,, Religia care nu este la fel de veche precum Cristos şi Apostolii Săi, este prea nouă pentru mine.” – Joseph Hooke, apologet baptist englez .

Botezul copiilor mici –Istoria şi consecinţele sale dăunătoare

Botezul copiilor mici –
Istoria şi consecinţele sale dăunătoare

De William Pettingill

A
m convingerea căci credincioşii ar trebui să fie botezaţi în apă. Dacă eu aş fi constrâns să aleg, aş spune fără ezitare, mai degrabă „fără botez” decât botezul copiilor mici. Din fericire, nu sunt pus în situaţia de a fi constrâns să aleg între două rele, ci sunt liber să umblu în lumină aşa cum o văd.
Scopul meu în acest articol este de a-mi expune motivele pentru care spun adeseori că botezul copiilor mici este răspunzător pentru trimiterea mai multor oameni în iad decât orice altă cauză. Din punctul meu de vedere este un lucru îngrozitor ca să botezi un copil mic şi să-l laşi să crească crezând că prin acel botez el a fost mântuit şi că se îndreaptă spre rai. „La lege şi la mărturie!”
Botezul copiilor mici nu este autorizat de Scripturi. Au fost făcute multe eforturi pentru a găsi asemenea autorizări, dar aceste eforturi sunt prea slabe pentru a merita să fie luate serios în considerare. Dar oare nu Domnul Isus a spus, „Lăsaţi copilaşii să vină la Mine şi nu îi opriţi?” Da, a spus; şi nu este nici o obiecţie în a-i lăsa să vină la El. Dar aici se pune problema aducerii copiilor care sunt prea mici pentru a veni ei singuri. Nu există nici o împuternicire pentru un lucru ca acesta.

Regenerarea prin botez

Î
n istoria bisericii nu există nici o menţiune a botezului copiilor mici până în anul 370. Şi cum s-a ajuns la acest lucru? A rezultat din doctrina regenerării baptismale, care învaţă că botezul este esenţial pentru mântuire. A fost ceva normal ca acei care susţineau această învăţătură, să creadă că fiecare trebuie să fie botezat cât mai curând posibil, şi astfel, botezul copiilor neştiutori a ajuns în vogă prin multe biserici. Potrivit istoricilor autentici, aceste două erori grave, regenerarea prin botez şi botezul copiilor mici, au cauzat mai multe vărsări de sânge şi persecuţii decât toate celelalte erori împreună.
Aceşti istorici au estimat că mai mult de 50 de milioane de creştini au fost omorâţi în timpul „evului mediu întunecat” pe o perioadă de doisprezece sau treisprezece secole, în principal pentru că au respins aceste două erori şi au insistat că, mântuirea a fost darul Lui Dumnezeu, fiind separată de fapte sau ceremonii.
Pretinsa convertire a Împăratului Constantin în 313 d.Cr. a fost privită de unii ca un mare triumf pentru creştinism. De fapt, a fost cea mai mare tragedie din istoria bisericii. A avut drept rezultat unirea dintre biserică şi stat şi stabilirea unei ierarhii care mai târziu a evoluat în sistemul romano-catolic, care desigur că în nici un caz nu este biserica lui Dumnezeu, ci o falsificare plină de ură. Este îndoielnic faptul că Constantin a fost vreodată cu adevărat convertit. La vremea presupusei viziuni a lui Constantin despre semnul crucii el „a promis că va deveni creştin,” dar nu a fost botezat decât înainte de moartea sa, amânând actul acesta cu credinţa că botezul i-a spălat toate păcatele din trecut, şi a vrut ca toate păcatele lui să fie la timpul trecut înainte ca să fie botezat.
.
Rebotezătorii

Î
n anul 416 botezul copiilor mici a fost impus în tot Imperiul Roman prin lege. Aceasta, desigur a umplut bisericile cu membrii neconvertiţi care au fost botezaţi doar pentru a scăpa de pedeapsă şi oricare a fost puterea spirituală pe care a avut-o biserica, acum n-o mai avea. Lumea a fost aruncată în întunericul sumbru al evului mediu, care a durat mai mult de doisprezece secole, până la Reformă. Dar tot timpul, de la începutul epocii bisericii, Dumnezeu a avut întotdeauna o rămăşiţă care I-a rămas credincioasă. Ei niciodată nu au consimţit la unirea bisericii cu statul, sau la regenerarea prin botez, sau la botezul copiilor mici. Aceşti noncomformişti nu erau o sectă, şi nici măcar nu au fost numiţi creştini. Într-adevăr, a devenit un lucru ilegal ca ei să fie numiţi creştini sau să se numească ei înşişi creştini. Ei au purtat porecle, depinzând uneori de ceva legat de numele conducătorului, sau de numele zonei lor. Ei au fost numiţi montanişti, novaţieni, paulicieni, arnoldişti, henricieni, petrobrusieni, waldenzi, paterinieni, albigenzi . . .; dar numele lor universal a fost anabaptişti, care înseamnă rebotezători, pentru că ignorau botezul copiilor mici şi rebotezau pe cei care fuseseră mântuiţi prin credinţă personală. De asemenea, ei mai aveau un nume universal pentru ei înşişi: ei se numeau antipedobaptişti, care înseamnă oponenţi ai botezului copiilor mici.

O reminiscenţă de la Roma

C
ând a venit Reforma, aceşti anabaptişti sau antipedobaptişti au făcut tot ce au putut ca să-i ajute pe reformatori; dar când au venit aceştia la putere, s-au întors împotriva anabaptiştilor şi i-au persecutat, cum a făcut şi încă mai făcea Roma; şi aşa nenorocirile anabaptiştilor creşteau în loc să scadă, pentru că ei erau acum persecutaţi din ambele părţi –din partea catolicismului pe de-o parte şi din partea protestantismului de cealaltă parte.
Cu tot respectul datorat marilor reformatori, adevărul trebuie spus: că în reforma lor, au adus cu ei din Roma, cele două erori detestabile, unirea bisericii cu statul şi botezul copiilor mici; mai mult, atunci când au avut puterea în mâinile lor datorită acestei unirii a bisericii cu statul, ei înşişi au devenit papi în propriul lor domeniu şi persecutau pe cei care nu se conformau metodelor lor.
Biserica Luterană a devenit biserica de stat în Germania, şi a persecutat anabaptiştii pentru neconformare. În timpul când Zwingli deţinea puterea în Elveţia, Senatul a emis o lege care făcea botezul copiilor mici obligatoriu şi care spunea că „dacă cineva rebotează pe cei care au fost odată botezaţi, acesta trebuie să fie înecat;” iar în Viena, mulţi anabaptişti erau atât de strânşi legaţi unii de alţii în lanţuri, încât unul trăgea pe altul în râu, unde mureau cu toţii înecaţi.
Calvin în ţara lui, Cromwell în Anglia, Knox în Scoţia – toţi aceştia au rămas fideli unirii bisericii cu statul şi botezului copiilor mici şi şi-au folosit puterea când o aveau, pentru a căuta să-i forţeze şi pe alţii a se conforma cu punctele lor de vedere.
Înainte ca Massachusetts Bay Colony să împlinească 20 de ani, a fost decretat prin statut că „dacă vreo persoană sau persoane din această jurisdicţie va condamna public sau se va opune botezului copiilor mici, sau dacă va seduce în mod secret pe alţii, schimbându-le aprobarea sau practica mai sus menţionată sau dacă în mod intenţionat vor îndepărta vreo adunare de la administrarea rânduielii….după o oarecare vreme şi prin mijloace de convingere, fiecare asemenea persoană sau persoane vor fi condamnate la exil.”
Roger Williams şi alţii au fost exilaţi de autorităţile din această colonie, pe vremea când exilarea însemna să mergi să locuieşti împreună cu indienii. Williams a făcut aşa şi a fost primit cu bunătate şi a locuit cu ei pentru un timp, iar după mai multe zile s-a dovedit că el a salvat Massachusetts Bay Colony de la distrugerea completă de către indieni prin mijlocirea lui sinceră în favoarea coloniei care l-a exilat.

Biserică şi stat

Î
n constituţia Coloniei Rhode Island, fondată de către Roger Williams, John Clarke şi alţii, s-a stabilit că libertatea religioasă a fost instaurată prin lege pentru prima oară în 1300 de ani. Astfel, Colonia Rhode Island, prima colonie baptistă, constituită printr-un grup mic de credincioşi, a fost primul loc din lume unde libertatea religioasă a devenit legea pământului. Aşezământul a fost făcut în 1638, iar colonia a fost instituită legal în 1663. Al doilea loc a fost Virginia în 1786. Congresul a declarat primul amendament din Constituţia Statelor Unite ca intrând în vigoare în 15 Decembrie 1791, acesta garantând libertatea religioasă tuturor cetăţenilor; şi baptiştii sunt creditaţi a fi fost liderii procesului prin care această binecuvântare a venit pentru naţiune. Dacă acest lucru este adevărat, înseamnă că ei au dovedit că sunt vrednicii urmaşi ai înaintaşilor lor anabaptişti sau antipedobaptişti.
Dar, poate întreba cineva, ce au toate acestea a face cu noi? Au vreo semnificaţie practică pentru zilele noastre? Iată răspunsul: Unirea bisericii cu statul continuă şi astăzi în cele mai multe ţări din lume. În aceste „biserici de stat,” ei „botează” copiii mici, ceea ce înseamnă că îi fac creştini. Orice englez de rând, de exemplu, crede că este pe drumul ce duce la cer. Nu a fost el botezat în copilărie, şi nu a fost el învăţat în toţi aceşti ani că aceasta l-a mântuit? Şi nu este el un membru al aceleiaşi biserici ca regele? Ce i-ai putea cere mai mult decât atât?

Copii mici nebotezaţi sunt pierduţi?

D
ar cum rămâne cu această ţară? Să vedem: romano-catolicii învaţă regenerarea prin botez şi practică botezul copiilor mici. În mărturisirea lor de credinţă se spune: „Sacramentul botezului este administrat copiilor sau adulţilor prin turnarea apei şi pronunţarea cuvintelor potrivite, şi curăţă de păcatul original.”
Biserica Reformată spune: „Copii sunt botezaţi ca moştenitori ai Împărăţiei lui Dumnezeu şi ai legământului Lui.”
Biserica Luterană învaţă că botezul, indiferent la copii sau adulţi, este un mijloc al regenerării. Martin Luther însuşi, când a fost întrebat despre copiii nebotezaţi dacă sunt pierduţi, a spus: “. . . Sper că atunci când copiilor mici le este refuzat botezul fără voia lor, şi când porunca lui Cristos şi rugăciunea nu sunt dispreţuite, bunul şi îndurătorul Dumnezeu îşi va aduce aminte de ei cu bunăvoinţă. Să lăsăm sufletele lor în mâinile şi voia Tatălui lor Ceresc, care, aşa după cum ştim, este îndurător.” Fiţi atenţi, el spune doar „sper,” ceea ce nu este o bază foarte bună pentru credinţă. Domnul Luther ar fi trebuit să dea un răspuns mai bun decât acesta.
Biserica Anglicană învaţă foarte limpede că mântuirea vine prin botezul copiilor mici. În actul confirmării sale, catehizatul răspunde la o întrebare despre botezul lui în copilărie şi spune, „. . .în botezul meu, în care am fost făcut un membru al lui Hristos, un copil al lui Dumnezeu, şi moştenitor al Împărăţiei lui Dumnezeu . . .”
Acest citat este găsit în cartea de rugăciune şi poate fi văzut de oricine este destul de interesat să îl caute . De fapt, cei mai mulţi dintre oamenii care practică botezul copiilor mici cred că ceremonia are vreo legătură cu mântuirea copilului.
Am părăsit porunca lui Dumnezeu pentru a urma tradiţiile oamenilor, iar consecinţa este prea înspăimântătoare pentru a o contempla.

17 responses

 1. claudiu

  Poti demonstra ca in casa lui Stefania nu au existat copii mici?

  8 August 2010 la 16:13

 2. Daca Biblia nu spune ca erau copii mici,eu de ce sa demonstrez?Daca ea tace, tac si eu.In ce priveste botezul copiilor mici , trebuie sa spun clar ca nimeni nu poate demonstra ca Biserica primara a botezat bebelusi.Chiar si cei mai infocati pedobaptisti nu isi pot argumenta aceasta pozitie.Abia in 200-250 dupa I.C. apar primele mentionari de botez al pruncilor si asta datorita aparitiei ereziei ca botezul mantuieste.Ei spuneau ca prin botez pruncul trebuie salvat de la moarte vesnica, cu cat mai repede cu atat mai bine (idee preluata mai tarziu si de Calvin si ceilalti reformatori).Toti care botezau in aceea perioada o faceau cu gand ca bebelusii, vor fi maintuiti.Reformatorii (unii dintre ei) au teoria legamantului .Biblia mentioneaza intr-adevar in mai multe locuri ca a fost botezata toata casa … lui Stefana, casa Lidiei sau a temnicerului,dar sablonul ( tiparul )exprimat clar cred ca il gasesti in F.A. 8.12. UNDE SPUNE CA DUPA CE AU CREZUT EVANGHELIA VESTITA DE FILIP AU FOST BOTEZATI ,ATAT BARBATI CAT SI FEMEI. Iar in F.A. 5.14. SPUNE CA NUMARUL CELOR CE CREDEAU IN DOMNUL ,BARBATI SI FEMEI ,SE MAREA TOT MAI MULT.Gandestete ca pentru cei ce boteaza prunci ,conditia esentiala este sa fii MORT SPIRITUAL ( sa te aflii in pacatul stramosesc) si nici decum nascut din nou asa cum cere Cristos Isus . Asta cred ca ar trebui sa ne dea mult de gandit.Daca te mai pot ajuta cu ceva cu cea mai mare placere.-aurel munteanu.

  8 August 2010 la 19:08

 3. Cristian

  Botezul copiilor mici nu are nici o baza biblica ci este bazat pe traditia ca un copil mosteneste pacatul lui Adam ceea ce nu este biblic. Domnul nostru Isus ne spune ca oricine crede in Numele Sau sa fie botezat. Care bebic ar putea sa creada in Isus Domnul cind el nu stie sa vorbeasca nicidecum cine este Mintuitorul sau,

  15 Ianuarie 2011 la 16:09

  • Glasul

   Cristian B. si al celor fara discernamant.are baza in biblia trad. Cornilescu nemutilatat{Fapt 16.34} Da copilul mosteneste PACATUL si scapa de el nu prin botez ci prin inviere din morti{1Ioan1.8+Rom.8.10}Da bebicul nu poate crede dar mare crede insemnatatea botezului toata viata.Am fost ingropat impreuna cu Hristos prin botez de toate pacatele posibile…Am inviat prin credinta in Domnul Isus la o vata noua, sfanta.De 39 de ani n-am gasit porunca BOTEZATI-VA ca si cum ar trebui sa- faca NUMAI oamenii maturi

   22 Ianuarie 2013 la 00:19

 4. Draga Cristi pacatul adamic sau stramosesc este atat de biblic incat datorita lui trebuie sa fim nascuti din nou, sa credem si apoi sa fim botezati.Daca nu l-am mostenii pe primul Adam nu am avea nevoie nici cel de al doi-lea Adam ca sa ne dea viata.Romani 5.12 -19 trateaza foarte bine acest subiect cred . In rest ai dreptate ….. Multa pace.

  15 Ianuarie 2011 la 20:04

 5. Principiul casei este un principiu adoptat de Jan Calvin , in disputele cu anabaptisti.Acest principiu a fost o inventie reformatoare pt a putea justifica botezul pruncilor , practica mostenita de la biserica mama – catolicismul.
  Această idee nu era una apărută recent, ci era una destul de veche , imprumutata tot de la primii catolici.
  Găsim că în anul 251 un anume Fidus venise cu propunerea ca botezul să fie administrat precum circumcizia era administrată odinioară, în ziua a opta de la naştere. În acele vremuri, botezul copiilor mici era deja acceptat de bisericile apostate .

  Acest subiect l-am dezbatut pe larg in articolul :
  https://aurelmunteanu.wordpress.com/2011/01/04/este-botezul-in-apa-legamant-cu-domnul/
  Principiul ca tot veni vorba de principii cu privire la botez este in F.A. 8.12. si 5.14. Niciodata nu spune sau face aluzie Scriptura la botez de prunc.Aceasta teorie mai este aparuta si ca un grav rezultat al confuziei lui Calvin dintre :biserica, familie si imparatia lui Dumnezeu :
  https://aurelmunteanu.wordpress.com/2010/12/30/o-scurta-privire-asupra-membrilor-ce-formeaza-biserica-universala-invizibila/
  http://www.abaptistvoice.com/Romana/articole/Imparatia__familia___biserica%5B1%5D.bis.htm

  27 Ianuarie 2011 la 16:53

 6. La Avram s-a facut o circumcize la tot tribul, ca un semn national. Domnul ii promite ca va fi tatal multor neamuri,v.4.cap.17.Gen., va avea regi ca urmasi, si un teritoriu .-v.6,8.Semnul este intre mine si voi semintia fizica. Intre ei erau fff. multi care nu aveau credinta-Ismael, si altii.Azi se cere taiere imprejur a inimii (nastere din nou) nu botez in apa. Oricum, botezul dat de Calvin a fost tot unul fals deoarece el insusi a fost botezat de prunc la catolici.Calvin cand a format ‘ crestinismul lui’ l-a format tot cu botez de la mama curva .El nu a fost botezat de altcineva.Aici este un punct sensibil pt toti reformatorii inclusiv Calvin.Ei treb sa demonstreze de unde au luat autoritatea de a boteza,de la ei insisi sau de la catolici.Puse in situatia de a-si explica originea si istoria lor in relatie cu Biserica Romano-Catolica, organizatiile religioase protestante se confrunta cu o dilema care are de fapt trei fatete (de unde termenul ‚trilema’). In 1855 pastorul J. R. Graves a scris un eseu in care trateaza acest subiect si modul in care Adunarea Generala Presbiteriana a incercat sa abordeze acest aspect. Observatiile lui sunt valabile pentru protestantii zilelor noastre in aceeasi masura in care au fost pentru cei din secolul trecut.
  O mica istorioara cu privire la ultima intrunire a. . . Adunarii Generale Presbiteriene, care a avut loc in Buffalo in mai 1854, nu trebuie lasata sa treaca fara a fi comentata.

  Acestui organism i s-a adresat urmatoarea intrebare: Sunt considerate valabile botezul si ordinarea catolica? Un comitet de patriarhi juniori si seniori au fost desemnati pentru a pronunta un raspuns. Insa nu au reusit sa cada de acord. Majoritatea au dat un raspuns negativ. Printre ei insa au fost cativa doctori cu peri albi care au sesizat concluziile logice din spatele unei asemenea decizii si de fapt a oricarei decizii luate de ei ca pedobaptisti, precum si acele consecinte care cu siguranta vor veni asupra lor de la prietenii baptisti sau de la dusmanii catolici. Rapoartele care au fost citite in adunare au dat nastere la discutii aprinse. Din pacate, foarte putin din acea discutie a fost facuta publica, pozitiile luate de cele doua grupari fiind in mod esential urmatoarele:
  Majoritatea au considerat ca toate randuielile date de mainile preotilor catolici nu erau valabile deoarece Biserica Romano-Catolica nu a fost biserica lui Cristos si nici parte ori ramura a bisericii Lui, ci dimpotriva manifestarea Anticristului, „curva imbracata cu purpura, sezand pe o fiara cu sapte capete si zece coarne si imbatata de sangele sfintilor.” Botezul si ordinarile unui organism asa de apostat sunt nule si neavenite. A le pronunta ca valide inseamna a numi Biserica Romana biserica a lui Cristos; si mai mult decat atat, a implica prezbiterienii si sectele protestante in vinovatia schizmei, de vreme ce ei au fost aceia care au sfasiat trupul lui Cristos atunci cand au parasit Roma! Insa gruparea care sustinea raportul minoritar, sau acei care erau impotriva unei decizii, au considerat printre altele urmatoarele: Daca negam faptul ca Biserica Romei este adevarata biserica si consideram ca botezul si ordinarile acesteia sunt nule si neavenite, atunci prin toate intentiile si scopurile noastre, spunem ca bisericile noastre nu sunt adevarate, cu exceptia cazului in care am putea boteza cenusa lui Luther si Calvin, cei de la care am primit noi botezul si ordinarea! Daca botezul si ordinarea „Anticristului,” „omul pacatului” si „fiului pierzarii” nu sunt valabile, atunci Luther si Calvin nu au fost botezati la fel ca si cei care au format primele biserici ale Reformei! Prin urmare, ei au fost neordinati si fara autoritatea de a-si boteza urmasii sau a ordina alti lucratori care sa-i urmeze; intr-un cuvant, toate organizatiile protestante sunt corpuri nebotezate si in consecinta nu sunt biserici ale lui Cristos, de vreme ce un corp format din persoane nebotezate (oricat de pioase ar fi) nu poate fi considerat a fi o biserica. Toti lucratorii protestanti sunt atat nebotezati cat si neordinati si prin urmare neautorizati sa predice oficial si sa administreze randuielile.

  Deci, acum putem vedea trilema rezultata in urma acestei controverse.

  1. A decide ca „Anticristul,” „omul nelegiuirii,” „Mama curvelor” este o biserica adevarata a lui Cristos, ar reprezenta o greseala monstruoasa. Iar acest lucru ar face vinovate de pacat toate sectele protestante si ar distruge instantaneu orice pretentie pe care ar fi putut-o avea de fi biserici ale lui Cristos; fiindca ei insisi ar marturisi ca sunt schizmatici.
  2. A decide ca apostazia catolica nu este biserica adevarata a lui Cristos inseamna a decide ca toate randuielile ei nu sunt valabile si in consecinta ca toate organizatiile protestante sunt corpuri de persoane nebotezate si prin urmare nu sunt bisericile lui Cristos; toti lucratorii protestanti sunt atat nebotezati cat si neordinati si in consecinta neautorizati sa predice sau sa administreze randuielile.
  3. Afirmatia ca nu putem da un raspuns la o intrebare asa de simpla, ar starni atentia oamenilor si le-ar trezi imediat suspiciunile ca exista o greseala si un mare esec la bisericile protestante. Vazand ca nu se pot scapa din acest labirint al consecintelor fatale [prezbiterienii – n.tr.] s-au deplasat spre o amanare nedefinita a acestei probleme. Membrii pe care ei i-au determinat sa se alature organizatiilor lor si lumea pe care incearca sa o convinga sa se alature lor ar trebui sa le ceara constant si raspicat sa se decida daca apostazia catolica este sau nu o biserica adevarata a lui Cristos. Lasati organizatiile protestante sa decida afirmativ sau negativ acest lucru, nu conteaza, in conformitate cu ceea ce au fost fortati sa admita, ei, indiferent de decizia pe care o iau, isi pierd toate pretentiile lor de a fi considerate biserici crestine.

  Aceasta este perpetua trilema a tuturor protestantilor, inclusiv a asa numitilor „baptisti” reformati ai zilelor noastre. Similitudinea dintre aceasta „trilema” protestanta si cea intampinata de oponentii Domnului cu privire la botezul lui Ioan, nu va fi trecuta cu vederea de cel care studiaza Biblia (Mat. 21: 23-27): „Isus s-a dus in templu si pe cand invata norodul au venit la El preotii cei mai de seama si batranii norodului si i-au zis: Cu ce putere faci Tu lucrurile acestea, si cine ti-a dat puterea aceasta? Drept raspuns Isus le-a zis: Va voi pune si eu o intrebare; si daca imi veti raspunde la ea va voi spune si eu cu ce putere fac aceste lucruri. Botezul lui Ioan de unde venea? Din cer sau de la oameni? Dar ei vorbeau intre ei si ziceau: Daca vom raspunde din cer ne va spune: atunci de ce nu l-ati crezut? Si daca vom raspunde: de la oameni ne temem de norod pentru ca toti socotesc pe Ioan drept proroc. Atunci au raspuns lui Isus: Nu stim! Si El la randul Lui le-a zis: Nici Eu nu va voi spune cu ce putere fac aceste lucruri.”

  29 Ianuarie 2011 la 15:48

  • Glasul

   ,,NICIODATA SCRIPTURA NU FACE ALUZIE LA BOTEZUL PRUNCILOR,,A mea face{1Cor.10.2}Nu cunva POPOVICII a spalat creierele romanasilor precum Russel iehovistilor?Cand nu aveti raspusuri biblice ne aruncati in istorie ca adventistii cu sabatul desfiintat de,, Constantin,, nu de Ioan.20.19, FAPT.20.7;Apoc.1.10.a.Care-ti e numele Aurel?E valabil de vreme ce nu aveai discernamant cand ti-a fost pus ? Dupa conceptia ta NU.De ce inseli oamenii sa creada in lucruri pamantesti{Fil.3.3]si nu in Rom.3.25?

   22 Ianuarie 2013 la 00:44

 7. violeta tabacaru

  Domnul sa binecuvanteze toti aparatorii adevarului biblic.EL,care a zis;”Eu sant Calea Adevarul si Viata,”sa va dea intelepciune sa fiti apologetii Scripturii asa cum a lasat-o EL.

  7 Ianuarie 2012 la 13:03

 8. trisca

  Fratilor … tarim mare si larg discutati ….multe conflicte mostenite… asa o desaga cu probleme cam toata viata …e destul de greu … eu una stiu ca botezul cu apa nu te mintueste (si acolo si acolo multi din astea sunt) …doar prin botezul cu Duhul Sfint esti o fiinta noua … si inca ceva .. Dumnezeu nu sa schimbat si nici nu se va schimba ,,,,,noi ne schimbam …. Mintuitorul nostru se ne calauzeasca in toata cautarea noastra. … Multe binecuvintari .!!!!

  9 Februarie 2012 la 23:53

 9. Glasul

  Vedeti ca mai sunt romani ce-si boteaza copiii fara discernamant dupa Scripura ce va pus-o-n mana si ati mutilat-o pe ici pe colo prin partile esentiale..{Fapt16.34]In loc de ,,a crezut,, ca- engleza germana rusa; ati pus,,au crezut,crezand.La {1Pet.3.21}MARTURIA,ati pus ,,mai actual,,cererea.Da catolicii si orto..nu sunt nascuti din nou;dar au facut un lucru bun ca au departat botezul de mantuirea la maturitate
  Hai toti rebotezatii lui Ton securistul sa-l faca a treia oara,ca si asa de la al doilea cufundat vi se adauga urgiile.Desi unii din copiii mei nu s-au intors,recunosc ca pe taramul crestinesc pe care i-a pus botezul crestin {nu cel al lui Ioan} au fost mult binecuvantati pe nemeritate.

  ca-n engleza germana rusa.

  21 Ianuarie 2013 la 22:38

 10. Glasul

  P.S Sunt unul din cei conpatimiti de locotenentii luiTon din strada Ploilor din Ploiesti care n-au pimit al doilea botez.

  21 Ianuarie 2013 la 22:54

 11. Glasul

  am gresit COMPATIMITI.

  21 Ianuarie 2013 la 22:56

 12. Glasul

  Aurel;nu-i asa ca Pavel a botezat cu busuioc peretii casei lu Stefana , la Lidia, la temicer ,unde s-au bucurat peretii ca temnicerul a crezut?Am vazut pe nepot bucurandu-se dupa ce a fost botezat la citeva luni.

  21 Ianuarie 2013 la 23:13

 13. Glasul

  Bucurandu-se Filip de ce a facut tatasu a laudat pe Domnul Isus{Tu ai scos laude din…gura celor ce sugMat.21.14+Neem.12.43}

  7 Martie 2013 la 20:57

 14. alex

  sant ortodox si vreau sa spun ca nici ieu nu cred in botezul copiilor mici .numai asa pot sa mai faca si popi un ban de buzunar

  14 Martie 2013 la 16:44

 15. crestinDS

  Salutari,
  pentru aceia dintre dumneavoastra care vor sa studieze bazele biblice si logice, impreuna cu dovezile istorice ale botezului pruncilor, va recomand o carte foarte potrivita si cuprinzatoare. Se poate citi aici http://botezulcopiilormici.wordpress.com/

  14 Octombrie 2014 la 20:41

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s