,, Religia care nu este la fel de veche precum Cristos şi Apostolii Săi, este prea nouă pentru mine.” – Joseph Hooke, apologet baptist englez .

Israelul și Adunarea, două Case diferite ale lui Dumnezeu

de Aurel Munteanu 22 noi 2020

Adunarea zidită de Domnul Cristos în timpul lucrării Sale pământești, este o Casă diferită față de Casa lui Israel (poporul evreu), de până atunci. Nu sunt două camere în aceeași Casă, ci sunt Case diferite, cu reguli diferite, cu întemeietori diferiți, mijlocitori diferiți, membralitate diferită, preoție diferită, slujitori diferiți, rânduieli diferite, locuri de închinare diferită, semne de legământ diferite, etc.

Sunt nenumărate pasaje în Scriptură, care fac distincție între aceste două Case. Ele sunt zidite pe Legăminte diferite. La un moment dat apostolul Pavel, le scrie fraților din Corint despre Legământul (Testamentul) Israelit de la Sinai, ca fiind unul vechi (2Cor.3:14). Cartea Evrei vorbește și ea despre Isus Cristos ca ,,Mijlocitorul unui legământ nou” (Evr.9:15), iar despre Legământul cu Casa lui Israel ca fiind ,,cel dintâi care este vechi, iar ce este vechi, ce a îmbătrânit, este aproape de pieire  (Evr.8:13).

A nu face diferența între aceste două Case și Legămintele lor, a încerca să le îmbini cerințele crezând că ești mai biblic în doctrină și slujire, nu faci altceva decât să încerci să pui must (vin nou) în burdufuri scorojite (vechi). Spun asta deoarece:

Cele două Case au întemeietori diferiți:

Casa lui Israel are tată pe Avraam și patriarhii ca întemeietori (Mat.3:9).Adunarea are Întemeietor pe Cristos – Capul în timpul lucrării Sale pământești (Mat.16:18).

Aceste două case sunt Legăminte diferite și au mijlocitori diferiți:

Legământul Israelit  era unul condiționat (Exod.15:26), care se putea rupe (Ier.14:21).Noul Legământ este necondiționat (Fapt.20:28).
Mijlocitor al Legământului a fost Moise (Fapt.7:38).Mijlocitor al Legământului  este  Cristos (Evr.8:6).

Cele două Case au locuri diferite unde se încheie legământ cu ele:

Legământul Israelit este încheiat pe Muntele Sinai în Arabia Saudită (Lev.26:46).Cu Adunarea pe Muntele Sion în camera de sus (Marc.14:14),  (1Cor.11:25).

Cele două Case au locuri de închinare autorizată diferite:

Israel avea Cortul sau Templul ca singurul loc public autorizat de închinare și slujire acceptat de Yahweh (Exod.40:34), (1Reg.8:10).Marea Trimitere autorizează instituirea de adunări în orice loc până la marginile pământului (Mat.28:20), (Ioan.4:21-24).

Cele două Case au componență de membralitate diferită:

Poporul evreu era singurul ales din toate popoarele pământului (Deut.7:7).Actualul popor este format din evrei și neamuri născute din nou (Col.3:11).
Avea componență mixtă mântuiți și nemântuiți (Num.11:1)Cerința este ca toți membrii să fie pocăiți și credincioși în Isus  (Fapt.2:38)
Deveneai membru pe cale naturală, circumcizie sau prin prozelitism (Fac.17:13)Devii membru prin naștere din nou și afundare în apă (Ioan.3:3),  (Fapt.2:41).
Nimeni nu îți putea anula statutul de  evreu (Fac.17:12)Din Adunare poți fi exclus datorită  trăirii în păcat și apoi reprimit prin pocăință (1Cor.5:13), (2Cor.2:6-7).
Circumcizia în carne era obligatorie (Fac.17:14).Nimeni dintre neamuri nu trebuie circumcis (Gal.5:6), (Gal.6:15), (Col.3:11).
Israelul era compus din copiii, femei, bărbați și prozeliți (Exod.10:9).Adunarea doar din bărbați și femei botezate pe baza pocăinței și credinței în Isus din Nazaret (Fapt.5:14), (Fapt.8:12), (Fapt.9:2), (Fapt.22:4).
Existau diferențe în sânul poporului între evrei și prozeliți; între bărbați și femei. Existau inferiori și superiori (Isa.10:2), (Deut.21:17).Toți membrii ei sunt egali. Cei care doresc să le fie mai mari trebuie să le slujească ca niște sclavi (Mat.20:26-27).
Cortul ca și casă a lui Yahveh era construit din piei de animale moarte și Templul din blocuri imense de piatră cioplită (Exod.26:14), (1Reg.6:7).Adunarea ca și Casă a lui Yahweh este construită din oameni vii, trăitori în pielea lor, asamblați ca pietre vii formând o casă duhovnicească (1Pet.2:5).

Aceste două Case au preoție diferită:

Avea ca mari preoți doar bărbați din casa lui Aron (Exod.28:1).Un singur Mare Preot – Isus Cristos din Iuda (Evr.5:10), (Evr.7:14).
Preoția restrânsă doar la bărbați din tribul lui Levi (Exod.29:44).Preoția este atribuită fiecărui credincios în parte (bărbat și femeie) (Apoc.1:5-6)
Preoții leviți erau muritori (Deut.32:50).Marele Preot al Noului Legământ trăiește etern (Evr.7:25)
Erau așezați după rânduiala lui Aaron (1Cron.24:1).Cristos este pus după rânduiala lui Melhisedec (Evr.7:11).
Marele preot mijlocea doar pentru poporul Evreu și prozeliții ce aderau la Moise (Lev.16:15).Cristos Domnul este mijlocitor pentru fiecare  regenerat dintre evrei și neamuri (Evr.7:25), (Apoc.5:9).

Aceste două Case au slujitori diferiți:

Marele preot din seminția lui Aron, și ceilalți leviți (Num.3:6).Apostolii, prezbiteri (episcopi, păstori), diaconi și evangheliști (Efes.4:11).

Cele două Case au reguli de funcționare diferite:

Conducerea poporului era una teocratică prin reprezentanți, iar membrii de rând trebuie să li se supună (Deut.17:12). Aceștia erau vocea lui Yahweh pentru popor (Deut.17:14).În Adunarea lui Cristos fiecare membru botezat este un reprezentant al lui Dumnezeu (Fapt.1:8), un preot al Său (1Pet.2:9). Fiecare poate avea acces la descoperirea voii lui Dumnezeu (Luc.10:21), şi nimeni nu se ridică deasupra altora, ci toţi sunt egali (Luc.22:26).
Conducătorii formau o clasă superioară, diferită de membrii obişnuiţi (Num.1:44), (Fapt.4:8) .  Cristos se manifestă şi se descoperă pe Sine prin Adunare, nu printr-o clasă specială (cler bisericesc) (1Cor.2:10) .
Sistemul de conducere era unul ierarhic, piramidal (Num.2:3), (Neem.3:12).În Adunare, practic piramida este răsturnată, este cu ,,vârful în jos” (Mat.20:2028).

Cele două Case au judecăți și disciplinări diferite:

În popor judecata era atribuită de Lege regelui (2Sam.8:15), sanhedrinului (Num.11:16)  și bătrânilor cetăților  (Deut.25:7).Adunarea ca întreg este forul superior în orice judecată internă față de membrii ei, dacă problema nu este soluționată după  pașii prescriși în Matei (Mat.18:15 -17).
Sub Lege se putea ajunge la amenzi (Amos.2:8), pedepse corporative prin lovituri (Deut.25:3), de cele mai multe ori se aplica pedeapsa capitală prin săgetare (Exod.19:13), lapidare (Lev.24:23) sau spânzurare (Deut.21:23).În Adunare se practică doar disciplinarea (scoaterea membrului în afara părtășiei frățești)  (1Cor.5:5,13) care trebuie făcută în dragoste cu scopul de a câștiga pe cel exclus (2Cor.2:8).
Legea pedepsea unele păcate cu moartea. Pentru primele 7 porunci din cele 10, pedeapsa era moartea, nu exista pentru ele, iertare sau jertfă de ispășire (Deut.27:26), (Ios.23:15). Adunării îi este interzis să condamne sau să ucidă pe cineva dintre membrii sau din afara ei (1Ioan.3:15). Scopul ei este să le câștige sufletele (Mat.18:15), smulgându-i ca din foc, nu să le pedepsească trupurile (Iuda.1:23).

Cele două Case au rânduieli diferite:

Legea avea nenumărate rânduieli (Lev.26:15).Adunarea are doar două: Cina (1Cor.11:23) și botezul (Fapt.2:41), (Fapt.2:42).
Sacrificiile erau de natură animală (Exod.29:38).Jertfele sunt spirituale – trupurile noastre vii (Rom.12:1), lauda buzelor noastre (Evr.13:15).
Legea interzicea anumite mâncăruri privindu-le ca necurate (Lev.11:4).Acum nu sunt de nici o valoare pentru cele spirituale (Col.2:16), (Rom.14:17).
Legea avea un sistem repetitiv de jertfe ce arătau figurativ spre iertarea păcatului pe care nu-l puteau șterge literal  (Num.28:24), (Evr.10:12).Noi am fost sfințiți literal prin jertfirea trupului lui Isus Hristos o data pentru totdeauna (Evr.10:10).

Cele două Case au semne de legământ diferite:

Semnul Legământului Israelit a fost sabatul (ziua a 7-a) (Exod.31:13), (Exod.31:17).Semnul Noului Legământ este sângele lui Cristos prefigurat prin vinul din paharul de la Cină (1Cor.11:25).

Cele două Case au sărbători diferite:

Israelul avea poruncit: sabate, luni noi  și diferite praznice în cinstea Domnului (1Cron.23:3).Adunarea nu are poruncită nici o sărbătoare (Rom.14:5), (Col.2:16).

Cele două Case au continuitate diferită:

Casei lui Israel i se promite pedeapsă (Lev.26:28) , blesteme (Deut.27:26),  deportare (Lev.18:25) și cartea de divorț datorită infidelității față de Yahweh (Isa.50:1), (Ier.3:8).Cristos promite Adunării în sens instituțional că va fi cu ea în toate zilele până la sfârșitul veacului (Mat.28:20), (Efes.3:21).
Chiar dacă Israel a primit cartea de despărțire, va fi din nou reprimit datorită Legământului Avrahamic (Rom.11:25), (Rom.11:26).În schimb, unele Adunări locale pot apostazia și nu vor mai avea niciodată statutul de Mireasă fecioară a lui Cristos (Apoc.2:5).

Cele două Case au legăminte pe o durată limitată de timp:

Legea și profeții au ținut până la Ioan Afundătorul (Luc.16:16).Legământul Nou se încheie la Răpire (1Tes.4:15), (1Tes.4:17).
Datorită Legământului Avraamic încheiat cu jurământ, după Necazul cel Mare, Isus Mesia va iniția un nou Legământ cu Israelul la începutul Mileniului (Ezec.37:26), (Rom.11:23), (Rom.11:24).Adunarea nu este pe pământ în Mileniu, cu El vor domni cei care sunt martirizați în Necazul cel Mare (ei au parte de întâia înviere la finalul Necazului) – (Apoc.20:4), (Apoc.20:6).

Cele două Case au statut diferit pe pământ cât și în cer:

Israelul era privit ca o soție măritată cu Yahweh (Isa.62:4).Adunarea ca o fecioară curată logodită cu Cristos (2Cor.11:2)
Acum Israelul este privit ca lepădat (Rom.11:15),  retezat (Rom.11:17).Noi ca altoiți în locul său (Rom.11:17).
În Vechiul Testament, Adunarea era o taină (un mister) despre care nu se cunoștea nimic (Col.1:26).Acum Adunarea este o priveliște pentru îngeri și toți oamenii (1Cor.4:9).
În glorie, israeliții mântuiți din toate veacurile (Apoc.21:12),  și Mireasa (Ioan.14:2 -3),  vor locui cu Mesia, în cetatea noului Ierusalim. Ceilalți mântuiți vor locui în afara cetății (Apoc.21:24). 

Aticolul poate fi accesat și aici: Israelul și Adunarea două case diferite ale lui Dumnezeu.pdf – Google Drive

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.