar trebuie să poruncești, să proclami, să îți revendici promisiunile făcute în Cuvânt, moștenirea promisă de Dumnezeu și pe loc le vei primii. Ține doar de tine și de crednța ta. Acești învățători mincinoși nu cunosc pe Domnul și niciodată nu ar putea să predice pasajul nostru din Luca 16, fără să distorsioneze textul și cuvintele lui Dumnezeu. Domnul Isus cât a trăit pe pământ a dus o viață de sărăcie lucie. La un moment dat spune ucenicilor că e mai sărac decât păsările cerului care își au cuiburile lor iar, El ca Dumnezeu întrupat ,,nu avea unde își odihni capul”. Părinții lui au fost săraci și mulți alții de-a lungul timpuluiși totuș comoara lor de preț a fost credința în Cristos care le-a alinattoate nevoile lor fizice, materiale și spirituale.


Rugăciunea Martei şi Mariei

Rugăciunea Martei şi Mariei

de Aurel Munteanu – 4 iunie 2016

Lazăr = Eleazar – Dumnezeu a ajutat

Betania – Casa smochinelor necoapte

1. Un oarecare Lazăr – un om neânsemnat:

-localitatea este scoasă în evidenţă deoarece acolo locuiau două surori cunoscute de Domnul Isus

– Maria este scoasă în evidenţă deoarece ,,oriunde este predicată evanghelia se va spune şi ce a făcut femeia aceasta spre amintirea ei” în casa lui Simon leprosul – Mat.26.13

– Lazăr era bolnav, probabil se îmbolnăvise după vizita Domnului Isus – Luca 10.38-42.

– Scriptura nu spune ce boală avea

– era una în fază terminală se pare

– Lazăr era cunoscut de Domnul Isus

2. Surorile lui Lazăr i-a iniţiativa:

– ele nu apelează la vre-un medic

– trimit pe cineva la Isus să îi de-a de veste că fratele lor este bolnav

– ce mod diferit de acţiune: ele nu par agitate în cererea lor; nu sunt disperate sau deznădăjduite; nu Îl roagă să le vindece pe Lazăr; nici nu îi cer să se grăbească spre Betania.

– ele pur şi simplu şi-au împărtăşit nevoia, şi-au încredinţat cazul şi Îl lasă pe Cristos Domnul să acţioneze aşa cum consideră El că este cel mai potrivit!

– ele spun doar atât: ,,Doamne, iată că acela pe care-l iubeşti este bolnav”

– ele nici nu-i rostesc numele, scot în evidenţă faptul că este ,, iubit de Cristos”

3. Atitudinea lor demonstrează că:

– aveau o încredere deplină în Isus – nu rostesc vorbe multe şi cereri repetate ca păgânii

– demonstrează omniscienţa lui Cristos – nu îi dă detalii despre boală

– demonstrează atotputernicia lui Cristos – v.21, (nu murea dacă erai aici)

– demonstrează suveranitatea Sa prin faptul că ele nu încearcă să-I de-a sfaturi cum să procedeze cu fratele lor

4. Răspunsul Domnului Isus:

– unul încurajator – nu este spre moarte …..

ci spre gloria lui Dumnezeu …..

– chiar Fiul va fi glorificat în boala lui Lazăr

– ce veşti minunate ca răspuns doar la o simplă aducere la cunoştinţă a unei probleme!

ce înviorare la venirea trimisului pentru cei trei iubiţi ai Domnului

5. Reacţia lor după răspuns:

– dar vai ce tragedie că după veste, starea lui Lazăr, nu părea spre gloria lui Dumnezeu ci se înrăutăţea tot mai vizibil

– dezamăgire, după promisiunea lui Isus care este ,, Da şi Amin?”

Cred că a fost cel mai mare test al rugăciunii directe către Cristos în evanghelii! De ce? Pentru că nimic din ce Le-a promis Domnul Isus, nu s-a realizat în primă fază! Din contră Lazăr, iubitul Domnului, moare!

gândiţi-vă ce era în mintea lui cu câteva clipe până nu a muri

– ce era în sufletul Martei şi Mariei când îşi văd fratele că îşi dă ultima suflare?

– ce credeţi că gândea trimisul care a dus cererea şi a adus răspunsul?

– ce credeţi că au răspuns surorile celor care le spusese despre răspunsul favorabil dat de Mântuitor?

care credeţi că a fost atitudinea lor faţă de Domnul Cristos?

Ştim din text cel puţin atitudinea Martei: ,,Ştiu că orice vei cere de la Dumnezeu, Îţi va da!”

v.5 – Isus iubea pe cei trei fraţi. Pe încă două persoane spune Biblia cu numele că I-a iubit, pe Ioan apostolul şi pe tânărul bogat în afara lor.

6. Domnul Isus Cristos acţionează în mod suveran:

– El acţionează conform cu planul etern şi nu cu al aşteptărilor umane care sunt ,,buni planificatori”

– El chiar acţionează contrar aşteptărilor tuturor

– El acţionează conform promisiunilor făcute Martei şi Mariei (şi câtă glorie la final, dacă era o vindecare obişnuită ,,nu era nimic ieşit din tipar”

– poate fi acuzat Isus Domnul că nu îi iubea când a permis necazul acesta intenţionat în viaţa lor? Nu. Suferinţa este îngăduită din motive ştiute numai de Dumnezeu şi este permisă în planul etern, fără ca El să fie Autorul răului.

– Isus Domnul iubea pe Lazăr, v. 35, este singurul loc în care spune că plângea pentru un anumit om în particular ( a mai plâns după aceea şi pentru Ierusalim)

– Romani 8.28, se adevereşte încă odată!

7. Care este reacţia surorilor în faţa lui Isus după ,,eşecul” promisiunilor în urma morţii lui Lazăr:

– ele nu arătau că nu ar mai fi crezut în El

– nu arată că ar fi fost trădate de dragostea Lui

– amândouă erau nerăbdătoare să Îl întâlnească – v. 20 şi 29.

– amândouă se aşteptaseră să îl vindece ,,normal” – v.37.

– ele credeau în continuare în suveranitatea Lui- v. 22.

– ele credeau în învierea celor credincioşi – v. 24 şi 27.

Chiar dacă Lazăr murise ele aveau speranţă în promisiunile lui Isus Cristos şi îi mutaseră aplicabilitatea în ziua învierii în viitor.

8. Domnul rămâne fidel promisiunii făcute şi răspunde cereri celor două surori întocmai spre gloria lui Dumnezeu:

– El le răspunde rugăciunii în modul ales de El

– El îşi arată statutul de Creator înviind un cadavru intrat în descompunere

– surorile glorifică pe Dumnezeu, ucenicii şi o parte din iudeii prezenţi

– iar Lazăr nu pot exprima în cuvinte experienţa lui. Ştiu un lucru că acum nu îi mai era frică de oameni şi nici de moarte chiar dacă preoţii şi fariseii hotărâseră să îl omoare.

– după acest miracol fariseii şi preoţimea hotărăsc oficial să omoare şi pe Isus.

9. Ce avem noi de învăţat din rugăciunea Martei şi Mariei?

– în primul rând: trebuie să avem atitudinea potrivită înaintea lui Dumnezeu în momentul nevoii când ne aducem cererea.

ştim că Dumnezeu este omniscient, omniprezent şi suveran. El a promis că se îngrijeşte de toate nevoile noastre.

– El cunoaşte situaţia şi are deja planul pregătit din veşnicie cum să ne rezolve problema cu care ne confruntăm

– trebuie să ştim că planul este deja făcut şi că noi trebuie să învăţăm să-L rugăm după VOIA SA şi nu după voia noastră! ( De fapt peste 95% din rugăciunile noastre în probleme, sunt sfaturi cum să ne rezolve Dumnezeu problemele)

– când toate se fac după voia Sa, Dumnezeu este glorificat şi oamenii sunt împliniţi spiritual

– trebuie s învăţăm că de multe ori răspunsurile Sale nu coincid cu planurile noastre

– trebuie să învăţăm că atunci când răspunsul nu este după voia noatră trebuie acceptat

– Domnul Isus trebuie iubit şi crezut chiar şi când nu împlineşte în primă fază promisiunile Sale ce sunt ,,Da şi Amin!”

– trebuie să învăţăm că El lucrează toate conform cu Romani 8.28, şi la final El va fi glorificat de toţi copiii Săi

– trebuie să învăţăm că pentru a căpăta promisiunile Lui uneori trebuie să gustăm chiar moartea!