,, Religia care nu este la fel de veche precum Cristos şi Apostolii Săi, este prea nouă pentru mine.” – Joseph Hooke, apologet baptist englez .

Profeti Contemporani de Aurel Munteanu

Au fost contemporani predicand de la domnia lui Ozia pana la cea a lui Ezechia urmatorii profeti :

Osea-Isaia-Amos-Mica –Tefania

Os.1.1-Is.1.1.-Am.1.1-Mic.1.1.-Tef.1.1.

Osea 1:1 Cuvântul Domnului, spus lui Osea, fiul lui Beeri, pe vremea lui Ozia, Iotam, Ahaz, Ezechia, împăraţii lui Iuda, şi pe vremea lui Ieroboam, fiul lui Ioas, împăratul lui Israel

Isaia 1:1 Prorocia lui Isaia, fiul lui Amoţ, despre Iuda şi Ierusalim, pe vremea lui Ozia, Iotam, Ahaz şi Ezechia, împăraţii lui Iuda.

Amos 1:1 Cuvintele lui Amos, unul din păstorii din Tecoa, vedeniile pe care le-a avut el despre Israel, pe vremea lui Ozia, împăratul lui Iuda, şi pe vremea lui Ieroboam, fiul lui Ioas, împăratul lui Israel, cu doi ani înaintea cutremurului de pământ.

Mica 1:1 Cuvântului Domnului, spus lui Mica, din Moreşet, pe vremea lui Iotam, Ahaz, Ezechia, împăraţii lui Iuda, prorocie asupra Samariei şi Ierusalimului.

Tefania 1:1 Cuvântul Domnului, care a fost spus lui Ţefania, fiul lui Cuşi, fiul lui Ghedalia, fiul lui Amaria, fiul lui Ezechia, pe vremea lui Iosia, fiul lui Amon, împăratul lui Iuda.

Profeti contemporani :Daniel-Ezechel-Ieremia- si Imparateasa Estera

Ieremia -prooroceste din vremea ultimului imparat credincios al lui Israel – Iosia pana la caderea Ierusalimului si plecarea poporului in Egipt.-Ier.1.2-3.

Ieremia 1:2 Cuvântul Domnului i-a vorbit pe vremea lui Iosia, fiul Amon, împăratul lui Iuda, în al treisprezecelea an al domniei lui,
Ieremia 1:3 şi pe vremea lui Ioiachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda, până la sfârşitul anului al unsprezecelea al lui Zedechia, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda, până pe vremea când a fost dus Ierusalimul în robie, în luna a cincea.

Ezechel este dus rob in Babilon-Ez.40.1. impreuna cu Mardoheu,Estera,si alti zece mii la inceputul domniei lui Zedechia.2Imp.24.12,14.;Estera.2.6.

Ezechiel 1:1 În al treizecilea an, în a cincea zi a lunii a patra, pe când eram între prinşii de război de la râul Chebar, s-au deschis cerurile, şi am avut vedenii dumnezeieşti.
Ezec 1.3; Ezec 3.15-23; Ezec 10.15-22; Ezec 43.3; Mat 3.16; Fapt 7.56; Fapt 10.11; Apoc 19.11; Ezec 8.3;

Ezechiel 1:2 În a cincea zi a lunii – era în anul al cincilea al robiei împăratului Ioiachin, –
2Imp 24.12;

Ezechiel 1:3 Cuvântul Domnului a vorbit lui Ezechiel, fiul lui Buzi, preotul, în ţara Haldeilor, lângă râul Chebar; şi acolo a venit mâna Domnului peste el.
Ezechiel 40:1 În anul al douăzeci şi cincilea al robiei noastre, la începutul anului, în ziua a zecea a lunii, la patrusprezece ani după dărâmarea cetăţii, tocmai în ziua aceea, a venit mâna Domnului peste mine, şi m-a strămutat în ţara lui Israel.

2 Imparati 24:12 Atunci Ioiachin, împăratul lui Iuda, s-a dus la împăratul Babilonului, cu mama sa, cu slujitorii, căpeteniile şi dregătorii lui. Şi împăratul Babilonului l-a luat prins, în al optulea an al domniei lui
2 Imparati 24:14 A dus în robie tot Ierusalimul, toate căpeteniile şi toţi oamenii viteji, în număr de zece mii, cu toţi teslarii şi fierarii; n-a mai rămas decât poporul sărac al ţării

Estera 2:5 În capitala Susa era un Iudeu numit Mardoheu, fiul lui Iair, fiul lui Şimei, fiul lui Chis, bărbat din Beniamin,
Estera 2:6 care fusese luat din Ierusalim printre robii strămutaţi împreună cu Ieconia, împăratul lui Iuda, de Nebucadneţar, împăratul Babilonului.
Estera 2:7 El creştea pe Hadasa, adică Estera, fata unchiului său; căci ea n-avea nici tată nici mamă. Fata era frumoasă la statură şi plăcută la vedere. După moartea tatălui şi a mamei sale, Mardoheu o luase de suflet.

Era anul al 8-lea de domnie al lui Nebucadnetar.
Daniel era deja in Babilon, rob din anul al 2-lea de domnie al lui Nebucadnetar-Dan.2.1.-Daniel era cu 8 ani la Babilon inainte de venirea lui Ezechel,Mardoheu,Estera.

Daniel 1:1 În al treilea an al domniei lui Ioiachim, împăratul lui Iuda, Nebucadneţar, împăratul Babilonului, a venit împotriva Ierusalimului, şi l-a împresurat. 2Imp 24.12Cron 36.6
Daniel 1:2 Domnul a dat în mâinile lui pe Ioiachim, împăratul lui Iuda, şi o parte din vasele Casei lui Dumnezeu. Nebucadneţar a dus vasele în ţara Şinear, în casa dumnezeului său, le-a pus în casa vistieriei dumnezeului său.

Daniel 1:6 Printre ei erau, dintre copiii lui Iuda: Daniel, Hanania, Mişael şi Azaria.

Daniel 2:1 În al doilea an al domniei lui Nebucadneţar, Nebucadneţar a avut nişte visuri. Duhul îi era tulburat, şi i-a pierit somnul.

Acestia au fost robi pe care Domnul i-a folosit in Regatul lui Nebucadnetar in exil, pe cand Ieremia a fost folosit de Domnul in Ierusalim.
Se pare ca Daniel a trait cel mai mult si a apucat traind in Babilon repatrierea evreilor sub Dariu si Cir.-Dan.1.21.

Daniel 1:21 Aşa a dus-o Daniel până în anul dintâi al împăratului Cir.

El a prins in viata pe Ezra,Neemia,Zorobabel (Ezra1.8.) si pe profetii Zaharia-1.1.;1.7;Dan.9.1. si pe profetul Hagai1.1.

Ezra 1:1 În cel dintâi an al lui Cir, împăratul Perşilor, ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura lui Ieremia, Domnul a trezit duhul lui Cir, împăratul Perşilor, care a pus să se facă prin viu grai şi prin scris vestirea aceasta în toată împărăţia lui:

Ezra 1:8 Cir, împăratul Perşilor, le-a scos prin Mitredat, vistiernicul, care le-a dat lui Şeşbaţar (Zorobabel); voievodul lui Iuda.

Zaharia 1:1 În luna a opta, în anul al doilea al lui Dariu, Cuvântul Domnului a vorbit proorocului Zaharia, fiul lui Berechia, fiul lui Ido, astfel:

Zaharia 1:7 În a două zeci şi patra zi a lunii a unsprezecea, care este luna Şebat, în anul al doilea al lui Dariu, Cuvântul Domnului a vorbit proorocului Zaharia, fiul lui Berechia, fiul lui Ido, astfel:

Daniel 9:1 În anul dintâi al lui Dariu, fiul lui Ahaşveros, din neamul Mezilor, care ajunsese împărat peste împărăţia Haldeilor,
Dan 1.21; Dan 5.31; Dan 6.28;

Daniel 9:2 în anul dintâi al domniei lui, eu, Daniel, am văzut din cărţi că trebuiau să treacă şaptezeci de ani pentru dărâmăturile Ierusalimului, după numărul anilor, despre care vorbise Domnul către proorocul Ieremia.

Hagai 1:1 În anul al doilea al împăratului Dariu, în ziua întâi a lunii a şasea, Cuvântul Domnului a vorbit prin proorocul Hagai către Zorobabel, fiul lui Şealtiel, dregătorul lui Iuda, şi către Iosua, fiul lui Ioţadac, marele preot, astfel: …. .

Versetele si trimiterile folosite, dupa traducerea -Cornilescu.

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s