,, Religia care nu este la fel de veche precum Cristos şi Apostolii Săi, este prea nouă pentru mine.” – Joseph Hooke, apologet baptist englez .

Succesiunea neântreruptă de Adunări

                                          Succesiunea neântreruptă de Adunări

de Aurel Munteanu – 5 februarie 2015

1. Ce înseamnă succesiunea neîntreruptă de Adunări ?

Este conceptul , conform căruia, Adunarea zidită de Cristos Domnul în Galileea , va avea o continuitate în fiecare secol cu aceeași credință , origine și practică până în ziua Rapirii . Această teorie susţine că : ,,Apostazia a apărut în creştinism la scurt timp după începuturile lui. Dar apostazia nu a fost universală, căci au existat atunci Adunări care au rămas fidele creştinismului original. Când creştinismul a devenit religie oficială, aceste Adunari au continuat să existe, dar neoficial. Chiar dacă aceste Adunari nu au fost identice una cu alta, ele au rămas fidele învăţăturilor fundamentale ale Întemeietorului lor. Deşi au fost persecutate aspru de „creştinii” aflaţi la putere, o rămăşiţă a lor a continuat să existe pe tot parcursul evului mediu întunecat, a epocii Reformei şi a celor ulterioare ei, ajungând până în zilele noastre “

Acest concept este singurul care poate afirma cu tărie versetul : ,, Un singur Domn, o singură credință și un singur botez ( început de Ioan ) . ”

2. Are această învățătură suport biblic ?

Cei ce mărturisesc succesiunea neântreruptă , spun că acest concept este unul promis și susținut de Mântuitor în Mat . 16.18. cât și în alte locuri :

,, Şi Eu îţi spun: tu eşti Petru, şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea, şi porţile

Locuinţei morţilor nu o vor birui. ’’

Matei 28.19-20 . , sugerează aceeași ideea a perpetuității Adunării în fiecare

secol :

,, Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” Amin.”

Același concept al continuități îl găsim reluat și în epistola către Efeseni în 3. 20-21. :

,, Iar a Celui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult

decât cerem sau gândim noi, a Lui să fie slava în Biserică şi în Hristos Isus, din

neam în neam, în vecii vecilor! Amin. “

Până astăzi nu știu pe nimeni să contrazică versetele acestea ca nefiind inspirate , dar știu destui care contrazic principiul enunțat în ele și anume continuitatea Adunării secol după secol .

3. Pe ce durata de timp se întinde succesiunea neântreruptă de Adunări ?

Succesiunea neântreruptă de Adunări se întinde din ziua când a fost fondată de Domnul Isus prima Adunare în Galileea până în glorioasa zi a Răpirii când toți cei în Cristos vor întâlni în nori pe Acela care L-au iubit .

4. Cine sunt cei care au susținut o asemenea succesiune neântreruptă de-a lungul secolelor ?

Aici doresc să citez din Urma sângelui (pag.5 ) pe marele predicator baptist , C.H.Spurgeon :

Şi acum… când cineva ne spune ‚Voi ca denominaţie, ce nume mari puteţi să menţionaţi? Despre ce părinţi puteţi să vorbiţi?’ Le putem spune, ‚Putem vorbi de mai mulţi părinţi decât oricine altcineva sub cer, pentru că noi suntem vechea biserică apostolică, ce nu s-a plecat niciodată în jugul prinţesei; noi, cunoscuţi printre oameni, în toate erele, sub nume diferite cum ar fi, donatişti, novaţieni, paulicieni, petrobrusieni, catari, arnoldişti, husiţi, waldenzi, lolarzi şi anabaptişti, întotdeauna am militat pentru curăţia bisericii, distingerea şi separarea ei de guvernarea omenească. Părinţii noştri au fost bărbaţi obişnuiţi cu dificultăţile şi nu au ştiut ce înseamnă viaţa uşoară. Fiii lor ne arată o linie continuă care vine în mod legitim de la apostoli, nu prin mizeria Romei, nu prin manipularea prelaţilor, ci prin viaţa Divină, prin ungerea Duhului Sfânt, prin părtăşia Fiului în suferinţă şi a Tatălui în adevăr.” (Spurgeon, ibid., Vol. 7, p. 613).

Sursa :http://www.abaptistvoice.com/Romana/articole/UrmaSangelui.pdf

5. Există dovezi istorice că în paralel cu biserica oficială apostată a existat o succesiune neântreruptă de Adunări care se împotriveau tot timpul creștinismului oficial ?

Chiar istoricii adverşi poziţiei baptiste sau cei seculari nu exclud această teorie a succesiunii , iar unii chiar o afirmă.

a. Will Durant, istoric secular american: „La început, Anabaptiştii s-au manifestat în Elveţia, unde se poate să se fi strecurat creştinismul paşnic al valdensilor din Sudul Franţei sau al fraţilor cerşetori din Ţările de Jos” (Civilizaţii istorisite, vol. 18, p. 85).

b. Mircea Eliade, istoric al religiilor, român: „primele forme creştine erau mai aproape de acelea care au fost considerate mai târziu drept eretice”

c. Zwingli, reformator elveţian: „Învăţătura Anabaptismului nu este o noutate, ci pentru o mie trei sute de ani a cauzat mare tulburare în biserică, şi a căpătat aşa putere, încât încercarea în această epocă de a lupta contra ei pare zadarnică pentru un timp” (Christian, O istorie a baptiştilor, vol. 1, p. 86).

d. Robert Barclay, istoric non-conformist englez: „După cum vom arăta, ascensiunea ‚Anabaptiştilor’ a avut loc cu mult timp înaintea formării Bisericii Angliei [1534], şi există de asemenea motive să credem că pe continentul European societăţi creştine mici, ascunse, care susţineau multe din opiniile ‚Anabaptiştilor’, au existat încă din vremurile Apostolilor. În sensul transmiterii directe a Adevărului Divin, şi al naturii adevărate a religiei spirituale, pare probabil că aceste Biserici au o descendenţă sau succesiune mai veche decât cea a Bisericii Romane” (The Inner Life of the Religious Societies, p. 11, 12).

e. Mosheim, istoric german lutheran: „În primul rând, eu cred că Menoniţii nu greşesc în totalitate atunci când se laudă cu o descendenţă dintre acei Waldenzi, Petrobrusieni şi alţii, care sunt de obicei denumiţi Martori ai adevărului înainte de Luther. Înainte de epoca lui Luther, existau ascunşi în aproape toate ţările Europei, dar în special în Boemia, Moravia, Elveţia şi Germania, foarte multe persoane, în a căror minţi era adânc înrădăcinat acel principiu pe care Waldenzii, Wickliffiţii şi Hussiţii l-au susţinut, unii mai ascuns, alţii mai deschis” (Institutes of Ecclesiastical History, William Tegg, Londra, 1867, p. 685)

f. Doctorii Ypeij şi Dermout: istorici reformaţi olandezi: „Am văzut acum că Baptiştii, care au fost în trecut numiţi Anabaptişti, şi în vremuri mai apropiate Menoniţi, au fost Waldenzii originali… Pe această bază, Baptiştii pot fi consideraţi ca fiind singura comunitate religioasă care a rezistat din zilele apostolilor, şi ca societate Creştină care a păstrat curate doctrinele Evangheliei în toate veacurile. Economia externă şi internă a Baptiştilor, în totalitate corectă, tinde să confirme adevărul disputat de Biserica Catolică, că Reforma care a avut loc în secolul şaisprezece a fost necesară în cel mai înalt grad şi în acelaşi timp respinge noţiunea eronată a Catolicilor că denominaţia lor este cea mai veche.” (Geschiedenis Der Nederlandsche Hervormde Kerk, Breda, 1819)

g. Schaff, istoric prezbiterian american: „Anabaptiştii nu au inventat opoziţia lor faţă de botezul pruncilor, fiindcă întotdeauna au existat grupări în Biserică ce au fost antipedobaptiste.” (The New Schaff-Herzog Encyclopedia, vol. I, p. 370)

h. Leonard Verduin, istoric prezbiterian american: „Ceea ce a erupt în cel de-al Doilea Front [aripa stângă, radicală a Reformei] a fost o resurgenţă a acelor tendinţe şi opinii care existau deja de secole împotriva ordinii medievale; a fost legată de cercurile antice în care, în ciuda persecuţiei, un corp de opinii şi convingeri antice erau încă în viaţă. Nu a fost ceva care s-a ridicat, fără o rădăcină mai adâncă, din evenimentele care au avut lor în 1517.” (The Reformers and their Stepchildren, p. 14) „Disidenţa împotriva ordinii medievale era deja veche de un mileniu şi extrem de răspândită” (Ibid., p. 15). „Stânga Protestantă a fost moştenitoarea lumii subterane medievale. Avea categorii de gândire şi un vocabular apărut din ereziile medievale târzii, … un vocabular care a existat înaintea Reformei şi avea propria-i putere şi propriu-i impuls, cu totul separat de Luther (Ibid, p. 35-36). „…sursele nu disting nici o persoană ca întemeietor al rebotezării în secolul şaisprezece… Cum a apărut anonim o asemenea practică atât de radicală este mai mult decât ciudat – dacă se presupune, aşa cum este voga, că Anabaptismul a fost un simplu produs al secolului şaisprezece. Dar această tăcere în privinţa aceluia care trebuie creditat cu ideea devine întru totul explicabilă imediat ce se realizează că ceea ce a fost cunoscut ca Anabaptism în timpurile Reformei nu a fost nicidecum ceva nou… Nimeni nu este creditat cu inventarea Anabaptismului secolului şaisprezece pentru motivul suficient că nimeni nu l-a inventat” (Ibid., p. 189). „Rebotezarea este tot atât de veche pe cât constantinianismul” (op. cit., p. 190)

2. Unii din cei mai renumiţi istorici baptişti aprobă sau susţin această teorie – răspuns la acuzaţia că istoricii ce susţin aşa ceva sunt „de mâna a doua”

a. Bertalan Kirner, istoric baptist maghiar – „În timpul Reformei, aceste concepţii baptiste [botezarea prin afundare] stârniseră multe controverse. Renumiţii reformatori, Zwingli, Luther şi Calvin purtau discuţii aprige cu baptiştii, şi îi puteau învinge doar prin forţă şi moarte.” (Viaţa misionarului Mihaly Kornya, p. 40). Liderii anabaptişti martiri Felix Manz, Michael Sattler, Balthasar Hubmaier şi Jorg Blaurock sunt menţionaţi ca predicatori baptişti (acest citat dovedeşte faptul că Kirner nu credea că baptiştii au apărut prin John Smyth)

b. John T. Christian, istoric baptist american – „Sunt foarte conştient de imperfecţiunile acestei cărţi, dar prezintă multe informaţii care înainte nu s-au găsit în nici o istorie a Baptiştilor. Am urmărit pe tot parcursul cărţii metoda ştiinţifică de investigaţie şi am lăsat faptele să vorbească de la sine. Nu am nici o îndoială în mintea mea că a existat o succesiune istorică a Baptiştilor din zilele lui Hristos până în prezent. Trebuie amintit că Baptiştii se găseau aproape în fiecare colţ al Europei. Când am găsit o legătură între două grupuri, am afirmat acest fapt, dar când nici o legătură nu a fost vizibilă, nu am încercat să construiesc una. O sinceritate directă este sigura direcţie care trebuie urmărită. Totuşi, din fericire, fiecare fapt adiţional descoperit nu face decât să facă probabile asemenea legături în fiecare caz.

Eu am o atitudine expectativă faţă de viitor. Întâmpin bucuros orice investigaţie, fiindcă adevărul nu are de ce să se teamă de lumină.” (O istorie a baptiştilor, p. 6)

Christian a avut două doctorate, membru în American Society of History, Academia franceză de Istorie, Societatea greacă de Arheologie creştină, a făcut mai multe vizite în Europa pentru cercetări originale şi strângere de documente.

3. Această poziţie nu a fost produsul secolului XIX, ci a fost susţinută de istorici baptişti anteriori.

a. Thomas Crosby, primul istoric baptist englez, în 1738: „Dar ceea ce este mai evident pentru cercetarea noastră spre găsirea primei apariţii a acestei secte este, că aceşti bărbaţi nu au avansat această opinie privitoare la botez ca un lucru cu totul nou, ci ceva ce a fost învăţat de alţii, care au respins ca şi ei erorile şi corupţiile bisericii Romei; şi au afirmat că aceasta a fost opinia Waldenzilor şi Petrobrusienilor, care au fost înaintea lor.

Ei nu s-au considerat pe această bază drept capi şi întemeietori ai unei secte sau religii noi…” (The History of the English Baptists, vol. 1, p. xxvi)

b. Joseph Hooke, apologet baptist englez, în 1701, vorbind despre începutul „sectei” Anabaptiştilor: „…dacă ar fi neîndoielnic că nu este mai veche decât războiul de la Munster… m-aş decide să o părăsesc şi i-aş îndemna şi pe alţii să facă la fel. Religia care nu este la fel de veche precum Cristos şi Apostolii Săi, este prea nouă pentru mine.” „…suntem fermi convinşi, şi de aceea afirmăm cu tărie, deşi în smerenie, că această sectă reprezintă exact acelaşi fel de oameni ca şi cei care au fost pentru prima oară numiţi creştini în Antiohia, Fapte 11:26…” „…şi de atunci încoace a existat continuu în lume, fiind urâtă în toate veacurile…” (A Necessary Apology for Baptized Believers, Londra, 1701)

c. John Spittlehouse şi John More, apologeţi baptişti englezi tipăresc o lucrare în 1652, intitulată: O Apologie a Succesiunii Continue a Bisericii Primitive a lui Isus Cristos (numită eronat acum Anabaptişti), din vremea Apostolilor până în prezent

d. Concluzie: teoria succesiunii (a existenţei în fiecare veac a adunărilor lui Cristos) este, din punct de vedere istoric, una validă, având suficient suport pentru a fi admisă chiar de istorici adverşi sau seculari. Din citatele alese, rezultă că această teorie nu este nouă printre baptişti, ci este susţinută de cei mai vechi istorici şi apologeţi baptişti; este apărată nu de istorici de mâna a doua, ci de cel mai înalt rang; este recunoscută de mari adversari şi admisă ca probabilă de unii din cei mai mari istorici seculari.

Citate preluate din : De ce Baptiștii nu sunt protestanți de Raul Enyedi :

http://www.abaptistvoice.com/Romana/carti/DeCeBaptistiiNuSuntProtestant.html

6. Poate fi probată succesiunea neîntreruptă de Adunări , verigă cu verigă de-a lungul secolelor înapoi până în primul secol ?

Nu . Nici o Adunare scripturală nu poate să facă acest lucru cu acte și registre membrale din mai multe motive . Unul dintre ele este cel al persecuției din partea celor care mărturisesc succesiunea apostolică adică al catolicilor ramura de răsărit ( ortodoxia ) cât și ramura de apus ( romano-catolicismul). Un alt motiv este decimarea .

Multe Adunări din anumite zone geografice au fost exterminate până la ultimul membru și după ,, curățenie ” nu au mai rămas decât cenușa . Incendiile și deportările sunt alte motive pentru care nu poți dovedi prin acte succesiunea Adunărilor secol după secol . Sunt Adunări care își pot arăta succesiunea pentru o bucată de timp mai lungă sau mai scurtă dar până în primul secol nu există dovezi certe .

Dovezile pe care noi punem accent sunt de natură scripturală și nu istorică . Noi punem accent pe promisiunile Domnului Cristos și pe doctrinele pe care ni Le-a încredințat să le păzim . Promisiunile și învățăturile Sale sunt baza noastră și nu neapărat dovada istorică .

Nici un om de astăzi nu poate să facă dovada că el se trage direct din Adam . El doar poate demonstra că are aceleași trăsături , caracteristici și înclinații cu Adam dar nu poate arăta o genealogie cu nume și prenume înapoi până la primul om creat . Tot la fel este și pe plan spiritual . Dacă Adunarea ta se identifică în doctrină și practică cu prima înființată de Cristos și cu altele de-a lungul secolelor care au rămas fidele învăţăturilor fundamentale ale Întemeietorului lor , poți afirma că Adunarea ta este una veritabilă .

Dacă ea are trăsături pe care nu le-a creionat Cristos , dacă are mai multe capete , legături cu statul sau dacă are mâinile și hainele pătate de sângele martirilor , ea nu poate avea pretenția că este o fecioară curată logodită cu Cristos .

7. Ce principii susțineau aceia care făceau parte din succesiunea neântreruptă de Adunări ?

Particularităţile după care pot fi identificate Adunările noastre astăzi, dar şi în orice moment al istoriei creştine sunt următoarele:

1. Conform definiţiei biblice, Ekklesia este Adunarea credincioşilor botezaţi dintr-un anumit loc – o organizaţie axată pe activităţi spirituale, al cărei Fondator, Cap şi Dătător de lege este Mântuitorul Isus Cristos. Adunarea este totdeauna una locală și vizibilă.

2. Membri în Adunare pot fi doar persoanele care au crezut Evanghelia şi a căror viaţă a fost schimbată vizibil.

3. În Adunare se intră prin botez (efectuat prin scufundare), pe baza mărturiei personale a credinţei fiecărui candidat.

4. Adunarea nu are decât două rânduieli: botezul şi frângerea pâinii .

5. Legile şi rânduielile pe baza cărora Adunarea funcţionează se găsesc exclusiv în Noul Testament .

6. În cadrul Adunării nu există o ierarhie, un cler.

7. Adunarea funcţionează ca o democraţie pură.

8. Adunările locale – sunt independente și egale.

9. Credem în separarea absolută a Adunării faţă de stat.

10. Credem şi susţinem că fiecare om are dreptul la libertate religioasă.

Citat preluat din : O scurtă descriere a baptiștilor istorici de Raul Enyedi :

http://www.abaptistvoice.com/Romana/articole/Oscurtadescriereabaptistiloristorici.html

 1. Alte caracteristici ale acestor Adunări le puteți găsi și în lucrarea intitulată :

 2. Care esteAdunarea adevarată 11caracteristici ale Adunării nou testamentare de Pugh Curtis :

http://www.slideshare.net/aurelomnou/care-este-adunarea-adevarata?qid=5017708d-15ee-48dc-8c9c-f50f55d5a829&v=default&b=&from_search=1

8. Există mântuire în afara Adunărilor care fac parte din succesiunea neântreruptă ?

De foarte multe ori după discuțiile pe seama succesiunii , persoanele care realizează că nu fac parte dintr-o Adunare scripturală au tendința involuntar să asocieze invaliditatea botezului lor cu mântuirea personală . Suntem acuzați de aceștia pe nedrept că am sugera că numai noi suntem mântuiți și ei nu.

Noi predicăm că există totdeauna o mare diferență între mântuirea prin grațiere și slujirea într-o Adunare și anume : ,, Mântuirea este în Cristos Isus și slujirea este într-o Adunare Scripturală. ” Întâi trebuie să fii născut din nou și mântuit prin har , apoi prin botez intri într-o Adunare unde trebuie să slujești.

Dezavantajele celor ce nu Îl slujesc pe Domnul in Adunarea Lui le găsiți la adresa de mai jos :

https://aurelmunteanu.wordpress.com/tag/dezavantajele-celor-ce-nu-il-slujesc-pe-domnul-in-adunarea-lui/

9. Este această doctrină un curent nou apărut în România ?

Aceasta doctrina a succesiunii neântrerupte de Adunări din timpul Domnului Isus până astăzi nu este una noua în țara noastră deoarece ea a fost crezută de înaintașii baptiști până în epoca comunistă . La începuturile baptismului modern teoria succesiunii neântrerupte era una necontestată de vreun baptist , apoi după anii 1950 odată cu apariția seminarelor s-a introdus ideea conform căreia baptiștii sunt urmașii anabaptiștilor apăruți în reforma elvețiana cu Conrad Grebel . După revoluție sub conducerea președintelui U.B.R. – Otniel Bunaciu , a fost adoptata poziția John Smyth care mărturisește că baptiștii au apărut în 1609 în Olanda .

Alexa Popovici este unul din istoricii baptiști care are o poziție de necontestat în favoarea succesiunii Adunărilor baptiste din zilele Domnului Isus :

Alexa Popovici, istoric baptist român – „Deşi noi nu punem accentul pe vreo succesiune care să valideze autenticitatea creştină, ci ţinem mult mai mult la o identitate de crez şi de practică, totuşi, dacă ar trebui să prezentăm şi o asemenea succesiune, ea există şi poate fi probată istoric. Înaintea existenţei anabaptiştilor au existat alte grupări religioase, care au avut acelaşi crez şi aceleaşi practici aplicate după învăţătura Noului Testament” (Istoria Anabaptiştilor din România, Ed. Făclia, p. 289-290).

10. De ce au adoptat baptiștii români poziția John Smyth ?

Această poziție a fost adoptată de dragul aderării la ecumenism . Nu puteai să fii integrat acolo dacă veneai cu pretenții că ești mai vechi decât biserica Romei care e mama bisericilor inițiatoare a mișcării ecumenice . Protestanții care au fondat ecumenismul în 1846 , recunosc ca unică mireasă a lui Cristos și descendentă a apostolilor doar biserica catolică . Poziția John Smyth plasează baptismul în rândul protestanților târzii la vreo 100 de ani după prima reformă a lui Luther Martin . Poziție de altfel destul de acceptabilă mai ales că primul așa zis baptist a început mișcarea auto botezându-se .

Iată ce spune fratele Raul Enyedi cu privire la implicațiile poziției John Smyth :

,, Baptiștii nu au o existența mai veche de 400 de ani . Aproape 1600 de ani de istorie îi separa de Adunarea originala întemeiată de Isus Cristos .

Au fost întemeiați de un om , pot arăta spre o persoană care a fost primul baptist – John Smyth .

Primul botez baptist a fost o auto botezare . Întemeietorul lor i-a părăsit după scurt timp negându-și propriul botez și ceea ce a început să facă . Aceasta nu prea se spune , nu ?

Baptiștii de astăzi ar respinge pe oricine ar încerca să facă la fel . Dacă aș veni în oricare biserică baptistă de azi și aș spune : ,, Vreau sa fiu membru ” . ,,Ești botezat ?” ,, M-am autobotezat , m-am botezat singur , m-am dus la râu , m-am scufundat singur și iată – mă primiți-mă ! ” Aș fi primit ? Nu!

Dar ei spun că așa au început baptiștii și aceasta este cea mai importantă implicație : baptiștii nu pot pretinde că sunt Mireasa sau Adunarea lui Cristos ci doar o biserică a lui Cristos , adică mai sunt și altele . Una dintre…. ele . .”

Citat preluat din : Unde să căutăm Mireasa lui Cristos în istorie :

http://ovocebaptistainfiliasi.blogspot.ro/2015/02/unde-sa-cautam-mireasa-lui-cristos-in.html?utm_source=BP_recent

11. Au baptiștii români din conducerea U.B.R. intenția ca membrii lor să își cunoască propria origine ?

Din câte observ astăzi nu există nici o intenție . Atâta timp cât sunt implicați în mișcarea ecumenică și membri în Uniunea Baptistă Europeană ( al cărei președinte este Otniel Bunaciu – președintele U.B.R. ) nu cred că au nici un motiv . Dezgroparea trecutului ar aduce prejudecăți în mintea baptistului de rând și tulburare în marele proiect al unirii tuturor religiilor creștine sub umbrela Vaticanului . Adevărul ar putea produce dezbinări și acest lucru nu ar servi intereselor comune ale Alianței Evanghelice Mondiale și nici baptiștilor din forurile superioare de conducere . Oricum ignorarea cunoașterii identității și ecumenismul vor duce după câteva generații la ștergerea identității baptiste . Oricum primi pași au fost făcuți cu succes .

12. Cine respinge această doctrină a succesiunii neântrerupte de Adunări ?

Această doctrină a succesiunii neintrerupte de Adunări este respinsă de toți susținătorii biserici universale vizibile ( ortodocși și catolici ) cât și de cei ai bisericii universale invizibile ( protestanții și neoprotestanții ) . Este respinsă pentru că fac confuzie între Adunare , Împărăția lui Dumnezeu și Familia lui Dumnezeu .

Detalii despre aceste diferențe aici :

http://www.abaptistvoice.com/Romana/articole/Imparatia__familia___biserica%5B1%5D.bis.htm

13. Care sunt motivele pentru care această doctrina este atât de insuportabilă ?

Principalul motiv pentru care lumea religioasă respinge conceptul de succesiune neîntreruptă de Adunări din timpul Domnului Isus până astăzi este următorul : dacă recunosc succesiunea ca fiind scripturală , bisericile lor nu ar putea avea pretenția că ar fi mireasă a lui Cristos și ar trebui dizolvate !

Catolici și ortodocșii sunt primii care detestă succesiunea neântreruptă de adunări deoarece ei mărturisesc o succesiune apostolică . Ei spun cam așa :

,, Cristos a întemeiat Biserica Sa, care în esenţa ei este una universală, ungându-i

în fruntea ei pe apostolii Săi. Prin această ungere, Cristos i-a împuternicit să Îi

conducă Biserica aşa cum cred ei de cuviinţă. Apostolii, deci, reprezentau

autoritatea supremă în materie de credinţă, practică şi conducere a bisericii.

Apostolii, la rândul lor, au transmis mai departe această autoritate, prin hirotonire, aşa că autoritatea apostolică s-a transmis mai departe prin această succesiune de hirotoniri “ .

După schimbarea produsă în timpul împăratului Constantin cel Mare, creştinismul a evoluat şi s-a dezvoltat prin schimbări succesive ajungând mai bun şi mai puternic decât creştinismul original. Aceasta este poziţia Catolică şi Ortodoxă.

Dintre problemele acestei teorii, o menţionăm pe cea mai importantă. Susţinătorii acestei poziţii trebuie să răspundă la întrebarea:

,, A dat Cristos bisericilor Sale dreptul de a modifica fundamental legile pe care El le-a lăsat? ”

Astăzi, bisericile lor sunt fundamental diferite de instituţia fondată de Cristos, iar din punct de vedere doctrinar, multe din dogmele lor sunt în direct conflict cu legile date de Cristos. Biserica Catolică şi Bisericile Ortodoxe nu mai seamănă deloc cu Biserica întemeiată de Cristos.

Reformatorii și-au întemeiat bisericile pe falsul concept că : creștinismul s-a pângărit de-a lungul timpului , s-a murdărit și apoi a fost reformat de către cei pe care îi numim reformatori .Ce înseamnă aceasta? Dacă consideri biserica catolică ca fiind pângărită , ca fiind murdărita , nu poți ca să iei naștere din ea , să fie mama ta și tu să fii curat dacă ea este necurată .

Dacă ceva poluat dă naștere la ceva tot poluat , vechea zicala românească :

,, Ce iese din pisică , șoareci mănâncă ” , atunci din creștinismul apostat nu putea să iasă o biserică autentică sau să folosesc metaforele Scripturii , dintr-o prostituată , dintr-o femeie adulteră , nu se poate transforma într-o fecioară .

În al doilea rând protestantismul original a vrut să fie o curățire a bisericii romei și nu au dorit întemeierea de biserici proprii . Abia după excomunicarea reformatorilor au pornit la zidirea de noi biserici , când curățirea a eșuat , au zidit biserici noi dar după modelul celei vechi. Era biserica din care ieșiseră și pe care o cunoșteau și o recunoșteau . Nu s-au dus la Scriptură pentru a găsi acolo temelia .Reforma lor nu merge dincolo de Constantin , baza pe care sunt construite bisericile protestante este Crezul Niceo-constantinopolitan , unii acceptând și următoarele concilii .

Restauratorii și-au întemeiat bisericile pe următorul concept : creștinismul a apostaziat , a căzut în apostazie și-a pierdut calitatea de Mireasă a lui Cristos , reformatorii ducând reforma până la jumătate ; nu a fost suficient și apoi a venit cineva , un om , bărbat sau femeie , depinde de denominație care , a reașezat creștinismul pe temelia originală cea a apostolilor .

Această teorie a restaurării se întâlnește mai ales la cultele pe care noi în România le numim neoprotestante . Problemele acestui concept fiind și ele la fel de mari , la fel ca cele protestante :

Problema unu : ,, Vorbește Scriptura de o apostazie și o reașezare a bisericii și a învățăturilor ei ?”

Și în al doilea rând : ,, Poate o persoană sau un grup de persoane nebotezate scriptural să reinstaureze , botezul și Adunarea adevărată ? Poate cineva să de-a ceva ce nu are ? ”

Citate preluat din : Unde să căutăm Mireasa lui Cristos în istorie :

http://ovocebaptistainfiliasi.blogspot.ro/2015/02/unde-sa-cautam-mireasa-lui-cristos-in.html?utm_source=BP_recent

Acestea sunt motivele pentru care conceptul succesiunii neântrerupte este dezgustător și grețos pentru marea masă a creștinătăți de azi .

Îndemnul meu pentru toți care resping conceptul succesiunii neântrerupte este să studieze acest concept să vadă în primul rând dacă este scriptural , apoi să vadă dacă celelalte ( succesiunea apostolică , reforma și restaurarea ) sunt biblice . Apoi să meargă prin istorie și să vadă pe cei persecutați de aceste trei tabere și să verifice cu Scriptura fiecare grupare în parte . Să le studieze crezul , practicile și originea fiecărei grupări în parte apoi să se orienteze după adevăr așa cum îi călăuzește Duhul Sfânt .

32 responses

 1. emilia

  Ati scris:

  ”7. Adunarea funcţionează ca o democraţie pură.”

  Doresc sa spun ca, in conformitate cu Biblia, cuvantul inspirat al Lui Dumnezeu, adunarea, care invata adevarul, este condusa dupa legile teocratice si nu democratice.

  Teocratia este conducerea care vine de la Iehova Dumnezeu, prin Fiul Sau, Isus Cristos si prin servii Sau unsi, care respecta regulile drepte si curate ale Lui Dumnezeu.

  In organizatia Lui Dumnezeu exista o ierarhie pe care nu o putem trece cu vederea:

  1 Corinteni 11:3 Dar vreau să ştiţi că Hristos este Capul oricărui bărbat; că bărbatul este capul femeii, şi că Dumnezeu este capul lui Hristos.

  Efeseni 5:23 căci bărbatul este capul nevestei, după cum şi Hristos este capul Bisericii, El, Mântuitorul trupului.

  Coloseni 1:18 El este Capul trupului, al Bisericii. El este începutul, cel întâi născut dintre cei morţi, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea.

  Coloseni 2:18 Nimeni să nu vă răpească premiul alergării, făcându-şi voia lui însuşi printr-o smerenie şi închinare la îngeri, amestecându-se în lucruri pe care nu le-a văzut, umflat de o mândrie deşartă, prin gândurile firii lui pământeşti,
  Coloseni 2:19 şi nu se ţine strâns de Capul din care tot trupul, hrănit şi bine închegat, cu ajutorul încheieturilor şi legăturilor, îşi primeşte creşterea pe care i-o dă Dumnezeu.

  Coloseni 2:10 Voi aveţi totul deplin în El, care este Capul oricărei domnii şi stăpâniri.

  In randul fratilor sunt credinciosi care au diferite responsabilitati:

  1 Corinteni 12:27 Voi sunteţi trupul lui Hristos, şi fiecare, în parte, mădularele lui.
  1 Corinteni 12:28 Şi Dumnezeu a rânduit în Biserică, întâi, apostoli; al doilea, proroci; al treilea, învăţători; apoi, pe cei ce au darul minunilor; apoi pe cei ce au darul tămăduirilor, ajutorărilor, cârmuirilor, şi vorbirii în felurite limbi.

  1 Timotei 3:13 Pentru că cei ce slujesc bine ca diaconi, dobândesc un loc de cinste şi o mare îndrăzneală în credinţa care este în Hristos Isus.

  1 Timotei 5:17 Prezbiterii care cârmuiesc bine, să fie învredniciţi de îndoită cinste, mai ales cei ce se ostenesc cu propovăduirea şi cu învăţătura, pe care o dau altora.

  Bineinteles ca toti sunt frati in Cristos, dar am dorit sa arat ca adunarea Lui Dumnezeu nu este condusa in mod democratic – conducere de la popor…, ci teocratic, adica dupa aranjamentul Lui Dumnezeu, de sus -de la Dumnezeu…, in jos – spre popor…

  26 iunie 2015 la 20:34

 2. Dragă Emilia ,contestatarii conceptului de democraţie sub Cristos susţin că Adunarea este o teocraţie. Aceasta este adevărat doar în sensul că Isus Cristos este Capul Adunării, că este singurul Legiuitor.
  Dar în ce priveşte modul de operare al Adunării, aceasta nu este o teocraţie, ci o democraţie.

  Într-o teocraţie, Dumnezeu Îşi numeşte reprezentanţii, iar membrii de rând trebuie să li se supună. Aceştia sunt vocea lui Dumnezeu pentru popor.

  În cazul teocraţiei, autoritatea o deţin doar aceia care sunt sau pretind a fi reprezentanţii lui Cristos pe pământ. Ei formează o clasă superioară, diferită de membrii obişnuiţi.

  Într-o democraţie, în schimb, fiecare membru este un reprezentant al lui Dumnezeu, un preot al Său. Fiecare poate avea acces la descoperirea voii lui Dumnezeu, şi nimeni nu se ridică deasupra altora, ci toţi sunt egali.

  Adunarea, atunci, ca întreg, prin contribuţia membrilor ei, află voia lui Cristos pentru o situaţie dată. Cristos se manifestă şi se descoperă pe Sine prin Adunare, nu printr-o clasă specială. De aceea spunem că Adunarea este o democraţie sub Cristos, Capul, şi nu o teocraţie.

  28 iunie 2015 la 17:34

  • emilia

   Referitor la ceea ce scrieti pot sa spun cu tarie ca sub nicio forma poporul Lui Dumnezeu nu a fost condus, niciodata, in mod democratic…, cu atat mai putin s-ar putea spune despre „Mireasa Lui Cristos„ ca ea ar actiona in mod democratic…

   DEMOCRAȚÍE, democrații, s. f. Formă de organizare și de conducere a unei societăți, în care poporul își exercită (direct sau indirect) puterea. – Din fr. démocratie.

   Poporul Lui Dumnezeu, in trecut si in prezent, a fost si este condus in mod teocratic, prin legile si regulile drepte ale Lui Dumnezeu, prin Capul, Isus Cristos, care este Rege, Mare Preot, si Judecator. Unde se mai poate spune ca adunarea, Mireasa, Corpul Lui Cristos, actioneaza…prin propria vointa si nu prin vointa Capului, Mirelui sau Regelui, Isus?

   Chiar in privinta celor care au anumite responsabilitati in mijlocul adunarii, nu trebuie exclus ajutorul spiritului sfant al Lui Dumnezeu, care prin puterea Sa activa isi conduce servii de pe pamant. Ei ii recunosc puterea, influenta, ajutorul, conducerea si ingrijirea si nu fac nimic de capul lor ci numai sub indrumarea cuvantului Lui Dumnezeu.

   Nu numeste Dumnezeu, personal, membrii adunarii si nici responsabilitatile lor, dar numai cu ajutorul Lui pot sa ii aduca o inchinare corecta si pot avea activitati confom cu cerintele Sale.

   Nu se poate spune ca un om care pretinde ca are spiritul sau duhul sfant al Lui Iehova Dumnezeu, actioneaza in mod democratic… Adica, nascut din nou, din spiritul sfant al Lui Dumnezeu, dar merge dupa buna lui placere… Nu se poate.

   Isus a spus

   Ioan 6:38 căci M-am pogorât din cer ca să fac nu voia Mea, ci voia Celui ce M-a trimis.

   Luca 11:2 El le-a zis: „Când vă rugaţi, să ziceţi: Tatăl nostru care eşti în ceruri!
   Sfinţească-se Numele Tău; vină Împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer, aşa şi pe pământ.

   Daca El a spus asa, este bine sa facem asa.

   ati scris:

   1. Conform definiţiei biblice, Ekklesia este Adunarea credincioşilor botezaţi dintr-un anumit loc – o organizaţie axată pe activităţi spirituale, al cărei Fondator, Cap şi Dătător de lege este Mântuitorul Isus Cristos. Adunarea este totdeauna una locală și vizibilă.

   raspuns:

   Daca El, Isus, este Capul, inseamna ca El conduce.

   ati scris:

   2. Membri în Adunare pot fi doar persoanele care au crezut Evanghelia şi a căror viaţă a fost schimbată vizibil.

   Intrebarea mea este:

   Pentru ce trebuie sa-si schimbe membrii adunarii, modul lor de viata, daca sustineti ca faptele si vointa nu au nicio valoare si ca ei au fost hotarati pentru mantuire inainte de-a fi facuta o farama din pulberea universului??

   ati scris:

   „Dar ei spun că așa au început baptiștii și aceasta este cea mai importantă implicație : baptiștii nu pot pretinde că sunt Mireasa sau Adunarea lui Cristos ci doar o biserică a lui Cristos , adică mai sunt și altele . Una dintre…. ele . .”

   Citat preluat din : Unde să căutăm Mireasa lui Cristos în istorie :

   http://ovocebaptistainfiliasi.blogspot.ro/2015/02/unde-sa-cautam-mireasa-lui-cristos-in.html?utm_source=BP_recent

   eu intreb:

   Am putea crede ca Isus a avut pe pamant mai multe feluri de biserici, fiecare pretinzand ca este Mireasa Lui Cristos, dar avand doctrine diferite si ca toate aceste biserici impreuna ar putea alcatui Mireasa Sa? Oare nu este logic si normal ca o mireasa sa stie precis care esta voia mirelui?

   1 Corinteni 1:10 Vă îndemn, fraţilor, pentru Numele Domnului nostru Isus Hristos, să aveţi toţi acelaşi fel de vorbire, să n-aveţi dezbinări între voi, ci să fiţi uniţi în chip desăvârşit într-un gând şi o simţire.

   Efeseni 4:13 până vom ajunge toţi la unirea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos;

   Daca Biserica a evoluat in timp, ea ar fi trebuit sa fie din ce in ce mai unita in adevar si nu dezbinata in fel si fel de grupari… Mireasa il asteapta pe Mire, asteapta venirea Lui a doua oara. Nu ar fi logic ca ea sa nu aibe nicun fel de nedumeriri in ceea ce priveste intelegerea adevarului pentru a fi asa cum arata apostolul Pavel?

   Efeseni 5:24 Şi după cum Biserica este supusă lui Hristos, tot aşa şi nevestele să fie supuse bărbaţilor lor în toate lucrurile.
   Efeseni 5:25 Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele cum a iubit şi Hristos Biserica şi S-a dat pe Sine pentru ea,

   Efeseni 5:26 ca s-o sfinţească, după ce a curăţit-o prin botezul cu apă prin Cuvânt,

   Efeseni 5:27 ca să înfăţişeze înaintea Lui această Biserică, slăvită, fără pată fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă şi fără prihană.
   Efeseni 5:28 Tot aşa trebuie să-şi iubească şi bărbaţii nevestele, ca pe trupurile lor. Cine îşi iubeşte nevasta, se iubeşte pe sine însuşi.
   Efeseni 5:29 Căci nimeni nu şi-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrăneşte, îl îngrijeşte cu drag, ca şi Hristos Biserica;

   ati scris:

   „Reformatorii și-au întemeiat bisericile pe falsul concept că : creștinismul s-a pângărit de-a lungul timpului , s-a murdărit și apoi a fost reformat de către cei pe care îi numim reformatori .Ce înseamnă aceasta? Dacă consideri biserica catolică ca fiind pângărită , ca fiind murdărita , nu poți ca să iei naștere din ea , să fie mama ta și tu să fii curat dacă ea este necurată .

   Dacă ceva poluat dă naștere la ceva tot poluat , vechea zicala românească :

   ,, Ce iese din pisică , șoareci mănâncă ” , atunci din creștinismul apostat nu putea să iasă o biserică autentică sau să folosesc metaforele Scripturii , dintr-o prostituată , dintr-o femeie adulteră , nu se poate transforma într-o fecioară .”

   raspunsul meu este:

   Din biserica catolica nu putea iesi ceva curat pentru ca ea nu are o doctrina curata, dar oameni, care sa fi apartinut unei religii, fie ea si catolica, se pot intoarce la Dumnezeu, indiferent de felul de pacate pe care le-au comis. Noi nu putem pretinde ca numai din anumite grupari religioase se pot intoarce la Dumnezeu pentru ca Isus a spus:

   Luca 5:32 N-am venit să chem la pocăinţă pe cei neprihăniţi ci pe cei păcătoşi.”

   Luca 15:7 Tot aşa, vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăieşte, decât pentru nouă zeci şi nouă de oameni neprihăniţi care n-au nevoie de pocăinţă.

   Marcu 2:17 Isus, când a auzit acest lucru, le-a zis: „Nu cei sănătoşi au trebuinţă de doctor, ci cei bolnavi. Eu am venit să chem la pocăinţă nu pe cei neprihăniţi, ci pe cei păcătoşi.”

   Marcu 6:12 Ucenicii au plecat, şi au propovăduit pocăinţa.

   Va mai intreb:

   Daca cei pacatosi aveau nevoie de pocainta, atunci cum erau ei hotarati pentru mantuire inainte de intemeierea universului?

   Pocainta este o cainta sincera de toate faptele rele si o intoarcere la Dumnezeu. Cum se poate face acest lucru excluzand total rolul vointei proprii? Cum se intoarce omul la Dumnezeu, daca nu prin vointa proprie? Cum se caieste si cum se intoarce?

   30 iunie 2015 la 22:24

  • emilia

   Daca d-voastra vreti sa numiti democratie conducerea bisericii din care faceti parte, aveti libertatea sa o numiti asa, dar o biserica, al carei Cap este Cristos si un popor care are un Rege ca si Cristos, din punct de vedere biblic, nu are cum sa fie condus decat prin spiritul sfant al Lui Dumnzeu. Servii Lui Dumnezeu se roaga Lui pentru indrumare si conducere, in toate activitatile lor, deci conducerea vine de la Rege spre popor…

   Daca Isus, care este Fiul Lui Dumnezeu, a spus:

   Ioan 12:49 Căci Eu n-am vorbit de la Mine însumi, ci Tatăl, care M-a trimis, El însuşi Mi-a poruncit ce trebuie să spun şi cum trebuie să vorbesc.

   Este clar ca si cei ce-L urmeaza trebuie sa faca numai voia Sa

   Eu inteleg ce vreti sa spuneti, dar un popor care are un Rege, un Mare Preot si un Judecator, pus de Iehova Dumnezeu ca sa il conduca, putem sa credem ca il conduce nu il lasa de capul lui…

   4 iulie 2015 la 20:32

  • Adică o teocrație democratică. 🙂

   24 martie 2017 la 23:22

 3. Exemplu de democratie il intalnim la alegerea lui Matia apoi la alegerea diaconilor din F.A.6.

  Isus este Capul Eklesiei Sale in sensul ca El este cel care da reguli de organizare si functionare si legile Lui trebuie ascultate dar Eklesia actioneaza democratic recunoscand aceste legi si luând hotarari pt Adunare in conformitate cu acestea si cu calauzirea data de Duhul Sfant.

  Cum se lua decizia numirii diaconilor daca si membrii nu erau pe aceeasi lungime de unda ? Domnul nu a intervenit direct prin proorocie sa ii numeasca .El o putea face .La fel si in cazul lui Matia au tras sort .

  Putea sa fie o hotarare teocratica adica Dumnezeu sa il numeasca direct ?Da putea dar nu a facut-o , adunarea a facut-o democratic scotand doi in fata alesi dupa anumite criterii apoi a ales intre ei.Oamenii au recunoscut pe pamant ce era cunoscut si randuit mai dinainte in cer ca sa se intample.

  Gresit este cand biserica ia hotarari care nu sunt in conformitate cu legile Lui Cristos asa cum a facut catolicismul cand sa apucat sa dea legi si decrete pe care Cristos nu le-a dat!

  Aceasta este democratia in teocratie . Din pacate sistemul din care proveniti nu da membrilor de rand ai dvs. dreptul de a exersa democratia in congregatia locala , deoarece aveti un sistem de conducere piramidal in felul lumii. Sediul si capul piramidei fiind in America acolo de unde a aparut miscarea .

  Democartia este cel mai fragil mod de conducere . Este aplicabil doar in Eklesia Domnului si doar cu oameni nascuti din nou. Nu este aplicabil cu oameni neregenerati pt ca sistemul nu este compatibil. Modul acesta evita oligarhia ( comitetul ) si dictatura . Numai in felul acesta ( cand adunarea hotaraste si prezbiterul sau diaconul duce la indeplinire hotarararea luata ) , cel mai mic este cel mai mare !Dupa principiul cine vrea sa fie mai mare intre voi , trebuie sa fie sclavul tuturor. Cine nu intelege asta e.

  Ati scris :

  Pentru ce trebuie sa-si schimbe membrii adunarii, modul lor de viata, daca sustineti ca faptele si vointa nu au nicio valoare si ca ei au fost hotarati pentru mantuire inainte de-a fi facuta o farama din pulberea universului??

  Oamenii in urma nasterii din nou isi schimba felul de viata ca sa devina placuti lui Cristos.In firea pamanteasca nimeni nu e placut. Schimbarea aceasta nu o face omul prin sine insusi activandusi ,, vointa proprie si suverana”.

  El mai intai trebuie sa primeasca o natura noua dumnezeiasca pe care biblia o numeste omul dinlauntru sau o noua zidire.Dupa ce Dumnezeu ii da natura aceasta neputrezitoare el are 2 naturi pe cea noua si pe cea veche ( firea pamanteasca ) naturi ce se razboiesc permanent . Natura noua tanjeste dupa lucrurile de sus pe cand cea veche dupa pacat si se hraneste cu el.

  Omul pe care natura o hraneste mai mult aceea va prima.

  Faptele bune scrie biblia ca au fost predestinate omului ca sa le infaptuiasca ca Yahweh sa isi culeaga gloria – cititi EFESENI 2.10. Faptele bune ne deosebesc de cei nemantuiti si nenascuti din nou. Faptele bune randuite de Yahweh vor fi si motivul pt care cel ales va fi rasplatit in cer si incoronat . Batranii din Apocalipsa vedem ca isi arunca coroanele de pe capete la picioarele lui Isus pt ca doar datorita rascumpararii lui ajung ei sa fie incoronati si faptelor predestinate. ei nu se socotesc vrednici si nu au cu ce se lauda si motiv pt care le depun la picioarele Mielui injunghiat!

  Vointa ! Ea are valoare inaintea lui Yahweh doar atunci cand este influentata de Duhul Sfant ca sa faca voia Creatorului. In alt fel ea va actiona totdeauna conform cu natura umana de care apartine! Adica va alege spre pacat! Ea face parte din om si alege in conformitate cu informatiile primite de la intelect , constinta si sentiment. De cele mai multe ori oamenii aleg cu partea de sentiment si cand iii intrebi de ce au facut asa spun ca asa mia placut.

  Daca Yahweh nu ne-ar da vointa dupa vrerea Sa noi am voi dupa voia noastra . Afara de aceasta un lucru foarte important , EL nu da numai vointa ci si INFAPTUIRE !Degeaba vrei daca nu ai si posibiliatatea sa infaptuiesti.Toate acestea fac partre dintr-un mecanism complex alcatuit de Dumnezeul Triunic inainte de vesnicie.Mecanisc pe care noi nu il intelegem in totalitate si dvs. nu il acceptati. In vesnicia ce vine o sa il intelegem pe deplin acum vedem portiuni din acest plan maret.

  Astea sunt cele legate de vointa si fapte bune.

  4 iulie 2015 la 07:37

  • emilia

   Uitati cum a fost ales Matia si dupa al cui ajutor si indrumare asteptau apostolii:

   Faptele Apostolilor 1:21 Trebuie deci ca, dintre cei ce ne-au însoţit în toată vremea în care a trăit Domnul Isus între noi,
   Faptele Apostolilor 1:22 cu începere de la botezul lui Ioan până în ziua când S-a înălţat El de la noi, să fie rânduit, unul care să ne însoţească drept martor al învierii Lui.
   Faptele Apostolilor 1:23 Ei au pus înainte pe doi: pe Iosif, numit Barsaba, zis şi Iust, şi pe Matia.

   Faptele Apostolilor 1:24 Apoi au făcut următoarea rugăciune: „Doamne, Tu, care cunoşti inimile tuturor oamenilor, arată-ne pe care din aceşti doi l-ai ales,
   Faptele Apostolilor 1:25 ca să ia loc în slujba şi apostolia aceasta, din care a căzut Iuda, ca să meargă la locul lui.”

   Faptele Apostolilor 1:26 Au tras la sorţi, şi sorţul a căzut pe Matia, care a fost numărat împreună cu cei unsprezece apostoli.

   Desi nu a fost numit de Dumnezeu, inainte de a avea loc acest aveniment, totusi ei nu l-au ales decat dupa ce au cerut ajutorul Lui Dumnezeu.

   1 Corinteni 12:28 Şi Dumnezeu a rânduit în Biserică, întâi, apostoli; al doilea, proroci; al treilea, învăţători; apoi, pe cei ce au darul minunilor; apoi pe cei ce au darul tămăduirilor, ajutorărilor, cârmuirilor, şi vorbirii în felurite limbi.

   Ati scris:

   „Faptele bune scrie biblia ca au fost predestinate omului ca sa le infaptuiasca ca Yahweh sa isi culeaga gloria – cititi EFESENI 2.10. Faptele bune ne deosebesc de cei nemantuiti si nenascuti din nou. Faptele bune randuite de Yahweh vor fi si motivul pt care cel ales va fi rasplatit in cer si incoronat . Batranii din Apocalipsa vedem ca isi arunca coroanele de pe capete la picioarele lui Isus pt ca doar datorita rascumpararii lui ajung ei sa fie incoronati si faptelor predestinate. ei nu se socotesc vrednici si nu au cu ce se lauda si motiv pt care le depun la picioarele Mielui injunghiat!”

   Raspunsul meu este:

   Ma bucur mult pentru ceea ce ati scris! Asa este: Dumnezeu a predestinat faptele bune pe care trebuie sa le faca omul si nu a predestinat persoanele…care trebuie sa faca faptele…In acest fel, omul poate sa aleaga intre bine si rau, intre viata si moarte… Incepem sa ne ne intelegem…

   Sigur ca Dumnezeu da si vointa, daca omul se roaga pentru ajutor. Daca Iehova Dumnezeu nu ar ajuta, prin Isus Cristos, Fiul Sau, impotrivitorul, satan si lumea lui, ar distruge orice om sincer care ar dori sa faca voia Lui Dumnezeu.

   Ati scris:

   „Daca Yahweh nu ne-ar da vointa dupa vrerea Sa noi am voi dupa voia noastra . Afara de aceasta un lucru foarte important , EL nu da numai vointa ci si INFAPTUIRE !Degeaba vrei daca nu ai si posibiliatatea sa infaptuiesti.Toate acestea fac partre dintr-un mecanism complex alcatuit de Dumnezeul Triunic inainte de vesnicie.Mecanisc pe care noi nu il intelegem in totalitate si dvs. nu il acceptati. In vesnicia ce vine o sa il intelegem pe deplin acum vedem portiuni din acest plan maret.”

   Raspunsul meu:

   Dumnezeu da infaptuirea pentru ca numai El poate sa conduca pe om pe calea vietii si numai El il poate ajuta, prin Fiul Sau. Fara El nu putem sa facem nimic bun…

   Ioan 15:5 Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cine rămâne în Mine, şi în cine rămân Eu, aduce mult rod; căci despărţiţi de Mine, nu puteţi face nimic.

   Referitor la acel dumnezeu triunic, pot sa va arat cu dovezi biblice, ca este numai un singur Dumnezeu si nu un dumnezeu intreit… Asa ceva Biblia nu sprijineste.

   Deuteronomul 6:4 Ascultă, Israele! Domnul, Dumnezeul nostru, este singurul Domn.(Iehova)

   Zaharia 14:9 Şi Domnul va fi împărat peste tot pământul. În ziua aceea, Domnul va fi singurul Domn, şi Numele Lui va fi singurul Nume.

   1 Corinteni 8:6 totuşi pentru noi nu este decât un singur Dumnezeu: Tatăl, de la care vin toate lucrurile şi pentru care trăim şi noi, şi un singur Domn: Isus Hristos, prin care sunt toate lucrurile şi prin El şi noi.

   1 Timotei 2:5 Căci este un singur Dumnezeu, şi este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos,

   Isus este FIUL, Mijlocitor intre om si Dumnezeu si TATAL este Creatorul, Izvorul vietii, Datatorul de viata adica TATA…

   Ioan 14:28 Aţi auzit că v-am spus: „Mă duc, şi Mă voi întoarce la voi.” Dacă M-aţi iubi, v-aţi fi bucurat că v-am zis: „Mă duc la Tatăl;” căci Tatăl este mai mare decât Mine.

   4 iulie 2015 la 21:08

   • Matia a fost predestinat din eternitate de Domnul sa fie apostol. Ucenicii nu au stiut acest lucru dinainte Ei au avut niste criterii dupa care au selectat 2 barbati ( democratia de care vorbeam ) iau scos in fața și au rugat pe Domnul să le arate care a fost ales de EL pentru slujbă. Teocrația mergând mână în mână cu democrația .

    ,, Ma bucur mult pentru ceea ce ati scris! Asa este: Dumnezeu a predestinat faptele bune pe care trebuie sa le faca omul si nu a predestinat persoanele…care trebuie sa faca faptele…In acest fel, omul poate sa aleaga intre bine si rau, intre viata si moarte… Incepem sa ne ne intelegem…”

    Din păcate nu ați înțeles nimic din ce am spus eu. Eu am afirmat ca Yahweh a predestinat întâi oamenii pentru salvare apoi le-a predestinat si faptele bune .De aceea v-am dat de citit F.A.13.48 . si daca nu credeti ca a predestinat oamenii pentru salvare ca sa aibe parte de gloria eternă aruncati din biblie capitolul 1 din Efeseni.

    4. In El, Dumnezeu ne-a ales inainte de intemeierea lumii, ca sa fim sfinti si fara prihana inaintea Lui, dupa ce, in dragostea Lui,

    5. ne-a randuit mai dinainte sa fim infiati prin Isus Hristos, dupa buna placere a voii Sale,

    6. spre lauda slavei harului Sau pe care ni l-a dat in Preaiubitul Lui.
    9. caci a binevoit sa ne descopere taina voii Sale, dupa planul pe care-l alcatuise in Sine insusi,

    10. ca sa-l aduca la indeplinire la implinirea vremurilor,
    11. In El am fost facuti si mostenitori, fiind randuiti mai dinainte, dupa hotararea Aceluia care face toate dupa sfatul voii Sale,

    5 iulie 2015 la 19:08

    • emilia

     Aceste versete le-am mai analizat la un alt subiect, daca mai tineti minte…nu mai are rost sa le mai dezbatem inca odata.

     Inteleg, din ceea ce scrieti, ca nu puteti accepta faptul ca Dumnezeu nu a programat pe nimeni sa fie nimicit inainte, chiar…, de a-l crea pe Adam, primul om… si ca Dumnezeu nu i-a programat nici pe Adam si pe Eva sa fie niste pacatosi cu voia, fara sa le dea nicio sansa de-a fi credinciosi, cu voia…

     Dumnezeu s-a uitat la tot ce facuse in ziua a sasea si erau foarte bune.,

     Ar trebui sa va ganditi ca daca Adam raminea statornic, Dumnezeu trebuia sa ii primeasca inchinarea curata si atunci…nu mai avea pe cine nimici pentru ca toti urmasii lui Adam ar fi fost vrednici de a primi viata…

     8 iulie 2015 la 21:31

     • Credeți ce doriți dar Scriptura spune altceva.

      9 iulie 2015 la 10:21

 4. ,, Am putea crede ca Isus a avut pe pamant mai multe feluri de biserici, fiecare pretinzand ca este Mireasa Lui Cristos, dar avand doctrine diferite si ca toate aceste biserici impreuna ar putea alcatui Mireasa Sa? Oare nu este logic si normal ca o mireasa sa stie precis care esta voia mirelui?”

  Domnul a avut un singur tip de Mireasa pe pamant de cand a intemeiat-o El. Mireasa Lui stie precis voia Lui si legile date de El. Ea inca Il mai asteapta si El va reveni in curand.

  Problema este nu cu singurul tip creat de El ci cu cei care spun ca acel tip a murit imediat dupa moartea ultimului apostol si Yahweh a restaurat acel tip in America sau Europa dupa 1800 de ani de la moartea Eklesiei infintate de El in Galileea.Cu acestia e problema mare care au o Mireasa moarta si un Cristos văduv !

  Sunt oamenii mantuiti din toate religiile false asa cum ati spus si dvs. Ei sunt salvati de la pierzare eterna datorita nemeritului acordat gratuit ca pe o gratiere data de Creator in ciuda faptului ca ei meritau ruina eterna! Aceasta este in esenta definitia cuvantului har.

  Ma bucur ca inca va roade constiinta subiectul predestinarii si sper sa va macine pana veti gasi raspunsul corect . Eu ma rog pt aceasta.

  ,, Daca cei pacatosi aveau nevoie de pocainta, atunci cum erau ei hotarati pentru mantuire inainte de intemeierea universului?”

  Cititi va rog cu atentie F.A.13.cu 48 si o sa gasiti raspunsul . Si o sa va dau un link unde am scos toate versetele din Biblie unde trateaza aceste subicte . Sunt cam 200 de versete si sper sa le analizati . Doar asa veti ajunge la adevar !

  Sa aveti spor la cercetare si multa lumina de la Duhul Sfant ! O zi cu har !

  4 iulie 2015 la 08:00

  • emilia

   Ati scris:

   „Ma bucur ca inca va roade constiinta subiectul predestinarii si sper sa va macine pana veti gasi raspunsul corect . Eu ma rog pt aceasta. ”

   Raspunsul meu este:

   Predestinatia nu imi macina deloc constiinta ci din contra sunt foarte linistita pentru ca imi este clar acest subiect, din cuvantul Lui Dumnezeu.

   Dumnezeu a predestinat faptele bune si nu persoanele… Toti cei ce fac acele fapte, care sunt in conformitate cu voia Lui Dumnezeu, vor fi mantuiti. Acest lucru reiese foarte clar din Biblie.

   Persoanele nu puteau fi predestinate inainte de facerea universului, inainte de crearea lui Adam si al Evei, deoarece acest lucru l-ar face pe Dumnezeu vinovat de caderea in pacat a primei perechi de oameni. Adam si Eva au avut posibilitatea sa aleaga intre bine si rau, intre viata si moarte, deci si urmasii lor au aceasta posibilitate.

   Isus a rascumparat rasa umana din pacatul adamic, dar vor avea parte de rascumparare numai cei ce vor dori sa faca acele fapte pe care le-a predestinat Dumnezeu.

   4 iulie 2015 la 21:18

 5. Ar trebui doamnă dragă deoarece de acest lucru depinde destinul dvs. etern. Eu nu aș da ațipire pleoapelor mele până nu aș ști dacă sunt predestinat pentru glorie sau pentru ruină veșnică.

  11. Caci, macar ca cei doi gemeni nu se nascusera inca si nu facusera nici bine, nici rau – ca sa ramana in picioare hotararea mai dinainte a lui Dumnezeu, prin care se facea o alegere, nu prin fapte, ci prin Cel ce cheama –

  12. s-a zis Rebecai: „Cel mai mare va fi rob celui mai mic”,

  13. dupa cum este scris: „Pe Iacov l-am iubit, iar pe Esau l-am urat.”

  28. De alta parte, stim ca toate lucrurile lucreaza impreuna spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, si anume spre binele celor ce sunt chemati dupa planul Sau.

  29. Caci pe aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a si hotarat mai dinainte sa fie asemenea chipului Fiului Sau

  30. Si pe aceia pe care i-a hotarat mai dinainte, i-a si chemat; si pe aceia pe care i-a chemat, i-a si socotit neprihaniti; iar pe aceia pe care i-a socotit neprihaniti, i-a si proslavit.

  10. De aceea rabd totul pentru cei alesi, pentru ca si ei sa capete mantuirea care este in Hristos Isus, impreuna cu slava vesnica.

  18. Astfel, El are mila de cine vrea, si impietreste pe cine vrea.

  19. Dar imi vei zice: „Atunci de ce mai baga vina? Caci cine poate sta impotriva voii Lui?”

  20. Dar, mai degraba, cine esti tu, omule, ca sa raspunzi impotriva lui Dumnezeu? Nu cumva vasul de lut va zice celui ce l-a facut: „Pentru ce m-ai facut asa”?

  21. Nu este olarul stapan pe lutul lui, ca din aceeasi framantatura de lut sa faca un vas pentru o intrebuintare de cinste, si un alt vas pentru o intrebuintare de ocara?

  22. Si ce putem spune, daca Dumnezeu, fiindca voia sa-Si arate mania si sa-Si descopere puterea, a suferit cu multa rabdare niste vase ale maniei, facute pentru piere;

  23. si sa-Si arate bogatia slavei Lui fata de niste vase ale indurarii pe care le-a pregatit mai dinainte pentru slava (despre noi vorbesc)?

  5 iulie 2015 la 19:19

  • Cetatea de Scapare.

   Faptele Apostolilor 13;48

   5 iulie 2015 la 20:50

  • emilia

   Faptele Apostolilor 13:48 Neamurile se bucurau când au auzit lucrul acesta şi preamăreau Cuvântul Domnului. Şi toţi cei ce erau rânduiţi să capete viaţa veşnică, au crezut.

   In versetele de mai sus, precum si in Fapte.13:48, este vorba despre cei ce se intorc la Dumnezeu si nu se poate deduce ca au fost predestinati inainte de-al crea Dumnezeu pe Adam.

   Este vorba despre acele persoane care, auzind cuvantul Lui Dumnezeu, se intorc la El si, prin jertfa Lui Isus, sunt rascumparati.

   8 iulie 2015 la 21:38

   • E grea predestinarea asta, foarte grea .Dacă nu se întelege mai întâi ca omul e mort spiritual și nu se poate salva prin luarea unei decizii cu ajutorul vointei nu am făcut nimic.Trebuie luminare divina ca omul să creadă ce citește . Dacă nu e naștere din nou nu e nimic.Asta e din păcate…. .

    9 iulie 2015 la 10:30

    • emilia

     Dumneavoastra nu raspundeti la ce va scriu eu, ci ocoliti acele lucruri pe care nu le intelegeti si scrieti paralel cu ceea ce scriu eu…

     Eu cred in predestinare dar nu in felul in care credeti d-voastra.

     Nu cred ca Dumnezeu a predestinat oameni, nenascuti inca…, pentru nimicire sau pentru mantuire si nu cred ca l-a predestinat pe Adam pentru cadere in pacat sau pe Lucifer, sa devina un hulitor al Tatalui si Creatorului lui…, pentru ca Biblia nu spune asa ceva nicaieri. Acele versete pe care d-voastra le interpretati in acest fel, spun cu totul altceva, adica spun ca Dumnezeu a prevazut ca acele creaturi care vor respecta legile drepte ale Lui Dumnezeu si se vor conforma lor, vor avea asigurata viata vesnica, indiferent daca acele creaturi sunt spirituale sau materiale.

     Lucifer a pornit o rascoala impotriva Tatalui sau, Iehova Dumnezeu si a atras si prima pereche de oameni in aceasta rascoala. Este adevarat? Unde mai incape aici ca Dumnezeu a predestinat pe cineva inainte de-a-l crea, ca sa devina un impotrivitor fata de El sau un pacatos cu voia?

     Dupa caderea omului in pacat…(sper ca nu puteti sa spuneti ca Adam nu a devenit un pacatos cu voia…), Dumnezeu s-a ingrijit de un Rascumparator, ca la timpul horarat de Dumnezeu sa vina si sa isi dea viata ca pret de rascumparare pentru multi..adica pentru cei ce se vor intoarce la Dumnezeu, (pentru ca cei ce nu se intorc, nu beneficiaza de acesta jertfa…)Este biblic ceea ce am scris? Este adevarat?

     Daca Dumnezeu i-a predestinat inainte de-a-l crea pe Adam atunci jertfa Lui Cristos isi pierde valoarea… Pentru cine s-a jertfit, pentru cei predestinati pentru matuire, inainte de-a se naste sau pentru cei horarati pentru nimicire, tot inainte de-a se naste? Nu vi se pare ca ii lipsit de logica si nu corespunde deloc cu adevarul biblic, felul de predestinare pe care il intelegi d-voastra?

     10 iulie 2015 la 14:09

     • Da, catolicism pur din păcate . Gândire catolică și nimic mai mult.

      11 iulie 2015 la 07:46

 6. Cetatea de Scapare.

  13.” Noi însă, fraţi prea iubiţi de Domnul, trebuie să mulţămim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci dela început Dumnezeu v-a ales pentru mîntuire, în sfinţirea Duhului şi credinţa adevărului. 14. Iată la ce v-a chemat El, prin Evanghelia noastră, ca să căpătaţi slava Domnului nostru Isus Hristos. 15. Aşa dar, fraţilor, rămîneţi tari, şi ţineţi învăţăturile, pe cari le-aţi primit fie prin viu grai, fie prin epistola noastră. 16. Şi însuş Domnul nostru Isus Hristos, şi Dumnezeu, Tatăl nostru, care ne-a iubit şi ne-a dat, prin harul Său, o mîngîiere vecinică şi o bună nădejde, 17. să vă mîngîie inimile, şi să vă întărească în orice lucru şi cuvînt bun! 2 Tesalonicei 2;13-17″

  Mie nu prea imi place sa dau comentarii pe bloguri,dar de data asta o fac cu un anume scop:vad ca dvs.Emilia dupa multa explicatie primita de la acest frate Aurel,nici acum nu intelegeti ce este alegerea dinainte de intemeierea lumii.Sa va dea Domnul har ca sa intelegeti,aceasta este dorinta mea.Asa cum nici eu nu am inteles mai multi ani de zile,dar cautand dupa un raspuns la subiectul:alegerea,am ajuns cu ajutorul Lui sa am claritate.Stiti,eu in anul 1981 am avut un studiu de 3 saptamani cu martorii lui Iehova,aici la mine unde locuiesc in Germania.Credeam ca ei sunt aceia pe care ii ceream de la Domnul ca sa ma ajute in intelegerea mai bine a Bibliei.Intre timp eu ma rugam cu inima toata Domnului, ca sa imi faca clar daca ei sunt aceia pe care El i-a trimis,si daca nu la fel sa imi faca clar acest lucru.Pentru ca Dumnezeu m-a mantuit in 1980 pe cand eram inca in Ro.am citit foarte,foarte mult in Biblie,si prin harul Lui aveam deja destule cunostinte inainte de a fii in legatura cu martorii lui Iehova.Am ajuns tot prin lumina de la El,sa inteleg dupa 3 saptamani de studiu ,ca miscarea aceasta nu este de la Dumnezeu.Le-am explicat ca eu nu mai pot sa am legatura cu ei pentru ca nu predica Cuvantul asa cum este scris, ci ratacit in multe puncte.Si anume,ei spun ca Domnul a fost numai ca Duh pe acest pamant si nu in carne.Le-am aratat ce scrie 1 Ioan cap.4;1-3.Apoi ei spun ca numai cei 144.000 din Apocalipsa sunt alesii Domnului si ei sunt martorii lui Iehova.Le-am aratat ce scrie in cap.7;9-12…Apoi tot ei spun ca sufletul moare si el,bazandu-se pe un verset din Eclesiastul….nu are rost sa va mai dau versetele care spune contrariul.Dupa multa munca de lamurire din partea lor,eu am ramas la pozitia scripturala.Am inteles ca despre ei este vorba in 2 Timotei cap.3 in versetele 6-9.Ei alearga pe strazi la colturi cu literatura lor,ei se duc prin case si cauta sa iti dea literatura lor….dar fara ca sa cheme oamenii la pocainta ci doar sa le faca clar ca va fii o imparatie vesnica pe pamant….sa invete pe de rost invatatura lor care este cuprinsa in revistele lor si in biblia care este in multe locuri falsificata.Pe mine nu ma mai poate convinge nici „un martor iehovist”cu invatatura lor.M-am convins ca este o ratacire din vremurile pe de urma.Si asta pentru am cercetat cu sinceritate,luminandu-mi mintea Duhul Sfant,ca sa ma feresc de ratacirera aceasta.Nu numai atat,doream sa am marturie de la fosti Iehovisti ca sa aflu cum au ajuns ei sa cunoasca Adevarul .Am primit asfel de marturii,nu are rost ca sa mai scriu despre ce au scris ei….Harul Domnului sa va cuprinda din plin.

  9 iulie 2015 la 10:34

  • emilia

   Va voi raspunde mai detaliat cat mai curand.

   Va pot spune precis ca martorii Lui Iehova nu cred ca Isus nu a venit in carne pe pamant pentru ca eu sunt martor al Lui Iehova Dumnezeul adevarat, (nu fac parte din organizatia religioasa martorii Lui Iehova)si stiu ce cred martorii Lui Iehova.

   Isus a venit ca om perfect si si-a dat viata Lui perfecta ca pret de rascumparare pentru omenirea cazuta in pacat, dar Isus nu mai vine niciodata ca om, pentru ca El este intronat ca Rege, este Marele Preot si Judecator si nu mai este necesar sa vina ca om pe pamant
   Pana atunci va dau o adresa unde sa va uitati ce credem noi.

   Ceea ce cred martorii Lui Iehova puteti vedea aici:

   http://www.vestitorulimparatiei.ro

   10 iulie 2015 la 14:21

  • emilia

   Cu aceste versete de la 2 Tesalonicei 2;13-17, sub nicio forma nu s-ar putea sustine predestinarea unor persoane inaintea crearii primei perechi de oameni, adica a lui Adam si al Evei…

   Daca scrie in Sf. Scriptura ca a fost ales cineva de la „inceput”, asta nu poate insemna neaparat, inceputul crearii universului. Iehova Dumnezeu a creat prima data fiintele spirituale apoi a creat materia. Va dati seama ca este cu totul absurd sa ne putem imagina ca i-a predestinat pe urmasii lui Adam, pentru mantuire sau nimicire (!!!…), inainte de-a crea fiintele spirituale, inainte de-a crea universul, cu imensitatea lui de corpuri ceresti sau inainte de-a-l crea pe primul om, Adam…

   Eu nu numai ca nu am primit explicatii biblice concrete si credibile, dar va pot spune clar ca oricat de mult s-ar stradui cineva sa explice ceva ce Biblia nu sustine, acel om, nu va reusi, indiferent cine este el.

   Biblia se intelege literal si spiritual, motiv pentru care unele versete pot fi intelese gresit, daca nu se urmeaza logica sustinuta si de alte versete. Dovezile care mi-au fost aduse nu se refera la inceputul creatiei Lui Dumnezeu ci se refera la diferite inceputuri ale diferitelor actiuni, numai trebuie sa fie inteles bine despre ce inceput este vorba.

   Iehova Dumnezeu are legi atat pentru creaturile spirituale cat si pentru cele materiale. Aceste legi se adreseaza intelectului, deoarece aceste fiinte sunt inteligente. Asa cum materia moarta are legi fizice in care trebuie sa se incadreze, Dumnezeu a prevazut legi pentru creaturile inteligente si aceste legi trebuiesc respectate. Daca ceaturile nu respecta legile Lui Dumnezeu, nu au dreptul la viata. Sper ca sunteti de acord cu ceea ce scrie Biblia despre acest aspect.

   Daca Dumnezeu ar fi predestinat ingeri sau oameni, pentru nimicire, inainte de-a ii crea, legile Lui Dumnezeu si-ar pierde valabilitate… si nu numai legile ci si tot aranjamentul care include jertfa de rascumparare, care ar deveni fara niciun rost…

   Dumnezeu nu se joaca cu viata creaturilor Sale! Dumnezeu a dat omului drept la viata vesnica, daca asculta de El si a aratat foarte clar ca plata pacatului este moartea, adica sfidarea legilor Lui Dumnezeu si a autoritatii Sale, ii aduce omului condamnarea la moarte.

   Romani 6:23 Fiindcă plata păcatului este moartea: dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru.

   Jertfa de rascumparare a Lui Cristos a adus omenirii rascumparare din pacatul adamic si posibilitatea de mantuire, daca omul se intoarce de la faptele lui rele si asculta de Dumnezeu.

   Faptele Apostolilor 3:19 Pocăiţi-vă dar, şi întoarceţi-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se şteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare,

   Pot sa aduc multe dovezi biblice pentru a sustine aceste adevaruri.

   Ati scris ca ati fost mantuit in 1980 si chiar afirmatia aceasta a d-vostra trebuie sa va ajute sa intelegeti ca nu ati putut fi ales inainte de a crea Dumnezeu universul ci in urma studiului pe care l-ati facut din cuvantul Lui Dumnezeu, ati putut intelege ca doriti sa faceti voia Lui si ca sunteti hotarat sa parasiti lumea lui satan si sa Il cautati pe Dumnezeu si calea Lui pentru mantuirea d-voastra. Daca erati ales inainte de-a-l crea Dumnezeu pe Adam, (este interesant ca Adam, desi a fost creat perfect si foarte bine, a fost creat pentru nimicire vesnica…dupa parerea predestinatiei nebiblice…), atunci nu mai trebuia sa fiti mantuit in 1980…

   Martorii Lui Iehova cred, precis, ca Isus a venit ca om perfect, asa cum arata Biblia, ca s-a nascut prin puterea Lui Iehova Dumnezeu, prin Maria, logodnica lui Iosif si ca El a fost copil, apoi, crescand s-a facut adult, iar la varsta de 30 de ani s-a botezat, apoi la 33 de ani si jumatate a fost omarat, prin rastignire, de catre contemporanii si concetatenii Lui, israelitii, aducand, in felul acesta, jertfa Sa perfecta pentru rascumpararea omenirii. Asa cred toti martorii Lui Iehova, indireferent unde s-ar gasi pe suprafata pamantului.

   Martorii Lui Iehova cred, dupa cum arata Biblia, ca omul, Adam a fost facut din tarana pamantului, apoi Dumnezeu i-a suflat in nari suflare de viata si astfel a devenit un suflet viu:

   Genesa 2:7 Domnul Dumnezeu a făcut pe om din ţărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viaţă, şi omul s-a făcut astfel un suflet viu.

   Deci, omul este un suflet viu si nu este o fiinta spirituala (suflet…) introdus intr-un corp material…

   Cand moare omul, cine moare, de fapt? Numai corpul moare si o alta fiinta traieste sau moare omul, care poate fi inviat prin puterea Lui Dumnezeu, la timpul hotarat de El?

   Se poate vedea cum invie mortii in Ezechel cap.37

   Daca omul nu moare decat pe jumatate, sau se preface ca moare…, atunci nu mai exista nici inviere…, pentru ca nu poate invia ceva viu, ci numai ceva mort…

   Daca omul, dupa ce moare…, el mai traieste sub alta forma, inseamna ca se anuleaza invierea si atunci inseamna ca se anuleaza si o parte din adevarurile Bibliei, ceea ce este un mare pacat…

   Faptele Apostolilor 24:15 şi am în Dumnezeu nădejdea aceasta, pe care o au şi ei înşişi, că va fi o înviere a celor drepţi şi a celor nedrepţi.

   1 Corinteni 15:13 Dacă nu este o înviere a morţilor, nici Hristos n-a înviat.

   Apostolul Pavel a spus:

   Filipeni 3:10 Şi să-L cunosc pe El şi puterea învierii Lui şi părtăşia suferinţelor Lui, şi să mă fac asemenea cu moartea Lui;
   Filipeni 3:11 ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morţi.

   El nu se considera mantuit inainte de crearea universului:

   Filipeni 3:12 Nu că am şi câştigat premiul, sau că am şi ajuns desăvârşit; dar alerg înainte, căutând să-l apuc, întrucât şi eu am fost apucat de Hristos Isus.

   Filipeni 3:13 Fraţilor, eu nu cred că l-am apucat încă; dar fac un singur lucru: uitând ce este în urma mea, şi aruncându-mă spre ce este înainte,
   Filipeni 3:14 alerg spre ţintă, pentru premiul chemării cereşti a lui Dumnezeu, în Hristos Isus.

   Biblia arata ca sunt un numar numai de 144000 de oameni care vor fi rascumparati de pe pamant dar mai arata ca va fi o mare multime de persoane care vor mosteni pamantul, sub domnia vesnica a Lui Isus Cristos:

   Apocalipsa 14:1 Apoi m-am uitat, şi iată că Mielul stătea pe muntele Sionului; şi împreună cu El stăteau o sută patruzeci şi patru de mii, care aveau scris pe frunte Numele Său şi Numele Tatălui Său.
   Apocalipsa 14:2 Şi am auzit venind din cer un glas ca un vuiet de ape mari, ca vuietul unui tunet puternic; şi glasul, pe care l-am auzit, era ca al celor ce cântă cu alăuta, şi cântau din alăutele lor.
   Apocalipsa 14:3 Cântau o cântare nouă înaintea scaunului de domnie, înaintea celor patru făpturi vii şi înaintea bătrânilor. Şi nimeni nu putea să înveţe cântarea, afară de cei o sută patruzeci şi patru de mii, care fuseseră răscumpăraţi de pe pământ.

   Apocalipsa 7:9 După aceea m-am uitat, şi iată că era o mare gloată, pe care nu putea s-o numere nimeni, din orice neam, din orice seminţie, din orice norod şi de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie şi înaintea Mielului, îmbrăcaţi în haine albe, cu ramuri de finic în mâini;
   Apocalipsa 7:10 şi strigau cu glas tare, şi ziceau: „Mântuirea este a Dumnezeului nostru, care stă pe scaunul de domnie, şi a Mielului!”

   Matei 5:3 Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este Împărăţia cerurilor!

   Matei 5:5 Ferice de cei blânzi, căci ei vor moşteni pământul!

   Martorii Lui Iehova fac o lucrare de vestire a Evangheliei Imparatiei, confom cu:

   Matei 24:14 Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârşitul.

   Aceasta lucrare se face acum, inainte de Armaghedon, in perioada de judecata, in care ne aflam, ascultand porunca Lui Dumnezeu referitor la acest fapt. La fel ca si inainte de potop, cand Noe propovaduia neprihanirea si martorii Lui Iehova propovaduiesc Evanghelia Imparatiei, conform cuvantului Lui Dumnezeu:

   Matei 28:18 Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei, şi le-a zis: „Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ.
   Matei 28:19 Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.

   Matei 28:20 Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin.

   1 Corinteni 9:16 Dacă vestesc Evanghelia, nu este pentru mine o pricină de laudă, căci trebuie s-o vestesc; şi vai de mine, dacă nu vestesc Evanghelia!

   Romani 10:15 Şi cum vor propovădui, dacă nu sunt trimişi? După cum este scris: „Cât de frumoase sunt picioarele celor ce vestesc pacea, ale celor ce vestesc Evanghelia!”

   13 iulie 2015 la 22:18

   • Cetatea de Scapare.

    https://proscrit.wordpress.com/2015/03/09/biblia-contrafacuta-a-martorilor-lui-iehova-cea-mai-periculoasa-carte-din-lume/.
    Multumesc pentru comentariu.Dupa ce am citit in linkul trimis in primul comentariu,cat si acum in comentariu al doile-a,am inteles ca nu are nici un rost sa intram in discutii pe subiectul predestinarii,pentru ca „Martorii lui Iehova”
    detin o traducere nu in total corecta a scripturii.Este o traducere in asa fel facuta pentru ca sa scoata in evidenta invatatura lor.Eu am primit odata o biblie de la ei,in germana,si am comparat-o cu biblia mea,si am gasit multe versete rasucite,ce nu corespundeau cu traducerea corecta.Mai sus este un link,care l-am gasit in limba romana,aici blogeristul scrie multe din cea ce stiu si eu de ani de zile referitor la Martorii lui Iehova.Deci cu mine nu puteti duce nici o discutie cu privire la orice ce invata Turnul de veghere.Va doresc sa aveti parte de Har de la Dumnezeu.

    14 iulie 2015 la 13:43

    • emilia

     Noi, martorii Lui Iehova Dumnezeu, stam de vorba cu oricine, din orice confesiune religioasa, pagani, crestini pretinsi, atei, agnostici sau orice ar fi ei…, cu scopul sincer de a le arata adevarul Biblic si nu avem nimic impotriva nimanui. Noi nu combatem oameni ci idei gresite, nu uram oameni ci detestam minciunile de orice fel, care toate pornesc de la satan, diavolul si nu credem ca pierdem timp, atunci cand pe cineva il preocupa adevarul biblic.

     2 Corinteni 10:3 Măcar că trăim în firea pământească, totuşi nu ne luptăm călăuziţi de firea pământească.
     2 Corinteni 10:4 Căci armele cu care ne luptăm noi, nu sunt supuse firii pământeşti, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile.
     2 Corinteni 10:5 Noi răsturnăm izvodirile minţii şi orice înălţime, care se ridică împotriva cunoştinţei lui Dumnezeu; şi orice gând îl facem rob ascultării de Hristos.

     In toate dovezile pe care vi le-am adus, pentru sustinerea adevarului, eu nu am folosit niciun verset din traducerea Lumii Noi a Bibliei ci numai din traducerea Cornilescu, care este cea mai folosita la noi in tara. Putem sa folosim si alte traduceri pentru ca in lume se folosesc destule alte traduceri…, important este sa sustinem adevarul.

     Desi traducerea Lumii Noi, la originea ei a fost foarte buna, totusi, dupa multele revizuiri, pe care organizatia religioasa a martorilor, le-au facut, a devenit mai greu de utilizat.

     Nu veti gasi dovezi biblice pentru a va sustine parerea in legatura cu predestinarea unor persoane pentru mantuire sau pentru nimicire, inainte de-a crea Dumnezeu universul, dar veti gasi multe dovezi biblice care sa sustina adevarul pe care l-am aratat, deja, in mesajele anterioare.

     Nici mie nu imi plac certurile de cuvinte,(cum zicea si Pavel…), dar ma bucur, de fiecare data, atunci cand adevarul Lui Dumnezeu poate fi sustinut de catre cei care il cunosc si il cred.

     Romani 3:4 …. Dimpotrivă, Dumnezeu să fie găsit adevărat şi toţi oamenii să fie găsiţi mincinoşi, după cum este scris: „Ca să fii găsit neprihănit în cuvintele Tale, şi să ieşi biruitor când vei fi judecat.”

     Noi suntem mai bucurosi cand ne este aratat adevarul si il putem auzi si intelege, decat atunci cand am putea avea impresia ca avem dreptate, dar in fapt, sa ne inselam…

     Efeseni 6:10 Încolo, fraţilor, întăriţi-vă în Domnul şi în puterea tăriei Lui.
     Efeseni 6:11 Îmbrăcaţi-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţine piept împotriva uneltirilor diavolului.
     Efeseni 6:12 Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti.
     Efeseni 6:13 De aceea, luaţi toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteţi împotrivi în ziua cea rea, şi să rămâneţi în picioare, după ce veţi fi biruit totul.

     Efeseni 6:14 Staţi gata dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcaţi cu platoşa neprihănirii,

     Efeseni 6:15 având picioarele încălţate cu râvna Evangheliei păcii.
     Efeseni 6:16 Pe deasupra tuturor acestora, luaţi scutul credinţei, cu care veţi putea stinge toate săgeţile arzătoare ale celui rău.
     Efeseni 6:17 Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu.
     Efeseni 6:18 Faceţi în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni şi cereri. Vegheaţi la aceasta, cu toată stăruinţa, şi rugăciune pentru toţi sfinţii,
     Efeseni 6:19 şi pentru mine, ca, ori de câte ori îmi deschid gura, să mi se dea cuvânt, ca să fac cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei,

     14 iulie 2015 la 20:57

   • Citiți vă rog această rugăciune a unuia care se decide prin voința liberă :https://aurelmunteanu.wordpress.com/2011/07/17/rugaciunea-arminianului/

    17 iulie 2015 la 09:16

    • emilia

     Aceste persoane cred si in nemurirea sufletului, in chinul vesnic, in treime etc…

     Martorii Lui Iehova nu cred asa ceva…

     17 iulie 2015 la 21:15

    • emilia

     Am asteptat sa imi raspundeti la intrebarile pe care vi le-am pus, dar se vede clar ca nu aveti raspuns la ele…

     17 iulie 2015 la 21:19

 7. Nelu

  Scripture nowhere teaches such a succession. New Testament churches depend upon the authority of Scripture for their authority and validity. The early churches depended upon the teaching of the apostles (Acts 2:41). The New Testament churches received the written words of the apostles, which now comprise our New Testament (2 Thes 2:15; 3:14, 15; 2 Pet 3:1, 2; Jude 3). The validity of a church and its authority is determined by its conformity to Scripture.

  The strongest, and indeed the only valid argument for the Baptist position, is the following. If suddenly today all religious traditions were somehow to vanish from the earth and all that were left was a New Testament, tomorrow there would be Baptists. Succession of New Testament doctrine is the only true apostolic succession.

  The claim of succession is similar to Roman Catholic teaching. Rome depends upon apostolic succession; Landmarkism depends upon a historical succession. Both are in error.

  This issue is important because it affects our approach to Baptist history and because the Landmark theory has not disappeared. It is prevalent in some Southern Baptist circles and in several independent Baptist frames of reference.

  We must understand that these presuppositions cannot be established from Scripture. Neither can the succession premise be proven from history.

  We specifically reject the Landmark Baptist position that holds that there is a visible, unbroken, historical line of succession between the New Testament believers of previous centuries and Bible-believing Baptists today. People who held Baptist convictions have lived in every period of church history, but to prove a line of succession between them is impossible. Our validity rests not in a Rome-like succession, but in the authority of the Word of God that gave our Baptist forebears their convictions. That Word is also the source of our Baptist convictions.

  27 februarie 2017 la 14:56

 8. Nelu

  Beyond that, we must understand that these presuppositions (or assumptions as McBeth calls them) cannot be established from Scripture. There is no biblical promise of an unbroken, traceable line of succession between New Testament churches.

  Neither can the succession premise be proven from history. We can identify groups of “back-to-the-Bible” people throughout church history. We can identify several of the beliefs and practices that we call “Baptist” distinctives among them. But to prove the “unbroken, historical succession” is impossible.

  In point of fact, history seems to demonstrate the opposite. We cannot divert this discussion into a study of Baptist history, but it is noteworthy that around the world many Baptists have come into existence as believers read the Word of God and came to Baptist convictions apart from other influences.

  We can briefly point to the testimony of the Separate Baptists in the United States. Shubal Stearns and Daniel Marshall were converts under Whitefield’s ministry during the Great Awakening. Though they were brothers-in-law, they came to Baptist convictions independent of each other, through reading the Scriptures. They had a good ministry in Virginia and later removed to North Carolina where a great revival ensued.

  Johann Gerhard Oncken was a German who was saved in England. Later, in Hamburg he became convicted of the truth of believer’s baptism. After waiting for someone to immerse him, he, his wife, and five others were baptized by Barnas Sears under cover of darkness. God used him to establish a Baptist testimony in Germany, and he was the driving force of missionary outreach into Russia, Hungary, and several of the Scandinavian countries.

  Gustavas Schroeder was a Swedish sea captain who was saved in a Methodist revival meeting in New Orleans. He came to Baptist convictions by reading the Bible and was used of God to plant churches in the United States (including Hamilton Square Baptist Church, San Francisco) and in Scandinavia.

  These stories can be repeated countless times. The Landmark Baptists face the horns of a dilemma when deciding if these godly leaders, and others like them, are true Baptists. How does their coming to biblical convictions apart from any influence but Scripture “square” with the Landmark theory of historical succession?

  27 februarie 2017 la 14:56

 9. Frate Aurel,

  Observ o utilizare deficitară a termenului „adunare”:

  Adunarea (cu majusculă) – se referă la totalitatea celor credincioși din epoca Adunării (din trecut, prezent și viitor). De aceea, nu pot exista Adunări!

  adunare (cu litere mici) – referitor la un grup de credincioși, congregație.

  Cuvîntul „biserică” nu există în textul grecesc. Este de origine latină, utilizat în Vulgata.

  În versiunea BVA (Biblia în Versiune Actualizată) această diferență este tratată corespunzător.

  @ Nelu: mi-a plăcut comparația cu pretenția pe care o are și Biserica Catolică.

  3 martie 2017 la 13:34

 10. Cred că ați surprins și esențialul:

  „Nici un om de astăzi nu poate să facă dovada că el se trage direct din Adam . El doar poate demonstra că are aceleași trăsături , caracteristici și înclinații cu Adam dar nu poate arăta o genealogie cu nume și prenume înapoi până la primul om creat . Tot la fel este și pe plan spiritual . Dacă Adunarea ta se identifică în doctrină și practică cu prima înființată de Cristos și cu altele de-a lungul secolelor care au rămas fidele învăţăturilor fundamentale ale Întemeietorului lor , poți afirma că Adunarea ta este una veritabilă .

  Dacă ea are trăsături pe care nu le-a creionat Cristos , dacă are mai multe capete , legături cu statul sau dacă are mâinile și hainele pătate de sângele martirilor , ea nu poate avea pretenția că este o fecioară curată logodită cu Cristos”

  P.S. am văzut că nu m-ați contrazis pentru comentariul anterior.

  24 martie 2017 la 23:31

 11. Frate Lucian, în primul rând mulțumesc pentru comentarii. Țin să vă anunț că am avut timp doar să aprob comentariile dvs. Am fost mereu plecat și nu am avut timp să vă răspund. Faptul că nu am comentat nu înseamnă că sunt de acord cu înțelegerea dvs. pe eklesiologie. Dvs la fel ca mulți alții nu faceți diferența între Familia lui Dumnezeu, Împărăție și Adunare. Familia e formată din toți mântuiții de la Abel până la ultimul de azi. Cea mai mare parte din ea este în ceruri. Împărăția este formată din toți mântuiții de pe pământ care trăiesc acum. Adunarea este compusă din născuții din nou care sunt botezați de o adunare ce păstrează succesiunea. Azi religioșii numesc Familia- Bis Universală (catolică) Invizibilă, Împărăția o confundă cu Bis Univ Vizibilă.

  În Scriptură există doar ekklesii locale și vizibile. De aceea cuvântul Eklesia (Adunare) poate fi folosit la plural. Conceptul dvs nu poate niciodată avea plural. Și niciodată nu puteți vb de Adunarea din casa lui ,,cutare” decât dacă renunțați la conceptul de invizibil și neadunată.

  Nu mă aștept să le înțelegeți aceste diferențe dar totuși v-aș recomanda un articol care să vă facă să vedeți oarecare diferențe între cele 3 de mai sus.

  http://www.abaptistvoice.com/Romana/articole/Imparatia__familia___biserica%5b1%5d.bis.htm

  Cât privește pe fr. Nelu, ne cunoaște și știe ce credem de mai mulți ani. Sper să priceapă și dumnealui într-o zi poziția noastră pe eklesiologie.

  29 martie 2017 la 12:08

  • Am înteles. V-am raspuns scurt prin email.
   Momentan urmeaza sa mai studiez problema.
   Mult har!

   29 martie 2017 la 21:06

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.