,, Religia care nu este la fel de veche precum Cristos şi Apostolii Săi, este prea nouă pentru mine.” – Joseph Hooke, apologet baptist englez .

Posts tagged “alegere in vederea mantuirii

Deuteronom 30.19.

Deuteronom 30.19.

de Aurel Munteanu 25 sept 2017

Contextul în care este scris versetul:

-generația care a fost scoasă din Egipt și care a primit Legea pe Sinai pierise prin pustiu în cei 40 de ani. Acum Domnul prin Moise înnoia Legământul Său cu generația ce urma să ia în stăpânire țara promisă, Canaanul.

– acestei generații i se reamintește Legământul de pe Sinai , Legământ condiționat de ascultarea lor. Legământ ce promitea:

– viață fizică îndelungată și binecuvântare

sau

– moarte și blesteme în caz de neascultare

În contextul acesta este scris Deuteronom 30.15 și invocate:

-viața și binele

– moartea și răul

v. 16, detaliază în ce constă viața și binele:

– în iubirea Domnului

– umblarea în căile Lui

-păzirea poruncilor Lui

Astea aduceau viață și perpetuarea lor ca popor ales în vederea moștenirii țării promise.

v.17-18, detaliază în ce constă moartea și răul:

– neascultare de Domnul care încheiase Legământ cu ei

– închinare la alți dumnezei

Aceste lucruri duceau la:

– pieirea lor

– zile puține în țara promisă

v.19, Moise invocă cerul și pământul de martor împotriva acestei generații pe baza Legământului care exista între ei.

Lor le spune: ,,ți-am pus înainte”:

– viața și moartea

– binecuvântarea și blestemul

Îndemnul Domnului pentru ei era:

,,alege viața ca să trăiești , tu și sămânța ta”

v.20, reia v. 16, reamintindu-le iar în ce constă viața lor lungă și fericită în țara Canaan, țară pronisă cu jurământ de Yahweh lui Avraam, Isaac și Iacov părinți lor.

Întrebare: ,, Putem folosi v.19, pentru a sugera că omul are o voință liberă prin care poate să aleagă sau să respingă pe Isus Cristos ca mântuitor?”

Eu personal, nu cred că textul cât și contextul permite o asemenea interpretare din mai multe motive:

– versetul nu spune nimic cu privire la Domnul Isus

– versetul nu spune nimic cu privire la acceptarea sau respingerea Lui ca mântuitor

– versetul nu spune nimic cu privire la jertfa de ispașire de la Calvar

– versetul nu spune nimic cu privire la nașterea din nou a cuiva ( chiar arminienii neagă că ea ar exista în Vechiul Testament)

– versetul nu spune nimic cu privire la vre-o mântuire spirituală ci vorbește de binecuvântare materială, viață lungă, bătrânețe fericită și locuire a țării de-a lungul generațiilor

– versetul nu scoate în evidență vre-o ,,vointă liberă” ci reamintește mai degrabă datoria lor și respectarea promisiunilor asumate în Legământul mozaic.


Alegerea suverană

Alegerea

suverană

de aurel munteanu 8 sept 2017

Dumnezeu alege pe unii pentru:

ca să fie sfinţi şi fără prihană înaintea Lui

Ef.1.4 În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără pată înaintea Lui.

să fie înfiaţi prin Isus Hristos

Ef.1.5 El ne-a predestinat pentru înfiere prin Isus Cristos, după buna plăcere a voii Sale,

să fie moştenitori

11 În El am fost şi aleşi, fiind rânduiţi mai dinainte după planul Celui Care le face pe toate după scopul voii Sale,

ca să slujască de laudă slavei Sale

Ef. 1.12. ca să slujim de laudă slavei Sale, noi, care mai dinainte am nădăjduit în Hristos.

Toate astea pentru că așa a hotărât în sfatul voii Sale – vezi Ef. 1.11. Hotărâre luată după buna plăcere a voii Sale– vezi Ef. 1.5. Hotărârea asta având un scop și anume: ca să slujim de laudă slavei Sale. De asta a ales pe unii și pe unii nu i-a ales.

Unii ca să caute motive în afara Bibliei au scos teoria cum că, Dumnezeu i-a ales spre mântuire deoarece a prevăzut dinainte în preștința Sa, că ei o să creadă și o să se pocăiască, acestea fiind motive suficient de puternice ca să fie aleși.

Ei dau și o ilustrație în genul acesta: ,, Dumnezeu în preștința Lui, din veșnicia trecută, a privit peste capetele tuturor oamenilor din univers și a văzut cine o să aleagă să creadă în El și ca atare i-a ales să fie mântuiți.” Accentul în ilustrație căzănd pe preștiință și pe liberul arbitru al omului care trebuie să accepte jertfa pe care Cristos a depus-o pentru toți oamenii.

Dar preștiința sau știinșa mai dinainte a evenimentelor se bazează pe hotărârile Lui. El le cunoaște deoarece le-a predestinat din veșnicie.

În F.A. 2. 23, este menționat înainte sfatul hotărât apoi preștiința:

,,pe Omul acesta, dat în mâinile voastre, după sfatul hotărât şi după ştiinţa mai dinainte a lui Dumnezeu, voi L-aţi răstignit şi L-aţi omorât prin mâna celor fărădelege.”

F.A. 15.18: ,,zice Domnul, care face aceste lucruri şi căruia Îi sunt cunoscute din veşnicie.”

Problema cea mai mare a acestei ilustrații este în versetul care spune:

Ef.2.8. Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu.

9. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.

Cu alte cuvinte, Dumnezeu nu putea să prevadă în ei ceva ce ei nu puteau să aibe, decât dacă El le dădea în dar!

Credința și pocăința sunt daruri date de Dumnezeu după ce omul este născut din nou. Până atunci nu le are, și Dumnezeu nu le putea prevede decât dacă El avea intenția să le dăruiască.

Un alt verset care stă împotriva acestui tipar de gândire este, 2 Tim. 1.9:

El ne-a mântuit şi ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui şi după harul care ne-a fost dat în Hristos Isus, înainte de veşnicii,

Nu faptele noastre, gândurile, alegerile, atitudinile sau ceva prevăzut în noi L-a determinat ci, hotărârea Lui şi harul, adică nemeritul, favorul Său nemeritat, dat înainte de a fi vre-o frimitură din univers.

În Tit 3.5, este reluat de către Pavel acelaș gând când spune:

El ne-a mântuit, nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea naşterii din nou şi prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt,

Vedeți, motive: milă, har și îndurare. Nu merite, atitudini, decizii, alegeri făcute de om, predări, rugăciuni ale păcătosului sau oricare altă faptă.

Dacă oricare altul ar fi motivul găsit în creatură, și nu în Creator, am avea o mântuire prin fapte și nu ar mai fi prin har (ne merit, grațiere). Ar fi loc de laudă, mândrie și slavă omenească, împărțită cu Dumnezeu.

De asta se predică: ,,Fă-ți și tu partea ta în mântuire, că Dumnezeu deja și-a făcut-o pe a Lui” Vedeți mântuirea prin fapte, pe care pocăiții o numesc har?

,,….. partea ta” asta este FAPTE!

Odată pe când predicam la București, un frate bine intenționat mi-a dat o ilustrație în vederea alegerii:

,,Alegerea pentru mântuirea sufletului este o ofertă. Este ca și când cineva iese pe stradă cu bilete la un spectacol, le spune trecătorilor că sunt gratuite, și intrarea la spectacol depinde dacă tu alegi sau refuzi biletul. Biletele au fost plătite de un domn generos care dorește ca mulți din trecători să îi împărtășească bucuria de a urmări spectacolul împreună. Toate depind de tine, vrei sau nu vrei.”

Eu i-am explicat fratelui că în toată ilustrația asta el pierde cel mai important amănunt pe care-l prezintă Scriptura: și anume că noi ne naștem morți în păcatele și greșelile noastre din Adam.

Ilustrația corectă ar fi să mergi cu biletele în cimitir și să îi rogi pe cei de acolo dacă vor să accepte invitația ta la spectacol.


Alegerea de Aurel Munteanu

ALEGEREA

de Aurel Munteanu – 30 Iulie 2012

Am gasit in Scriptura ca alegerea este de trei feluri :

–          Nationala :

Deut. 7 .6  .Fiindcă voi sunteţi un popor sfânt pentru Domnul, Dumnezeul vostru. El v-a ales dintre toate popoarele care sunt pe pământ, ca să fiţi poporul Lui.

2Sam 7.23 . Şi cine este ca poporul Tău, ca Israel, singurul neam de pe pământ pe care a venit Dumnezeu să îl răscumpere pentru Sine, ca să fie poporul cu care să-Şi facă un nume?

–          Vocationala  :

Ef.4. 11 . El i-a desemnat pe unii apostoli, pe alţii profeţi, pe alţii evanghelişti, pe alţii păstori şi învăţători,

F.A.9.15. Dar Domnul i-a zis: – Du-te, pentru că el este un vas al Meu pe care l-am ales ca să ducă Numele Meu atât înaintea neamurilor şi regilor lor, cât şi înaintea fiilor lui Israel!

–          Personala :

Ef.1 .4 . În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără pată înaintea Lui.

Ioan 15.16. Nu voi M-aţi ales pe Mine, ci Eu v-am ales pe voi şi v-am pus să mergeţi şi să aduceţi rod, iar rodul vostru să rămână, pentru ca orice-I veţi cere Tatălui în Numele Meu să vă dea.

Este o invatatura care nu poate fi contestata deoarece este gasita in Vechiul Testament cat si  pe paginile Noului Testament.

Am gasit cateva motive pentru care aceasta glorioasa doctrina este respinsa :

–          Nu lasa mantuirea la libera alegere a fiecurui individ

–          Se crede ca Dumnezeu este nedrept daca alege  pe unii si  trece cu vederea pe altii

–          Se spune despre ea  ca , L-ar zugravi  pe Dumnezeu , ca pe un tiran nemilos

–          Nu se inteleg corect atributele lui Dumnezeu

–          Nu se crede depravarea totala

–          Se crede mantuirea prin fapte ( merite  )

–          Injoseste fiinta umana

–          De cele mai multe ori nu este predicata corect

–          Mantuirea e luata din mana omului si pusa in mainile unui Dumnezeu suveran

De ce nu este predicata o asemenea invatatura:

–          Nu este studiata

–          Nu se intelege ca Dumnezeu este suveran

–          Se obiecteaza ca este o invatatura reformata promovata de Jan Calvin

–          Este o invataura prea tare

–          Multi sunt prunci si i-ar putea zdruncina

–          O buna parte din auditoriu sunt neregenerati

–          Este o doctrina care aduce divizare

Ce se intampla daca alegerea nu este predicata :

–          Vei  fi in necunostinta despre una din invataturile marete ale Sfintei Scripturi

–          Nu poti intelege niciodata intreg planul de mantuire revelat in Scriptura

–          Nu vei intelege niciodata suveranitatea , smerenia , mila , harul , indurarea si dragostea lui Dumnezeu

Alegerea inteleasa corect  :

–          Te va invata in primul rand – HARUL !

–          Smerenia

–          Te invata ca fara ea nu exista mantuire ( salvare )

–          Te invata sa o rupi cu pacatul

–          Te face sa aduci roada pentru viata vesnica

–          Iti da incredera ca Dumnezeu este de partea ta

–          Te va constringe sa predici si altora despre iertarea pacatelor

–          Iti da indrazneala si bucurii pe calea credintei

Pasaje din Scriptura ce invata alegerea personala  pentru mantuire :

Efeseni 1 :4-14 :

3 Binecuvântat să fie Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, Care ne-a binecuvântat cu orice fel de binecuvântare duhovnicească în locurile cereşti, în Cristos!

4 În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără pată înaintea Lui. În dragoste,

5 El ne-a predestinat pentru înfiere prin Isus Cristos, după buna plăcere a voii Sale,

6 spre lauda harului Său slăvit, pe care ni l-a arătat cu bunătate în Preaiubitul Lui.

7 În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogăţia harului Său,

8 pe care l-a revărsat peste noi cu toată înţelepciunea şi priceperea.

9 El a binevoit să ne descopere taina voii Sale, potrivit cu ceea ce plănuise în El Însuşi, după buna Lui plăcere,

10 ca s-o ducă la îndeplinire la împlinirea vremurilor, şi anume să le aducă pe toate împreună, în Cristos: cele din cer şi cele de pe pământ.

11 În El am fost şi aleşi, fiind rânduiţi mai dinainte după planul Celui Care le face pe toate după scopul voii Sale,

12 pentru ca noi, cei care am nădăjduit primii în Cristos, să slujim de laudă slavei Lui.

Mat. 20 . 16 :

Tot aşa, cei din urmă vor fi cei dintâi, iar cei dintâi vor fi cei din urmă. Căci mulţi sunt chemaţi, dar puţini sunt aleşi.

Mat. 24 . 22 :

Şi dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nici un om n-ar fi scăpat; dar, din pricina celor aleşi, zilele acelea vor fi scurtate.

Ioan 13.18 :

Nu vorbesc despre voi toţi; Eu îi cunosc pe cei pe care i-am ales.

Ioan 15 . 19 :

Dacă aţi fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei. Dar lumea vă urăşte pentru că voi nu sunteţi din lume, ci Eu v-am ales din lume.

 

Romani 8 . 33:

Cine-i va acuza pe cei pe care i-a ales Dumnezeu?

Romani 9 . 11-24 :

11 Şi chiar înainte ca ei să se fi născut sau să fi făcut ceva bine sau rău, – pentru ca scopul lui Dumnezeu în alegere să poată rămâne: nu prin fapte, ci prin Cel Care cheamă,

12 i s-a spus: „Cel mai mare îi va sluji celui mai mic.“

13 Aşa cum este scris: „Pe Iacov l-am iubit, dar pe Esau l-am urât.“

14 Deci ce vom spune: este nedrept Dumnezeu? Nicidecum,

15 pentru că lui Moise i-a spus: „Eu mă îndur de cine vreau să mă îndur şi am milă de cine vreau să am milă.“

16 Deci nu este ceva care ţine de cel care doreşte sau de cel care se străduieşte, ci ţine de Dumnezeu, Care arată îndurare,

17 pentru că, în Scripturi, Dumnezeu îi spune lui Faraon: „Te-am ridicat ca să-Mi arăt în tine puterea Mea şi astfel Numele Meu să fie vestit pe întreg pământul.“

18 Astfel, El are milă de cine doreşte şi împietreşte pe cine doreşte.

19 Mă vei întreba deci: „Atunci, de ce mai acuză?! Căci cine se poate împotrivi voii Lui?!“

20 Dar, mai degrabă, cine eşti tu, omule, ca să te contrazici cu Dumnezeu?! Oare cel modelat îi va spune celui care l-a modelat: „De ce m-ai făcut aşa?“?

21 Oare nu are olarul dreptul ca, din acelaşi bulgăre de lut, să facă şi un vas pentru întrebuinţări deosebite, dar şi unul pentru folosinţă obişnuită?

22 Şi ce dacă Dumnezeu, dorind să-Şi arate mânia şi să-Şi facă cunoscută puterea, a avut răbdare cu cei care erau vase ale mâniei Sale, pregătite pentru distrugere?

23 Şi ce dacă El a făcut aşa ca să-Şi facă cunoscută bogăţia slavei Sale peste nişte vase ale îndurării, pe care le pregătise mai dinainte pentru slavă,

24 incluzându-ne pe noi, pe care ne-a chemat nu numai dintre iudei, ci şi dintre neamuri?

1Cor. 1.27-29 :

Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii, ca să le facă de ruşine pe cele înţelepte; şi Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii, ca să le facă de ruşine pe cele tari. 28 Dumnezeu a ales lucrurile de jos ale lumii şi lucrurile dispreţuite, ba chiar lucrurile care nu sunt, ca să anuleze lucrurile care sunt. 29 Astfel, nimeni nu se poate lăuda înaintea lui Dumnezeu.

Coloseni 3.12 :

Aşadar, ca nişte aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi iubiţi, îmbrăcaţi-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândeţe, cu răbdare!

2Tes.2.13 :

Însă noi Îi mulţumim întotdeauna lui Dumnezeu pentru voi, fraţi iubiţi de Domnul, pentru că Dumnezeu v-a ales ca prim rod pentru mântuire4, prin lucrarea de sfinţire a Duhului şi prin credinţa în adevăr.

2Tim. 2.10 :

Astfel, eu rabd totul pentru cei aleşi, pentru ca şi ei să obţină mântuirea care este în Cristos Isus, împreună cu slava veşnică.

2Petru 1.1 :

Petru, apostol al lui Isus Cristos, către cei aleşi – care locuiesc ca peregrini, împrăştiaţi în Pont, Galatia, Capadocia, Asia şi Bitinia

Apocalipsa 17.14 :

Ei se vor război cu Mielul, dar Mielul îi va învinge, pentru că El este Domnul domnilor şi Împăratul împăraţilor. Şi cu El vor fi cei chemaţi, aleşi şi credincioşi.“