,, Religia care nu este la fel de veche precum Cristos şi Apostolii Săi, este prea nouă pentru mine.” – Joseph Hooke, apologet baptist englez .

Botezul lui Ioan

Botezul lui Ioan

De Aurel Munteanu – 7 Feb. 2011

Expirat sau valabil si astazi ? Iata o intrebare de care ne lovim si astazi dupa secole de controverse. Nu vreau sa astern aceste randuri pentru a intra in discutii nesfarsite , ci cu intentia de a ramane doar la Scriptura , vorbind unde ea are ceva de spus ,sau tacand cand ea tace.

Scriptura anunta inca din V.T. ca Dumnezeu avea in vedere sa trimita un barbat pentru a pregati calea lui Mesia care avea sa vina :Is.40.3.

Isaia 40:3 Un glas strigă: „Pregătiţi în pustie calea Domnului, neteziţi în locurile uscate un drum pentru Dumnezeul nostru

Vine ceasul cand aceasta profetie sa implineste si descoperim ca Ioan numit si Afundatorul este acea persoana :Mc1.1-4.

Marcu 1:1 Începutul Evangheliei lui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu.
Marc 14.33; Luc 1.35; Ioan 1.34;

Marcu 1:2 După cum este scris în proorocul Isaia: „Iată, trimit înaintea Ta pe solul Meu, care Îţi va pregăti calea…
Mal 3.1; Mat 11.10; Luc 7.27;

Marcu 1:3 Glasul celui ce strigă în pustie: „Pregătiţi calea Domnului, neteziţi-I cărările”,
Isa 40.3; Mat 3.3; Luc 3.4; Ioan 1.15-23;

Marcu 1:4 a venit Ioan care boteza în pustie, propovăduind botezul pocăinţei spre iertarea păcatelor.

Sta scris ca pana la el a tinut Legea Mozaica si proorocii : Luc.16.16 . a.

Luca 16:16 Legea şi proorocii au ţinut până la Ioan;

Ioan aduce ceva nou pentru evrei : Evanghelia Imparatiei si Botezul : Luc.3.18 si Luc.3.3.

Luca 3:18 Astfel propovăduia Ioan norodului Evanghelia, şi-i dădea încă multe alte îndemnuri
Luca 3:3 Şi Ioan a venit prin tot ţinutul din împrejurimile Iordanului, şi propovăduia botezul pocăinţei, pentru iertarea păcatelor

A botezat barbati si femei pacatoase care se pocaiau de faptele lor : Mat.21.32.

Matei 21:32 Fiindcă Ioan a venit la voi umblând în calea neprihănirii, şi nu l-aţi crezut. Dar vameşii şi curvele l-au crezut: şi, măcar că aţi văzut lucrul acesta, nu v-aţi căit în urmă ca să-l credeţi

Intr-una din zile vine si Isus Nazarineanul ca sa fie afundat .Mat .3.13.

Matei 3:13 Atunci a venit Isus din Galilea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el.

Tatal din ceruri descopera ca Isus este Fiul Sau : Luc.3.21-22.

Luca 3:21 După ce a fost botezat tot norodul, a fost botezat şi Isus; şi pe când Se ruga, s-a deschis cerul,
Mat 3.13; Ioan 1.32;

Luca 3:22 şi Duhul Sfânt S-a pogorât peste El în chip trupesc, ca un porumbel. Şi din cer s-a auzit un glas, care zicea: „Tu eşti Fiul Meu preaiubit: în Tine Îmi găsesc toată plăcerea Mea!”

Acela care trimisese pe Ioan sa afunde, ii spusese ca va recunoste pe Acela ,caruia Ii pregatea calea , dupa un semn : Ioan 1.33.

Ioan 1:33 Eu nu-L cunoşteam; dar Cel ce m-a trimis să botez cu apă, mi-a zis: ,Acela peste care vei vedea Duhul pogorându-Se şi oprindu-Se, este Cel ce botează cu Duhul Sfânt.

Ioan marturiseste asta la doi din ucenicii lui si acestia urmeaza pe Cristos : Ioan 1.35-36.

Ioan 1:35 A doua zi, Ioan stătea iarăşi cu doi din ucenicii lui.
Ioan 1:36 Şi, pe când privea pe Isus umblând, a zis: „Iată Mielul lui Dumnezeu! ‘

Isus Cristos incepe sa isi stranga ucenici :Ioan 1.35-41.

Ioan 1:35 A doua zi, Ioan stătea iarăşi cu doi din ucenicii lui.
Ioan 1:36 Şi, pe când privea pe Isus umblând, a zis: „Iată Mielul lui Dumnezeu!”
Ioan 1.29;

Ioan 1:37 Cei doi ucenici l-au auzit rostind aceste vorbe, şi au mers după Isus.
Ioan 1:38 Isus S-a întors; şi, când i-a văzut că merg după El, le-a zis: „Ce căutaţi?” Ei I-au răspuns: „Rabi (care, tălmăcit, înseamnă: „Învăţătorule); unde locuieşti?”
Ioan 1:39 „Veniţi de vedeţi”, le-a zis El. S-au dus şi au văzut unde locuia; şi în ziua aceea au rămas la El. Era cam pe la ceasul al zecelea.
Ioan 1:40 Unul din cei doi, care auziseră cuvintele lui Ioan şi merseseră după Isus, era Andrei, fratele lui Simon Petru.
Mat 4.18;

Ioan 1:41 El, cel dintâi, a găsit pe fratele său Simon, şi i-a zis: „Noi am găsit pe Mesia” (care, tălmăcit înseamnă Hristos)

Isus preia mesajul lui Ioan si incepe sa boteze in paralel cu acesta Mc.1.15. si Ioan 3.22-23.

Marcu 1:5 Tot ţinutul Iudeii şi toţi locuitorii Ierusalimului au început să iasă la el; şi, mărturisindu-şi păcatele, erau botezaţi de el în râul Iordan
Ioan 3:22 După aceea Isus, şi ucenicii Lui, a venit în ţinutul Iudeii; şi stătea acolo cu ei şi boteza.
Ioan 4.2;

Ioan 3:23 Ioan boteza şi el în Enon, aproape de Salim, pentru că acolo erau multe ape; şi oamenii veneau ca să fie botezaţi

Ucenicii afundau sub autoritatea lui Cristos :Ioan 4.1-2.

Ioan 4:1 Domnul a aflat că Fariseii au auzit că El face şi botează mai mulţi ucenici decât Ioan.
Ioan 3.22-26;

Ioan 4:2 Însă Isus nu boteza El însuşi, ci ucenicii Lui

Ioan nu putea sa delege autoritate ucenicilor sai ca sa afunde .Scriptura spune ca doar Ioan a primit aceasta insarcinare.Dupa arestarea sa , Cristos ramane ,singurul care are aceasta autoritate , El preluand mesajul si lucrarea lui Ioan prin ucenicii Sai (vestirea evangheliei si botezul ).

Acest grup devine destul de numeros incat Isus alege 12 apostoli dintre ei : Luc.6.17. si Mc.3. 13-14 , 16-19.

Luca 6:17 S-a pogorât împreună cu ei, şi S-a oprit într-un podiş unde se aflau mulţi ucenici de ai Lui, şi o mare mulţime de oameni, care veniseră din toată Iudea, din Ierusalim, şi de pe lângă marea Tirului şi a Sidonului, ca să-L asculte şi să fie vindecaţi de bolile lor
Marcu 3:13 În urmă, Isus S-a suit pe munte; a chemat la El pe cine a vrut, şi ei au venit la El.
Mat 10.1; Luc 6.12; Luc 9.1;

Marcu 3:14 A rânduit dintre ei doisprezece, ca să-i aibă cu Sine, şi să-i trimită să propovăduiască
Marcu 3:16 Iată cei doisprezece, pe care i-a rânduit: Simon, căruia i-a pus numele Petru;
Ioan 1.42;

Marcu 3:17 Iacov, fiul lui Zebedei, şi Ioan, fratele lui Iacov, cărora le-a pus numele Boanerghes, care, tălmăcit, înseamnă: „Fiii tunetului”;
Marcu 3:18 Andrei; Filip; Bartolomeu; Matei; Toma; Iacov, fiul lui Alfeu; Tadeu; Simon Canaanitul,
Marcu 3:19 şi Iuda Iscarioteanul, care L-a şi vândut.

Acest grup, este identificat de Ioan Botezatorul , in mod figurativ ca Miresa –metafora folosita todeauna in N.T. DOAR PENTRU BISERICA ! Ioan 3.28-29.

Ioan 3:28 Voi înşivă îmi sunteţi martori că am zis: „Nu sunt eu Hristosul, ci sunt trimis înaintea Lui.
Ioan 1.20-27; Mal 3.1; Marc 1.2; Luc 1.17;

Ioan 3:29 Cine are mireasă, este mire; dar prietenul mirelui, care stă şi-l ascultă, se bucură foarte mult când aude glasul mirelui: şi această bucurie, care este a mea, este deplină

Aceasta Biserica este zidita pe Stanca (simbol al lui Isus Cristos) , avand ca fundatie pe apostoli (primii membrii ai Bisericii ) si pe prooroci : Mat.16.18. ; 1Cor.12.28. ; F.A.15.32.

Matei 16:18 Şi Eu îţi spun: tu eşti Petru (Greceşte: Petros.); şi pe această piatră (Greceşte: petra.) voi zidi Biserica Mea, şi porţile Locuinţei morţilor nu o vor birui
1 Corinteni 12:28 Şi Dumnezeu a rânduit în Biserică, întâi, apostoli; al doilea, prooroci;
Faptele apostolilor 15:32 Iuda şi Sila, care şi ei erau prooroci, au îndemnat pe fraţi, şi i-au întărit cu multe cuvinte

Acum, va voi da 21 de dovezi prin care voi arata ca acest grup numit « Ucenicii » era de fapt Biserica intemeiata de El, inainte de Cincizecimea din F.A.2. La urma asi dori sa imi spuneti ce are Biserica sau mai bine zis , ce nu avea inainte de aceasta data , de nu o socotiti Biserica.Apoi revenim la botezul lui Ioan Afundatorul.

1. Credinciosii dinaintea Cincizecimii aveau Evanghelia – Mat. 4:23; 9:35; 11:5; etc.
2. Credinciosii dinaintea Cincizecimii au fost convertiti cu adevarat – Luca 1:15-17; 19:1-10; etc.
3. Au fost botezati dupa convertire – Mat. 3:6-8; Fapte 1:22
4. Il aveau pe Cristos ca si Cap – Mat. 23:8
5. Au fost instruiti in treburile Bisericii – Mat. 18:15-20
6. Intre ei erau oameni ordinati – Ioan 15:16; Luc. 10:1
7. Au avut trimiteri – prima: Mat. 10:1-5; ultima: Mat. 28:16-20
8. Au fost destul de organizati pentru nevoile lor (au avut casier) – Ioan 13:29
9. Aveau un program de misiune – Mat. 10:7 & 11:1
10. Aveau esentialurile vietii Bisericii – evanghelizare, prezenta lui Cristos, serviciu si inchinare – Mat. 4:19; 18:20
11. Au avut pastori calificati – Ioan 21:15-17
12. Au avut Cina Domnului – Mat. 26:26-30
13. Au avut Duhul Sfant – Ioan 20:22
14. Au avut putere divina sa faca lucrarea lui Cristos – Luca 9:1-2
15. Ei au cantat „in mijlocul adunarii” (ecclesia) – Evr. 2:12 & Mat. 26:30
16. Au avut adunari de rugaciune – Fapte 1:14
17. Au avut adunari generale – Fapte 1:15-26
18. Aveau registru membral – Mat. 10:2-4; Fapte 1:13-15
19. Au fost uniti in asa fel incat la ei se putea „adauga” – Fapte 2:1 & 41
20. Cristos a fost temelia lor, piatra din capul unghiului – Mat. 16:18, 1 Cor. 3:11, Ef. 2:20
21. Cristos a fost (pentru un timp) pastorul lor (Gr. „Poimen”) – Ef. 4:11; Ioan 10:14

Aceasta Biserica in Mat. 28.19 . , primeste porunca de la Autoritatea Suprema , imputernicire sa misioneze , sa faca ucenici si sa ii afunde in Numele Tatalui,al Fiului si al Sfantului Duh : Mat. 28.18-20.

Matei 28:18 Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei, şi le-a zis: „Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ.(AUTORITATEA)
Dan 7.13-14; Mat 11.27; Mat 16.28; Luc 1.32; Luc 10.22; Ioan 3.35; Ioan 5.22; Ioan 13.3; Ioan 17.2; Fapt 2.36; Rom 14.9; 1Cor 15.27; Efes 1.10-21;Filip 2.9-10; Evr 1.2; Evr 2.8; 1Pet 3.22; Apoc 17.14;

Matei 28:19 Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.
Marc 16.15; Isa 52.10; Luc 24.47; Fapt 2.38-39; Rom 10.18; Col 1.23;

Matei 28:20 Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin.

In ziua Cincizecimii evreiesti , Apostolii boteaza in Numele (in sau sub autoritatea ) lui Isus Cristos F.A. 2. 38.

Faptele apostolilor 2:38 „Pocăiţi-vă”, le-a zis Petru, „şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh

I n F.A. 19.5. gasim formula : in Numele Domnului Isus.

Faptele apostolilor 19:5 Când au auzit ei aceste vorbe, au fost botezaţi în Numele Domnului Isus

Obiectii contemporane, aduse impotriva botezului lui Ioan :

a-era botezul pocaintei si nu cel crestin aici este invocat F.A.19.4. ;
b-toti care au fost afundati de Ioan nu aveau Duhul Sfant ;
c-botezul valid a fost instituit de Isus Cristos –cel cu Duhul Sfant si cu foc Mat.3.11;

Ideile acestor persoane , sunt destul de incalcite si incoerente, si cu greu cineva poate sa-si exprime punctul de vedere pana la capat . Din cate stiu nu exista , la nici un cult oficial , o pozitie clar exprimata in privinta acestui subiect.

a) Botezul lui Ioan , era un botez aplicat in urma unei gandiri schimbate , dovezile unei vieti inoite de Duhul Sfant ( Ioan le cerea roade vrednice, nu superficiale de pocainta-Mat.3.8.) cerinte care sunt cerute si azi de crestinismul autenticF.A.26.20..

Matei 3:8 Faceţi dar roade vrednice de pocăinţa voastră
Faptele apostolilor 26:20 Ci am propovăduit întâi celor din Damasc, apoi în Ierusalim, în toată Iudea, şi la Neamuri, să se pocăiască şi să se întoarcă la Dumnezeu, şi să facă fapte vrednice de pocăinţa lor

Punctul forte al lor, este sprijinit de pasajul din F.A.19.1-7. unde scrie ca Pavel a rebotezat 12 barbati care initial au fost afundati de Ioan .

Faptele apostolilor 19:1 Pe când era Apolo în Corint, Pavel, după ce a trecut prin ţinuturile de sus ale Asiei, a ajuns la Efes. Aici a întâlnit pe câţiva ucenici,
1Cor 1.12; 1Cor 3.5-6;

Faptele apostolilor 19:2 şi le-a zis: „Aţi primit voi Duhul Sfânt când aţi crezut?” Ei i-au răspuns: „Nici n-am auzit măcar că a fost dat un Duh Sfânt.”
1Sam 3.7; Fapt 8.16;

Faptele apostolilor 19:3 Dar cu ce botez aţi fost botezaţi?” le-a zis el. Şi ei au răspuns: „Cu botezul lui Ioan.”
Fapt 18.25;

Faptele apostolilor 19:4 Atunci Pavel a zis: „Ioan a botezat cu botezul pocăinţei, şi spunea norodului să creadă în Cel ce venea după el, adică în Isus.”
Mat 3.11; Ioan 1.15-30; Fapt 1.5; Fapt 11.16; Fapt 13.24-25;

Faptele apostolilor 19:5 Când au auzit ei aceste vorbe, au fost botezaţi în Numele Domnului Isus.
Fapt 8.16;

Faptele apostolilor 19:6 Când şi-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt S-a pogorât peste ei, şi vorbeau în alte limbi, şi proroceau.
Fapt 6.6; Fapt 8.17; Fapt 2.4; Fapt 10.46;

Faptele apostolilor 19:7 Erau cam doisprezece bărbaţi de toţi.

Sa nu uitam ca acest grup este unic , astazi nu mai te poti intalni cu un asemenea caz, este un grup intalnit dupa foarte multi ani de la moartea celui ce ii botezase . Textul spune ca aveau probleme cu credinta in momentul cand au fost botezati. Ei nu stiau si nici nu credeau in Duhul Sfant , care face incunostintarea , convingerea de pacate si care produce nasterea din nou si ramane in om fiind o garantie a rascumpararii pentru ziua invierii.Priviti va rog la celalat personaj care avea acelasi botez ca ei, la Apolo – F.A.18.24- 28. .

Faptele apostolilor 18:24 La Efes, a venit un Iudeu numit Apolo, de neam din Alexandria. Omul acesta avea darul vorbirii şi era tare în Scripturi.
Faptele apostolilor 18:25 El era învăţat în ce priveşte Calea Domnului, avea un duh înfocat, şi vorbea şi învăţa amănunţit pe oameni despre Isus, măcar că nu cunoştea decât botezul lui Ioan.
Rom 12.11; Fapt 19.3;

Faptele apostolilor 18:26 A început a vorbi cu îndrăzneală în sinagogă. Acuila şi Priscila, când l-au auzit, l-au luat la ei, şi i-au arătat mai cu de-amănuntul Calea lui Dumnezeu.
Faptele apostolilor 18:27 Fiindcă el voia să treacă în Ahaia, fraţii l-au îmbărbătat să se ducă, şi au scris ucenicilor să-l primească bine. Când a ajuns, a ajutat mult, prin harul lui Dumnezeu, pe cei ce crezuseră;
1Cor 3.6;

Faptele apostolilor 18:28 căci înfrunta cu putere pe Iudei înaintea norodului, şi le dovedea din Scripturi că Isus este Hristosul.

El avea un duh infocat, era tare in Scripturi , a fost invatat mai amanuntit in Calea lui Dumnezeu, si s-a alipit celor din Ahaia. Nu l-au botezat a doua oara. Azi daca am intalni aceste « doua stari de fapt », (dar nu mai este posibil ) cred ca am actiona la fel.Aici nu administratorul este de vina , ci candidatul pretendent la afundare, intru-cat nu intruneste conditiile cerute de Legea lui Cristos.

b)Toti care erau botezati de Ioan nu aveau Duhul Sfant .Nu exista nici o persoana care sa creada sau sa fie pocaita cu adevarat fara sa aibe Duhul Sfant.Pocainta, credinta, dragostea , etc. … sunt consecinte ale lucrarii Duhului Sfant in om , rezultate exterioare, ale unei lucrari interioare .Daca nu erau regenerati si nu indeplineau conditiile , botezul era unul nul.Oare Acela care cunostea gandurile si inimile , nu cunostea si ce era in ei ,daca erau morti in greselile si pacatele lor ? Punea El in lucrare , oameni fara Dumnezeu, pietre moarte si vrasmase ale adevarului ? Nu, nu cred.

c) Botezul valid instituit de Cristos a fost cel cu Duhul Sfant si cu foc, spun o alta categorie de oameni.Ei dau ca exemplu textul din Mat.3.11.

Matei 3:11 Cât despre mine, eu vă botez cu apă, spre pocăinţă; dar Cel ce vine după mine, este mai puternic decât mine, şi eu nu sunt vrednic să-I duc încălţămintele. El vă va boteza cu Duhul Sfânt şi cu foc

Da , botezul cu Duhul Sfant ,a fost implinit in F.A.2 . conform promisiunii Domnului Isus Cristos si profetiilor din Ioel 2.28-29.

Faptele apostolilor 2:2 Deodată a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic, şi a umplut toată casa unde şedeau ei.
Fapt 4.31;

Faptele apostolilor 2:3 Nişte limbi ca de foc au fost văzute împărţindu-se printre ei, şi s-au aşezat câte una pe fiecare din ei.
Faptele apostolilor 2:4 Şi toţi s-au umplut de Duh Sfânt, şi au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească
Ioel 2:28 După aceea, voi turna Duhul Meu peste orice făptură; fiii şi fiicele voastre vor prooroci, bătrânii voştri vor visa visuri, şi tinerii voştri vor avea vedenii
Ioel 2:29 Chiar şi peste robi şi peste roabe, voi turna Duhul Meu, în zilele acelea

Botezul cu foc , a fost adus asupra Ierusalimului in anul 70 dupa Isus Cristos , cand Cetatea Marelui Imparat , a fost arsa si rasa de pe pamant.Nu stiu cati si-ar dori azi un astfel de botez , pentru biserica lor, multi staruie sa-l primeasca dar nu stiu ce cer.

Intrebari ridicate cu privire la botezul lui Ioan :

-Afirma Domnul Isus, sau autorii inspirati , ca El si ucenicii Lui aveau din partea lui Dumnezeu o insarcinare directa, asemenea lui Ioan?
Din cate stiu eu, nu .

-A spus Isus vreodata ceva rau despre botezul lui Ioan? Ceva care sa ii arate invaliditatea dupa ce El Insusi a inceput sa boteze? Nu , din cate stiu, cei ce nu acceptau mesajul si botezul lui Ioan , erau aspru mustrati.

– A botezat Isus pe cineva botezat de Ioan, ca sa demonstreze ca botezul lui Ioan isi inceteaza validitatea sau ca este inferior „botezului crestin”? Daca faceau asta trebuiau sa se boteze si ei , inclusiv Domnul Isus.

– Daca botezul lui Ioan isi inceta validitatea dupa inceperea botezului „crestin” de Isus, atunci de ce Isus nu l-a oprit pe Ioan sa mai boteze, acesta botezand pentru o vreme in paralel? De ce Dumnezeu Tatal, care l-a trimis pe Ioan sa boteze, nu i-a spus nimic? Nu doar ca Isus nu l-a oprit, dar nu a spus nimic negativ despre asta si nu a re-botezat pe nimeni botezat de Ioan.

– Putem presupune oare ca Isus a preluat mesajul lui Ioan, dar nu si botezul, mai ales ca acestea sunt legate unul de altul?

Concluzie :

Avem o evanghelie a harului si un botez introdus cu autoritatea lui Dumnezeu prin Ioan. Dupa ce Isus este botezat, incepe sa stranga ucenici , si sa boteze prin acestia .O parte din ei primisera botezul chiar din mainile lui Ioan , insusi Cristos era identificat cu botezul lui Ioan.Ei nu puteau sa dea mai departe decat ceea ce primisera sau cunosteau . La un moment dat , gasim ca Ioan afunda,la Enon, si Isus in tinutul Iudeii.Dupa ce Ioan este arestat , lucrarea este facuta doar de Cristos si ucenicii Sai .Acest grup de ucenici este identificat ca Mireasa (Biserica) singura care are autoritate sa continue ce a inceput Ioan.Biserica impreuna cu Capul ei, evanghelizau si botezau. .Aceasta Biserica primeste insarcinare, ca dupa inaltarea Sa la cer , sa continue aceasta lucrare , ducandu-I solia pana la marginile pamantului , pentru a-I grabi revenirea.
Avem un singur Domn-Cap si Intemeietor al Bisericii , o singura credinta si un singur botez ( care are 4 formule ).Ef.4.5.

Efeseni 4:5 Este un singur Domn, o singură credinţă, un singur botez

Acest botez trebuie sa fie radacina Bisericilor Scripturale de astazi , deoarece TOATE trebuie sa fie dupa chipul si asemanarea aceleia intemeiate de Cristos. Scriptura nu cunoaste alt tip si nici nu da voie sa inventam un altul !

In privinta formulei lui Ioan , Scriptura tace , nu putea sa formuleze : in Numele Domnului Isus Cristos , pentru ca pe Acesta L-a cunoscut ulterior , nu de la inceputul lucrarii sale si nici formula din Mat.28.19. deoarece , cand ea a fost poruncita , el era deja mort.O alta dovada o avem de la ucenii din Efes care au spus ca au fost botezati de Ioan.Ei nu au auzit de Duhul Sfant nimic. Botezul era valid deoarece era unul care avea autoritate , indiferent pe care formula o foloseai .
Daca nu aveai autoritate si predicai sau botezai, indiferent pe care din formule le rosteai , botezul iti era socotit ca nul .Nu formula (de multe ori folosita ca ceva mistic) , face actul botezului valid , ci autoritatea . Un exemplu de lipsa de autoritate, il gasim la feciorii lui Sceva, care vroiau sa mimeze autoritatea lui Cristos , peste niste posedati F.A. 19 .13-17 .

Faptele apostolilor 19:13 Nişte exorcişti Iudei, care umblau din loc în loc, au încercat să cheme Numele Domnului Isus peste cei ce aveau duhuri rele, zicând: „Vă jur pe Isus, pe care-L propovăduieşte Pavel, să ieşiţi afară!”
Mat 12.27; Marc 9.38; Luc 9.49;

Faptele apostolilor 19:14 Cei ce făceau lucrul acesta, erau şapte feciori ai lui Sceva, un preot Iudeu din cei mai de seamă.
Faptele apostolilor 19:15 Duhul cel rău le-a răspuns: „Pe Isus Îl cunosc, şi pe Pavel îl ştiu; dar voi, cine sunteţi?”
Faptele apostolilor 19:16 Şi omul, în care era duhul cel rău, a sărit asupra lor, i-a biruit pe amândoi, şi i-a schingiuit în aşa fel, că au fugit goi şi răniţi din casa aceea.
Faptele apostolilor 19:17 Lucrul acesta a fost cunoscut de toţi Iudeii, de toţi Grecii care locuiau în Efes, şi i-a apucat frica pe toţi: şi Numele Domnului Isus era proslăvit.

Acest principiu al autoritatii , este unul destul de vechi si il gasin foarte des enuntat in Scriptura : ex. : Ieremia 30.21.

Ieremia 30:21 ………. îl voi apropia, şi va veni la Mine; căci cine ar îndrăzni să se apropie din capul lui de Mine? zice Domnul.

Anunțuri

One response

 1. „Toti care erau botezati de Ioan nu aveau Duhul Sfant -este o obiectie contemporana :

  Obiectii contemporane, aduse impotriva botezului lui Ioan :
  a-era botezul pocaintei si nu cel crestin aici este invocat F.A.19.4. ;
  b-toti care au fost afundati de Ioan nu aveau Duhul Sfant ;
  c-botezul valid a fost instituit de Isus Cristos –cel cu Duhul Sfant si cu foc Mat.3.11;

  cititi mai atent va rog

  „Si Petru e un exemplu clar ca nu erau intorsi la Dumnezeu:”- era apostol si nu era intors la Dumnezeu….

  Biserica a luat fiinta doar la cincizecime – eu aduc 21 de argumente , dv, aduceti doar teoria catolica a cincizecimii

  7 Februarie 2011 la 21:36

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s