,, Religia care nu este la fel de veche precum Cristos şi Apostolii Săi, este prea nouă pentru mine.” – Joseph Hooke, apologet baptist englez .

“PUNEȚI NERVII IN MȊNA LUI DUMNEZEU” Cap.4

“PUNEȚI NERVII IN MȊNA LUI DUMNEZEU” Cap.4

Mᾰrturii personale . De Magdalena M.

Capitolul 4.

“Depresii,care nu dispar dacᾰ :nu sunt rupte legᾰturile demonice,acumulate dinaintea convertirii,si daca nu este lepᾰdarea totalᾰ de sine.”

Dumnezeul acestei lumi,reușește,prin viclenia lui,sᾰ ȋnșele pe cȋți mai multi creștini,nu mai vorbesc de cei care nu-L cunosc pe Domnul.
El le ȋnchide așa de bine ochii,ȋncȋt ei nu ȋi recunosc nici puterea,nici acțiunea ascunsᾰ,și aceasta mai ales ȋn practicile lor ocultice.
Satana ȋși manifestᾰ nestingerit puterile lui ȋn adunᾰri,prin tot felul de semne mincinoase,manifestᾰri pe care cei care sunt manipulați de el,cred cu tᾰrie cᾰ puterea asta este de la Domnul.
Dacᾰ la acești credincioși nu le-au fost deschiși ochii ȋnainte de convertire,și mai ales dupᾰ convertire,vor avea multᾰ pagubᾰ ȋn sufletul lor,ȋn mintea lor,dar chiar și ȋn trupul lor.
Ei ajung sᾰ se ȋnchidᾰ tot mai mult fațᾰ de adevᾰrul scriptural.
Eu personal am avut ocazia foarte tristᾰ,sᾰ cunosc asfel de persoane atȋt creștine cȋt și creștini doar cu numele.
La ȋnceput articolului acesta,am amintit cᾰ un factor care la fel provoacᾰ o depresie,este și nașterea de copii mai mulți.
Acest factor le poate atinge atȋt pe femeile din lume cȋt și pe femeile creștine,dacᾰ nu știu cum sᾰ ȋl ȋmpiedece ca sᾰ nu producᾰ o depresie.
Ȋn cap.1 am dat pe scurt modul cum se poate preveni.

Acum ȋnsᾰ doresc sᾰ descriu ce se ȋntȋmplᾰ,dacᾰ o creștinᾰ ȋnainte de convertire a practicat,ocultismul,sau a fᾰcut vizite la persoane care le practica,sau dacᾰ fᾰrᾰ știrea ei s-au fᾰcut ei niște descȋntece,vrᾰji.
Nu știu dacᾰ nu ați observat și dvs.un fapt real:femeia este vasul slab,de care cel mai mult se folosește Satana,ca sᾰ ȋși lucreze ȋnșelᾰciunile lui ȋn lume.
Dacᾰ vᾰ uitați ȋn ziare,reviste,la TV,foarte rar vedeți un bᾰrbat care cheamᾰ oamenii la ghicit,la fᾰcut de vrᾰji…Sunt cele mai mult femeile de ȋntȋlnit…
Ȋn paradis se vede clar cᾰ șarpele nu s-a dus la Adam ȋntȋi sᾰ ȋl ȋnșele,ci la EVA,și prin ea atunci a fost și Adam ȋnșelat…..

Ce am citit din mᾰrturiile unor frați,dar și din cea ce am observat eu,este faptul cᾰ sunt destui creștini ȋn adunᾰri,care suspinᾰ ȋn adȋncul inimii lor sub o povarᾰ grea ,și ACEASTA O FAC CEI MAI MULȚI ȊN SECRET,sub BOLI MINTALE dar și TRUPEȘTI,ȋn ciuda multor rugᾰciuni,și tratamentelor medicale,și CARE NU POT TRᾸI ELIBERAREA DIN STAREA LOR.
De ce acești creștini nu pot ajunge la o viațᾰ biruitoare de credințᾰ?
Care este cauza necredinței lor? La aceste ȋntrebᾰri caut sᾰ rᾰspund așa cum am primit eu,cȋnd am trᾰit cazuri din acestea,cercetȋndu-le.

Ȋnainte de a merge mai departe,mai pun o ȋntrebare?De ce ȋn țᾰrile “creștine”atȋt ȋn vest cȋt și ȋn est,este atȋt ȋntuneric,ȋmpietrire?De ce este așa profundᾰ necredințᾰ,generalᾰ ȋn aceste țᾰri?și de ce se naște ȋn ele tot mai multᾰ urᾰ,lupte,distrugere de bunuri,nedreptatea,și o rᾰcire fațᾰ de tot ce este sfȋnt și drept?o distrugere reciprocᾰ?
De ce ȋn aceste țᾰri”creștine”trebuie sᾰ se clᾰdeascᾰ atȋtea spitale psihiatrice,și care sunt pline de “creștini”psihopați?
Ȋntrebᾰri mi s-au pus și mie din acestea,nu știam cu ani ȋn urmᾰ ce sᾰ rᾰspund.
Ȋntrebarea nu m-a mai lᾰsat ȋn pace pȋnᾰ nu am cercetat ȋn Biblie dupᾰ un rᾰspuns,și a venit prin: ROMANI 1;18-32.
Eu recomand acest text,la fiecare care ȋmi pune asfel de ȋntrebᾰri.

Rᾰspunsul ȋn ce privește starea de ȋntunerc a acestor țᾰri”creștine ȋl am.
Dar acum doresc cu ajutorul Domnului,sᾰ dau un rᾰspuns,dupᾰ cunoștințele ce le-au acumulat ,cȋt și din experiențele altor creștini,ȋn ce privește starea unor creștini ȋmpovᾰrați,cᾰzuți ȋn depresia aceasta.

Totuiși doresc sᾰ introduc ȋn acest capitol,un caz care nu este ȋncadrat chiar ȋn categoria de creștini ȋmpovᾰrați ,dar prin el se ȋnțelege ceva din tactica Satanei de a bloca pe om sᾰ nu trᾰiascᾰ o eliberare radicalᾰ de sub stᾰpȋnirea lui.

Cu mai mulți ani ȋn urmᾰ,ȋn 1986, am cunoscut o persoanᾰ din Ploiești,care a avut un mare interes pentru credința ȋn Domnul.
Ne ȋntȋlneam deseori fie la ei ȋn locuințᾰ fie la noi acasᾰ.
Ȋntr-o duminicᾰ a spus cᾰ vrea sᾰ cunoascᾰ adunarea unde eu merg,a venit și i-a plᾰcut mult.,promițȋnd cᾰ mai vine.
Ea avea multe ȋntrebᾰri,la care atȋt cȋt eu aveam cunoștințᾰ ȋn ce privește ȋntrebarea,ȋi explicam,și se pᾰrea din spusele ei cᾰ pricepea.
Ȋntr-o zii ȋmi spune cᾰ ea a fost profesoarᾰ ȋn Maroc,a stat acolo cȋțiva ani,ȋn anii 70,și a predat franceza acolo,și cᾰ a cunoscut pe un negru,cu care a trᾰit acolo.
Spunea cᾰ acest negru se ocupa cu fetișismul (ocultism periculos) și cᾰ fᾰcea și altele lucruri,ce pe ea o fascina mult.

Cȋnd am auzit aceasta,m-am ȋngrozit,spunȋndu-i cᾰ este o mare urȋciune ȋnaintea lui Dumnezeu,și sᾰ mᾰrturiseascᾰ neapᾰrat aceste pᾰcate,deci legᾰtura cu bᾰrbatul,și practicile la care a luat ea parte,dacᾰ vrea sᾰ fie eliberatᾰ de ele,și sᾰ ducᾰ o viațᾰ curatᾰ cu Domnul .
Pentru ea era ceva nou așa ceva,ce auzea de la mine,mai ales faptul cᾰ vorbeam contra lucrᾰrilor ocultice care le fᾰcea acest bᾰrbat.
I-am spus cum a fost cu elibearea mea din legᾰturile ocultice ȋn care am cᾰzut și eu ca sᾰ ȋnțeleagᾰ ȋn ce pericol este ea acum.
Dar pᾰrea cᾰ nu vrea sᾰ ȋnțeleagᾰ.
Din ceasul acela am cᾰutat sᾰ nu mai am cu ea prea multe ȋntȋlniri,ca sᾰ ȋi vorbesc din cuvȋntul Scripturii,ci mai mult sᾰ mᾰ rog pentru ea.
I-am spus și ei cᾰ mᾰ voi ruga lui Dumnezeu pentru ea ca sᾰ fie luminatᾰ.
Ȋnsᾰ cȋnd mᾰ ȋntȋlneam cu ea ȋn localitatea ei,vedeam cᾰ este foarte ȋngȋnduratᾰ,tristᾰ,avea o fricᾰ ȋn ea nexplicabilᾰ.
DAR…ce era mai rᾰu,era faptul cᾰ cu mine se ȋntȋmpla ceva:odatᾰ eram la ea ȋn localitate,soțul ei era la servciu(am uitat sᾰ spun cᾰ ea ȋn anii 80 s-a cᾰsᾰtorit,s-a ȋntors din Maroc,și a cunoscut pe soțul ei,apoi au emigrat aici ȋn Germania prin 1983))și am stat pe o bancᾰ ȋntr-un parc.
Am simțit cᾰ picioarele mele devin ca niște butuci,am ȋncercat sᾰ mᾰ ridic,dar așa de grele , imi erau picioarele…
Pe atunci eu nu am avut cunoștințe ȋn ce privește stᾰpȋnirea demonicᾰ,știam doar ce am trᾰit eu cu privire la ocultismul practicat asupra mea(am scris despre asta ȋn cap.3)și eliberaea de sub aceastᾰ influența.
Deci pentru mine acest eveniment era de neȋnțeles,m-a apucat frica deodatᾰ.
Am ȋnceput sᾰ mᾰ rog Domnului:”Doamne nu știu de unde vine starea asta,dacᾰ are o legᾰturᾰ cu…te rog nimicește lucrarea celui rᾰu.
Așa mᾰ rugam de cȋteva ori,gȋndul meu era numai spre cer….și aceastᾰ stare a dispᾰrut.
La scurt timp dupᾰ acest eveniment neplᾰcut,a primit un mare necaz de la Dumnezeu:cancer.
A fost extrem de revoltatᾰ,deprimatᾰ,nu mai vroia sᾰ stea cu mine de vorbᾰ,spunea cᾰ din cauzᾰ cᾰ eu mᾰ rog pentru ea,și cᾰ relația ei cu mine ȋi aduce necaz.
M-am ȋntristat foarte mult de spusele ei.
Soțul ei i-a interzis sᾰ mai aibe legaturᾰ cu mine,sᾰ nu o mai influențez cu credința mea.
Dar ea totuși mᾰ suna și mᾰ ruga sᾰ trec pe la ea,cᾰ are așa o fricᾰ de moarte,cᾰ sᾰ o duc la spital la niște analize,precum cᾰ soțul ei nu poate merge cu ea din cauza serviciului lui.
Era foarte schimbᾰtoare,aici mᾰ disprețuia,spunea ȋn fațᾰ,aici mᾰ ruga sᾰ mᾰ ocup de ea.
Și eu aveam niște stᾰri ciudate,mai ales cᾰ s-a ȋntȋmplat ceva neobișnuit cu mine cȋnd am dus-o la clinicᾰ pentru niște consultații.
Ea locuia la 22 km de orașul unde eu locuiesc,ȋn drum spre ea m-a apucat așa o fricᾰ,parcᾰ cineva era prin ȋmprejurime și cᾰuta sᾰ tot ȋmi punᾰ cu grᾰmada din aceastᾰ fricᾰ.
Dar mᾰ tot rugam Domnului sᾰ mᾰ ajute sᾰ pot ajunge la ea,și sᾰ scoatᾰ aceastᾰ fricᾰ din mine.
Așa am ajuns la ea,am mers cu ea la alți 20 km la clinica specialᾰ pentru cei cu cancer.
Cȋnd am stat cu ea pe scaun ȋn sala de așteptare,m-a apucat ea, deodatᾰ, de brațul stȋng cu așa o putere mare,cᾰ am crezut cᾰ ȋmi frȋnge ȋn bucᾰți brațul,ȋn acel moment m-a cuprins așa o fricᾰ cum nu cred cᾰ am mai trᾰit-o,nici chiar ȋn cazul cu Frankfurt.
Ȋn mine,ȋnsᾰ era o luptᾰ contra fricii acesteia,mᾰ rugam Domnului sᾰ mᾰ elibereze din strȋnsoarea asta de braț,de frica care ȋmi chinuia sufletul meu.
Ȋi ceream sᾰ nimiceascᾰ lucrᾰrile ȋntunericului ce se manifestᾰ contra mea.
ȘI aceste stᾰri au dispᾰrut,ea apoi lᾰsȋnd brațul meu sᾰ fie liber,care deja mᾰ durea destul de tare,ȋnsᾰ ȋn ea persista frica mai departe.
Acum știu cᾰ puterea care mi-a cuprins brațul nu venea de la ea,cᾰ ea era fᾰrᾰ putere ȋn ea,slᾰbuțᾰ….

O micᾰ parantezᾰ fac acum,am mai amintit cᾰ eu nu vorbeam cu Satana ca sᾰ mᾰ lase ȋn pace,nu strigam sᾰ vinᾰ sȋngele Domnului peste aceste puteri ale ȋntunericului,pentru cᾰ este total fals,nebiblic.
Asfel de conversații sau rugᾰciuni pot aduce mai multe ȋmpovᾰrᾰri….eu așa am fost cᾰlᾰuzitᾰ de Duhul Domnului sᾰ mᾰ rog Domnului,(vezi din nou 1 PETRU 5;6-11),numai așa vine eliberarea din atacurile demonice.
Ȋntre timp am adunat destule cunoștințe cu privire la tacticile satanei,cum el știe sᾰ dea ȋnapoi cu lovituri grele,peste persoana care se ocupᾰ de persoane cu adevᾰrat demonizate.
El nu ȋșI lasᾰ victima din mȋna lui,și dacᾰ se cautᾰ sᾰ fie adusᾰ la lumina persoana,atunci și Satana se ridicᾰ cu ȋnverșunare contra persoanei respective care dᾰ adevᾰrul victimei care este ȋn mȋna lui.
Sunt douᾰ lucruri diferite:una este sᾰ ai ȋnaintea ta o persoanᾰ cu adevᾰrat demonizatᾰ,șI alta este sᾰ ai o persoanᾰ numai influențatᾰ de demoni,cum a fost cazul cu mine.Ȋnchei paranteza.
Dupᾰ ce am dus-o acasᾰ,am plecat cu gȋndul cᾰ mᾰ voi retrage din calea ei.
Am mai sunat-o la telefon,era soțul ei care mi-a spus cᾰ nu are nevoie de ajutorul meu,cᾰ se descurcᾰ el cu ea.
Dar eu am mai sunat-o odatᾰ sᾰ vᾰd cum ȋi merge,și a vorbit dur cu mine spunȋndu-mi cᾰ soțul ei a spus sᾰ o las ȋn pace,sᾰ nu mai vin la ei,sᾰ nu mᾰ mai rog pentru ea.
Punct-bine ,am spus,nu mai calc la ei,dar sᾰ știe cᾰ vine ceasul judecᾰții lor,și vor plȋnge amar de tot….
Pentru cᾰ aceastᾰ femeie mi-a fost adusᾰ ȋn cale de o sorᾰ din adunare,care la rȋndul ei a cunoscut-o printr-o altᾰ cunoștinta,am avut nᾰdejdea cᾰ voi afla cȋteva noutᾰțI prin ea.
Eu ȋncᾰ mᾰ rugam pentru aceastᾰ femeie,ȋn nᾰdejdea cᾰ Domnul ȋi va da har sᾰ vinᾰ la cunoștinta adevᾰrului.
Intr-o joi mᾰ sunᾰ aceastᾰ sorᾰ sᾰ ȋmi spunᾰ cᾰ ,marțI a murit L…șI cᾰ timp de 2 sᾰptᾰmȋni era ȋn mare luptᾰ cu moartea,nu vroia cu nici un chip sᾰ moarᾰ șI cᾰ avea foarte mari chinuri,și era foarte durᾰ…la 44 de ani a fost luatᾰ de pe pᾰmȋnt șI dusᾰ acolo unde ȋi era pregᾰtit locul de Dumnzeu.
Așa am fost ȋnștiintatᾰ la timp,ca sᾰ nu mᾰ mai rog pentru ea….

Vreau sᾰ spun,cᾰ nu am avut cazuri multe ȋn calea mea,care erau ca șI aceastᾰ femeie,ȋnglodatᾰ ȋn ocultism,ele sunt puține dar sufiecient pentru ca sᾰ am cunoștințele dorite de Dumnzeu.
Chiar dacᾰ uneori am trᾰit situații din acestea, descrise in aceste doua capitole,cu privire la ocultism,ȋn care am fost atacatᾰ de cel rᾰu,totușI a fost lᾰsate de Domnul ,dar El nu a lᾰsat sᾰ treacᾰ diavolul peste granița permisᾰ de Domnul .
I-a dat voie,numai pᾰnᾰ la linia trasatᾰ de El mᾰ gȋndesc la Iov ce dilemᾰ era acolo,ce ravagii a fᾰcut Satana ȋn viața acestui om credincios,șI totușI satana nu a putut sᾰ meargᾰ mai departe,decȋt numai atȋt cȋt a fost hotᾰrȋt,de Dumnezeu.
Pilda cu Iov a rᾰmas ȋntipᾰritᾰ ȋn Scipturᾰ,pentru ca copiii lui Dumnezeu sᾰ cunoascᾰ mai bine ce ȋnseamnᾰ ȋncercarea credinței,sᾰ ȋnțeleagᾰ bine cum lucreazᾰ Satana,ce avem de fᾰcut noi ,care este poziția noastrᾰ ȋn asfel de atacuri,șI cum Dumnezeu ne aduce izbᾰvirea din ȋncercare.
Mie ȋmi este important,sᾰ vᾰd poziția lui Iov,cȋnd a primit aceastᾰ ȋncercare ,el nu știa cine stᾰ ȋn spatele lui și lucreazᾰ numai rᾰul contra lui,el se agᾰța de Dumnezeu,el se ruga direct Domnului Dumnezeu,și nu vorbea cu Satana ca sᾰ ȋl lase ȋn pace așa cum astᾰzi mulțI o fac,șI ajung ȋn lanțul Satanei șI mai adȋnc….Despre asta ȋnsᾰ ceva mai tȋrziu.
Noi ȋnsᾰ știm cu cine avem de lucru, EFESENI CAP.6….ne dᾰ sfaturile necesare ca sᾰ și știm care sᾰ ne fie poziția,și sᾰ ajungem sᾰ fim biruitori,eliberați…

Au trecut destui ani,cȋnd am cunoscut o persoanᾰ credincioasᾰ,care pentru mine a fost un caz tragic.
Ȋntr-o zii sunt sunatᾰ tot de o sorᾰ din adunare,ca sᾰ ȋmi comunice cᾰ a cunoscut o sorᾰ care locuiește aproape de mine,și cᾰ este cᾰsᾰtoritᾰ și are 3 copii,și tot din Romȋnia este.
Ea dorește foarte mult sᾰ cunoascᾰ o sorᾰ mai ȋnvȋrstᾰ ca și ea și care sᾰ o sprijine spiritual,și ce ar fii dacᾰ eu iau cu ea legᾰtura.
I-am spus sorei cᾰ merg la ea,dar sᾰ mᾰ conducᾰ personal,sᾰ ȋmi facᾰ cunoștințᾰ cu ea,cᾰ nu pot așa simplu sᾰ ȋi fac vizitᾰ,sᾰ mᾰ autoinvit.
Am fost la ea,era foarte prietenoasᾰ,tȋnᾰrᾰ,sub 40 de ani.
S-a bucurat mult de vizitᾰ,dar mai mult de cea ce a auzit de la mine,despre legᾰtura mea ȋn Domnul.
Eu nu i-am promis cᾰ voi mai trece pe la ea,cᾰ mi-am spus,sᾰ vᾰd ce vrea Domnul,cᾰ dacᾰ ea vroia sᾰ aibe legᾰturᾰ cu mine ȋn mod spiritual,o sᾰ mᾰ mai caute.
Dupᾰ o sᾰptᾰmȋnᾰ m-a sunat spunȋndu-mi cᾰ s-a rugat Domnului,ca sᾰ mᾰ miște pe mine ȋn inima mea sᾰ trec pe la ea,și cᾰ ea așa cu dor mᾰ aștepta sᾰ vin din nou,vᾰzȋnd cᾰ nu o sun,s-a hotᾰrȋt sᾰ mᾰ sune ea.
Telefonatul ei a fost pentru mine confirmarea cᾰ voia Domnului este sᾰ merg la ea,sᾰ avem ȋntovᾰrᾰșie spiritualᾰ.
Ȋntre noi s-a nᾰscut o prietenie sincerᾰ spiritualᾰ.
Stᾰteam cu ea de multe ori ȋn discuții spirituale,ȋi mᾰrturiseam din viața mea cu Domnul,ce am ȋnvᾰțat ȋn “școala ȋncercᾰrilor”,din neascultarea mea….Am observat la ea ceva ce nu ȋnțelegeam:ea nu spunea nimic despre viața ei spiritualᾰ,foarte puțin știam de ea…despre rudele ei din Romania.
Apoi vedeam la ea cᾰ exteriorul ei era cum trebuie sᾰ fie la o sorᾰ credincioasᾰ:fustᾰ lungᾰ,batic pe cap,fᾰrᾰ bijuterii,dar mᾰ ȋntrebam de ce ei ȋi face foarte mare plᾰcere sᾰ asculte ce eu ȋi explic,sau ȋi mᾰrturisesc,și spunea nu odatᾰ cᾰ cuvintele mele ȋi dau așa o pace mare,ȋn sufletul ei,și cᾰ s-ar bucura dacᾰ zilnic aș venii la ea și numai despre aceste lucruri frumoase aș spune,iar ea nu spunea absolut nimic din viața ei ȋn Domnul.
Am observat la ea o mare obosealᾰ fizicᾰ,i-am dat sfatul cᾰ sᾰ dea trupului ei vitamine,calciu,magneziu,cᾰ stresul cu copiii,plus aceste nașteri i-au luat multe din aceste vitamine importante din corp,și dacᾰ nu se ȋngrijeste de trupul ei ȋn felul acesta,va ajunge ȋn depresii,ȋn insomnie.și alte simptome neplᾰcute.
Ea gᾰsea argumnetul cᾰ nu suportᾰ vitamine,nu suportᾰ magneziu…
Mᾰ miram de cuvintele ei,ȋi spuneam cᾰ pe mine m-au ajutat sᾰ mᾰ ridic din starea depresivᾰ,și din oboseala fizicᾰ.
Apoi a venit ȋncᾰ o sarcinᾰ,dupᾰ un tratament cu niște plante naturale care conțin hormoni,un tratament pentru hemoragiile lunare care le avea….
Eu nu mai puteam sa o vᾰd cȋt de palidᾰ ii era fața ei,slabitᾰ de puteri,i-am spus cᾰ ar trebui sᾰ consulte un medic,și s-a dus pentru cᾰ a vᾰzut și ea cᾰ trebuie mers.
Medicul a spus cᾰ acest tratament poate aduce chiar și o sarcinᾰ,ea ȋnsᾰ nu dorea așa ceva,totuși situația ei era gravᾰ și era nevoitᾰ sᾰ facᾰ tratamentul.
Sarcina ,a adus-o ȋntr-o stare depresivᾰ…eu nu știam de ce….
Am observat cᾰ fațᾰ de mine avea ceva rezerve,mi s-a pᾰrut cᾰ și un oarecare dispreț….am ȋntrebat-o cᾰ ce se ȋntȋmplᾰ cu ea.
Nu a spus decȋt cᾰ nu are nimic,totul este ȋn ordine,ȋnsᾰ eu am insistat sᾰ fie sincerᾰ cu mine,cᾰ poate este ceva ce trebuie rezolvat ȋnaintea Domnului.
Atunci mi-a mᾰrturisit cᾰ sarcina asta nu a dorit-o acum,ci cu cȋțiva ani ȋn urmᾰ,cᾰ ȋn vremea cȋnd era mai tȋnᾰrᾰ se ruga cu o sora pentru ca Domnul sᾰ ȋi dea un bᾰiețel,pentru ca soțul ei sᾰ ȋși vadᾰ dorința ȋmplinitᾰ….și cᾰ nu a fost ascultatᾰ rugᾰciunea atunci,și a ȋncetat sᾰ se mai roage,sora ȋnsᾰ se mai ruga.
Și acum la vȋrsta de 41 de ani sᾰ mai aibe un copil?Cᾰ dacᾰ ea nu fᾰcea acel tratament,astᾰzi nu era ȋnsᾰrcinatᾰ.
Mi-am dat seama cᾰ acum eu eram de vinᾰ cᾰ este ȋnsᾰrcinatᾰ,m-a dᾰrȋmat….
I-am explicat ȋn mod spiritual urmᾰtoarele:Dumnezeu ascultᾰ rugᾰciunile la timpul Sᾰu,nu ȋntodeauna ȋnsᾰ la comanda noastrᾰ,și El știe de ce acum ți-a rᾰspus,și tu trebuie sᾰ iei din mȋna Sa situația și nu sᾰ te cerți ȋn inima ta cu El sau cu mine.
Se pare cᾰ m-a ȋnțeles,i-am dat din nou ȋndrumarea sᾰ ia vitamine,sᾰ ia magneziu,pentru cᾰ sarcina ȋi va aduce probleme mari,dar avea același argum-ent,și aceastᾰ hotᾰrȋre a ei mᾰ ȋntrista enorm,cᾰ știam ce are sᾰ vinᾰ peste ea ȋn timpul sarcinii-o depresie profundᾰ.
Am vᾰzut cᾰ sarcina o ducea tot mai greu,mᾰ cᾰuta des sᾰ o ȋntᾰresc prin cuvinte,rugᾰciune ȋmpreunᾰ cu ea…o fᾰceam și bucuroasᾰ ȋmi spunea cᾰ cuvintele mele și rugᾰciunea i-a adus pace.
Apoi au venit zilele cȋnd a fost ȋn spital din cauza sarcinii,mᾰ suna de acolo,sᾰ ȋmi spunᾰ cᾰ nu poate dormii,cᾰ ȋi este fricᾰ,sᾰ trec pe la ea.
O vedeam toatᾰ rᾰvᾰșitᾰ,zicea cᾰ medicii ȋi spun mereu cᾰ ea este psihic bolnavᾰ și cᾰ trebuie tratatᾰ cu in acest domeniu ,și ea nu vrea,ea nu vede cᾰ este bolnavᾰ psihic.
Eu eram tare neliniștitᾰ din cauza situației ei,nu puteam decȋt sᾰ mᾰ rog pentru ea și sᾰ o ȋntᾰresc dupᾰ cum mᾰ ȋndemna Domnul.
Ȋntr-o zii pe cȋnd din nou a fost ȋn spital,seara tȋrziu m-a sunat ca sᾰ mᾰ rog pentru ea,cᾰ trece prin ceva groaznic:cel rᾰu o ȋmpinge mereu sᾰ ȋși ia cordonul de la halat,și sᾰ se sinucidᾰ,și cᾰ ii este tare fricᾰ…și chiar acum cȋnd mᾰ sunᾰ,are aceste atacuri mari de la Satana.
Eu m-am ȋngrozit foarte tare ,și am spus cᾰ mᾰ voi ruga toatᾰ noaptea pentru ea ca sᾰ doarmᾰ liniștitᾰ,sᾰ ii dea Domnul pace ȋn suflet….
Ȋn noaptea aceia,a fost o noapte albᾰ pentru mine,treazᾰ eram și mᾰ rugam pentru ea mereu ca Domnul sᾰ se ȋndure de ea sᾰ o elibereze din atacurile acestea ale ȋntunericului.
Dar eu am ȋnceput sᾰ cred cᾰ ȋn toate acestea lupte,trebuie sᾰ fie mai mult,sᾰ nu fie cumva pᾰcate ocultice pe care ea le-a practicat și nu au fost mᾰrturisite?
A doua zii m-am dus la ea dupa-masᾰ la ora de vizitᾰ,cu inima tare ȋnfriguratᾰ…am ȋntȋlnit-o ȋntr-o stare foarte,foarte liniștitᾰ.
Mi-a spus cᾰ dupᾰ ce mi-a spus mie problema ei,a știut cᾰ eu mᾰ rog,a observat cum se linișteș-te și a putut adormii,toatᾰ noaptea a dormit.
Eu i-am spus ȋnsᾰ de luptele mele,cᾰ toatᾰ noaptea mᾰ tot rugam pentru ea,apoi am stat la ea 2 ore si jumᾰtate și tot am vorbit cu ea despre ce scrie ȋn Biblie…apoi am ȋntrebat-o dacᾰ ea toate pᾰcatele și-a mᾰrturisit atunci cȋnd a fost convertitᾰ la Domnul.
A spus cᾰ da.Am ȋntrebat-o dacᾰ a umblat cu lucrurile ocultice,aici nu prea avea cuvinte sᾰ ȋmi spunᾰ ceva…doar cᾰ a fost odatᾰ la o ghicitoare și cᾰ aceasta i-a spus cᾰ o sᾰ aibe un copil care o sᾰ ii moarᾰ.
Și oridecȋte ori era ȋnsᾰrcinatᾰ,ȋși aducea aminte de cea ce a spus ghicitoarea,și cᾰ avea lupte foarte mari și depresie foarte adȋncᾰ….dar copilul nu a murit.
Ȋnsᾰ acum este foarte,foarte atacatᾰ ca niciodatᾰ…este ȋmpinsᾰ la sinucidere….și nimeni din jurul ei nu o ȋnțelege cᾰ ea nu are nevoie de antidepresive ci de rugᾰciune .Nici familia nu o ȋnțelege.
I-am spus ce are de fᾰcut:sᾰ mᾰrturiseascᾰ acest pᾰcat…..apoi eu voi cᾰuta sᾰ spun mai departe cererea aceasta de rugᾰciune,și cᾰ ar fii bine sᾰ vinᾰ și niște frați din adunare sᾰ stea cu ea de vorbᾰ ,sᾰ se roage cu ea.
A acceptat,dar nu la scurt timp nu a mai dorit sᾰ vinᾰ cineva…cineva a ȋnfrȋnat-o iar…
Asfel de ore grele am mai avut cu ea cȋt a stat ȋn spital,tot așa cᾰ este ȋmpinsᾰ la sinucidere….apoi a nᾰscut și a venit acasᾰ.
A primit un bᾰiețel drᾰgᾰlaș….care seamᾰnᾰ cu tatᾰl bine….dar am vᾰzut cᾰ bucuria ei nu era mare…
Depresia continua ,era și mai puternicᾰ…nu se mai putea ocupa de copilaș…ȋl disprețuia mult,nu mai suporta nici prezența mea…nu o mai interesa cuvintele mele care de atȋtera ori i-a adus pace ȋn suflet,așa cum zicea ea.
A venit din Romȋnia o rudenie de a ei pe care nu o suporta deloc…a stat la ei ca sᾰ se ȋngrijeascᾰ de copil…Totul era atȋt de ȋncurcat,cᾰ nu mai știam care situație sᾰ o ȋncadrez la ocultiusm,la neasculatrea ei de Domnul,la slᾰbiciunea trupeascᾰ…totul arᾰta a ceva straniu.
A sosit ziua cȋnd era atȋt de rᾰu cu ea,și medicii au hotᾰrȋt sᾰ o trimitᾰ ȋn ospiciul pentru bolnavii mintal.
Ea ȋncepuse sᾰ aibe halucinații,cȋnd eram la ea acasᾰ,se uita mereu pe geam afarᾰ.
Am ȋntrebat-o de ce face asta.
A spus cᾰ vede niște oameni care vin la ea și vor sᾰ o ia…m-am uitat pe geam dar nu era nimeni de vᾰzut.
A fost dusᾰ deci la 30 km de casᾰ,la un ospiciu-spital pentru oameni bolnavi psihic,dar ea s-a ȋmpotrivit foarte mult atunci,chiar dacᾰ era așa de slabᾰ cu nervii,știa cᾰ asta nu dorește Domnul.
Fiind acolo,a doua zii m-a sunat pe mine sᾰ vin neapᾰrat sᾰ o iau de acolo.
Dar eu singurᾰ nu puteam, chiar ȋn ziua aceia eu am ȋnceput un tratament pentru tensiune arterialᾰ care era bine mᾰritᾰ la mine,și stiam cᾰ ȋn primele zile ȋți face niște reacții de somnolențᾰ și se duce ȋn jos tensiunea…și atunci nu se poate conduce mașina.
Dar o sorᾰ care și ea cunoștea cazul ei,și se cunoșteau bine,a spus cᾰ conduce ea,și mergem cu mașina ei.
Cȋnd am ajuns acolo,ea era ȋn curte deja,deci era hotᾰrȋtᾰ sᾰ fugᾰ din spital,am spus cᾰ trebuie anunțate cadrele medicale de acolo,cᾰ ne vor face vinovate de ceva ce nu este bine.
Am fost la surorile de spital,și am spus cᾰ o luᾰm cu noi acasᾰ la copilul ei mic,la familie.
Ciudat a fost cᾰ nu s-au ȋmpotrivt,dar Domnul știe de ce.
Ȋn mașinᾰ ne-a povestit cᾰ a vᾰzut ceva groaznic acolo,cᾰ a ȋntȋlnit un frate binecunoscut ei,care este psihic bolnav,și el a spus cᾰ ȋn spitalul acesta sunt mulți creștini,dar cei mai mulți sunt carismatici,cᾰ el vrea sᾰ scape de acolo….
Atunci mi-am dat seama cᾰ nu este exagerare,cȋnd se spune cᾰ ȋn țᾰrile așa zise creștine se construiesc asfel de spitale,și cᾰ sunt pline de pacienți psihic bolnavi și cᾰ mulți carismatici ajung aici din cauza practicilor nebiblice de punerea mȋinilor,apoi din cauza exorcismului nebiblic,ȋnvᾰțᾰturii false ȋn care se aflᾰ mulți din ei.
Ne-am bucurat cᾰ sora aceasta a vᾰzut cᾰ acolo nu ȋi este locul,și trᾰgeam nᾰdejdea cᾰ se va face bine acum.
Ne-a povestit cum surorile medicale de acolo,au o metodᾰ de a hipnotiza pe pacienții neliniștiți,care urlᾰ chinuiți de duhuri rele,spunea cum una din ele a ȋnceput și pe ea sᾰ o interogheze,punȋndu-i ȋntrebᾰri ciudate…și cᾰ se uita direct ȋn ochii ei,și simțea ca și o amețealᾰ…ce venea peste ea ,și se ȋmpotrivea acestei persoane.
Hipnoza este o metodᾰ foarte des folositᾰ ȋn spitale din acestea.
Sora noastrᾰ ȋnsᾰ se ȋmpotrivea la aceastᾰ metodᾰ și noi credem cᾰ acestea s-au bucurat cᾰ au scᾰpat de ea,cᾰ am luat-o de fapt acasᾰ.
Pe drum spre casᾰ,am sfᾰtuit-o amȋndouᾰ sᾰ se punᾰ pe un tratament serios cu multivitamine,și magneziu,calciu,cᾰ ea nu are nevoie de antidepresive și un asfel de spital.
Și de data asta a spus cᾰ nu suportᾰ așa ceva,și cᾰ Dumnzeu o poate vindeca dacᾰ El vrea.
I-am spus cᾰ de mult tot vrea sa o punᾰ pe picioare dar EA NU VREA SᾸ ASCULTE.
Dar nu a durat decȋt cȋteva zile unde a avut oarecare liniște ȋn sufletul ei,cᾰ m-a sunat sᾰ ȋmi spunᾰ sᾰ mᾰ rog pentru ea,cᾰ ii merge foarte rᾰu.
Am fost la ea totuși sᾰ ne rugᾰm,i-a fost bine dupᾰ aceia.
La cȋteva zile a venit sora ei de unde era plecatᾰ ȋn vizitᾰ,cȋnd sora a vᾰzut-o, am vᾰzut ȋn fața ei o urᾰ foarte rea,ȋi tremura corpul deja la vederea ei…
Sora ei nu era credincioasᾰ,ea ura credința sorei ei enorm de mult.
De atunci aceastᾰ sorᾰ a ei nu a mai pᾰrᾰsit locuința ,fᾰcea mȋncare,avea grijᾰ de copii.
Nu doresc sᾰ intru ȋn detalii…sunt destule…și totuși nu am cunoscut totul…
Știu cᾰ ȋntr-o zi cȋnd sora ei nu era acasᾰ,m-am dus la sora ȋn cauzᾰ sᾰ vᾰd cum ȋi merge,mare mi-a fost surpriza cȋnd am vᾰzut cᾰ ea nu se mai poate ruga cu mine,cᾰ zicea cᾰ nu are nici un rost,ea nu mai are credințᾰ ȋn Domnul deloc.
Am rugat-o sᾰ ȋmi spunᾰ sincer ce se petrece cu ea,ca sᾰ poatᾰ fii ajutatᾰ.
Cȋnd am ȋntrebat-o era ȋn luna Mai ȋn 200….,rᾰspunsul ei a fost cᾰ ea ȋn februarie a acelui an s-a lepᾰdat complect de Domnul pentru cᾰ El nu a vindecat-o de starea ei depresivᾰ,și cᾰ atunci cȋnd ea a spus asta,a venit deodatᾰ un mare ȋntuneric peste sufletul și mintea ei,și știe acum cᾰ ea merge ȋn iad.
Am spus ȋngrozitᾰ cᾰ eu nu cred cᾰ a fᾰcut ea așa ceva,nu se poate,cᾰ doar este mȋntuitᾰ….am rugat-o sᾰ ȋngenunchiem sᾰ ne rugᾰm.
A spus cᾰ ea nu se mai poate ruga deloc,inima ei este ȋmpietritᾰ cᾰ s-a lepᾰdat de Domnul total,ea nu mai are pe Domnul ȋn viața ei…
Am rugat-o din nou sᾰ vinᾰ lȋngᾰ mine pe genunchi.S-a pus pȋnᾰ la urmᾰ.
Cȋnd am ȋnceput eu sᾰ mᾰ rog am simțit cᾰ parcᾰ mᾰ rog numai pȋnᾰ la tavan,și nu pȋnᾰ spre cer.
Era o luptᾰ pe care eu deja am cunoscut-o din altele situații.
Dinainte de ȋntȋlnirea asta,am observat cᾰ eram atacatᾰ noaptea cu vise foarte,foarte urȋte,și pe ea ,și cᾰ mᾰ privea cu dispreț.
Eu am ȋnțeles ceva,cᾰ atunci cȋnd sunt atacatᾰ noaptea,este din cauzᾰ cᾰ mᾰ rog,sau sunt ȋn contact cu persoane care sunt ȋn contac cu cel rᾰu.
Dar la ea nici nu mᾰ gȋndeam cᾰ din pricina ei ar putea fii cauza acestor atacuri.
Dar dupᾰ ce mi-a spus cᾰ ȋn februarie s-a lepᾰdat de Domnul,atunci am ȋnțeles din ce cauzᾰ aveam eu asfel de lupte,atacuri.
Deodatᾰ ei i s-a fᾰcut foarte rᾰu,ȋn timp ce mᾰ rugam,,grețuri….ne-am ridicat de pe genunchi.
Am ȋntrebat-o ce a fᾰcut ea ȋnainte de a venii la credințᾰ,s-a ocupat de lucruri necurate ale diavolului?
A povestit totuși cea ce eu știam deja cu aceia ghicitoare,dar….mai au fost scoase la luminᾰ și altele de care m-am ȋngrozit….vedenii…vise demonești atacuri demonești…stafii prin locuința surorii ei ȋncᾰ fiind ȋn Ro.,urᾰ fațᾰ de unele rudenii ale ei….dispreț fațᾰ de copil….dispreț fațᾰ de mine,groaznic,groaznic ce a trebuit sᾰ aud….și cred cᾰ au mai fost și altele.
Atunci am ȋntrebat-o de ce nu a mᾰrturisit toate astea Domnului atunci imediat,cȋnd zicea cᾰ s-a pocᾰit?De ce,de ce….pentru cᾰ ea avea portițe deschise pentru ca satana sᾰ lucreze lucrᾰrile lui …urᾰ,dispreț fațᾰ de toți care ȋi fᾰceau nedreptate,ea nu se apleca,nu ȋși ținea firea ei veche rᾰstignitᾰ cu Cristos,era plinᾰ de ȋncᾰpᾰțȋnare cȋnd cineva ȋi atrᾰgea atenția asupra unui defect firesc,ea nu cunoștea Romani cap.6 cap.7 și cap 8…
Ea se compᾰtimea mult pe ea ȋnsᾰși,se ascundea dupᾰ un paravan al iubirii de sine,nimeni nu putea sᾰ descopere la ea cᾰ nu ar fii cu adevᾰrat credincioasᾰ,tot timpul era veselᾰ,zȋmbitoare,foarte prietenoasᾰ,…dar ȋn interiorul ei era pur și simpul mult,mult ȋntuneric.
Ȋntunericul acesta era așa de bine camuflat,cᾰ foarte greu puteai sᾰ privești dupᾰ”paravanul acesta”.
Cum am spus deja,pentru mine era suspect faptul cᾰ spunea cᾰ se simte bine cȋnd ȋi vorbesc,cᾰ are așa o pace ȋn inima ei,dar ea NICIODATᾸ NU MI-A DESCOPERIT IN CE PUNCT I-A FᾸCUT BINE,CUVINTELE MELE,ȊN CE SLᾸBICIUNE A EI A FOST AJUTATᾸ.
Asfel de ascundere dupᾰ”paravanul fᾰcut de sine”nu aduce niciodatᾰ ajutorul spiritual,creștere spiritualᾰ,aduce și mai multᾰ ȋmpovᾰrare.

Am mai trᾰit așa cu o sorᾰ care la fel a ȋncercat sᾰ ascundᾰ viața ei dublᾰ,și acum este cᾰzutᾰ ȋn pᾰcatul stricᾰciunii,și nu se mai lasᾰ ȋndreptatᾰ pe calea cea bunᾰ.,tot foarte prietenoasᾰ,foarte veselᾰ-uneori trebuia ȋnfrȋnatᾰ cᾰ primea ȋn jurul ei prea multᾰ curtenie de la cei din jurul ei.

Prea multᾰ mȋndrie ȋn ea ca sa cearᾰ ajutor spiritual la frați și surori,ea aștepta ca Dumnezu sᾰ faca o minune cu ea,ca sᾰ o scoatᾰ din depresiile ei.
Dar Dumnezeu vrea smerenie,mᾰrturisire de pᾰcate,ascultare fațᾰ de voia Lui,atunci poate sᾰ vinᾰ și vindecarea sufletului bolnav,dar ura ei,disprețul au fost blocᾰri pentru lucrul Duhului.
Domnul s-a apropiat de ea,a ascultat rugᾰciunile ei care timp de 3 ani le aducea ȋnaintea Lui,precum ca El sᾰ ii trimitᾰ ȋn cale o sorᾰ mai ȋnvȋrstᾰ care sᾰ o ajute spiritual…am fost trimisᾰ eu…dar nu a dat voie Duhului sᾰ lucreze ce trebuia,a respins mereu…apoi nu a avut dorința sᾰ mᾰrturiseacᾰ cea ce am aflat de la ea dupᾰ ce a cuprins-o marele ȋntuneric…Acum este prea tȋrziu sᾰ mai fie ȋndreptat ceva…ea s-a sinucis,mȋnatᾰ de domnul ȋntunericului.

Dupᾰ ultima discuție spiritualᾰ cu ea ȋn Mai,eu nu am mai avut multᾰ legaturᾰ cu ea,familia refuza vizitele,pentru cᾰ starea ei a devenit foarte gravᾰ.
Atunci am fost ȋndemnatᾰ ȋn inima mea sᾰ cer ajutorul unui frate de la noi din adunare care avea cunoștințe multe ȋn ce privește stᾰri depresive care provin și din lucrᾰrile fᾰcute sub dominația diavolului,dar și multe altele cunoștințe.
I-am spus cᾰ eu nu mai rezist,sunt foarte afectatᾰ….El a preluat situația,ȋn timp ce ea era ȋn psihiatrie,dar la fel ca și mine a ajuns la același rezultat:nu se lasᾰ spiritual ajutatᾰ de loc,iar credința ei a dispᾰrut total.
A mai fost ȋn psihiatrie,pe duratᾰ mai lungᾰ,dupᾰ ce a ȋncercat cu mașina sᾰ facᾰ un accident mortal.
Se afla mereu sub supraveghere.
Intr-o zii am avut ȋndemnul sᾰ merg sᾰ o mai vᾰd,era acasᾰ adusᾰ precum cᾰ nu se poate ajuta persoana ei,trebuie ținutᾰ sub control pentru cᾰ și ȋn clinica aceia a ȋncercat de cȋteva ori sᾰ se sinucidᾰ.
Cȋnd am ajuns la ei seara,era o mare tristețe ȋn familie:s-a sinucis,aruncȋndu-se de la etajul 8,ȋntr-un bloc pe care ea ȋl cunoștea bine….
Ce șoc a fost pentru mine,dar mai pentru copiii ei,ȋntrebarea mea a fost mereu și este ȋncᾰ:a fost ea mȋntuitᾰ cu adevᾰrat,sau a fost numai o convertire cu sufletul și nu cu mintea?Deci a priceput ea credința numai sufletește?
In afara ei ei se vedea ca și cum totul pᾰrea normal la o femeie care este cu adevᾰrat pocᾰitᾰ,dar ȋnᾰuntrul ei era numai fariseism,eul care o conducea.
Dacᾰ nu aș fii trᾰit asemenea situație,nu puteam sᾰ ȋnțeleg cit de mult se poate juca un”teatru religios”,cȋt de bine știi a face un paravan ȋn jurul tᾰu ca și cum totul este ȋn ordine,dar ȋn interior este atȋta pᾰcat.
Pᾰcatul ȋntodeauna este o ușᾰ deschisᾰ pentru diavolul,dacᾰ el este mᾰrturisit,ușa este ȋnchisᾰ….rᾰmȋne dar vegherea de a nu cᾰdea ȋn ispitᾰ.
Sᾰ ne fereascᾰ Domnul de alunecare dupᾰ un paravan fᾰcut de mȋna noastrᾰ,sᾰ ajute pe fiecare care este ȋn situații asemᾰnᾰtoare,sᾰ aducᾰ la luminᾰ ce este ascuns de noi dupᾰ paravan,ca sᾰ putem fii ajutați ȋn ceasul potrivit.

Pentru cᾰ am adus cazul acesta de mai sus,nu l-am adus ca sᾰ mᾰ laud cu mine,l-am adus pentru cᾰ sunt conștientᾰ cᾰ mulți,mulți dintre creștini sunt ȋn asemenea situații,cȋnd depresia a pus stᾰpȋnire peste ei și nu mai gᾰsesc scᾰpare din groapa ȋntunecatᾰ ȋn care au cᾰzut,și nu ȋnțeleg de ce nu mai ȋnainteazᾰ ȋn credințᾰ,ci au numai crize spirituale .
Eu am trecut prin asfel de gropi,dar cu ajutorul Domnului am biruit,deacea dau mai departe ce este bine de știut,ce poziție trebuie luatᾰ prin credințᾰ,ca sᾰ avem o viațᾰ biruitoare asupra ȋntunericului care ne dᾰ tȋrcoale,care cautᾰ sᾰ ȋnghitᾰ PE CINE POATE.
Dacᾰ mᾰrturisim pacatele ocultice,ne ținem firea veche rᾰstignitᾰ cu Cristos,mᾰrturisim toate pᾰcatele care Duhul ni le pune ȋnaintea ochilor,ne ridicᾰm privirea ȋn sus,ne ȋmpotrivim prin credințᾰ asupra atacurilor celui rᾰu,avem biruințᾰ și nu vom fii apᾰsați sub poveri depresive.
Aceastᾰ persoanᾰ a fost mereu și mereu sub sugestie magicᾰ a satanei,care ȋi transmitea gȋndurile lui,și ea le credea,deacea ea nu mai avea speranța cᾰ Dumnezeu se apleacᾰ spre ea ca sᾰ ȋi ajute.
Ii trimitea ȋn mintea ei sᾰgețile otrᾰvitoare,gȋndurile lui,și ea le lua,se orienta dupᾰ ele,mintea ei devenise acoperitᾰ ca și un vᾰl de ceațᾰ,nu mai putea distinge voia lui Dumnezeu,ea respingea totul aproape,avea momente cȋnd simțea nevoia de Domnul,inima ei atunci tȋnjea dupᾰ ȋntovᾰrᾰsia cu mine,dar era ȋn ea totodatᾰ o blocare satanicᾰ care o ținea ȋnchisᾰ fațᾰ de realitate,sᾰ nu descopere legᾰturile demoniei cu care era ȋncᾰ ȋncᾰtușatᾰ de forțele ȋntunericului,ca sᾰ fie distruse,sᾰ trᾰiascᾰ eliberarea.
Nu cunoștea cum sᾰ ȋmbrace toatᾰ armᾰtura din Efeseni,ca sᾰ ținᾰ ȋmpotrivire contra sᾰgeților otrᾰvitoare ale Satanei.
Apoi starea ei fizicᾰ,apoi a nervilor nehrᾰniți cu cea ce le trebuia,a dus-o atȋt de jos,ȋncȋt a fost ȋmpinsᾰ spre sinucidere.
A fost sfᾰtuitᾰ biblic,ce trebuie sᾰ facᾰ cȋnd vin ispitele diavolului(1 Petru 5;6-11)prin credințᾰ,sᾰ aibe toatᾰ armᾰtura din Efeseni…
Nu este necesar sa fugim la exorciști,ca sᾰ ne “elibereze”de demoni.
Dacᾰ ne uitᾰm ȋn Scripturᾰ,nu gᾰsim ȋn Noul Testamnet nici un loc ȋn care sᾰ fie amintit cᾰ la noi nᾰscuți /creștini adevᾰrați sᾰ fii fost duși prin practica exorcismului,dacᾰ erau influențați de cel rᾰu,ci numai necredincioși.
Domnul Isus cȋt și apostolii au scos demoni numai la necredincioși.
Dar astᾰzi se practicᾰ foarte mult exorcismul la credincioși,despre asta am scris intr-o mᾰrturie,pe care am numit-o ȋn cap.3.

Dacᾰ Domnul vrea,voi mai scrie ȋncᾰ un capitol cu subiectul acesta,adicᾰ cum sunt credincioși influențați de duhuri false,și care cad sub boli mintale.

Aici ȋnchei acest capitol,continuȋnd cu capitolul 5.

Articol preluat de la :

 

http://hardeladumnezeu.wordpress.com/

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s