,, Religia care nu este la fel de veche precum Cristos şi Apostolii Săi, este prea nouă pentru mine.” – Joseph Hooke, apologet baptist englez .

Parabola comorii ascunse

Parabola comorii ascunse

Înainte de a începe să explic parabola, corect este să definesc termenii. Dacă nu înțelegem ce este o parabolă și ce a vrut Matei să transmită prin termenul ,,Împărăția Cerurilor”, nu o să reușim niciodată să avem o explicație cinstită a textelor.

Definiția parabolei: Conform cu dicţionarul Biblic al Noul Testament şi Psalmii, tipărit în 1993 de Societatea Christliche Literatur – Verbreitung, o parabolă este:

punerea unui lucru lângă altul, o comparare a unui lucru cu altul, o asemănare, similitudine, un exemplu prin care este ilustrată o doctrină, un percept…o zicătoare concisă, plină de conţinut şi instructivă, implicând o asemănare sau comparaţie şi având forţă povăţuitoare.” Deci o parabolă este compararea unui lucru cu altul, ce scoate în evidență o învățătură cu un anumit tâlc.

Foarte important de știut este cum trebuie interpretată o parabolă. O parabolă este destinată să arate un adevăr central, dar nu trebuie întotdeauna să atribuim un înţeles specific fiecărui detaliu. Dacă focusăm prea mult detaliile irelevante, ajungem să deviem de la sensul pentru care a fost enunțată parabola și pierdem din vedere învățătura centrală. De aceea nu trebuie ,,dat zoom” pe detaliile nesemnificative. Pentru a interpreta corect o parabolă trebuie să aflăm din context:

-de ce a fost spusă?

-ce a determinat să fie spusă?

să identifici învăţătura centrală a ilustrării;

-să identifici detaliile relevante cât şi cele irelevante.

Expresia Împărăția cerurilor o găsim doar în Evanghelia după Matei. În celelalte Evanghelii și epistole până la Apocalipsa, o găsim numită Împărăția lui Dumnezeu. Cred că acești doi termeni transmit aceeași idee și pot fi folosiți interschimbabil.

Împărăția cerurilor (Împărăția lui Dumnezeu) – definiție:

,,Termenul de Împărăţie, în general în Scriptură, se referă la guvernarea lui Dumnezeu peste întregul Univers, dar în ceea ce priveşte Împărăţia Lui spirituală pe pământ, îi include în sensul strict, pe toţi mântuiții prezenţi pe pământ la un moment dat. În sensul lărgit, termenul Împărăția cerurilor înclude pe toți aleșii născuți din nou de pe pământ, cât și pe falșii credincioși care sunt doar mărturisitori cu buzele, prezenţi pe pământ la un moment dat. Deci în parabole, Împărăția are de a face doar cu terestrul nu și cu cerul.”

Împărăţia lui Dumnezeu, a început odată cu crearea Universului (Ps.103:19), în timp ce Împărăţia spirituală pe pământ a început cu primul om salvat de la cădere în Geneza (Adam), care a fost născut din nou și strămutat în Împărăţia Fiului dragostei Lui (Col.1:13).

În sensul cel mai larg, Împărăția cerurilor, îi include pe toţi care mărturisesc mântuirea și pe Isus ca Domn și Dumnezeu. În Matei 13, găsim aceste două sensuri, sensul strict și sensul lărgit – sămânţa adevărată şi zizania (neghina cum îi zice Dumitru Cornilescu).

De specificat că: există o singură Împărăție a lui Dumnezeu pe pământ care include mai multe faze. Împărăția predicată de Cristos Isus în această pildă, era diferită de faza Împărăției în care aceasta includea doar poporul evreu. Vedem lămurit aspectul acesta când se spune despre ea că este aproape (Marc.1:15); s-a apropiat de voi (Luc.11:20); este în mijlocul vostru (a iudeilor ca națiune, nu în inimile fariseilor vrășmași ai lui Cristos – Luc.17:21); în parabola viticultorilor (Mat.21:43). Această fază a Împărăției începută în timpul lucrării Sale, are sfârșitul la finalul Necazului lui Iacov (la 7 ani după Răpire), când are loc evenimentul descris în Matei 25: 31-46.

v.44: παλιν ομοια εστιν η βασιλεια των ουρανων θησαυρω κεκρυμμενω εν τω αγρω ον ευρων ανθρωπος εκρυψεν και απο της χαρας αυτου υπαγει και παντα οσα εχει πωλει και αγοραζει τον αγρον εκεινον

Împărăţia cerurilor este asemenea unei comori ascunse în ogor, pe care un om, găsind-o, a ascuns-o; şi, de bucuria ei, merge şi vinde tot ce are şi cumpără ogorul acela.

În această parabolă:

– omul prefigurează pe Omul Cristos;

– comoară ascunsă prefigurează Împărăția;

– ogorul prefigurează lumea (cazul de față granițele poporului evreu unde a început să apară primii membrii ai actualei faze a Împărăției);

– faptul că vinde tot ce are – arată că Omul este dispus să sacrifice totul pentru comoara Sa.

Această parabolă și cea a perlei de mare preț, este una relatată doar de apostolul Matei. Domnul le rostește doar ucenicilor în casă, nu le rostește în public. Tema centrală transmisă în această parabolă este ascunderea comorii până la timpul când este cumpărată. Domnul Isus ascunde comoara (Împărăția) de ochii evreilor din Israel, la prima Sa venire când aceștia Îl resping pe El și evanghelia Sa. El ascunde Împărăția înlăuntrul lor ca națiune (Luc.17:21).

Împărăția Sa, nu venea în felul care o așteptau iudeii, ca să izbească privirile ochiului carnal (Luc.17:20). Împărăția Sa era una formată din oameni regenerați, care trebuia să predice vestea bună luptând nu cu armele firii, ci cu putera Cuvântului însoțită de lucrarea Duhului. Evreii morți spiritual fiind, nu doreau o astfel de Împărăție și nici nu au priceput lucrul acesta. Ei doreau felul de Împărăție cum îl vor avea în viitor, în Mileniu. La un moment dat, chiar Fariseii au întrebat pe Isus când va veni Împărăţia lui Dumnezeu. Drept răspuns, El le-a zis: „Împărăţia lui Dumnezeu nu vine în aşa fel ca să izbească privirile. Nu se va zice: „Uite-o aici!” sau: „Uite-o acolo!” Căci iată că Împărăţia lui Dumnezeu este înăuntrul vostru.” (Luca 17.20-21). Unii care spun că Împărăția este în inimă greșesc. Domnul nu sugerează așa ceva, mai ales că aici le vorbea unor farisei care ,,îi tăia la inimă” când li se adresa Cristosul.

Domnul le transmite că după ce o ascunde, nu se lasă până nu o cumpără, tot atunci plătind prețul dragostei Sale la Golgota. Cu alte cuvinte le spune că acum la întâia Sa venire, va avea loc și moartea Sa. În parabolele comorii ascunse și perlei (a mărgăritarului cum traduce Cornilescu), focusul cade pe proprietar. Nu este vorba despre un om păcătos care Îl caută pe Domnul și atunci când Îl găsește dă tot ce are ca să-L urmeze. Lucrul acesta dacă ar fi sugerat, ar fi ilogic deoarece avem nenumărate texte doctrinare care arată că omul păcătos (mort spiritual), nu caută cu tot dinadinsul pe Dumnezeu (Rom.3:11). Cred că mai degrabă accentul cade pe CRISTOS care este proprietarul care acționează și plătește un preț enorm. El dă tot ce are ca să obțină tot ceea ce își dorește. Plătirea integrală a prețului o găsim sugerată ca adevăr central în parabola perlei de mare preț.

Comoara în parabolă cât și perla reprezintă Împărăția. De fapt partea mântuită a aleșilor pentru care El plătește prețul la Golgota. În acest moment al lucrării sale de predicare, accentul cade pe Împărăție nu doar pe Adunare. Moartea sa substitutivă, acopere păcatele, aleșilor de la Adam și Abel, până la ultimul ales de la finalul omenirii. Chiar dacă Adunarea este în timpul acestei faze a Împărăției, Domnul Cristos nu moare doar pentru membrii ei. Dacă ar muri doar pentru ei, ceilalți sfinți nu ar avea parte de ispășirea făcută de Cristos pentru păcatele lor. Ei ar rămâne nemântuiți deoarece doar ,,În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogățiile harului Său (Efes.1:7).

Faptul că El cumpără toată țarina ca să obțină comoara, se referă la faptul că prin jertfă, a obținut autoritate peste tot cerul și pământul (Mat.28:18). În Coloseni ne spune că El este Cap, nu numai peste Adunare dar și peste, domnii, autorități și ierarhii demonice, peste lucruri văzute și nevăzute (Coloseni 2.10; Efeseni 1.20-21). Asta este lumea, sfera pe care El și-o câștigă prin prețul plătit. Scopul pentru care El a veni, a fost nu ca să câștige țarina (lumea), ci pentru comoara din țarină (preaiubiții Săi). Și atunci prețul plătit vizează poporul Lui, Împărăția, celor născuți din nou și răscumpărați prin sângele plătit (Împărăție care privește aspectul restrâns doar la cei aleși care vor fi înfiați și mântuiți). Faptul că a câștigat mai mult și a fost înălțat peste tot, primind un Nume mai presus de orice Nume, acestea sunt derivate ale autorității Sale de Fiu al lui Dumnezeu.

Surse folosite:

Textus Receptus: https://newchristianbiblestudy.org/bible/greek-textus-receptus/matthew/13/

Biblia G.B.V. București 2001: http://biblia.ro/gbvn/nt/matei/01/

Biblia Dumitru Cornilescu 1924: https://www.ebible.ro/

BibleHub: https://biblehub.com/interlinear/matthew/13.htm

Toate traducerile existente în limba română: https://my.ebiblia.ro/app/index.html?redir#_

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.