,, Religia care nu este la fel de veche precum Cristos şi Apostolii Săi, este prea nouă pentru mine.” – Joseph Hooke, apologet baptist englez .

Posts tagged “branham este ilie

Către prietenii mei branhamiști

Către prietenii mei branhamiști

de Aurel Munteanu

14 martie 2017

1. Dacă nu auzi și nu crezi ,,mesajul lui Branham” nu poți fi mântuit.

Întrebare:

Dacă branhamiștii ar fi citit doar Scriptura, ar fi ajuns pe cont propriu la ,,mesaj” ca să poată fi mântuți?

Această concluzie a lor, neagă autoritatea Scripturii și atotsuficiența ei. Deci ,,Solla Scriptura” nu este suficientă ci mai trebuie și descoperiri adiționale ca să fii mântuit.

2. Avem nevoie de un profet trimis ca să restaureze adevărul demult pierdut cât și Biserica adevărată.

Întrebare:

Unde vorbește Biblia de o apostazie totală a Adunării și mai apoi de o restaurare a ei printr-un profet în zilele din urmă?

Nu vorbește nici unde de așa ceva cu privire la Adunare! Se vorbește despre o reașezare sau de o restaurare în Scriptură dar, cu privire la Israel și niciodată cu privire la Ekklesia lui Cristos.

Versetul 21 din F.A.3,1 nu poate fi adus ca suport deoarece:

a) în context se vorbește despre poporul Israel

b) accentul în verset cade pe ,,toți profeții din vechime

Întrebare:

Cum puteau să vorbească toți proorocii din vechime dacă Adunarea, era o taină2 pentru ei? Dacă ei nu știau nici că ea va exista, cum dar să mai vorbească de o apostazie și o restaurare a ei?

Să binevoiască acești domni, să arate unde vorbesc toți proorocii din vechime despre despre această reașezare a Adunării. Accentuez toți !

Ei vor putea aduce versete doar despre lepădarea Israelului și despre reașezarea lui.

Biblia nu vorbește despre o apostazie totală a Adunării lui Cristos, ci despre o succesiune neîntreruptă în fiecare zi și în fiecare secol până la Răpire!

Contrar reașezării sau restaurării prin ,,profetul Branham”după 1900 de ani, Cristos a declarat:

Matei 16.18. Si Eu iti spun: tu esti Petru, si pe aceasta piatra voi zidi Biserica Mea, si portile Locuintei mortilor nu o vor birui.

Mat. 28.20. ………. Si iata ca Eu sunt cu voi in toate zilele, pana la sfarsitul veacului.” Amin.

Efeseni 3.21. a Lui sa fie slava in Biserica si in Hristos Isus, din neam in neam, in vecii vecilor! Amin. ???

3. Toți care nu primesc mesajul lui Branham, sunt sămânța lui Cain.

Cain era de la Cel Rău deoarece era nemântuit, nu că el ar fi fost copilul Evei conceput cu Satana. Amintiți-vă episodul din discuția Domnului Isus cu fariseii când le spune că ei au de tată pe Diavolul3. Sensul cuvintelor: ,,de la Cel Rău” sau ,,aveți de tată pe Diavolul”, este unul figurativ și nu literal.

În conceptul branhamist, Eva a păcătuit culcându-se cu Satan și așa a născut pe Cain. Acest păcat s-a produs când ea a mâncat din fructul interzis.

Dar, Eva a dat și lui Adam din fruct ceea ce rezultă că și Adam s-a culcat cu șarpele!

Păcatul lui Adam a fost același cu al Evei!

4. Pavel îngerul primei biserici epocă.

După teoria lui W. M. Branham, Pavel este primul înger al unei biserici epocă.

Întrebări:

1.Când a scris Ioan cartea Apocalipsei? Păi între anii 90-95 e.n.

2. Când a murit apostolul Pavel? Undeva între anii 66-67 e.n.

În Ap. 2.1, scrie:

Îngerului Bisericii din Efes scrie-i: „Iată ce zice Cel ce ţine cele şapte stele în mâna dreaptă şi Cel ce umblă prin mijlocul celor şapte sfeşnice de aur….

Cu alte cuvinte, Isus spune să-i trimită mesajul îngerului din Efes, adică lui Pavel are era deja mort de peste 25 ani!

Cele 7 Adunări din Apocalipsa, nu sunt biserici epoci ci Adunări locale și vizibile, care trebuiau să se pocăiască de anumite fapte. Avertismentul era că dacă nu se pocăiesc, o să li se ia sfeșnicul4.

Întrebare:

Cum îndepărtezi epoca din locul ei? O ștergi din istorie? ( Amintiți-vă că după această scrisoare, la câteva generații distanță, Adunarea din Efes cât și celelalte 6 cărora li se adresează Ioan, au apostaziat deci, li s-a luat sfeșnicul. Nici una din cele 7 nu mai există astăzi.)

5. Singura formulă de botez adevărată este: ,,Te botez în Numele lui Isus”.

Expresia ,, în Numele lui Isus”, nu este o formulă. Expresia ,, în Numele lui Isus”, înseamnă în primul rând autoritatea de a fi ascultat și mai înseamnă să botezi ca și când Cristos Însuși ar boteza în locul tău.

De unde concluzia asta? Din următoarele 3 versete:

Ioan 3. 22:După aceea, Isus şi ucenicii Lui au venit în ţinutul Iudeii; şi stătea acolo cu ei şi boteza.

Ioan 4.1-2: Domnul a aflat că fariseii au auzit că El face şi botează mai mulţi ucenici decât Ioan.

Însă Isus nu boteza El însuşi, ci ucenicii Lui.

În botezul scriptural, accentul cade și pe autoritatea administratorului și de aceea botezul era:

1. botezul lui Ioan fără formulă

2. F.A. 2.38: în Numele lui Isus Cristos

3. F.A. 8.16: în Numele Domnului Isus

4. F.A. 10.48: în Numele Domnului Isus Cristos

Singura formulă este dată de Însuși Cristos în Matei 28.19, când le-a poruncit:

,, Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.”

6. După Ioan Botezătorul a premers prima venire a lui Cristos Isus. După Branham premerge a doua venire a lui Cristos.

Problema este că Branham a murit în decembrie 1965 și Cristos Domnul nu a venit.

7. Numai Isus.

Întrebare:

Eu și Tatăl una suntem?

               sau

Eu și Tatăl totuna suntem?

Dacă este totuna, Isus poate fi folosit interschimbabil. Scriptura nu permite aceste lucru deoarece Tatăl i-a ales, Fiul a murit pentru ei și Duhul Sfânt i-a născut din nou. Fiecare Persoană acționează conform lucrurilor asumate în planul etern.

1. F.A.3.20: şi să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi: pe Isus Hristos,

21. pe care cerul trebuie să-L primească, până la vremurile aşezării din nou a tuturor lucrurilor; despre aceste vremuri a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinţilor Săi proroci din vechime.

2Col.1.26: Vreau sa zic: taina tinuta ascunsa din vesnicii si in toate veacurile, dar descoperita acum sfintilor Lui,

3Ioan 8.44: Voi aveţi de tată pe diavolul; şi vreţi să împliniţi poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaş; şi nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbeşte din ale lui, căci este mincinos şi tatăl minciunii.

4Ap. 2.5: Adu-ţi, dar, aminte de unde ai căzut; pocăieşte-te şi întoarce-te la faptele tale dintâi. Altfel, voi veni la tine şi-ţi voi lua sfeşnicul din locul lui, dacă nu te pocăieşti.