,, Religia care nu este la fel de veche precum Cristos şi Apostolii Săi, este prea nouă pentru mine.” – Joseph Hooke, apologet baptist englez .

Posts tagged “duhul sfant

Duhul Sfânt de Raul Enyedi

Duhul Sfânt

1. Nu este o putere sau emanaţie (Ioan 16:13). Deşi cuvântul folosit pentru „duh” este feminin, pronumele este „el”, nu „ea”

Ioan 16:13
Însă când va veni El, Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul. Căci El nu va vorbi de la Sine, ci va vorbi tot ceea ce va auzi şi vă va anunţa lucrurile ce urmează să vină.

2. Este egal cu Tatăl şi cu Fiul (Matei 28:19; Ioan 14:16; 2 Cor. 13:13)

Matei 28:19
Prin urmare, duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui, al Fiului şi al Duhului Sfânt.

Ioan 14:16
Iar Eu Îl voi ruga pe Tatăl şi El vă va da un alt Apărător, Care să fie cu voi în veac, şi anume.

2 Cor. 13:13
Harul Domnului Isus Cristos, dragostea lui Dumnezeu şi părtăşia Duhului Sfânt să fie cu voi cu toţi!
3. Are aceleaşi caracteristici:
a. Este veşnic (Evr. 9:14), la fel ca Fiul (Evr. 7:24-25) şi Tatăl (Ps. 90:1-2)

Evr. 9:14
cu cât mai mult sângele lui Cristos – Care, prin Duhul veşnic, S-a dat pe Sine, fără pată, lui Dumnezeu – va curăţi conştiinţa noastră de faptele moarte, pentru a ne închina Dumnezeului celui Viu!

Evr. 7:24-25
Dar El, fiindcă rămâne în veci, are o preoţie permanentă. De aceea, El poate să-i mântuiască pe deplin4 pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, întrucât El trăieşte veşnic ca să mijlocească pentru ei.

Ps. 90:1-2
Stăpâne, Tu ai fost adăpostul nostru generaţii la rând. 2 Înainte ca să se fi născut munţii, înainte ca să fi plăsmuit pământul şi lumea, din veşnicie până în vecie, Tu eşti Dumnezeu.

b. Este adevăr (Ioan 14:16, 17), la fel ca Fiul (Ioan 14:6) şi Tatăl (Isaia 65:16)

Ioan 14:16, 17
Iar Eu Îl voi ruga pe Tatăl şi El vă va da un alt Apărător, Care să fie cu voi în veac, şi anume Duhul adevărului, pe Care lumea nu-L poate primi, pentru că nici nu-L vede, nici nu-L cunoaşte. Voi Îl cunoaşteţi, pentru că rămâne cu voi şi va fi în voi.

Ioan 14:6
Isus i-a răspuns: – Eu sunt calea, adevărul şi viaţa.

Isaia 65:16
Oricine va fi binecuvântat în ţară, va fi binecuvântat prin Dumnezeul adevărului şi oricine va face un jurământ în ţară, va jura pe Dumnezeul adevărului, pentru că necazurile de dinainte sunt uitate şi ascunse de ochii Mei.

c. Este omniprezent (Ps. 139:7-10), la fel ca Tatăl (Ps. 139:7-10) şi Fiul (Mat. 18:20)

Ps. 139:7-10
Unde să plec dinaintea Duhului Tău, unde să fug dinaintea feţei Tale? Dacă mă sui în cer, Tu eşti acolo! Dacă îmi întind patul în Locuinţa Morţilor, iată-Te şi acolo! Purtat de aripile zorilor, mă aşez la capătul mării, dar şi acolo mâna Ta mă conduce şi dreapta Ta mă apucă.

Mat. 18:20
Căci unde sunt adunaţi doi sau trei în Numele Meu, acolo, în mijlocul lor, sunt şi Eu!

Duhul ia parte, alături de Tatăl şi de Fiul la marile lucrări divine:
1. Creaţia a fost realizată de Dumnezeu Tatăl (Ef. 3:9), de Isus Cristos (Evr. 1:2, 10) şi de Duhul Sfânt (Gen. 1:2)

Ef. 3:9
şi să pun în lumină, înaintea tuturor, administrarea acestei taine, ascunse de veacuri în Dumnezeu, Care a creat toate lucrurile,

Evr. 1:2, 10
însă în aceste zile de pe urmă El ne-a vorbit prin Fiul, pe Care L-a pus moştenitor al tuturor lucrurilor şi prin Care a făcut veacurile. Şi: „Tu, Doamne, ai întemeiat la început pământul, iar cerurile sunt lucrarea mâinilor Tale.

Gen. 1:2
Pământul era fără formă şi gol; peste faţa adâncului era întuneric, iar Duhul lui Dumnezeu plutea peste întinderea apelor.

2. Duhul şi Tatăl au fost activi în naşterea lui Isus (Luc. 1:35), la botezul Lui (Luc. 3:21-22), în lucrarea Sa (Luca 4:14) şi la înviere (Rom. 8:11)

Luc. 1:35
Îngerul i-a răspuns: – Duhul Sfânt Se va coborî peste tine şi puterea Celui Preaînalt te va umbri! De aceea Sfântul Care se va naşte va fi numit9 „Fiul lui Dumnezeu“.

Luc. 3:21-22

După ce a fost botezat întregul popor, a fost botezat şi Isus. Şi, în timp ce se ruga, cerul a fost deschis şi Duhul Sfânt S-a coborât peste El în formă trupească, ca un porumbel. Şi din cer s-a auzit un glas care zicea: „Tu eşti Fiul Meu preaiubit; în Tine Îmi găsesc plăcerea!“

Luca 4:14
Isus S-a întors în Galileea, în puterea Duhului Sfânt. Şi vestea despre El s-a răspândit prin toată regiunea dimprejur. 15 El dădea învăţătură în sinagogile7 lor şi era lăudat de toţi.

Rom. 8:11
Şi dacă Duhul Celui Ce L-a înviat pe Isus din morţi locuieşte în voi, atunci Cel Ce L-a înviat pe Cristos din morţi le va da viaţă şi trupurilor voastre muritoare, prin Duhul Lui Care locuieşte în voi.

3. Tatăl, Fiul şi Duhul au fost implicaţi activ în planul de răscumpărare (1 Pet. 1:1-2)

1 Pet. 1:1-2
Petru, apostol al lui Isus Cristos, către cei aleşi – care locuiesc ca peregrini, împrăştiaţi în Pont, Galatia, Capadocia, Asia şi Bitinia – după preştiinţa lui Dumnezeu Tatăl, prin sfinţirea lucrată de Duhul, spre ascultarea şi stropirea cu sângele lui Isus Cristos: harul şi pacea să vă fie înmulţite!

4. Credinciosul este îndreptăţit prin lucrarea Tatălui (Rom. 8:33), a Fiului (Gal. 2:16) şi a Duhului (1 Cor. 6:11)

Rom. 8:33

Cine-i va acuza pe cei pe care i-a ales Dumnezeu? Dumnezeu este Cel Care-i îndreptăţeşte;

Gal. 2:16
ştim că un om nu este îndreptăţit prin faptele Legii, ci prin credinţa în Cristos Isus. De aceea şi noi am crezut în Isus ca să fim îndreptăţiţi prin credinţa în Cristos, şi nu prin faptele Legii, deoarece nimeni nu va fi îndreptăţit prin faptele Legii.
1 Cor. 6:11
Şi aşa erau unii dintre voi. Dar aţi fost curăţiţi, aţi fost sfinţiţi, aţi fost îndreptăţiţi în Numele Domnului Isus Cristos şi prin Duhul Dumnezeului nostru.

5. Credinciosul are viaţa veşnică prin lucrarea Tatălui (1 Ioan 5:11), a Fiului (vs. 12) şi a Duhului (Rom. 8:9-11)

1 Ioan 5:11
Şi mărturia este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viaţă veşnică, şi această viaţă este în Fiul Său.

1 Ioan 5:12
Cel care-L are pe Fiul are viaţa; cel care nu-L are pe Fiul lui Dumnezeu nu are viaţa.

Rom. 8:9-11
Voi însă nu mai sunteţi în fire, ci în Duhul, dacă într-adevăr Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi. Dar dacă cineva nu are Duhul lui Cristos, atunci nu este al Lui. Dacă însă Cristos este în voi, trupul vostru este mort, din cauza păcatului, dar Duhul este viaţă, din cauza dreptăţii. Şi dacă Duhul Celui Ce L-a înviat pe Isus din morţi locuieşte în voi, atunci Cel Ce L-a înviat pe Cristos din morţi le va da viaţă şi trupurilor voastre muritoare, prin Duhul Lui Care locuieşte în voi.

6. Credinciosul are siguranţa mântuirii prin lucrarea Tatălui, a Fiului şi a Duhului (Ef. 1:13-14).
Ef. 1:13-14
În El, de asemenea, aţi auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre. În El aţi şi crezut şi aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sfânt pe Care L-a promis, Care este o garanţie a moştenirii noastre până la răscumpărarea celor ce sunt proprietatea lui Dumnezeu, spre lauda slavei Lui.
7. Tatăl, Fiul şi Duhul sunt activ implicaţi în Adunare (Mat. 28:19; 1 Cor. 12:4-6; Ef. 4:4-6)

Mat. 28:19
Prin urmare, duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui, al Fiului şi al Duhului Sfânt

1 Cor. 12:4-6
Există o diversitate de daruri, dar este Acelaşi Duh. Există o diversitate de posibilităţi de slujire, dar este Acelaşi Domn. Există, de asemenea, o diversitate de lucrări, dar este Acelaşi Dumnezeu, Cel Care face ca toate acestea să lucreze în fiecare.

Ef. 4:4-6

Este un singur trup şi un singur Duh, aşa cum şi voi aţi fost chemaţi la o singură nădejde, un Domn, o credinţă, un botez, un Dumnezeu şi Tată al tuturor, Care este deasupra tuturor, prin toţi şi în toţi.


Ucenicii nu aveau Duhul Sfant inainte de Cincizecime !

Ucenicii nu aveau Duhul Sfant inainte de Cincizecime !

 

 

 

De Aurel Munteanu –17 Iunie 2012

 

 

Iata o afirmatie asupra  careia as dori sa ne oprim putin ,astazi.

Aceasta afirmatie este des intalnita in lumea neoprotestanta destul de des , si din pacate este promovata la pachet cu invatatura catolico-ortodoxa : ,, cum ca biserica a luat fiinta in ziua de Rusalii “ ( Rusaliile -sarbatoare pagana  , denumire  ce incearca sa fie suprapusa de ortodocsi si pocaiti peste sarbatoarea evreiasca a Cincizecimii ) .

Eu personal , cred ca aceasta expresie : ,,    Ucenicii nu aveau Duhul Sfant inainte de Cincizecime ! “ este una falsa din mai multe motive pe care o sa le enumar mai jos:

 

–         Ioan Botezatorul nu  le putea  cere pocainta ( un efect ) , fara ca ei sa  detina  cauza : nasterea din nou  !

Mat 3.2.

El spunea: „Pocăiţi-vă, pentru că Împărăţia Cerurilor este aproape!“

–          Nu puteau sa existe personae  care  sa isi recunoasca  si sa isi marturiseasca  pacatele fara sa detina  Duhul Sfant !

Mat.3.6.

şi, mărturisindu-şi păcatele, erau botezaţi de el în râul Iordan.

–         Nu putem avea persoane credincioase si mantuite fara Duhul !

Luc 7.50.

Dar El i-a zis femeii: „Credinţa ta te-a mântuit. Du-te în pace!“

–         Nu puteau sa  existe boteze de persoane neregenerate!

Mat 3.6.

şi, mărturisindu-şi păcatele, erau botezaţi de el în râul Iordan.

–          In aceasta situatie am avea  ucenici fara Duhul Sfant , care botezau cu acordul lui Cristos  Domnul !

Ioan 4.1-2.

Când Isus  a aflat că fariseii au auzit că El face şi botează mai mulţi ucenici decât Ioan  ,cu toate că nu Isus Însuşi boteza, ci ucenicii Lui

–         Avem o categorie de inchinatori in duh si adevar ,  fara ca ei sa aibe Duhul Sfant !

Ioan 4 .23.

Dar vine ceasul, şi acum a şi venit, când adevăraţii închinători I se vor închina Tatălui în duh şi în adevăr; căci astfel de închinători caută Tatăl.

–          S-ar gasi oameni  fara Duhul , care  il descopera pe Isus Cristos ca Fiu al lui Dumnezeu !

Ioan 1.49.

Natanael a zis: – Rabbi, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, Tu eşti Împăratul lui Israel!

–          Avem  o persoana carnala care primeste  revelatia ca Isus este Cristosul si  Fiul Dumnezeului celui viu ?

Mat.16.16-17.

Simon Petru a răspuns: – Tu eşti Cristosul, Fiul Dumnezeului celui Viu!

Isus i-a zis: – Ferice de tine, Simone, fiul lui Iona5, pentru că nu carnea şi sângele ţi-au descoperit lucrul acesta, ci Tatăl Meu, Care este în ceruri.

 

–         Avem un mare apostol nemantuit in momentul cand a fost numit piatra vie zidita pe temelie impreuna cu proorocii .

 

Mat . 16.18. :

Iar Eu îţi spun că tu eşti Petru şi pe această piatră Îmi voi zidi Biserica, iar porţile Locuinţei Morţilor n-o vor birui.

 

 

–         Oameni fara Duhul sunt invatati sa  isi exercite disciplina in Adunare !

Mat . 18.15-17.

Dacă fratele tău păcătuieşte (împotriva ta), du-te şi mustră-l doar între tine şi el. Dacă te ascultă, l-ai câştigat pe fratele tău.

Dar dacă nu te ascultă, mai ia cu tine una sau două persoane, pentru ca „orice vorbă să fie susţinută pe baza mărturiei a doi sau trei martori”.

Dacă nici de ei nu vrea să asculte, spune acest lucru bisericii. Dar dacă nici de Biserică nu vrea să asculte, atunci să fie pentru tine ca unul dintre neamuri şi ca un colector de taxe.

–           Si chiar primesc asigurarea ca Isus este de partea lor !

Mat .18.20.

Căci unde sunt adunaţi doi sau trei în Numele Meu, acolo, în mijlocul lor, sunt şi Eu!

–          Cristos , alege apostoli fara Duhul Sfant si ii trimite cu insarcinari !

Mat .10.1.

Isus i-a chemat la El pe cei doisprezece ucenici ai Săi şi le-a dat autoritate să scoată afară duhurile necurate şi să vindece orice boală şi orice neputinţă.

Luc. 10 1.

După toate acestea, Domnul a rânduit alţi şaptezeci şi doi de oameni şi i-a trimis, doi câte doi, să se ducă înaintea Lui în orice cetate şi în orice loc pe unde urma să meargă El.

Mat.28.19.

Prin urmare, duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui, al Fiului şi al Duhului Sfânt

–         Nu puteau avea duhurile rele supuse si numele lor scrise in cartea vietii ,  daca in ei nu era Duhul Sfant !

Luc.10.20 .

Totuşi nu vă bucuraţi de faptul că duhurile vi se supun, ci bucuraţi-vă de faptul că numele voastre sunt scrise în ceruri!

 

 

–         Avem oameni morti spiritual cu care Domnul Isus face un Legamnt   Nou !

Mat . 26.26-28.

În timp ce mâncau, Isus a luat o pâine şi, după ce a binecuvântat-o, a frânt-o şi le-a dat-o ucenicilor, zicând: „Luaţi, mâncaţi! Acesta este trupul Meu.“

Apoi a luat un pahar şi, după ce a adus mulţumiri6, l-a dat ucenicilor şi a zis: „Beţi toţi din el,

căci acesta este sângele Meu, sângele legământului , care este vărsat pentru mulţi spre iertarea păcatelor.

 

Daca ucenicii Domnului nu aveau Duhul Sfant inainte de Cincizecimea din Fapte 2 , inseamna ca avem un grup de oameni morti spiritual care erau implicati activ in cele spirituale.

 

Zicala :  ,, Cine seamana in firea pamanteasca  , va secera tot din firea pamanteasca “  , este adevarata !

Duhul este Cel Ce dă viaţă; carnea nu foloseşte la nimic !

Daca nu ai Duhul Sfant esti declarat mort din punct de vedere spiritual . Intelegerea carnala primita prin puterea intelectului nu iti foloseste la nimic . Ba mai mult esti gasit ca umbland in lucrurile firii pamantesti si esti privit  ca vrajmasi al lui Dumnezeu.

 

Odata introdusi in Noul Legamant , asemenea oameni devin modele demne de urmat !