,, Religia care nu este la fel de veche precum Cristos şi Apostolii Săi, este prea nouă pentru mine.” – Joseph Hooke, apologet baptist englez .

Alegerea de Aurel Munteanu

ALEGEREA

de Aurel Munteanu – 30 Iulie 2012

Am gasit in Scriptura ca alegerea este de trei feluri :

–          Nationala :

Deut. 7 .6  .Fiindcă voi sunteţi un popor sfânt pentru Domnul, Dumnezeul vostru. El v-a ales dintre toate popoarele care sunt pe pământ, ca să fiţi poporul Lui.

2Sam 7.23 . Şi cine este ca poporul Tău, ca Israel, singurul neam de pe pământ pe care a venit Dumnezeu să îl răscumpere pentru Sine, ca să fie poporul cu care să-Şi facă un nume?

–          Vocationala  :

Ef.4. 11 . El i-a desemnat pe unii apostoli, pe alţii profeţi, pe alţii evanghelişti, pe alţii păstori şi învăţători,

F.A.9.15. Dar Domnul i-a zis: – Du-te, pentru că el este un vas al Meu pe care l-am ales ca să ducă Numele Meu atât înaintea neamurilor şi regilor lor, cât şi înaintea fiilor lui Israel!

–          Personala :

Ef.1 .4 . În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără pată înaintea Lui.

Ioan 15.16. Nu voi M-aţi ales pe Mine, ci Eu v-am ales pe voi şi v-am pus să mergeţi şi să aduceţi rod, iar rodul vostru să rămână, pentru ca orice-I veţi cere Tatălui în Numele Meu să vă dea.

Este o invatatura care nu poate fi contestata deoarece este gasita in Vechiul Testament cat si  pe paginile Noului Testament.

Am gasit cateva motive pentru care aceasta glorioasa doctrina este respinsa :

–          Nu lasa mantuirea la libera alegere a fiecurui individ

–          Se crede ca Dumnezeu este nedrept daca alege  pe unii si  trece cu vederea pe altii

–          Se spune despre ea  ca , L-ar zugravi  pe Dumnezeu , ca pe un tiran nemilos

–          Nu se inteleg corect atributele lui Dumnezeu

–          Nu se crede depravarea totala

–          Se crede mantuirea prin fapte ( merite  )

–          Injoseste fiinta umana

–          De cele mai multe ori nu este predicata corect

–          Mantuirea e luata din mana omului si pusa in mainile unui Dumnezeu suveran

De ce nu este predicata o asemenea invatatura:

–          Nu este studiata

–          Nu se intelege ca Dumnezeu este suveran

–          Se obiecteaza ca este o invatatura reformata promovata de Jan Calvin

–          Este o invataura prea tare

–          Multi sunt prunci si i-ar putea zdruncina

–          O buna parte din auditoriu sunt neregenerati

–          Este o doctrina care aduce divizare

Ce se intampla daca alegerea nu este predicata :

–          Vei  fi in necunostinta despre una din invataturile marete ale Sfintei Scripturi

–          Nu poti intelege niciodata intreg planul de mantuire revelat in Scriptura

–          Nu vei intelege niciodata suveranitatea , smerenia , mila , harul , indurarea si dragostea lui Dumnezeu

Alegerea inteleasa corect  :

–          Te va invata in primul rand – HARUL !

–          Smerenia

–          Te invata ca fara ea nu exista mantuire ( salvare )

–          Te invata sa o rupi cu pacatul

–          Te face sa aduci roada pentru viata vesnica

–          Iti da incredera ca Dumnezeu este de partea ta

–          Te va constringe sa predici si altora despre iertarea pacatelor

–          Iti da indrazneala si bucurii pe calea credintei

Pasaje din Scriptura ce invata alegerea personala  pentru mantuire :

Efeseni 1 :4-14 :

3 Binecuvântat să fie Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, Care ne-a binecuvântat cu orice fel de binecuvântare duhovnicească în locurile cereşti, în Cristos!

4 În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără pată înaintea Lui. În dragoste,

5 El ne-a predestinat pentru înfiere prin Isus Cristos, după buna plăcere a voii Sale,

6 spre lauda harului Său slăvit, pe care ni l-a arătat cu bunătate în Preaiubitul Lui.

7 În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogăţia harului Său,

8 pe care l-a revărsat peste noi cu toată înţelepciunea şi priceperea.

9 El a binevoit să ne descopere taina voii Sale, potrivit cu ceea ce plănuise în El Însuşi, după buna Lui plăcere,

10 ca s-o ducă la îndeplinire la împlinirea vremurilor, şi anume să le aducă pe toate împreună, în Cristos: cele din cer şi cele de pe pământ.

11 În El am fost şi aleşi, fiind rânduiţi mai dinainte după planul Celui Care le face pe toate după scopul voii Sale,

12 pentru ca noi, cei care am nădăjduit primii în Cristos, să slujim de laudă slavei Lui.

Mat. 20 . 16 :

Tot aşa, cei din urmă vor fi cei dintâi, iar cei dintâi vor fi cei din urmă. Căci mulţi sunt chemaţi, dar puţini sunt aleşi.

Mat. 24 . 22 :

Şi dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nici un om n-ar fi scăpat; dar, din pricina celor aleşi, zilele acelea vor fi scurtate.

Ioan 13.18 :

Nu vorbesc despre voi toţi; Eu îi cunosc pe cei pe care i-am ales.

Ioan 15 . 19 :

Dacă aţi fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei. Dar lumea vă urăşte pentru că voi nu sunteţi din lume, ci Eu v-am ales din lume.

 

Romani 8 . 33:

Cine-i va acuza pe cei pe care i-a ales Dumnezeu?

Romani 9 . 11-24 :

11 Şi chiar înainte ca ei să se fi născut sau să fi făcut ceva bine sau rău, – pentru ca scopul lui Dumnezeu în alegere să poată rămâne: nu prin fapte, ci prin Cel Care cheamă,

12 i s-a spus: „Cel mai mare îi va sluji celui mai mic.“

13 Aşa cum este scris: „Pe Iacov l-am iubit, dar pe Esau l-am urât.“

14 Deci ce vom spune: este nedrept Dumnezeu? Nicidecum,

15 pentru că lui Moise i-a spus: „Eu mă îndur de cine vreau să mă îndur şi am milă de cine vreau să am milă.“

16 Deci nu este ceva care ţine de cel care doreşte sau de cel care se străduieşte, ci ţine de Dumnezeu, Care arată îndurare,

17 pentru că, în Scripturi, Dumnezeu îi spune lui Faraon: „Te-am ridicat ca să-Mi arăt în tine puterea Mea şi astfel Numele Meu să fie vestit pe întreg pământul.“

18 Astfel, El are milă de cine doreşte şi împietreşte pe cine doreşte.

19 Mă vei întreba deci: „Atunci, de ce mai acuză?! Căci cine se poate împotrivi voii Lui?!“

20 Dar, mai degrabă, cine eşti tu, omule, ca să te contrazici cu Dumnezeu?! Oare cel modelat îi va spune celui care l-a modelat: „De ce m-ai făcut aşa?“?

21 Oare nu are olarul dreptul ca, din acelaşi bulgăre de lut, să facă şi un vas pentru întrebuinţări deosebite, dar şi unul pentru folosinţă obişnuită?

22 Şi ce dacă Dumnezeu, dorind să-Şi arate mânia şi să-Şi facă cunoscută puterea, a avut răbdare cu cei care erau vase ale mâniei Sale, pregătite pentru distrugere?

23 Şi ce dacă El a făcut aşa ca să-Şi facă cunoscută bogăţia slavei Sale peste nişte vase ale îndurării, pe care le pregătise mai dinainte pentru slavă,

24 incluzându-ne pe noi, pe care ne-a chemat nu numai dintre iudei, ci şi dintre neamuri?

1Cor. 1.27-29 :

Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii, ca să le facă de ruşine pe cele înţelepte; şi Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii, ca să le facă de ruşine pe cele tari. 28 Dumnezeu a ales lucrurile de jos ale lumii şi lucrurile dispreţuite, ba chiar lucrurile care nu sunt, ca să anuleze lucrurile care sunt. 29 Astfel, nimeni nu se poate lăuda înaintea lui Dumnezeu.

Coloseni 3.12 :

Aşadar, ca nişte aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi iubiţi, îmbrăcaţi-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândeţe, cu răbdare!

2Tes.2.13 :

Însă noi Îi mulţumim întotdeauna lui Dumnezeu pentru voi, fraţi iubiţi de Domnul, pentru că Dumnezeu v-a ales ca prim rod pentru mântuire4, prin lucrarea de sfinţire a Duhului şi prin credinţa în adevăr.

2Tim. 2.10 :

Astfel, eu rabd totul pentru cei aleşi, pentru ca şi ei să obţină mântuirea care este în Cristos Isus, împreună cu slava veşnică.

2Petru 1.1 :

Petru, apostol al lui Isus Cristos, către cei aleşi – care locuiesc ca peregrini, împrăştiaţi în Pont, Galatia, Capadocia, Asia şi Bitinia

Apocalipsa 17.14 :

Ei se vor război cu Mielul, dar Mielul îi va învinge, pentru că El este Domnul domnilor şi Împăratul împăraţilor. Şi cu El vor fi cei chemaţi, aleşi şi credincioşi.“

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.