,, Religia care nu este la fel de veche precum Cristos şi Apostolii Săi, este prea nouă pentru mine.” – Joseph Hooke, apologet baptist englez .

Posts tagged “biserica universala invizibila

Motive pentru care nu cred în conceptul de biserică universală invizibilă

Motive pentru care nu cred în conceptul de

biserică universală invizibilă

1. În Biblia mea nu am găsit scris despre nici o biserică universală. Tu ai găsit în Biblia ta? Dacă termenul nu îl găsim în Biblie trebuie să mergem să îl căutăm în altă parte. Am găsit că această formulare este o invenţie umană şi este folosită pentru a desemna chiar biserica papei de la Vatican. Tu vrei să te identifici cu ei ca biserică? Eu unul nu doresc, abia am scăpat de ortodocsie care este ,,aceeaş Mărie dar cu altă pălărie”. Catolic = universal = sobornicesc.

2. Al doile-a motiv pentru care nu cred într-o biserică universală vizibilă sau invizibilă este că acest cuvânt ,,biserică” nu apare în limba greacă a manuscriselor Noului Testament. Traducătorii români traduc greşit cu intenţie (cu excepţia trad. G.B.V. 2001). Ei cunosc că sensul ekklesia (adunare) nu înseamnă basilike – clădire administrativă a împăratului. Basilike (în latină basilica, în română biserică) nu apare deloc în Noul Testament. Provine de la cuvântul basileo – rege; basileea – regat (împărăţie cum zice în Cornilescu).

3. O biserică invizibilă universală sfidează definiţia greacă a cuvântului ekklesia. Prin definiţia cuvântului grec folosit, o ekklesia trebuie să fie o adunare (congregaţie) organizată de persoane, având scopuri şi conducători comuni. Acesta este sensul uzanţei din Noul Testament, din Septuaginta şi din scrierile seculare.

Nu poate exista adunare care nu se vede şi care nu se adună niciodată.

4. Al patrulea motiv pentru care nu cred într-o biserică universală invizibilă este că nici mărturisitorii acestui concept nu au căzut toţi de acord asupra unei singure definiţii. Unii spun că biserica invizibilă cuprinde toţi mântuiţii de la primul om mântuit până la ultimul; alţii spun că îi cuprinde pe toţi de la răstignire până la răpire; alţii de la Cincizecime până la răpire; alţii care nu cred în mileniu introduc ca membrii în biserică şi pe sfinţii Necazului cel Mare. Toţi folosesc şi mărturisesc termenul de biserică catolică invizibilă dar fiecare îl înţeleg diferit.

5. Nu cred într-o biserică universală invizibilă deoarece aceasta nu a început cu primul om mântuit din istoria omenirii, nici la învierea Domnului Isus, nici la Cincizecime. Adunarea a fost zidită de Domnul Isus în timpul lucrării Sale pământeşti şi era o taină pentru mântuiţii Vechiului Testament (Coloseni 1.26).

6. Ziua Cincizecimii nu a fost sfârşitul Legii. Vechiul Testament nu s-a încheiat la Cincizecime. În timp ce Cristos este sfârşitul Legii în vederea neprihănirii, pentru toţi care cred în El, Isus Însuşi a zis „Legea şi prorocii au ţinut până la Ioan” (Luca 16:16). Aşa că sistemul Legii s-a încheiat cu mai mulţi ani înainte de „Cincizecime”.

7. Nu cred într-o biserică universală invizibilă deoarece aceasta necesită mai mult de un botez. Ioan a profeţit că Isus va boteza cu Duhul Sfânt. Cristos trebuia să fie administratorul, iar Duhul Sfânt era elementul în care credincioşii ca Adunare vizibilă şi locală trebuiau să fie afundaţi. Încercarea fabricării unui „botez” prin care Duhul Sfânt botează pe cineva în trupul invizibil (ascuns) al lui Cristos [?], L-ar face pe Duhul Sfânt administratorul şi acest „trup mistic” elementul în care credinciosul ar fi afundat, un lucru cu totul diferit. O biserică invizibilă cere un „botez” invizibil. Biblia învaţă doar un (singur fel de) botez (Efeseni 4:5).Care să fie, botezul real, în apă, după modelul Adunării Noului Testament sau botezul Protestant ,,efectuat de Duhul” în ziua Cincizecimii din F.A. 2?

8. Nu cred în conceptul de biserică universală invizibilă deoarece a fost promovat prima dată de Augustin după 400 de ani de la Cristos, în luptele cu Donatiştii care credeau în conceptul de Adunare locală şi vizibilă. El l-a inventat pentru a justifica prezenţa nemântuiţilor şi lipsei disciplinei în biserica catolică vizibilă apostaziată. Apoi a fost popularizat la 1. 000 de ani după Augustin, de Luther Martin pentru a contracara învăţătura bisericii universale vizibile a Romei din care fusese blestemat şi dat afară datorită celor 95 de teze. Atât el, cât şi ceilalţi reformatori, Zwingli şi Calvin au trebuit să promoveze vechiul concept al lui Augustin pentru a nu părea că şi-au pierdut mântuirea şi că încep fondarea de biserici pe cont propriu (ceea ce şi făceau defapt deoarece în doctrină şi practică difereau de biserica mamă).

9. Nu cred în conceptul de biserică universală invizibilă deoarece într-o astfel de biserică nu poţi ţine randuielile lasate de Domnul Isus Adunarii Sale. Dacă biserica este nevăzută, la fel sunt şi membrii ei şi rânduielile lor. O astfel de biserică nu se adună niciodată pentru părtăşie sau închinare. Nu poate trimite niciun evanghelist. Nu poate ordina un predicator. Nu poate alege şi ordina un diacon. Nu poate boteza convertiţi. Nu poate exclude un membru sau disciplina membri în nici un fel. Nu poate primi zeciuieli sau daruri de bună voie. Nu poate lua Cina Domnului. Nu se poate pune de acord asupra doctrinei, nici măcar nu poate susţine cele mai de bază adevăruri ale Creştinismului. Nu poate face nici unul dintre lucrurile ce le-au făcut Adunările din Noul Testament. Nu poate face nimic.

10. Nu cred în conceptul de biserică universală invizibilă deoarece într-o astfel de biserică există tot felul de ertici cu ereziile lor ce se consideră membrii. În biserica asta mare şi invizibilă, pe lângă ei, se consideră membrii întâi catolicii practicanţi şi ortodocşii (deoarece ei au inventat conceptul pentru ei), luterani, urmaşii lui Calvin, metodiştii, unii baptişti, adventişti, creştinii după evanghelie, tudorişti, penticostali, carismatici, etc. O ,,biserică ghiveci” despre care Domnul Isus nu ne-a vorbit niciodată şi nici nu ne-a lăsat vreodată scris că ar avea intenţia să Îşi dorească.

11. Nu cred în conceptul de biserică universală invizibilă deoarece într-o astfel de biserică se consideră membrii tot felul de răzvrătiţi ce fug de responsabilitatea sau de supunera unei Adunări locale. Lor nu le place să de-a socoteală în faţa nimănui de faptele, vorbele sau atitudinile lor. Nu le place autoritatea Adunării locale, nu le place să le fie cercetată lucrarea, să fie chestionaţi cu privire la învăţătura sau trăirea pe care au. O astfel de biserică este umbrela ideală unde să se adăpostească asemenea membrii.

12. Nu cred în conceptul de biserică universală invizibilă deoarece ea este una coruptă moral. Cum poate o mireasă (Adunare) curată să fie alcătuită din membri excluşi din diferitele biserici locale? După definiţia bisericii invizibile chiar dacă eşti exclus din cea vizibilă din cea invizibilă nu te poate discilina nimeni. Biserica Catolică este înfăţişată în Apocalipsa 17 şi 18 ca o femeie grosolan de imorală care are fiice la fel ca ea. O biserică universală invizibilă trebuie în mod necesar să includă persoane care fac parte din Curvă şi/sau din fiicele sale prostituate. Cum poate o mireasă curată (ce se vrea a fi biserica universală invizibilă) să fie alcătuită dintr-o prostituată necurată? Păi nu poate. Chiar Iov întreba la un moment dat:

,,Cum ar putea să iasă dintr-o fiinţă necurată un om curat? Nu poate să iasă niciunul.” (Iov 14.4).

13. Nu cred în conceptul de biserică universală invizibilă deoarece este un concept ce leagă mântuirea personală de apartenenţa la biserică. Dacă Duhul te adaugă în această biserică în momentul naşterii din nou – în afara acestei biserici nu este mântuire! Exact cum a spus Ciprian: extra ecclesiam nulla salus”!

Mântuirea nu are nici o legătură cu membralitatea într-o Adunare sau biserică falsă deoarece nu Adunarea sau biserica falsă este cea care mântuieşte oameni. Mântuirea este în Cristos însă slujirea este într-o Adunare adevărată săi într-o biserică falsă. Mântuirea ţine de salvarea sufletului pe când slujirea ţine de răsplătire. Trebuie să fii născut din nou înainte de a face parte dintr-o Adunare locală. În Adunarea locală şi vizibilă se intră prin afundarea în apă, după cum vedem în F.A.2. 41:

,,Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezaţi; şi, în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape trei mii de suflete.”

Tu în ce concept de ekklesie crezi? În cel de ekklesie vizibilă locală, în biserica universală vizibilă sau în cea invizibilă?


Când a luat fiinţă Adunarea Domnului Isus

Când a luat fiinţă

Adunarea Domnului Isus

În zilele noastre există multă confuzie cu privire la ziua sau zilele când a luat ființa Adunarea Nou Testamentară . Din câte cunosc, în rândul creștinătăţii există trei mari categorii de gândire care sustin urmatoarele teorii:

a) Prima teorie sustine ca Adunarea a fost fondată de Ioan Botezatorul;

b) A doua teorie susține ca Adunarea a fost fondată de Domnul Isus Hristos în timpul lucrării Sale pământeşti;

c) A treia teorie susține că Adunarea a fost fondată de Domnul Isus printr-un intermediar (Duhul Sfânt) în Ziua Cincizecimii.

Cea de a treia teorie, este cea mai populară în creștinătatea declarată, de la noi din ţară şi anume că Duhul Sfânt a fondat Adunarea în Ziua Cincizecimii din F.A.2. Se merge până acolo încât se afirmă, că ucenicii și apostolii nu erau născuţi din nou și nu aveau nici Duhul Sfânt înainte de această zi. Dar nicăieri în Biblie nu se afirmă sau se face aluzie că s-ar fi născut, format, fondat sau zidit ceva în ziua Cincizecimii. Adunarea exista deja în acea zi, atunci fiind doar umplută de Duhul Sfânt şi atestată ca singurul loc public de închinare acceptat de Dumnezeu.

Adevărul este că Scriptura nu spune cu subiect şi predicat că Adunarea a luat fiinţă în ziua cutare. Dar există destule versete prin care deducem clar că Adunarea luase fiinţă şi exista înainte de aceasta zi cu câțiva ani! Aceasta se poate vedea în cele 33 de lucruri ce erau valabile pentru Adunare înainte de Cincizecime, lucruri care au rămas valabile până astăzi:

1. Ucenicii înainte de Cincizecime predicau evanghelia:

,,Isus străbătea toate cetăţile şi satele, învăţând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia Împărăţiei şi vindecând orice fel de boală şi orice fel de neputinţă care era în norod.” Matei 9.35.

2. Ucenicii înainte de Cincizecime erau născuţi din nou după ce auzeau evanghelia predicată:

,,Doamne”, I-a răspuns Simon Petru, „la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieţii veşnice. Şi noi am crezut şi am ajuns la cunoştinţa că Tu eşti Hristosul, Sfântul lui Dumnezeu.” Ioan 6.68-69.

3. Ucenicii înainte de Cincizecime au fost botezaţi în apă după ce au fost născuţi din nou:

,,Locuitorii din Ierusalim, din toată Iudeea şi din toate împrejurimile Iordanului au început să iasă la el; şi, mărturisindu-şi păcatele, erau botezaţi de el în râul Iordan.” Matei 3.5-6.

4. Ucenicii înainte de Cincizecime au avut Duhul Sfânt fără de care nu puteau să vadă Împărăţia:

,, Drept răspuns, Isus i-a zis: „Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu.” Isus i-a răspuns: „Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu. Ce este născut din carne este carne, şi ce este născut din Duh este duh” Ioan 3. 3,5,6.

5. Ucenicilor înainte de botez li se cereau roade vrednice de pocăinţa lor:

,,Dar când a văzut pe mulţi din farisei şi din saduchei că vin să primească botezul lui, le-a zis: „Pui de năpârci, cine v-a învăţat să fugiţi de mânia viitoare? Faceţi, dar, roade vrednice de pocăinţa voastră.” Matei 3.7-8.

6. Ucenicii Îl aveau pe Domnul Isus ca şi Cap şi acţionau sub directa Sa îndrumare:

,,Domnul a aflat că fariseii au auzit că El face şi botează mai mulţi ucenici decât Ioan. Însă Isus nu boteza El însuşi, ci ucenicii Lui. ” Ioan 4.1-2.

7. Adunării înainte de Cincizecime i-au fost date principiile disciplinării:

,,Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te şi mustră-l între tine şi el singur. Dacă te ascultă, ai câştigat pe fratele tău. Dar, dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi inşi, pentru ca orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori. Dacă nu vrea să asculte de ei, spune-l bisericii; şi, dacă nu vrea să asculte nici de biserică, să fie pentru tine ca un păgân şi ca un vameş.” Matei 18.15-17.

8. Adunarea înainte de Cincizecime a avut membrii excluşi:

,,Mulţi din ucenicii Lui, după ce au auzit aceste cuvinte, au zis: „Vorbirea aceasta este prea de tot: cine poate s-o sufere?” Dar sunt unii din voi care nu cred.” Căci Isus ştia de la început cine erau cei ce nu cred şi cine era cel ce avea să-L vândă. Din clipa aceea, mulţi din ucenicii Lui s-au întors înapoi şi nu mai umblau cu El. Atunci Isus a zis celor doisprezece: „Voi nu vreţi să vă duceţi?” „Doamne”, I-a răspuns Simon Petru, „la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieţii veşnice. Şi noi am crezut şi am ajuns la cunoştinţa că Tu eşti Hristosul, Sfântul lui Dumnezeu. Ioan 6. 60, 64, 66, 67,68,69.

9. Adunarea înainte de Cincizecime deţinea cheile Împărăţiei:

,,Îţi voi da cheile Împărăţiei cerurilor, şi orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri, şi orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri.” Matei 16.19.

10. Adunarea înainte de Cincizecime avea bărbaţi rânduiţi (ordinaţi) pentru evanghelizarea celor pierduţi:

,,Nu voi M-aţi ales pe Mine; ci Eu v-am ales pe voi; şi v-am rânduit să mergeţi şi să aduceţi rod, şi roada voastră să rămână, pentru ca orice veţi cere de la Tatăl, în Numele Meu, să vă dea.” Ioan 15.16.

11. Înainte de Cincizecime, Adunarea a avut apostolii ca fundaţie a sa, (Luca 6.13 & Efeseni 2.20):

,,Când s-a făcut ziuă, a chemat pe ucenicii Săi şi a ales dintre ei doisprezece, pe care i-a numit apostoli,” Luca 6.13.

,,fiind zidiţi pe temelia apostolilor şi prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos.” Efeseni 2.20.

12. Adunarea înainte de Cincizecime a avut cel puţin 3 trimiteri cunoscute de noi:

1. A celor 12 apostoli la oile pierdute ale casei lui Israel:

Aceştia sunt cei doisprezece pe care i-a trimis Isus, după ce le-a dat învăţăturile următoare: „Să nu mergeţi pe calea păgânilor şi să nu intraţi în vreo cetate a samaritenilor; ci să mergeţi mai degrabă la oile pierdute ale casei lui Israel. Matei 10.5-6.

2. A celor 70 la toate cetăţile pe unde avea să treacă Domnul Isus:

,,După aceea Domnul a mai rânduit alţi şaptezeci de ucenici şi i-a trimis doi câte doi înaintea Lui, în toate cetăţile şi în toate locurile pe unde avea să treacă El.” Luca 10.1.

3. Marea Trimitere ce includea toate neamurile până la marginea pământului:

,,Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei şi le-a zis: „Toată autoritatea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ. Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” Amin. Matei 28. 18-20.

13. Adunarea înainte de Cincizecime avea un plan al localităţilor ce le voiau evanghelizate:

,,După aceea Domnul a mai rânduit alţi şaptezeci de ucenici şi i-a trimis doi câte doi înaintea Lui, în toate cetăţile şi în toate locurile pe unde avea să treacă El.” Luca 10.1.

14. Adunarea înainte de Cincizecime făcea ucenici:

,,Domnul a aflat că fariseii au auzit că El face şi botează mai mulţi ucenici decât Ioan.” Ioan 4.1.

15. Adunarea înainte de Cincizecime se închina în Duh şi Adevăr:

,,Dar vine ceasul, şi acum a şi venit, când închinătorii adevăraţi se vor închina Tatălui în duh şi în adevăr; fiindcă astfel de închinători doreşte şi Tatăl” Ioan 4. 23.

16. Adunarea înainte de Cincizecime, a avut putere divină să facă lucrarea lui Cristos:

,,Isus a chemat pe cei doisprezece ucenici ai Săi, le-a dat putere şi stăpânire peste toţi dracii şi să vindece bolile. Apoi i-a trimis să propovăduiască Împărăţia lui Dumnezeu şi să tămăduiască pe cei bolnavi.” Luca 9. 1-2.

17. Adunarea înainte de Cincizecime avea bani strânşi pentru nevoile ei şi chiar ajuta pe alţii. Iuda Iscarioteanul ţinea punga Adunării:

,,Unii credeau că, de vreme ce Iuda avea punga, Isus voia să-i spună: „Cumpără ce ne trebuie pentru praznic”; sau îi poruncea să dea ceva săracilor.” Ioan 13.29.

18. Adunarea a avut Cina Domnului instituită înainte de Cincizecime:

,,Pe când mâncau ei, Isus a luat o pâine; şi, după ce a binecuvântat, a frânt-o şi a dat-o ucenicilor, zicând: „Luaţi, mâncaţi; acesta este trupul Meu.” Apoi a luat un pahar şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, li l-a dat, zicând: „Beţi toţi din el; căci acesta este sângele Meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulţi, spre iertarea păcatelor Mat. 26:26-28.

19. Ei au cântat „în mijlocul Adunării” după ce au luat Cina Domnului:

,,Căci Cel ce sfinţeşte şi cei ce sunt sfinţiţi sunt dintr-unul. De aceea, Lui nu-I este ruşine să-i numească „fraţi” când zice: „Voi vesti Numele Tău fraţilor Mei; Îţi voi cânta lauda în mijlocul adunării.” Evr. 2.11-12.

După ce au cântat cântarea, au ieşit pe Muntele Măslinilor.” Mat. 26.30.

20. Petru a fost numit păstorul lor înainte de Cincizecime:

,, După ce au prânzit, Isus a zis lui Simon Petru: „Simone, fiul lui Iona, Mă iubeşti tu mai mult decât aceştia?” „Da, Doamne”, I-a răspuns Petru, „ştii că Te iubesc.” Isus i-a zis: „Paşte mieluşeii Mei.” I-a zis a doua oară: „Simone, fiul lui Iona, Mă iubeşti?” „Da, Doamne”, I-a răspuns Petru, „ştii că Te iubesc.” Isus i-a zis: „Paşte oiţele Mele.” A treia oară i-a zis Isus: „Simone, fiul lui Iona, Mă iubeşti?” Petru s-a întristat că-i zisese a treia oară: „Mă iubeşti?” şi I-a răspuns: „Doamne, Tu toate le ştii; ştii că Te iubesc.” Isus i-a zis: „Paşte oile Mele!” Ioan 21. 15-17.

21. Adunarea înainte de Cincizecime avea pe Cel mai mare dintre ei ca slujitor. Nu avea cler sau structuri piramidale de conducere. Aceeaş regulă rămânând şi după înălţarea Sa la cer până astăzi:

,,Isus i-a chemat şi le-a zis: „Ştiţi că domnitorii Neamurilor domnesc peste ele, şi mai marii lor le poruncesc cu stăpânire. Între voi să nu fie aşa. Ci oricare va vrea să fie mare între voi să fie slujitorul vostru; şi oricare va vrea să fie cel dintâi între voi să vă fie rob. Pentru că nici Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească şi să-Şi dea viaţa ca răscumpărare pentru mulţi.” Matei 20.25-28.

22. Adunarea ca instituţie era separată, autonomă şi distinctă de statul Israel, de Imperiul Roman şi de orice sinagogă evreiască după principiul:

,,Daţi, dar, cezarului ce este al cezarului, şi lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu!” Matei 22.21.

23. Adunarea înainte de Cincizecime nu colabora cu partidele religioase sau politice ale vremii, ci le apostrofa doctrina şi practica:

,,Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici! Pentru că voi închideţi oamenilor Împărăţia cerurilor: nici voi nu intraţi în ea, şi nici pe cei ce vor să intre nu-i lăsaţi să intre” Matei 23.13.

24. Adunarea înainte de Cincizecime nu se implica în politica guvernului evreiesc (sanhedrinului) sau Cezarului Roman. Ea se ocupa doar de treburile spirituale ale Împărăţiei lui Dumnezeu:

,,Împărăţia Mea nu este din lumea aceasta, a răspuns Isus. „Dacă ar fi Împărăţia Mea din lumea aceasta, slujitorii Mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat în mâinile iudeilor; dar acum, Împărăţia Mea nu este de aici.” „Atunci un Împărat tot eşti!”, I-a zis Pilat. „Da”, a răspuns Isus. „Eu sunt Împărat. Eu pentru aceasta M-am născut şi am venit în lume, ca să mărturisesc despre adevăr. ” Ioan 18. 36.37.

25. Adunarea înainte de Cincizecime era persecutată de lume, partidele religioase ale vremii şi de stat:

,,Le-am dat Cuvântul Tău; şi lumea i-a urât, pentru că ei nu sunt din lume, după cum Eu nu sunt din lume. ” Ioan 17.14.

,, De atunci încolo, Isus a început să spună ucenicilor Săi că El trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoţilor celor mai de seamă şi din partea cărturarilor; că are să fie omorât şi că a treia zi are să învie. ” Matei 16.21.

,,Pilat le-a zis: „Dar ce să fac cu Isus, care Se numeşte Hristos?” „Să fie răstignit!”, i-au răspuns cu toţii.” Matei 27.22.

26. Adunarea a avut strângeri pentru rugăciune înainte de ziua Cincizecimii:

,,Toţi aceştia stăruiau cu un cuget în rugăciune şi în cereri, împreună cu femeile şi cu Maria, mama lui Isus, şi cu fraţii Lui.” F.A. 1.14.

27. Ucenicii au avut adunare generală înainte de Cincizecime. Una este pe munte în Galileea iar ultima în camera de sus:

,,şi duceţi-vă repede de spuneţi ucenicilor Lui că a înviat dintre cei morţi. Iată că El merge înaintea voastră în Galileea; acolo Îl veţi vedea. Iată că v-am spus lucrul acesta. Cei unsprezece ucenici s-au dus în Galileea, pe muntele unde le poruncise Isus să meargă. Când L-au văzut ei, I s-au închinat” Matei 28.7,16,17.

,,În zilele acelea, Petru s-a sculat în mijlocul fraţilor – numărul celor adunaţi laolaltă era de aproape o sută douăzeci – şi a zis… ” F.A.1.15.

28. Adunarea era autonomă luând decizii prin vot, în duh de rugăciune, sub călăuzirea Duhului Sfant:

,, Ei au pus înainte pe doi: pe Iosif, numit Barsaba, zis şi Iust, şi pe Matia. Apoi au făcut următoarea rugăciune: „Doamne, Tu care cunoşti inimile tuturor oamenilor, arată-ne pe care din aceşti doi l-ai ales ca să ia loc în slujba şi apostolia aceasta, din care a căzut Iuda ca să meargă la locul lui.” F.A. 1. 23-25.

29. Adunarea avea o evidenţă a membrilor:

,,numărul celor adunaţi laolaltă era de aproape o sută douăzeci… ” F.A.1.15.

,, După aceea S-a arătat la peste cinci sute de fraţi deodată, dintre care cei mai mulţi sunt încă în viaţă, iar unii au adormit.” 1Corinteni 15. 6.

30. Fraţii au fost o Adunare vizibilă şi locală, în aşa fel încât la numărul lor se putea adăuga noi membri prin botez:

,,În ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaşi loc.” F.A. 2.1.

,,Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezaţi; şi, în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape trei mii de suflete.” F.A.2.41.

31. Cristos Domnul a fost temelia lor, piatra din capul unghiului:

,,Oare n-aţi citit locul acesta din Scriptură: „Piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului” Marcu 12.10.

32. Cristos Domnul a fost fizic pentru un timp, Păstorul lor (gr. „Poimen”), Ef. 4.11 & Ioan 10.14:

,,Şi El a dat pe unii apostoli; pe alţii, proroci; pe alţii, evanghelişti; pe alţii, păstori şi învăţători” Ef. 4.11.

,,Eu sunt Păstorul cel bun. Eu Îmi cunosc oile Mele, şi ele Mă cunosc pe Mine” Ioan 10.14.

33. Adunarea înainte de Cincizecime aştepta revenirea Domnului pentru a fi totdeauna cu El în glorie:

,, În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus. Eu Mă duc să vă pregătesc un loc. Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi” Ioan 14.2-3.

,,Şi, cum stăteau ei cu ochii pironiţi spre cer, pe când Se suia El, iată că li s-au arătat doi bărbaţi îmbrăcaţi în alb şi au zis: Bărbaţi galileeni, de ce staţi şi vă uitaţi spre cer? Acest Isus, care S-a înălţat la cer din mijlocul vostru, va veni în acelaşi fel cum L-aţi văzut mergând la cer.” F.A.1.11.

,,Şi Duhul şi Mireasa zic: ,,Vino!”, şi cine aude să zică:,,Vino!” Apoc. 22.17.

Concluziile acestui articol le las pe seama voastră. Voi înşivă trebuie să vă răspundeţi dacă Adunarea a luat fiinţă înainte de Cincizecimea din F.A. 2. Dacă teoria bisericilor catolice (ramura răsăriteană sau apuseană), protestante sau neoprotestante să în picioare sau pică. Eu unul cred cu tărie că Domnul Isus a zidit Adunarea Sa, în timpul lucrării Sale pământeşti după cum stă scris:

,,Şi Eu îţi spun: tu eşti Petru, şi pe această piatră voi zidi Adunarea Mea, şi porţile Locuinţei morţilor nu o vor birui” Matei 16.18.


Biserica universala sau locala de Raul Enyedi