,, Religia care nu este la fel de veche precum Cristos şi Apostolii Săi, este prea nouă pentru mine.” – Joseph Hooke, apologet baptist englez .

Pilda vierilor – Matei 21.33-46

Pilda vierilor

Matei 21.33-46

de Aurel Munteanu – 28 feb. 2016

 

struguri(1)

 

Gospodarul este Dumnezeu Tatăl

Via era Împărăția lui Israel – v.43

Vierii erau poporul evreu – v.45

Robii bătuți erau proorocii

Fiul Gospodarului este Isus

Alți vieri sunt neamurile cărora li se dă Împărăția v.43

 

1.Gospodarul este proprietarul viei. El o sădește după bunul său plac.

Dumnezeu este suveran. El alege un popor dintre toate națiunile pământului. L-a ales pe Avram , l-a sădit, înmulțit și i-a dat moștenire țara promisă.

 

Gospodarul o închide cu un gard, îi sapă un teasc, îi zidește un turn.

Dumnezeu protejază granițele terestre ale lui Israel; El le este turn de scăpare în lupte; țara era fertilă, aducea roade deoarece Dumnezeu o udă.

 

Gospodarul o dă în arendă după ce o pune la punct. O încredințează unor sclavi. Aceștia rămân administratori conform înțelegerilor din contract.

 • Vierii adminitratori nu erau egalii gospodarului
 • Gospodarul era proprietar. El impunea condițiile deoarece totul este al Lui
 • Vierii erau administratori temporari conform clauzelor contractuale. Nu ei erau stăpânii viei
 • Nerespectarea contractului de față cerea plata daunelor și rezilierea contractului

Dumnezeu este Cel care își încredințează Împărăția Sa poporului evreu.

 • Îi caută în Egipt, le dă legile Sale pe Sinai. El este Stăpânul lor, ei sun robii Săi.
 • Ei rămân prin Legământul mozaic administratori ai lui Dumnezeu. Păzitori ai regulilor Sale (Legea lui Moise)
 • Lege în care ei erau obligați să-și respecte partea lor
 • Lege ce conținea binecuvântări cât și blesteme
 • Lege ce se pare că a fost nerespectată de poporul evreu
 • Dumnezeu în îndurarea Sa le-a trimis pe robii Săi proorocii ca să-i avertizeze de consecințele nerespectării condițiilor de administrare a viei
 • Ei s-au purtat rău cu toți mesagerii Gospodarului
 • Când Gospodarul epuizează metodele, hotărăște soluția finală – să-Și trimită Fiul

 

 1. Care era situația viei în timpul când este trimis Fiul Gospodarului?
 • era una degradantă moral cât și spiritual
 • legile din contractul cu Gospodarul au fost înlocuite cu tradiția bătrânilor
 • preoțimea era coruptă politic și făcea parte din partidul saducheilor
 • regele Irod era de alt neam, nu era evreu, erau sclavii romanilor care îi subjugau
 • în judecăți și sentințe, verdictele nu erau acordate fără acordul romanilor
 • când a venit Fiul în via Sa, nu a fost primit – Ioan 1.12.
 • venirea Lui a stricat planurile evreilor și romanilor
 • venirea Sa i-a mobilizat împotriva Sa – Irod și Pilat se împrietenesc
 • preoțimea mobilizează norodul
 • ei judecă, condamnă și ucid Moștenitorul afară din vie
 • ucidera Moștenitorului dezlănțuie judecata Gospodarului – anul 70 și 120
 • evreii primesc plata cerută: ,, sângele Lui să cadă asupra noastră….”
 • evreii sunt scoși afară din vie și Gospodarul le ia Împărăția
 • El o dă altor sclavi care să aducă roadă
 • Când se va încheia contractul cu aceștia, Gospodarul o va arenda altor viticultori (tot din poporul evreu – Romani 11. 25-29)
 • Contractul va dura până o va lucra ultimul angajat al celor dintre

neamuri – Rom 11.25

 

 

 1. Ce lecții trebuie să învețe vierii de acum de la arendașii dinaintea lor?
 • Trebuie să nu uite că via (Împărăția) nu este a lor. Același Gospodar este stăpânul viei. El este suveran în via Sa.
 • El își alege, cheamă robii, le dă fiecăruia sarcini și responsabilități
 • Sclavii răspund înaintea Sa de tot ce li s-a încredințat
 • Ce li se cere? Să fie găsiți credincioși în lucrurile încredințate de Stăpân ( cui i s-a dat mult i se va cere mult, cui i s-a dat puțin i se va cere puțin)
 • Sclavii au și ei supraveghetori (episcopi) care și ei sunt tot sclavi dar cu o răspundere mai mare. Responsabilitatea lor este să hrănească casa.
 • Ce li se cere acestora? Să vegheze, să nu se îmbete, să nu se socotescă stăpâni peste sclavi, să nu fie asupritori și să le de-a mâncarea la timp
 • Ei vor primi mare cinste la venirea Stăpânului dacă vor fi găsiți făcând așa
 • Sclavii nu au voie să schimbe legile Gospodarului. Ei nu au voie să de-a legi noi ci doar să le respecte pe cele existente
 • Ei nu au voie să aibă doi stăpâni
 • Scopul lor principal sunt roadele din abundență, lauda și venerarea Gospodarului
 • Vierii de acum trebuie să știe că Gospodarului trebuie să Îi de-a partea din munca lor (zeciuiala)
 • În pildă, vechii arendași și-au însușit și partea Gospodarului crezându-se proprietarii viei și al venitului. Au fost pedepsiți că nu au restituit cota parte din venit.
 • Vierii de acum trebuie să știe că la final vor fi răsplătiți pentru că au fost lucrători ai viei.

 

 1. Care este azi atitudinea ta față de Gospodarul viei? Dar față de Fiul Său, robii Săi și de via Sa?
 • Îl recunoști tu pe Dumnezeu ca stăpân al lumii și al vieții tale? Te supui Lui în toate cerințele?
 • Te vezi tu ca sclav înaintea Lui sau te consideri egalul Lui? Sau Îl consideri pe Dumnezeu sclavul tău? Îl chemi doar când ai nevoie de El și Îi poruncești să-ți rezolve urgențele tale?
 • Adu-ți aminte că oamenii aceștia din acest motiv ai pierit, nu L-au recunoscut ca Stăpân al viei și nu I-au dat ce i se cuvenea!

Care este atitudinea ta față de Fiul Său?

 • Îl recunoști ca pe Însuși Dumnezeu?
 • Îți încurcă socotelile trimiterea cât și prezența Sa în vie?
 • Prin faptele tale complotezi la ,,scoaterea Sa din vie?”
 • Sau aștepți nerăbdător venirea Sa care aduce răsplată?
 • Este El pentru tine, o piatră lepădată de zidari? Sau este una de preț din capul unghiului?
 • În legătură cu El doar te pot avertiza: v.44.

Care este atitudinea ta față de robii Săi?

 • Îi persecuți? Îi privești indiferent? Ai omorât vreunul din ei (urându-l)?
 • Ești unul care îi hrănește casa Sa? Ai grijă cum o faci! Te vezi stăpân peste sclavi?

Care este atitudinea ta față de via Sa?

 • Lucrezi în ea? Ai fost tocmit de Gospodar? Ce lucrezi în via Sa ca să fie cât mai productivă recolta?
 • Tragi speranță la o recoltă bogată?
 • Ai de gând să dai Gospodarlui din venitul tău?
 • Poți spune ca Sulamita din dragoste pentru Stăpânul tău: ,,Ține-ți Solomoane, cei o mie de sicli … ”?(C.c. 8.12)
 • Poți renunța la tot de dragul Stăpânului viei?
 • Care este atitudinea ta față de această pildă a vierilor?

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.