,, Religia care nu este la fel de veche precum Cristos şi Apostolii Săi, este prea nouă pentru mine.” – Joseph Hooke, apologet baptist englez .

Posts tagged “Ecumenism

Ecumenism 2019

Ecumenism 2019

de Aurel Munteanu 23 ian 2019

Octava ecumenică de rugăciune pentru unirea religiilor creștine sub steagul Vaticanului, a continuat și zilele acestea în toată lumea creștină. La ea participă creștini de toate orientările religioase, musulmani, evrei mesianici și mozaici. În România cultele neoprotestante participă la ea, din 1997.

Vârful de lance românesc al ecumenismului este și anul acesta tot Banatul, mai precis Lugojul, unde manifestarea se află la a 22-a manifestare de acest gen. (Sursa: http://lugojexpres.ro/blog/intalnire-ecumenica-de-rugaciune-pentru-unitatea-crestinilor-la-biserica-ucraineana-sf-volodemer/)

Octava ecumenică de anul acesta are gazdă, Biserica Ortodoxă Ucraineană „Sfântul Volodemer” (https://www.youtube.com/watch?v=A3uqB3jlCmc ).

Tema ecumenică de anul acesta pe tot globul, are ca motto, versetul din Deuteronom 16.20: „Căutați să fiți într-adevăr drepți”. Anul acesta tema octavei a fost elaborată de către Comisia „Credinţă şi Constituţiea Consiliului Ecumenic al Bisericilor şi de Consiliul Pontifical pentru Promovarea Unităţii Creştinilor, la propunerea unui grup de reprezentanți ai diferitelor comunități creștine din Indonezia.

(Sursa: https://www.oikoumene.org/en/resources/documents/commissions/faith-and-order/xi-week-of-prayer-for-christian-unity/2019 ).

La Lugoj vor participa reprezentanți și membrii ai bisericilor: Ortodoxă Română, Ortodoxă Ucrainiană, Biserica Greco-Catolică, Unită cu Roma, Romano-Catolică, Reformată, Evanghelică, Baptistă, Penticostală și Cultul Mozaic. (Sursa: https://tentv.ro/octava-de-rugaciune/ )

Timișoara și Reșița găzduiesc și ele întruniri ale octavei, invitat de marcă fiind Joszef Csaba Pal – episcop diecezan de Timişoara, care va mai predica duminică, 20 ianuarie la Biserica ucraineană ortodoxă „Sfântul Vladimir” din Lugoj şi Biserica baptistă „Ghetsimani” din Timişoara.

(Sursa: http://www.radioresita.ro/329993/in-resita-octava-ecumenica-2019-s-a-redus-la-o-zi-de-rugaciune )

Oradea participă și ea la octava ecumenică. Peprezentanți printre bisericile tradiționale sunt: biserica penticostală Tabor, Biserica Betania și Sinagoga Comunităţii Evreilor Mesianici. Prin tragere la sorți s-a stabilit că, reprezentantul Bisericii Greco-Catolice va predica în Biserica Romano-Catolică, reprezentantul romano-catolic în Biserica Reformată, iar reprezentantul Evreilor Mesianici va ține un cuvânt de învățătură în Biserica Luterană din Oradea. Reprezentantul Bisericii Ortodoxe va predica în lăcașul de cult greco-catolic, trimisul Bisericii Unitariene va ține un cuvânt de învățătură în Comunitatea Evreilor Mesianici, în timp ce: reprezentantul luteran predică în Biserica Penticostală „Taborˮ, cel reformat predică în Biserica „Betaniaˮ, reprezentantul penticostal predică în Biserica Unitariană.

(Sursa: https://www.egco.ro/2019/01/14/saptamana-de-rugaciune-pentru-unitatea-crestinilor-2019/)

Anul acesta ,,Ecumenismul este ireversibil și nu este un drum opțional”, a spus pontiful Romei la tradiționala întâlnire cu delegația ecumenică finlandeză, care de mulți ani vine la Vatican la începutul Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor.

(Sursa: https://www.catholica.ro/2019/01/19/papa-francisc-ecumenismul-nu-este-optional/ )

Lucrul acesta spus de pontiful argentinian, ar trebui să facă atent pe fiecare copil al Domnului care face parte din uniunile bisericilor baptiste, penticostale și mesianice române implicate în ecumenism. Drumul este fără întoarcere la fel ca apostazia în care sunt implicați.

Tu poate gândești în inima ta că doar Banatul și Bihorul este implicat și zona ta nu este. Ține minte că ,,ce este astăzi în Timișoara, mâine va fi în toată țara!” Chiar dacă nu ești implicat direct, ești implicat indirect prin pastorii și membrii implicați în aceste regiuni ale țării. Pastorii implicați în octavă sunt cu toții membrii în Uniunea baptistă, penticostală și inplicit în Alianța Evanghelică Română. Unii din pastori au funcții de conducere sau au avut la nivel de Comunitate, Uniune sau Alianță. Ei au ajuns acolo prin votul reprezentanților biserici tale, reprezentanți ce te-au reprezentat pe tine și biserica din care faci parte.

Sau poate ești atât de naiv încât poți spune: ,,Eu personal nu particip la proiecte ecumenice, deci nu sunt vinovat.” Lucrul acesta este fals din cel puţin două puncte de vedere:

În primul rând, membralitatea într-o biserică ce face parte dintr-un sistem înseamnă responsabilitate. Liderii organizaţiilor supra-bisericeşti sunt aleşi de reprezentaţi ai bisericilor locale. Ei reprezintă bisericile locale, deci pe fiecare membru în parte. Pentru că fiecare membru este implicat în alegerea acestor lideri şi pentru că acceptă rămânerea în sistem, este responsabil pentru tot ce se întâmplă în sistem. Nici chiar votul de abţinere sau absentarea nu reprezintă un protest, ci acord tacit la ce se întâmplă.

În al doilea rând, ecumenismul nu este aşa de depărtat de biserica locală pe cât am vrea să credem. Pentru a realiza cât de implicat este membrul de rând din bisericile evanghelice din România în ecumenism, trebuie doar să punem câteva întrebări:

1.De la amvonul bisericii în care eşti membru predică doar vorbitori din aceeaşi denominaţie? Dacă nu, acesta este ecumenism la nivel local.

2.Biserica în care eşti membru este implicată în acţiuni comune alături de biserici din alte denominaţii (cruciade de evanghelizare sau alte evanghelizări, săptămâni de rugăciune, etc.)? Dacă da, acesta este ecumenism.

3.Sunt invitate persoane sau formaţii muzicale din alte denominaţii pentru a susţine un program în biserica în care eşti membru? Dacă da, acesta este ecumenism.

4.Este recunoscut botezul efectuat de alte denominaţii în biserica ta? Dacă da, acesta este ecumenism.

5.La Cină pot participa şi persoane din alte denominaţii? Dacă da, acesta este ecumenism.

6.Înţelegerea dintre baptişti şi penticostali, de exemplu, ca unii să nu misioneze în zone în care ceilalţi au ajuns primii este ecumenism.

Acestea sunt doar câteva din activităţile ecumenice la nivel local pe care oricine ar trebui să le observe. Ele dovedesc faptul că membrul obişnuit dintr-o biserică locală este implicat în ecumenism atât direct (la nivel local) cât şi indirect (prin reprezentare).

Pentru detalii vezi cartea ,,Mișcarea ecumenică” a fratelui Raul Enyedi, (prezbiterul Adunării Baptiste ,,Harul Suvera” din Bocșa Română – C.S.), de unde au fost citate cele 6 puncte de mai sus: https://www.slideshare.net/harulsuveran/micarea-ecumenic-de-raul-enyedi

Concluzie:

Ești tu conștient de ceea ce înseamnă ecumenismul și care va fi rezultatul său final?

Ești tu conștient că Uniunea din care faci parte este implicată și promovează activ această mișcare?

Sau ești unul din sutele de mii de ignoranți care spun că alții sunt implicați pe când tu nu ești?

Domnul să îți de-a putere să te cercetezi, lumină să deosebești lucrurile și tărie să părăsești adulterul acesta spiritual până nu este prea târziu!


Ezra 4.1-5.

Ezra 4.1-5.

de Aurel Munteanu

14 feb. 2016

 

 

v.1 – vrășmașii Domnului

v.1 – fii robiei

v.1 – zideau Templul

v.1 – Templu era pentru Dumnezeu

v.2 – vrășmașii contactează conducătorul și capii semințiilor

v.2 – vrășmașii le propun să zidească împreună

v.2 – motive invocate:- chemăm acelaș Dumnezeu

– Îi aducem jertfe

v.3 – răspunsul fiilor robiei: Nu! Zidim singuri.

 

 1. Fii robiei zideau un templu pentru Dumnezeu:
 • În anul 537 î.e.n., ei vin din robie
 • În anul al doilea în luna a doua pun temelia Templului (anul 535-Ezra 3.8-10)
 • În anul 516 î.e.n. termină Templul de zidit, în luna a 12-a, ziua a 3-a (Ezra 6.15)
 • 19 ani lucrează la Templu
 • Ei făceau lucrarea poruncită de Dumnezeu.

 

 1. Vrășmașii Domnului: 2Împ. 17.24, 29-34.
 • Nu erau evrei, nu erau urmașii lui Avraam,Isaac și Iacov.
 • Erau idolatrii: babilonienii aveau de idol pe Sucot Benot; cei din Cut pe Nergal; cei din Hamat pe Așima; cei din Ava pe Nibhaz și Tartac; cei din Sefarvaim ardeau copiii în foc idolilor: Adramelec și Anamelec.
 • Totodată se închinau și lui YAHWEH: și-au luat oameni din popor la fel ca Ieroboam (1Împ. 12.31). Acești preoți ai lor nu erau leviți.
 • Ei doar foloseau numele lui YAHWEH dar, aveau: dumnezei diferiți; mijlocitori diferiți; învățături și tradiții amestecate.
 • Ei urau Dumnezeul adevărat și lucrarea Domnului: au muiat inima poporului-v.4; l-au înfricoșat; au mituit pe sfetnici. Rezultatul: pe tot timpul domniei lui Cirus până la Darius, lucrarea a fost suspendată.
 • Ei s-au împotrivit sistematic sub domnia lui Asuerus și Artaxerxes – cap.4.23-24.

 

 1. Strategia diavolului de a compromite lucrarea:
 • Vrășmașii contactează conducătorul și căpeteniile poporului (lovește la vârf)
 • Nu vine să îi persecute ci să colaboreze
 • Nu vine să le impună cu forța dumnezeii lor
 • Nu le impun cu forța nici preoții lor
 • nici sistemul lor fals de închinare
 • vrășmașii au vrut: ,,Unitate în Diversitate!” Să fim uniți dar să credem fiecare ce vrem.
 • Era o noutate, ce le propuneau ei? Nu! Israelul, avusese asta de la domnia lui Ieroboam la cea a lui Osea, ultimul împărat al celor 10 seminții.

Mai cunoașteți voi pe cineva astăzi care cere lucrul acesta și acționează întocmai? ECUMENISMUL!!! El acționează la fel ca și vrășmașii Domnului din textul cărții Ezra.

 • În ecumenism catolicii au dumnezeul lor, ortodocșii pe al lor, protestanții și neoprotestanții pe al lor. Toți au doctrine diferite între ei, rânduieli cât și botezuri diferite.

 

Ei folosesc numele lui Dumnezeu în închinare, se roagă la Isus.

 • Au mijlocitori diferiți între om și Dumnezeu: pe Maria, îngeri, papi, sfinți, nu au doar pe Isus Cristos.
 • Au slujitori diferiți: popi, țârcovnici, mitropoliți, patriarhi, reverenți, cardinali, papi, slujbe despre care Scriptura nu pomenește.
 • Au învățături diferite: unii socotesc tradiția mai presus decât Biblia, alții țin ritualuri și sărbători pur păgâne, alții promovează învățături iudaice, etc.. .
 • Mulți dintre slujitorii lor sunt idolatrii, nemântuiți, puși în slujbă de oameni, nefiind chemați de Dumnezeu.

 

Unii dintre ei la fel ca vrășmașii Domnului din cartea Ezra, urăsc pe YAHWEH si lucrarea Sa:

 • De-a lungul secolelor unii dintre care azi cer: ,,Unitate în Diversitate”, au persecutat și ars pe rug pe frații Domnului. Catolicii, ortodocșii și protestanții au făcut aceasta în mod sistematic! Nu au făcut-o doar cu Adunarea lui Cristos, ci și cu evreii și musulmanii.
 • Vrășmașii Domnului s-au folosit de puterea politică în Ezra ca să oprească lucrarea lui Dumnezeu. Acelaș lucru se petrece și azi: religia falsă manipulează puterea politică. Sunt monente când religia falsă domină puterea seculară și sunt momente când puterea seculară subjugă religia falsă. Această luptă de a domina, se va purta până la sfârșitul Necazului celui Mare când ,,Curva care călărește pe neamuri” va fi arsă cu foc de Anticrist – Apocalipsa 17.15-17.
 • Partea religioasă, posibil biserica de azi ce se vrea unită în diversitate,  va face din nou lucrurile pe care le-a făcut în trecut: va da un decret ca acela care nu va accepta semnul 666 și nu se va închina Antiscristului să i se taie capul – Apocalipsa 13.11-18.

 

Vrășmașii Domnului din Ezra au mituit pe sfetnicii lui Israel și sub influența lor lucrarea Domnului a fost compromisă.  Și astăzi mulți lideri care cunosc pe Domnul, se leapădă de Adevăr trădându-și Stăpânul, pentru funcții și onoare lumească prinzându-se în marea horă ecumenică.

 • Vrășmașul a lovit în căpeteniile religioase, acestea aderând la ecumenism la nivel național, european și mondial, cooptându-i în marele Consiliu Mondial al Bisericilor.

 

 1. Ce se întâmpla dacă evreii acceptau zidirea Templului cu vrășmasii săi:
 • Străinii ar fi avut drept de folosință asupra Templului lui Dumnezeu
 • Ar fi avut slujitori alături de leviți și marele preot
 • Religia falsă, închinarea falsă și dumnezeii falși ar fi fost pe picior de egalitate cu Templul Dumnezeului lui Israel
 • Templele samaritene ar fi fost egale Templului din Sion – cum ar fi decurs discuția cu samariteanca din Ioan 4?
 • Religia falsă și slujitorii ei ar fi fost finanțați din zeciuielile Templului – vezi Neemia 13.4-8.
 • Poporul evreu ar fi plecat din start cu o religie compromisă
 • Dumnezeul lui Israel nu se mai putea identifica cu religia poporului Său cu ai cărui părinți făcuse legământ

 

Ca aplicație a acestui principiu în zilele noastre: colaborarea ,,Unitate în Diversitate”, are rezultate devastatoare! Evreii au întâmpinat probleme că nu au vrut să colaboreze . Imaginați-vă ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi colaborat. Cât de mult și-ar fi complicat situația . Gânduți-vă astăzi la cei ce colaborează cât de mult complică lucrurile. Acceptând colaboarea ei  dovedesc următoarele:

 • acceptând colaboarea dovedesc că toate doctrinele și practicile vrășmașilor lui Dumnezeu, sunt biblice
 • consideră slujitorii lor ca fiind slujitorii ordinați ai Domnului Dumnezeu
 • consideră bisericile lor ca fiind Mireasă a lui Cristos
 • consideră bisericile lor ca fiind soră și egale cu bisericile false
 • botezuriile lor și cina care sunt mântuitoare pentru unii dintre ei, trebuie privite ca fiind scripturale ( trebuie amintite de fapt toate cele 7 taine, așa ca să nu fim acuzați că luăm fără context)
 • idolatria trebuie acceptată ca pe o alternativă a închinării la Dumnezeu
 • toți membrii lor și buni și răi trebuie priviți ca pe frați în Cristos!
 • dovedesc că sunt călăuziți de acelaș duh.

 

Concluzie:

Au procedat corect evreii, când au respins oferta de colaborare pentru zidirea Templului lui Dumnezeu? Dacă da, atunci de ce se acceptă ,, Unitatea în Diversitate ” a ecumenismului ca fiind voia lui Cristos?


Cărţi ce vi le recomand

20151209_091908

Persoana şi lucrarea Duhului Sfânt

Botezul în Duhul Sfânt

Misiune, misionari şi Marea Trimitere

Îndrumător pentru o Adunare baptistă

Reformatorii şi copiii lor vitregi

Predici cu Har de C.H.Spurgeon

Care este Adunarea adevărată?

Doctrina biblică a alegerii

Botezul şi Cina - taine sau rânduieli?

Trupul lui Cristos - mit sau metaforă?

Sola Scriptura?

AnaBaptiştii

Biserica ta, cine este întemeietorul ei?

Mitul voinţei libere

Schiţă de teologie sistematică

De la Babilon la Roma

Baptiştii non-protestanţi

Un portret al lui Dumnezeu