,, Religia care nu este la fel de veche precum Cristos şi Apostolii Săi, este prea nouă pentru mine.” – Joseph Hooke, apologet baptist englez .

Cei 144.000 de rascumparati din Apocalipsa

                             Cei  144.000 de rascumparati  din Apocalipsa

 

 

 

 

De Aurel Munteanu- Luni 11 Iulie 2011

 

 

Apocalipsa 7: 1-8 :

 1. După aceea am văzut patru îngeri, care stăteau în picioare în cele patru colţuri ale pământului. Ei ţineau cele patru vânturi ale pământului, ca să nu sufle vânt pe pământ, nici pe mare, nici peste vreun copac.
  2. Şi am văzut un alt înger, care se suia dinspre răsăritul soarelui şi care avea pecetea Dumnezeului celui Viu. El a strigat cu glas tare la cei patru îngeri, cărora le fusese dat să vatăme pământul şi marea,
  3. zicând: „Nu vătămaţi pământul, nici marea, nici copacii, până nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru!”
  4. Şi am auzit numărul celor ce fuseseră pecetluiţi: o sută patruzeci şi patru de mii, din toate seminţiile fiilor lui Israel.
  5. Din seminţia lui Iuda, douăsprezece mii erau pecetluiţi; din seminţia lui Ruben, douăsprezece mii; din seminţia lui Gad, douăsprezece mii;
  6. din seminţia lui Aşer, douăsprezece mii; din seminţia lui Neftali, douăsprezece mii; din seminţia lui Manase, douăsprezece mii;
  7. din seminţia lui Simeon, douăsprezece mii; din seminţia lui Levi, douăsprezece mii; din seminţia lui Isahar, douăsprezece mii;
  8. din seminţia lui Zabulon, douăsprezece mii; din seminţia lui Iosif, douăsprezece mii; din seminţia lui Beniamin, douăsprezece mii au fost pecetluiţi.

Apocalipsa 14:1-5 :

 1. Apoi m-am uitat şi iată că Mielul stătea pe muntele Sionului; şi împreună cu El stăteau o sută patruzeci şi patru de mii, care aveau scris pe frunte Numele Său şi Numele Tatălui Său.
  2. Şi am auzit venind din cer un glas ca un vuiet de ape mari, ca vuietul unui tunet puternic; şi glasul pe care l-am auzit era ca al celor ce cântă cu lăuta, şi cântau din lăutele lor.
  3. Cântau o cântare nouă înaintea scaunului de domnie, înaintea celor patru făpturi vii şi înaintea bătrânilor. Şi nimeni nu putea să înveţe cântarea, afară de cei o sută patruzeci şi patru de mii care fuseseră răscumpăraţi de pe pământ.
  4. Ei nu s-au întinat cu femei, căci sunt verguri şi urmează pe Miel oriunde merge El. Au fost răscumpăraţi dintre oameni, ca cel dintâi rod pentru Dumnezeu şi pentru Miel.
  5. Şi în gura lor nu s-a găsit minciună, căci sunt fără vină înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu.

 

1 Plasarea evenimentului ce include pecetluirea si rascumpararea :

Contextul acestui  eveniment de pecetluire si de rascumparare al acestor 144.000 de persoane are loc in perioada Necazului celui Mare . In toata aceasta  perioada  mania lui Dumnezeu este dezlantuita pe pamant  si o multime de ingeri purtatori de nenorociri lovesc pamantul si pe  locuitorii lui . Acesti 144.000 , sunt persoane  vii si locuiesc pe pamant ( nu in cer ).

–  Scriptura ii prezinta ca pregatiti sa fie pecetluiti in zilele cand vantul nu sufla pe pamant :

După aceea am văzut patru îngeri, care stăteau în picioare în cele patru colţuri ale pământului. Ei ţineau cele patru vânturi ale pământului, ca să nu sufle vânt pe pământ, nici pe mare, nici peste vreun copac.

-Cele 4 vanturi sunt tinute in mana si oprite de 4 ingeri asezati in cele 4 puncte cardinale:

…..am văzut patru îngeri, care stăteau în picioare în cele patru colţuri ale pământului. Ei ţineau cele patru vânturi ale pământului …. .

-Insarcinarea acestor ingeri este sa vatame pamantul si marea :

…..cei patru îngeri, cărora le fusese dat să vatăme pământul şi marea … .

-Scriptura arata ca , un inger ce poarta pecetea Dumnezeului Celui Viu  ii opreste  din  misiunea lor , pentru ca intai trebuie pecetluite fruntile celor  144.000 , ca mai apoi sa isi duca ei, insarcinarea la capat :

– El a strigat cu glas tare la cei patru îngeri, cărora le fusese dat să vatăme pământul şi marea,  zicând:

„Nu vătămaţi pământul, nici marea, nici copacii, până nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru!”
2 Cine sunt cei pecetluiti :

– Cei pecetluiti sunt 144.000 din toate semintiile lui Israel :

Şi am auzit numărul celor ce fuseseră pecetluiţi: o sută patruzeci şi patru de mii, din toate seminţiile fiilor lui Israel.(Ap.7.4.)

-Ei sunt din urmasii lui : Iuda, Ruben, Gad, Aser, Neftali , Manase, Simeon, Levi , Isahar, Zabulon, Iosif si  Beniamin. Dintre fiii lui Iacov, aici nu apare Dan . Apare Manase  fiul intai nascut  al lui Iosif .

– Trebuie facuta totusi o dierenta intre cei 144.000  care sunt evrei si ceilalti mantuiti contemporani lor dar dintre neamuri al caror numar nu este dat de Scriptura – Ap.7.9-17.

După aceea m-am uitat şi iată că era o mare gloată pe care nu putea s-o numere nimeni, din orice neam, din orice seminţie, din orice norod şi de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie şi înaintea Mielului, îmbrăcaţi în haine albe, cu ramuri de finic în mâini;
10. şi strigau cu glas tare şi ziceau: „Mântuirea este a Dumnezeului nostru, care şade pe scaunul de domnie, şi a Mielului!”
11. Şi toţi îngerii stăteau împrejurul scaunului de domnie, împrejurul bătrânilor şi împrejurul celor patru făpturi vii. Şi s-au aruncat cu feţele la pământ în faţa scaunului de domnie, şi s-au închinat lui Dumnezeu,
12. şi au zis: „Amin. A Dumnezeului nostru să fie lauda, slava, înţelepciunea, mulţumirile, cinstea, puterea şi tăria, în vecii vecilor! Amin.”
13. Şi unul din bătrâni a luat cuvântul şi mi-a zis: „Aceştia, care sunt îmbrăcaţi în haine albe, cine sunt oare? Şi de unde au venit?”
14. „Doamne”, i-am răspuns eu, „tu ştii.” Şi el mi-a zis: „Aceştia vin din necazul cel mare; ei şi-au spălat hainele şi le-au albit în sângele Mielului.
15. Pentru aceasta stau ei înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu şi-I slujesc zi şi noapte în Templul Lui. Cel ce şade pe scaunul de domnie Îşi va întinde peste ei cortul Lui.
16. Nu le va mai fi foame, nu le va mai fi sete; nu-i va mai dogori nici soarele, nici vreo altă arşiţă.
17. Căci Mielul, care stă în mijlocul scaunului de domnie, va fi Păstorul lor, îi va duce la izvoarele apelor vieţii, şi Dumnezeu va şterge orice lacrimă din ochii lor.”

-Cele doua categorii de numere ( cei 144.000 si cei care nu pot fi numarati ) identifica persoane distincte cu nume si prenume . Numarul lor   nu trebuie spiritualizat sau privit ca simbol.  Prima categorie este un numar fix . La categoria neamurilor este un numar imens de mare dar si acesta este tot definit ( si limitat ) la Domnul. Numele acestora sunt gasite  in Cartea Vietii , a Mielului care a fost jungheat.

Afirmatii de genul ,, Femeia este simbolizata cu  biserica in Ap.12 si Ap 17. Deci cei 144. 000 atat barbati cat si femei credinciosi ,nu s-au intinat cu femei spune  ca , nu au fost intinati de regulile doctrina si ivatatura din cultul din care fac parte “ nu au nici un temei Scriptural .

Eu personal cred, ca Adunarea lui Cristos nu se afla pe pamant in aceasta perioada cand sunt pecetluiti acesti 144.000 si ceilalti  din toate natiunile , limbile si toate semintiile pamantului.

 

3  In ce consta pecetluirea:

Vedem ca dupa ce li se aplica pecetea, pe fruntile rascumparatilor apar doua nume:

….. aveau scris pe frunte Numele Său şi Numele Tatălui Său. –  Ap.14.1.

4  Caracteristicile celor 144.000 de rascumparati :

–         Acestia sunt doar barbati ( nu sunt copiii, femei sau fecioare ) concluzie trasa din Ap.14.4.  unde sta scris :

Ei nu s-au întinat cu femei, căci sunt verguri … .

–         Sunt doar evrei urmasi ai semintiilor lui Israel (semintia lui Dan lipseste )-Ap.7.4.

Şi am auzit numărul celor ce fuseseră pecetluiţi: o sută patruzeci şi patru de mii, din toate seminţiile fiilor lui Israel.

–         Au fost rascumparati dintre  oameni, ca cel dintai rod pentru Dumnezeu si Miel- Ap.14.4.

…..   .  Au fost răscumpăraţi dintre oameni, ca cel dintâi rod pentru Dumnezeu şi pentru Miel.

 

–         Nu au avut reletii sexuale cu femei – Ap.14.4.

 

Ei nu s-au întinat cu femei, căci sunt verguri

 

–         Sunt gasiti mereu  in prezenta  Mielului – Ap.14.4.

 

…  şi urmează pe Miel oriunde merge El.

 

–         In gura lor nu s-a gasit minciuna – Ap.14.5.

Şi în gura lor nu s-a găsit minciună, căci sunt fără vină înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu.

 

–         Ei canta o cantare care nu o poate canta si invata nimeni – Ap.14.3.

 

Cântau o cântare nouă înaintea scaunului de domnie, înaintea celor patru făpturi vii şi înaintea bătrânilor. Şi nimeni nu putea să înveţe cântarea, afară de cei o sută patruzeci şi patru de mii care fuseseră răscumpăraţi de pe pământ.

 

–          Pecetea lor pe frunte este un semn ca ei sunt exclusivi ai lui Dumnezeu pe cand ceilalti contemporani ai  lor  vor avea pe frunte semnul Anticristului.

Concluzie:

Cei 144.000 sunt barbati care vor trai candva in viitorul apropiat sau mai putin  indepartat in Israel.Ei nu sunt numiti Mireasa (Adunare)  ci insotitori , ai Mirelui  , ce il urmeaza peste tot .

Sunt sfinti care vor trai vremuri foarte grele  , oameni care vor experimenta din plin Necazul lui Iacov dar, sunt nepatati de pacate sau compromisuri.Oameni separati de lume dar uniti cu Cristos.

Sunt prezentati ca cel dintai rod pentru Dumnezeu si Miel , ce poarta o pecete pe frunte ca senm distinct intre cei ce slujesc lui Yahweh  si cei ce slujesc lui Anticrist.

 

 

Reclame

4 responses

 1. mariechen

  Explicatia este asa cum trebuie sa fie:dupa cuvantul lui D-zeu.

  19 iulie 2011 la 21:25

 2. Multumesc pentru aprecieri.

  19 iulie 2011 la 22:17

 3. Aurica draga este complet dupa Cuvantul literal ,nu-ti dau nota fiindca nu este corect ,dar daca ar fi pt doctorat in teologie l-ai lua cu brio! fi binecuvantat omule!

  3 august 2011 la 10:46

 4. Frate Petrica , cu tot respectul, asi dori sa aud varianta cea mai plauzibil interpretata spiritual , sau simbolic . Asi fi curios , apoi o comentam.

  3 august 2011 la 12:42

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s